Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
lcd-16x02-5v
QC1602A LCD 16 x 02 White Text - Blue Background, 5V Voltage
China
35
In-stock
LCD 16x02 - 5V
LCD 16 x 02 White Text - Blue Background, 5V Voltage
Mã Sản phẩm: QC1602A
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 52,000đ
10 50,000đ
50 48,000đ
100+ 45,000đ
Qty
52,000đ
Qty Price
1 52,000đ
10 50,000đ
50 48,000đ
100+ 45,000đ
Qty
Min: 1
lcd-16x02-33v
LCD16X02-3.3V LCD Character Display 16 x 2 Blue, 3.3V Voltage
4
In-stock
LCD 16x02 - 3.3V
LCD Character Display 16 x 2 Blue, 3.3V Voltage
Mã Sản phẩm: LCD16X02-3.3V
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 56,000đ
10 54,000đ
25 52,000đ
50 50,000đ
100+ 48,000đ
Qty
56,000đ
Qty Price
1 56,000đ
10 54,000đ
25 52,000đ
50 50,000đ
100+ 48,000đ
Qty
Min: 1
lcd-20x4-bluewhite
J2004A
China
Out-stock
LCD 20x4 Blue/White
Mã Sản phẩm: J2004A
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 179,500đ
10 175,200đ
50 170,900đ
100 166,600đ
500+ 162,300đ
Qty
179,500đ
Qty Price
1 179,500đ
10 175,200đ
50 170,900đ
100 166,600đ
500+ 162,300đ
Qty
Min: 1
lcd-20x2-bluewhite
LCD2002-B
Out-stock
LCD 20x2 Blue/White
Mã Sản phẩm: LCD2002-B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 145,500đ
10 142,000đ
50 138,500đ
100 135,000đ
500+ 131,500đ
Qty
145,500đ
Qty Price
1 145,500đ
10 142,000đ
50 138,500đ
100 135,000đ
500+ 131,500đ
Qty
Min: 1
lcd-08x02-greenblack
LCD0802-Y
Out-stock
LCD 08x02 Green/black
Mã Sản phẩm: LCD0802-Y
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 60,200đ
10 58,700đ
50 57,200đ
100 55,700đ
500+ 54,200đ
Qty
60,200đ
Qty Price
1 60,200đ
10 58,700đ
50 57,200đ
100 55,700đ
500+ 54,200đ
Qty
Min: 1