gps-l70-easy-r2
SL Giá
1 500,000đ
10 475,000đ
25 450,000đ
50 425,000đ
Qty
500,000đ
gsmgprs-m95-easy
SL Giá
1 580,000đ
10 551,000đ
25 522,000đ
50 493,000đ
Qty
580,000đ
gps-l80-easy
SL Giá
1 550,000đ
10 495,000đ
50 467,500đ
100 440,000đ
Qty
550,000đ
sg8v1-easy
SL Giá
1 500,000đ
10 450,000đ
50 425,000đ
100 400,000đ
Qty
500,000đ
pic-easy-r2
SL Giá
1 500,000đ
10 450,000đ
50 425,000đ
100 400,000đ
Qty
500,000đ
pic-easy-r1
SL Giá
1 300,000đ
10 270,000đ
50 255,000đ
100+ 240,000đ
Qty
300,000đ
gps-max-7-easy
SL Giá
1 500,000đ
10 475,000đ
25 450,000đ
50 425,000đ
Qty
500,000đ
stm8s-discovery
SL Giá
1 325,000đ
10 320,000đ
25 315,000đ
50 310,000đ
Qty
325,000đ
gsmgps-sim908-easy
GSM/GPS SIM908 Easy
GSM/GPRS board with combines GPS
View more
Mã Sản phẩm: ATC22
Nhà sản xuất: 14
SL Giá
1 650,000đ
10 617,500đ
25 585,000đ
50 552,500đ
Qty
650,000đ
gsmgprs-sim900a-easy
SL Giá
1 550,000đ
10 522,500đ
25 495,000đ
50 467,500đ
Qty
550,000đ
gsmgps-module-sim908
SL Giá
1 900,000đ
10 855,000đ
25 810,000đ
50 765,000đ
Qty
900,000đ
breakout-sim908-gps
SL Giá
1 600,000đ
10 570,000đ
25 540,000đ
50 510,000đ
Qty
600,000đ
gsmgprs-module-sim900a
SL Giá
1 500,000đ
10 450,000đ
25 425,000đ
50 400,000đ
Qty
500,000đ
breakout-sim900a
SL Giá
1 300,000đ
5 285,000đ
25 270,000đ
50+ 255,000đ
Qty
300,000đ
pic-gsm-controller-sim900
SL Giá
1 800,000đ
10 760,000đ
25 720,000đ
50 680,000đ
Qty
800,000đ
relay-easy
SL Giá
1 70,000đ
10 66,500đ
25 63,000đ
50 59,500đ
Qty
70,000đ
gps-l70-easy
SL Giá
1 400,000đ
10 360,000đ
50 340,000đ
100+ 320,000đ
Qty
400,000đ
stm8l-discovery
STM8L-DISCOVERY
Discovery kit for the STM8L EnergyLite 8-bit MCUs
View more
Mã Sản phẩm: STM8L-DISCOVERY
Nhà sản xuất: 21
SL Giá
1 405,000đ
10 400,000đ
25 395,000đ
50 390,000đ
Qty
405,000đ
arduino-leonardo-r3b
Arduino Leonardo R3B
Arduino Leonardo Rev3B ( ATmega32u4 MCU)
View more
Mã Sản phẩm: Arduino Leonardo R3B
Nhà sản xuất: 0
SL Giá
1 215,000đ
10 210,000đ
50 205,000đ
100 200,000đ
Qty
215,000đ
w5100_shield
W5100_Shield
W5100 Ethernet Shield for Arduino
View more
Mã Sản phẩm: W5100_Shield
Nhà sản xuất: 25
SL Giá
1 185,000đ
10 180,000đ
50 175,000đ
100 170,000đ
Qty
185,000đ
stm32f4-discovery
STM32F4-Discovery
Discovery kit for STM32 F4 series
View more
Mã Sản phẩm: STM32F4-Discovery
Nhà sản xuất: 21
SL Giá
1 430,000đ
10 425,000đ
25 420,000đ
50 415,000đ
Qty
430,000đ
32f429idiscovery
32F429IDISCOVERY
Discovery kit for STM32 F429/439 lines
View more
Mã Sản phẩm: 32F429IDISCOVERY
Nhà sản xuất: 21
SL Giá
1 995,000đ
10 990,000đ
25 985,000đ
50 980,000đ
Qty
995,000đ
stm32f3-discovery
STM32F3-Discovery
Discovery kit for STM32 F3 series
View more
Mã Sản phẩm: STM32F3-Discovery
Nhà sản xuất: 21
SL Giá
1 390,000đ
10 385,000đ
25 380,000đ
50 375,000đ
100+ 370,000đ
Qty
390,000đ
arduino-uno-easy-shield
SL Giá
1 100,000đ
10 90,000đ
50 85,000đ
100 80,000đ
Qty
100,000đ
arduino-uno-r3
Arduino UNO R3
Arduino Uno Rev.3 (ATmega328P MCU)
View more
Mã Sản phẩm: Arduino UNO R3
Nhà sản xuất: 25
SL Giá
1 215,000đ
10 210,000đ
50 205,000đ
100 200,000đ
Qty
215,000đ
arduino-mega2560-r3
Arduino Mega2560 R3
Arduino Mega2560 Rev3 (ATmega2560 MCU)
View more
Mã Sản phẩm: ARDUINO.MEGA2560.R3
Nhà sản xuất: 25
SL Giá
1 310,000đ
10 305,000đ
50 300,000đ
100 295,000đ
Qty
310,000đ
arduino-due-r3
Arduino Due R3
Arduino Due Rev3 (Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3)
View more
Mã Sản phẩm: Arduino Due R3
Nhà sản xuất: 25
SL Giá
1 455,000đ
10 450,000đ
50 445,000đ
100 440,000đ
Qty
455,000đ
usb-to-uart-ft232rl
USB to UART FT232RL
USB to UART
View more
Mã Sản phẩm: ATC04
Nhà sản xuất: 14
SL Giá
1 110,000đ
5 104,500đ
25 99,000đ
50+ 93,500đ
Qty
110,000đ
l5973-step-down-dual-power-supply
SL Giá
1 140,000đ
5 133,000đ
24 126,000đ
50+ 119,000đ
Qty
140,000đ
FEATURED MANUFACTURERS