led-0603-red
LED-0603-RED
SMD-0603 High Bright Red Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT-297USD-UYG
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 900đ
100 900đ
500 800đ
1000 800đ
3000+ 700đ
Qty
900đ
led1w-cw
LED1W-CW
LED 1W White Cold
View more
Mã Sản phẩm: LED1W-CW
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 7,600đ
25 7,400đ
100 7,200đ
250 7,000đ
500+ 6,800đ
Qty
7,600đ
led1w-ww
LED1W-WW
LED 1W White Warm
View more
Mã Sản phẩm: LED1W-WW
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 7,600đ
25 7,200đ
100 6,800đ
250 6,400đ
500+ 6,000đ
Qty
7,600đ
led-0805-yellow
SL Giá
1 900đ
100 860đ
500 810đ
1000 770đ
3000+ 680đ
Qty
900đ
led-0805-green
SL Giá
1 900đ
100 900đ
500 800đ
1000 800đ
3000+ 700đ
Qty
900đ
led-0805-red
LED-0805-RED
SMD-0805 High Bright Red Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT17-2102SURC
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 900đ
100 900đ
500 800đ
1000 800đ
3000+ 700đ
Qty
900đ
led-0805-blue
LED-0805-BLUE
0805 High Bright Blue Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT17-2102UBC
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 1,400đ
100 1,300đ
500 1,200đ
1000 1,100đ
3000+ 1,000đ
Qty
1,400đ
led-0805-white
SL Giá
1 1,500đ
100 1,400đ
500 1,300đ
1000 1,200đ
3000+ 1,100đ
Qty
1,500đ
1210-bi-color-led
1210 Bi Color LED
1210 Ultra Bright Bi Color LED
View more
Mã Sản phẩm: SDP3528RGCT
Nhà sản xuất: Snowdragon
SL Giá
1 1,600đ
100 1,520đ
500 1,440đ
1000 1,360đ
2000+ 1,280đ
Qty
1,600đ
led-1210-blue
LED-1210-BLUE
SMD-1210 (3528) Ultra Bright Blue LED
View more
Mã Sản phẩm: HT67-2100UBCS
Nhà sản xuất: Everlight
SL Giá
1 1,400đ
100 1,300đ
500 1,200đ
1000 1,100đ
2000+ 1,000đ
Qty
1,400đ
led-1210-red
LED-1210-RED
SMD-1210 (3528) Ultra Bright Red LED
View more
Mã Sản phẩm: HT67-2100SURCS
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 1,200đ
100 1,100đ
500 1,000đ
1000 900đ
2000+ 800đ
Qty
1,200đ
led-1210-green
SL Giá
1 1,400đ
100 1,300đ
500 1,200đ
1000 1,100đ
2000+ 1,000đ
Qty
1,400đ
led-1210-redgreen
SL Giá
1 1,900đ
100 1,800đ
500 1,700đ
1000 1,600đ
3000+ 1,500đ
Qty
1,900đ
led-1210-white
SL Giá
1 1,400đ
100 1,300đ
500 1,200đ
1000 1,100đ
2000+ 1,000đ
Qty
1,400đ
led-1210-yellow
SL Giá
1 1,300đ
100 1,200đ
500 1,100đ
1000 1,000đ
2000+ 900đ
Qty
1,300đ
ht67-2202rgc
SL Giá
1 1,800đ
50 1,710đ
100 1,620đ
250 1,530đ
500+ 1,440đ
Qty
1,800đ
led-5050-blue
LED-5050-BLUE
PLCC-5050 Blue SMD Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT61-2301UBUBUBCS
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 4,500đ
100 4,300đ
1000+ 3,800đ
Qty
4,500đ
led-5050-green
LED-5050-GREEN
PLCC-5050 Green SMD Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT61-2301UBGUBGUBGCS
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 4,500đ
100 4,300đ
1000+ 3,800đ
Qty
4,500đ
led-5050-red
LED-5050-RED
PLCC-5050 RED SMD Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT61-2301SURSURSURCS
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 4,000đ
100 3,800đ
1000+ 3,400đ
Qty
4,000đ
led-5050-rgb
LED-5050-RGB
PLCC-5050 RGB SMD Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT61-2301SURUBGUBCS
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 5,500đ
100 5,200đ
1000+ 5,000đ
Qty
5,500đ
led-5050-white
LED-5050-WHITE
PLCC-5050 White SMD Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT61-2301UWUWUWCS
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 4,000đ
100 3,800đ
1000+ 3,400đ
Qty
4,000đ
led-5050-yellow
LED-5050-YELLOW
PLCC-5050 Yellow SMD Chip LED
View more
Mã Sản phẩm: HT61-2301UYUYUYCS
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 4,000đ
100 3,800đ
1000+ 3,400đ
Qty
4,000đ
led-3mm-yellow
SL Giá
1 250đ
100 240đ
1000+ 210đ
Qty
250đ
led-3mm-red
Led 3mm red
Led 3mm red light red leg long
View more
Mã Sản phẩm: LED3MM-R-R-L
Nhà sản xuất: Harvatek Technologies
SL Giá
1 260đ
100 250đ
1000+ 220đ
Qty
260đ
led-3mm-green
SL Giá
1 250đ
100 240đ
1000+ 210đ
Qty
250đ
led-3mm-yellow
SL Giá
1 250đ
100 240đ
1000+ 210đ
Qty
250đ
led3mm-b-b-l
LED3MM-B-B-L
Led 3mm blue light blue leg long
View more
Mã Sản phẩm: LED3MM-B-B-L
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 260đ
100 250đ
1000+ 220đ
Qty
260đ
led-3mm-white-blue
Led 3mm white blue
Led 3mm white light blue leg long
View more
Mã Sản phẩm: LED3MM-WB-B-L
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 300đ
100 280đ
1000+ 260đ
Qty
300đ
led-3mm-white-red
Led 3mm white red
Led 3mm white light red leg long
View more
Mã Sản phẩm: LED3MM-WB-R-L
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 250đ
100 240đ
1000+ 210đ
Qty
250đ
led-3mm-redgreen-anode
SL Giá
1 800đ
25 700đ
100 600đ
500 500đ
1000+ 400đ
Qty
800đ
ealp03rdbrga1
EALP03RDBRGA1
Thru-Hole LED, Round, 3mm (T1), Red-Green
View more
Mã Sản phẩm: EALP03RDBRGA1
Nhà sản xuất:
SL Giá
1+
Qty
Call
led-5mm-white-blue
Led 5mm white-blue
Led 5mm HG white light blue leg long
View more
Mã Sản phẩm: HG-5B4SDWDNP
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 720đ
50 684đ
100 648đ
500 612đ
1000 576đ
Qty
720đ
led-5mm-white-yellow
Led 5mm white-yellow
Led 5mm HG white light yellow leg long
View more
Mã Sản phẩm: HG-5Y4UDWYY28
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 560đ
50 532đ
100 504đ
500 476đ
1000 448đ
Qty
560đ
led-5mm-white-red
Led 5mm white-red
Led 5mm HG white light red leg long
View more
Mã Sản phẩm: HG-5W4SDHJ10
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 560đ
50 532đ
100 504đ
500 476đ
1000 448đ
Qty
560đ
led-5mm-yellow-yellow
Led 5mm yellow-yellow
Led 5mm yellow light yellow leg long
View more
Mã Sản phẩm: LED5MM-Y-Y-L
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 700đ
50 600đ
100 500đ
500 400đ
1000+ 300đ
Qty
700đ
led-5mm-white-green
Led 5mm white-green
Led 5mm HG white light green leg long
View more
Mã Sản phẩm: HG-5SG4SDWDNP
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 760đ
50 722đ
100 684đ
500 646đ
1000 608đ
Qty
760đ
led-5mmgreen-green
Led 5mm.Green - Green
Led 5mm green light green leg long
View more
Mã Sản phẩm: LED5MM-G-G-L
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 700đ
50 600đ
100 500đ
500 400đ
1000+ 300đ
Qty
700đ
led-5mm-red-red
Led 5mm red - red
Led 5mm red light red leg long
View more
Mã Sản phẩm: LED5MM-R-R-L
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 700đ
50 600đ
100 500đ
500 400đ
1000+ 300đ
Qty
700đ
led-5mm-red
Led 5mm red
Led 5mm white light red leg short
View more
Mã Sản phẩm: LED5MM-W-R-S
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 700đ
50 600đ
100 500đ
500 400đ
1000+ 300đ
Qty
700đ
led5mm-s-flux-red
LED5mm S-Flux RED
5mm Super Flux RED LED
View more
Mã Sản phẩm: SLED-4P
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 2,800đ
50 2,600đ
100 2,400đ
500 2,200đ
1000+ 2,000đ
Qty
2,800đ
5mm-led-sb-rgb
5mm LED SB RGB
5mm LED Super bright RGB Common Anode
View more
Mã Sản phẩm: 50RGB00-A
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 3,500đ
50 3,200đ
100 2,900đ
500 2,600đ
1000+ 2,300đ
Qty
3,500đ
reel-led-3528-red
Reel Led 3528 Red
SMD 3528 LED Strip light - RED
View more
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60R
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
reel-led-3528-green
Reel Led 3528 Green
SMD 3528 LED Strip light - Green
View more
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60G
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
reel-led-3528-blue
Reel Led 3528 Blue
SMD 3528 LED Strip light - Blue
View more
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60B
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
reel-led-3528-yellow
Reel Led 3528 Yellow
SMD 3528 LED Strip light - Yellow
View more
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60Y
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
reel-led-3528-w-white
Reel Led 3528 W-White
SMD 3528 LED Strip light-Warm White
View more
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60WW
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
reel-led-3528-white
Reel Led 3528 White
SMD 3528 LED Strip light - Pure White
View more
Mã Sản phẩm: LEDSL3528-60W
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 125,000đ
5+ 120,000đ
Qty
125,000đ
7-seg-red-056-anode
SL Giá
1 4,000đ
50 3,800đ
100 3,600đ
500 3,400đ
1000 3,200đ
Qty
4,000đ
7-seg-red-036-anode
SL Giá
1 5,200đ
50 5,000đ
100 4,800đ
500 4,600đ
1000+ 4,400đ
Qty
5,200đ
7-seg-red-08-anode
SL Giá
1 8,000đ
50 7,600đ
100 7,200đ
500 6,800đ
1000 6,400đ
Qty
8,000đ
7-seg-red-056-cathode
SL Giá
1 4,000đ
50 3,800đ
100 3,600đ
500 3,400đ
1000 3,200đ
Qty
4,000đ
7-seg-red-056-an-4-digit
SL Giá
1 11,400đ
25 10,900đ
100 10,400đ
300 9,900đ
500+ 9,400đ
Qty
11,400đ
7-seg-red-056-an-3-digit
SL Giá
1 3,800đ
50 3,610đ
100 3,420đ
500 3,230đ
1000 3,040đ
Qty
3,800đ
7-seg-red-056-an-2-digit
SL Giá
1 5,000đ
50 4,750đ
100 4,500đ
500 4,250đ
1000 4,000đ
Qty
5,000đ
7-seg-red-08-cathode
SL Giá
1 8,000đ
50 7,600đ
100 7,200đ
500 6,800đ
1000 6,400đ
Qty
8,000đ
028-anode-red-7-segx2-display
0.28" Anode Red 7-Segx2 display
View more
Mã Sản phẩm: CEM2281BE
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 11,400đ
25 10,900đ
100 10,400đ
300 9,900đ
500+ 9,400đ
Qty
11,400đ
028-anode-blue-7-segx2-display
0.28" Anode Blue 7-Segx2 display
View more
Mã Sản phẩm: CEM2281BB
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 23,800đ
25 22,800đ
100 21,900đ
300 20,900đ
500+ 20,000đ
Qty
23,800đ
led-matrix-8x8-red-60x60
SL Giá
1 30,000đ
25 28,500đ
50 27,000đ
100 25,500đ
500 24,000đ
Qty
30,000đ
led-matrix-8x8-r-g-40x40
SL Giá
1 35,500đ
25 33,725đ
50 31,950đ
100 30,175đ
500 28,400đ
Qty
35,500đ
led-matrix-8x8-red-40x40
SL Giá
1 22,000đ
25 20,900đ
50 19,800đ
100 18,700đ
500 17,600đ
Qty
22,000đ