hcpl2611
HCPL2611
OPTOISO 2.5KV OPN COLLECTOR 8DIP
View more
Mã Sản phẩm: HCPL2611
Nhà sản xuất: Avago Technologies
SL Giá
1 43,000đ
25 41,000đ
100 38,700đ
250 36,600đ
500+ 34,400đ
Qty
43,000đ
hcpl2631
SL Giá
1 22,000đ
25 21,000đ
100 19,800đ
250 18,700đ
500+ 17,600đ
Qty
22,000đ
pc900v0nszxf
PC900V0NSZXF
OPTOISO 5KV OPEN COLLECTOR 6DIP
View more
Mã Sản phẩm: PC900V0NSZXF
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1 17,000đ
25 16,200đ
100 15,300đ
250 14,500đ
500+ 13,600đ
Qty
17,000đ
tlp250f
TLP250(F)
OPTOISO 2.5KV GATE DRIVER 8DIP
View more
Mã Sản phẩm: TLP250(F)
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 27,000đ
25 25,700đ
100 24,300đ
250 23,000đ
500+ 21,600đ
Qty
27,000đ
hcpl2631sd
SL Giá
1 26,600đ
25 25,600đ
100 24,600đ
300 23,600đ
500+ 21,600đ
Qty
26,600đ
pc817x2nip0f
PC817X2NIP0F
OPTOISOLATOR 5KV TRANS 4SMD
View more
Mã Sản phẩm: PC817X2NIP0F
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1 2,900đ
25 2,700đ
100 2,500đ
500 2,300đ
1000+ 2,100đ
Qty
2,900đ
pc817x2nsz9f
SL Giá
1 3,900đ
25 3,700đ
100 3,500đ
500 3,300đ
1000+ 3,100đ
Qty
3,900đ
4n35m
SL Giá
1 5,000đ
25 4,800đ
50 4,500đ
100 4,300đ
500+ 4,000đ
Qty
5,000đ
tlp521-1gb
TLP521-1GB
1-channel Transistor Output Optocouplers
View more
Mã Sản phẩm: TLP521-1GB
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 20,000đ
25 19,000đ
50 18,000đ
100 17,000đ
500+ 16,000đ
Qty
20,000đ
tlp127tpruf
TLP127TPRUF
OPTOISOLTR 2.5KV DARLNG 6-MFSOP
View more
Mã Sản phẩm: TLP127TPRUF
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 7,000đ
25 6,700đ
100 6,300đ
250 6,000đ
500+ 5,600đ
Qty
7,000đ
tlp521-4af
TLP521-4(AF)
Transistor-Ausgangsoptokoppler
View more
Mã Sản phẩm: TLP521-4(AF)
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 26,000đ
10 24,500đ
25 23,500đ
50 22,000đ
100+ 20,800đ
Qty
26,000đ
pc847x0j000f
PC847X0J000F
OPTOISOLTR 5KV 4CH TRANS 16-DIP
View more
Mã Sản phẩm: PC847X0J000F
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1 23,800đ
25 22,800đ
100 21,800đ
300 20,800đ
500+ 18,800đ
Qty
23,800đ
moc3041m
MOC3041M
OPTOISOLATOR 7.5KV TRIAC 6DIP
View more
Mã Sản phẩm: MOC3041M
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1 9,000đ
25 8,600đ
50 8,100đ
100 7,700đ
500+ 7,200đ
Qty
9,000đ
tlp561g
SL Giá
1 18,300đ
10 17,600đ
25 16,900đ
50 16,200đ
100+ 15,500đ
Qty
18,300đ