Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
lb1240
LB1240 LB1240 - DIP18
Out-stock
LB1240
LB1240 - DIP18
Mã Sản phẩm: LB1240
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 33,300đ
10 31,900đ
25 30,500đ
50 29,100đ
100+ 27,700đ
Qty
33,300đ
Qty Price
1 33,300đ
10 31,900đ
25 30,500đ
50 29,100đ
100+ 27,700đ
Qty
Min: 1
td62783ap
TD62783AP TD62783AP DIP18
Toshiba
Out-stock
TD62783AP
TD62783AP DIP18
Mã Sản phẩm: TD62783AP
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 17,100đ
10 16,400đ
25 15,700đ
50 15,000đ
100+ 14,300đ
Qty
17,100đ
Qty Price
1 17,100đ
10 16,400đ
25 15,700đ
50 15,000đ
100+ 14,300đ
Qty
Min: 1
td62784ap
TD62784AP TD62784AP DIP1
Toshiba
Out-stock
TD62784AP
TD62784AP DIP1
Mã Sản phẩm: TD62784AP
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 22,800đ
10 21,900đ
25 21,000đ
50 20,100đ
100+ 19,200đ
Qty
22,800đ
Qty Price
1 22,800đ
10 21,900đ
25 21,000đ
50 20,100đ
100+ 19,200đ
Qty
Min: 1