cr-1h-12vdc-1zs
CR-1H-12VDC-1ZS
12VDC Contact Form SPDT
View more
Mã Sản phẩm: CR-1H-12VDC-1ZS
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call
relay-hke-12v5p
Relay HKE 12V/5P
Relay HKE 12V/5Pin
View more
Mã Sản phẩm: HRS4H-S-DC12V
Nhà sản xuất: HKE
SL Giá
1 14,000đ
50 13,300đ
100 12,600đ
500 11,900đ
1000+ 11,200đ
Qty
14,000đ
relay-hke-5v5p
Relay HKE 5V/5P
Relay HKE 5V/5Pin
View more
Mã Sản phẩm: HRS4H-S-DC5V
Nhà sản xuất: HKE
SL Giá
1 12,000đ
25 11,400đ
50 10,800đ
100 10,200đ
500+ 9,600đ
Qty
12,000đ
relay-12v-5p-songle
RELAY 12V - 5P SONGLE
Relay SRD-12VDC-SL-C
View more
Mã Sản phẩm: SRD-12VDC-SL-C
Nhà sản xuất: SONGLE
SL Giá
1 9,000đ
25 8,500đ
100 8,000đ
250 7,600đ
500+ 7,200đ
Qty
9,000đ
relay-5v-5p-songle
RELAY 5V - 5P SONGLE
Relay SRD-5VDC-SL-C
View more
Mã Sản phẩm: SRD-5VDC-SL-C
Nhà sản xuất: SONGLE
SL Giá
1 7,000đ
25 6,600đ
100 6,300đ
250 6,000đ
500+ 5,600đ
Qty
7,000đ
relay-24v-5p-songle
RELAY 24V - 5P SONGLE
Relay SRD-24VDC-SL-C
View more
Mã Sản phẩm: SRD-24VDC-SL-C
Nhà sản xuất: SONGLE
SL Giá
1+
Qty
Call
relay-sla-12v-6p-songle
RELAY SLA 12V - 6P SONGLE
RELAY SLA 12V/30A switching in SPST
View more
Mã Sản phẩm: SLA-12VDC-SL-C
Nhà sản xuất: SONGLE
SL Giá
1 32,000đ
25 30,400đ
100 28,800đ
250 27,200đ
500+ 25,600đ
Qty
32,000đ
relay-12v-5p-yle
RELAY 12V - 5P YLE
Relay YL303H-S-12VDC-1Z
View more
Mã Sản phẩm: YL303H-S-12VDC-1Z
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 7,200đ
50 6,840đ
100 6,480đ
500 6,120đ
1000 5,760đ
Qty
7,200đ
relay-5v-5p-yle
RELAY 5V - 5P YLE
Relay YL303H-S-5VDC-1Z
View more
Mã Sản phẩm: YL303H-S-5VDC-1Z
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 6,600đ
50 6,270đ
100 5,940đ
500 5,610đ
1000 5,280đ
Qty
6,600đ
relay-24v-5p-yle
RELAY 24V - 5P YLE
Relay YL303H-S-24VDC-1Z
View more
Mã Sản phẩm: YL303H-S-24VDC-1Z
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call
relay-12v-8-pin
RELAY 12V - 8 PIN
Relay 12V 2 Form C (DPDT)
View more
Mã Sản phẩm: RY12W-K
Nhà sản xuất: Takamisawa
SL Giá
1 19,000đ
25 18,000đ
100 17,000đ
250 16,200đ
500+ 15,200đ
Qty
19,000đ
relay-5v-8-pin
Relay 5V - 8 PIN
Relay 5V 2 Form C (DPDT)
View more
Mã Sản phẩm: RY5W-K
Nhà sản xuất: Takamisawa
SL Giá
1 19,000đ
25 18,000đ
100 17,000đ
250 16,200đ
500+ 15,200đ
Qty
19,000đ
relay-12v-8-pin-secondhand
SL Giá
1 7,200đ
50 6,840đ
100 6,480đ
500 6,120đ
1000 5,760đ
Qty
7,200đ
relay-5v-8-pin-secondhand
SL Giá
1 7,200đ
50 6,840đ
100 6,480đ
500 6,120đ
1000 5,760đ
Qty
7,200đ
relay-24v-8-pin-secondhand
SL Giá
1 7,200đ
50 6,840đ
100 6,480đ
500 6,120đ
1000 5,760đ
Qty
7,200đ
relay-24v-8-pin
RELAY 24V - 8 PIN
Relay 24V 2 Form C (DPDT)
View more
Mã Sản phẩm: RY24W-K
Nhà sản xuất: Takamisawa
SL Giá
1+
Qty
Call
relay-js-24v-5-pin
Relay JS 24V - 5 PIN
RELAY GEN PURPOSE SPDT 10A 24V
View more
Mã Sản phẩm: JS1-24V-F
Nhà sản xuất: Panasonic
SL Giá
1+
Qty
Call