Sensor DHT22

Sensor DHT22

Digital-output relative humidity & temperature sensor
Chi tiết
MF58-104J3990GA

MF58-104J3990GA

Glass NTC Thermistor
Chi tiết
HH10D

HH10D

Digital Humidity Sensor Module
Chi tiết
Humidity Sensor SHT75

Humidity Sensor SHT75

Digital Output Humidity Sensor, 2-wire interface
Chi tiết
Humidity Sensor SHT71

Humidity Sensor SHT71

Digital Output Humidity Sensor, 2-wire interface
Chi tiết
Humidity Sensor SHT11

Humidity Sensor SHT11

Digital Humidity Sensor (RH&T)
Chi tiết
TCN75-5.0MOA

TCN75-5.0MOA

SENSOR TEMPERATURE I2C 8SOIC
Chi tiết
TCN75-3.3MOA

TCN75-3.3MOA

SENSOR TEMPERATURE I2C 8SOIC
Chi tiết
Soil Humidity Sensor FC-28

Soil Humidity Sensor FC-28

Module cảm biến phát hiện độ ẩm đất
Chi tiết
AM2301/DHT21

AM2301/DHT21

Module cảm biến Nhiệt độ và Độ ẩm
Chi tiết
DS18B20 Probe 2m

DS18B20 Probe 2m

Đầu dò nhiệt độ DS18B20, dài 2m, không thấm ...
Chi tiết
DS18B20 Probe 1m

DS18B20 Probe 1m

Đầu dò nhiệt độ DS18B20, dài 1m, không thấm ...
Chi tiết
HR202L-Case

HR202L-Case

Cảm biến độ ẩm Điện trở
Chi tiết
HR202L

HR202L

Cảm biến độ ẩm Điện trở
Chi tiết
Sensor DHT11

Sensor DHT11

Temperature & Humidity Sensor
Chi tiết
HS1101

HS1101

Relative humidity sensor, 0-100 %RH, 5-10 VDC
Chi tiết
DS1620

DS1620

SENSOR TEMPERATURE 3-WIRE 8DIP
Chi tiết
DS18B20

DS18B20

SENSOR TEMPERATURE 1-WIRE TO92-3
Chi tiết