Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
4-channels-5v12v24v-relay
ATC12
AT-COM
Out-stock
4 Channels 5v/12v/24v Relay
Mã Sản phẩm: ATC12
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 125,000đ
5 118,000đ
25 112,000đ
50+ 106,000đ
Qty
125,000đ
Qty Price
1 125,000đ
5 118,000đ
25 112,000đ
50+ 106,000đ
Qty
Min: 1