Hardware Products - Development KIT
gps-l70-easy-r2
SL Giá
1+
Qty
Call
gps-max-7-easy
GPS MAX-7 Easy
Compact u-blox 7 GNSS module with patch antenna
Mã Sản phẩm: ATC30
Nhà sản xuất: 14
SL Giá
1 550,000đ
10 495,000đ
50 467,500đ
100 440,000đ
Qty
550,000đ
sg8v1-easy
SL Giá
1 550,000đ
10 495,000đ
50 467,500đ
100 440,000đ
Qty
550,000đ
pic-easy-r2
SL Giá
1 550,000đ
10 495,000đ
50 467,500đ
100 440,000đ
Qty
550,000đ
gps-l80-easy
SL Giá
1 550,000đ
10 495,000đ
50 467,500đ
100 440,000đ
Qty
550,000đ
pic-easy-r1
PIC Easy R1
USB HID Bootloader Starter Kit, Full Speed USB 2.0
Mã Sản phẩm: ATC21
Nhà sản xuất: 14
SL Giá
1 300,000đ
10 270,000đ
50 255,000đ
100+ 240,000đ
Qty
300,000đ
arduino-uno-easy-shield
SL Giá
1 100,000đ
10 90,000đ
50 85,000đ
100 80,000đ
Qty
100,000đ
gsmgprs-sim900a-easy
SL Giá
1 650,000đ
10 585,000đ
50 552,500đ
100 520,000đ
Qty
650,000đ
gsmgprs-m95-easy
SL Giá
1 650,000đ
10 585,000đ
50 552,500đ
100 520,000đ
Qty
650,000đ
gps-l70-easy
GPS L70 Easy
22 tracking/66 acquisition-channel GPS receiver
Mã Sản phẩm: ATC20
Nhà sản xuất: 14
SL Giá
1 400,000đ
10 360,000đ
50 340,000đ
100+ 320,000đ
Qty
400,000đ
gsmgps-module-sim908
GSM/GPS Module SIM908
Discovery kit for GSM/GPS SIM908 module
Mã Sản phẩm: ATC11
Nhà sản xuất: 14
SL Giá
1 1,100,000đ
5 1,045,000đ
25 990,000đ
50+ 935,000đ
Qty
1,100,000đ
gsmgps-sim908-easy
GSM/GPS SIM908 Easy
GSM/GPRS board with combines GPS
Mã Sản phẩm: ATC22
Nhà sản xuất: 14
SL Giá
1 750,000đ
5 710,000đ
25 675,000đ
50+ 637,500đ
Qty
750,000đ
GSM / GPRS / 3G / GPS and Antenna Module
gps-l70
GPS - L70
22 tracking/66 acquisition-channel GPS receiver
Mã Sản phẩm: L70B-M39
Nhà sản xuất: 52
SL Giá
1000+ 152,845đ
Qty
152,845đ
gsmgprs-m95
GSM/GPRS - M95
Quad-Band 850/900/1800/1900MHz
Mã Sản phẩm: M95F-03-STD
Nhà sản xuất: 52
SL Giá
1000+ 180,000đ
Qty
180,000đ
gps-l80
GPS L80
22 tracking/66 acquisition-channel GPS receiver
Mã Sản phẩm: L80-M33
Nhà sản xuất: 52
SL Giá
1 210,000đ
Qty
210,000đ
gps-l70-r
GPS - L70-R
22 tracking/66 acquisition-channel GPS receiver
Mã Sản phẩm: L70R-M37
Nhà sản xuất: 52
SL Giá
1000+ 128,000đ
Qty
128,000đ
gpsglonass-sim39ea
SL Giá
1000+ 156,000đ
Qty
156,000đ
gsmgprsgps-sim928a
GSM/GPRS+GPS - SIM928A
Compact Quad-Band GSM/GPRS with GPS
Mã Sản phẩm: S2-105E8-Z1201-Z1202
Nhà sản xuất: 17
SL Giá
1000+ 315,000đ
Qty
315,000đ
gsmgprsgps-sim908
GSM/GPRS+GPS - SIM908
GSM/GPRS+GPS 850/900/1800/1900MHz
Mã Sản phẩm: S2-1047K-Z0M06
Nhà sản xuất: 17
SL Giá
1 390,000đ
25 370,500đ
100 351,000đ
250 331,500đ
500+ 312,000đ
Qty
390,000đ
gpsglonass-sim28
SL Giá
500+ 176,000đ
Qty
176,000đ
gsmgprs-sim900a
GSM/GPRS - SIM900A
GSM/GPRS Dual-Band 900/1800MHz
Mã Sản phẩm: S2-1040V-Z096T
Nhà sản xuất: 17
SL Giá
1 195,000đ
25 185,000đ
100 175,000đ
250 165,000đ
500+ 146,000đ
Qty
195,000đ
gpsglonass-max-7c
GPS/GLONASS - MAX-7C
Compact u-blox 7 GPS/GNSS modules
Mã Sản phẩm: MAX-7C-0-000
Nhà sản xuất: 65
SL Giá
1000+ 160,000đ
Qty
160,000đ
gps-m-9139
GPS - M-9139
MT3339 GPS chipset, L1,1575.42MHZ
Mã Sản phẩm: M-9139
Nhà sản xuất: 67
SL Giá
1000+ 150,000đ
Qty
150,000đ
gsmgprs-sim900
GSM/GPRS - SIM900
Quad-Band 850/900/1800/1900MHz
Mã Sản phẩm: SIM900
Nhà sản xuất: 17
SL Giá
1 300,000đ
25 285,000đ
100 270,000đ
250 255,000đ
500+ 240,000đ
Qty
300,000đ

FEATURED MANUFACTURERS