Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
bt137-600
BT137-600 TRIAC 600V 8A TO220AB
NXP Semiconductors
50
In-stock
BT137-600
TRIAC 600V 8A TO220AB
Mã Sản phẩm: BT137-600
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1 4,500đ
50 4,275đ
100 4,050đ
500 3,825đ
1000 3,600đ
Qty
4,500đ
Qty Price
1 4,500đ
50 4,275đ
100 4,050đ
500 3,825đ
1000 3,600đ
Qty
Min: 1
bta12-600c
BTA12-600C Triacs TO-220 12A 600V TRIA
STMicroelectronics
45
In-stock
BTA12-600C
Triacs TO-220 12A 600V TRIA
Mã Sản phẩm: BTA12-600C
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 10,500đ
25 10,000đ
50 9,500đ
100 8,900đ
500+ 8,400đ
Qty
10,500đ
Qty Price
1 10,500đ
25 10,000đ
50 9,500đ
100 8,900đ
500+ 8,400đ
Qty
Min: 1
bt134-600e
BT134-600E 4A/600V Triacs RAIL TRAIC
NXP Semiconductors
Out-stock
BT134-600E
4A/600V Triacs RAIL TRAIC
Mã Sản phẩm: BT134-600E
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1 5,700đ
10 5,400đ
25 5,100đ
50 4,800đ
100+ 4,500đ
Qty
5,700đ
Qty Price
1 5,700đ
10 5,400đ
25 5,100đ
50 4,800đ
100+ 4,500đ
Qty
Min: 1
bt136-600
BT136-600 Triacs RAIL TRAIC
NXP Semiconductors
Out-stock
BT136-600
Triacs RAIL TRAIC
Mã Sản phẩm: BT136-600
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1 5,700đ
10 5,400đ
25 5,100đ
50 4,800đ
100+ 4,500đ
Qty
5,700đ
Qty Price
1 5,700đ
10 5,400đ
25 5,100đ
50 4,800đ
100+ 4,500đ
Qty
Min: 1
bta41-600b
BTA41-600B Triacs40A/600V/50mA
STMicroelectronics
Out-stock
BTA41-600B
Triacs40A/600V/50mA
Mã Sản phẩm: BTA41-600B
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 41,800đ
10 40,000đ
25 38,200đ
50 36,400đ
100+ 34,600đ
Qty
41,800đ
Qty Price
1 41,800đ
10 40,000đ
25 38,200đ
50 36,400đ
100+ 34,600đ
Qty
Min: 1