lcd-16x02-5v
SL Giá
1 52,000đ
10 50,000đ
50 48,000đ
100+ 45,000đ
Qty
52,000đ
lcd-16x02-33v
LCD 16x02 - 3.3V
LCD Character Display 16 x 2 Blue, 3.3V Voltage
View more
Mã Sản phẩm: LCD16X02-3.3V
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 56,000đ
10 54,000đ
25 52,000đ
50 50,000đ
100+ 48,000đ
Qty
56,000đ
lcd-20x4-bluewhite
LCD 20x4 Blue/White
View more
Mã Sản phẩm: J2004A
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 179,500đ
10 175,200đ
50 170,900đ
100 166,600đ
500+ 162,300đ
Qty
179,500đ
lcd-20x2-bluewhite
LCD 20x2 Blue/White
View more
Mã Sản phẩm: LCD2002-B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 145,500đ
10 142,000đ
50 138,500đ
100 135,000đ
500+ 131,500đ
Qty
145,500đ
lcd-08x02-greenblack
LCD 08x02 Green/black
View more
Mã Sản phẩm: LCD0802-Y
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 60,200đ
10 58,700đ
50 57,200đ
100 55,700đ
500+ 54,200đ
Qty
60,200đ
graphic-lcd-128x64-b
Graphic LCD 128x64-B
View more
Mã Sản phẩm: Graphic LCD 128x64-B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1+
Qty
Call
graphic-lcd-240x128-y
Graphic LCD 240x128-Y
View more
Mã Sản phẩm: GLCD240128Y
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call
graphic-lcd-320x240-bluewhite
Graphic LCD 320x240 Blue/white
View more
Mã Sản phẩm: CMG3224-01SNCW
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,500,000đ
5 1,450,000đ
50+ 1,370,000đ
Qty
1,500,000đ
graphic-lcd-320x240-bluewhite
Graphic LCD 320x240-Blue/white
View more
Mã Sản phẩm: AM320240-57B49
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call
graphic-lcd-240x128-b
Graphic LCD 240x128-B
View more
Mã Sản phẩm: GLCD240128B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 850,000đ
10 820,000đ
25 790,000đ
50 730,000đ
100+ 685,000đ
Qty
850,000đ
128x64-dots-white-blue
128x64 DOTS White/ Blue
View more
Mã Sản phẩm: YX12864B-V2.0
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 210,000đ
10 203,700đ
25 197,400đ
50 191,100đ
100+ 184,800đ
Qty
210,000đ
sharp-graphic-lcd-320x240-57-inch-black-film
Sharp Graphic LCD 320x240 (5.7 inch) Black film
View more
Mã Sản phẩm: LM32019P2
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 2,650,000đ
5 2,570,000đ
25 2,490,000đ
50 2,410,000đ
100+ 2,330,000đ
Qty
2,650,000đ
ccfl-graphic-lcd-320x240-bluewhite
CCFL Graphic LCD 320x240 Blue/white
View more
Mã Sản phẩm: EW32F10BCWU
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,650,000đ
5 1,600,000đ
25 1,550,000đ
50 1,500,000đ
100+ 1,400,000đ
Qty
1,650,000đ
lcd-192x64
LCD 192x64
Graphic LCD 192x64 - Blue/White
View more
Mã Sản phẩm: AM19264-43A59
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1 360,000đ
10 350,000đ
25 340,000đ
50 330,000đ
100+ 320,000đ
Qty
360,000đ
z180in006
SL Giá
1
10
25
50
100+
Qty
Call
st7735s
ST7735S
1.8inch COLOR TFT LCD DISPLAY
View more
Mã Sản phẩm: ST7735S
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call