socket-ic8p-300
Socket IC8P-300
8-pin IC Socket DIP300
View more
Mã Sản phẩm: IC8DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 480đ
100 450đ
250 430đ
500 400đ
1000+ 380đ
Qty
480đ
socket-ic28p-300
Socket IC28P-300
28-PIN IC Socket DIP300
View more
Mã Sản phẩm: IC28DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 860đ
100 820đ
250 780đ
500 740đ
1000+ 700đ
Qty
860đ
socket-ic16p-300
Socket IC16P-300
14-PIN IC Socket DIP300
View more
Mã Sản phẩm: IC16DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 570đ
100 540đ
250 510đ
500 480đ
1000+ 450đ
Qty
570đ
socket-ic6p-300
Socket IC6P-300
6-pin IC Socket DIP300
View more
Mã Sản phẩm: IC6DIP300
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 480đ
100 450đ
250 430đ
500 400đ
1000+ 380đ
Qty
480đ
socket-ic18p-300
Socket IC18P-300
18-PIN IC Socket DIP300
View more
Mã Sản phẩm: IC18DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 760đ
100 730đ
250 700đ
500 670đ
1000+ 640đ
Qty
760đ
socket-ic14p-300
Socket IC14P-300
14-PIN IC Socket DIP300
View more
Mã Sản phẩm: IC14DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 665đ
100 635đ
250 605đ
500 575đ
1000+ 545đ
Qty
665đ
socket-ic24p-600
Socket IC24P-600
24-PIN IC Socket DIP600
View more
Mã Sản phẩm: IC24DIP600
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 860đ
100 820đ
250 780đ
500 740đ
1000+ 700đ
Qty
860đ
socket-ic20p-300
Socket IC20P-300
20-PIN IC Socket DIP300
View more
Mã Sản phẩm: IC20DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 760đ
100 720đ
1000+ 680đ
Qty
760đ
socket-ic28p-600
Socket IC28P-600
28-PIN IC Socket DIP600
View more
Mã Sản phẩm: IC28DIP600
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 950đ
100 900đ
250 850đ
500 800đ
1000+ 750đ
Qty
950đ
socket-ic32p-600
Socket IC32P-600
32-PIN IC Socket DIP600
View more
Mã Sản phẩm: IC32DIP600
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 860đ
100 820đ
250 780đ
500 740đ
1000+ 700đ
Qty
860đ
socket-2mm-black-banana
Socket 2mm Black Banana
2mm Banana Panel Socket, Black
View more
Mã Sản phẩm: BS-102L-B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
5,700đ
socket-2mm-blue-banana
Socket 2mm Blue Banana
2mm Banana Panel Socket, Blue
View more
Mã Sản phẩm: BS-102L-BL
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
5,700đ
socket-2mm-green-banana
Socket 2mm Green Banana
2mm Banana Panel Socket, Green
View more
Mã Sản phẩm: BS-102L-G
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
5,700đ
socket-2mm-red-banana
Socket 2mm Red Banana
2mm Banana Panel Socket, Red
View more
Mã Sản phẩm: BS-102L-R
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
5,700đ
socket-2mm-yellow-banana
Socket 2mm Yellow Banana
2mm Banana Panel Socket, Yellow
View more
Mã Sản phẩm: BS-102L-Y
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 5,700đ
25 5,400đ
100 5,100đ
300 4,800đ
500+ 4,500đ
Qty
5,700đ
jack-2mm-black-banana
Jack 2mm Black Banana
2mm Banana Plug Gold - Black
View more
Mã Sản phẩm: A-1.010-B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
11,400đ
jack-2mm-blue-banana
Jack 2mm Blue Banana
2mm Banana Plug Gold - Blue
View more
Mã Sản phẩm: A-1.010-BL
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
11,400đ
jack-2mm-red-banana
Jack 2mm Red Banana
2mm Banana Plug Gold -Red
View more
Mã Sản phẩm: A-1.010-R
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
11,400đ
jack-2mm-yellow-banana
Jack 2mm Yellow Banana
2mm Banana Plug Gold -Yellow
View more
Mã Sản phẩm: A-1.010-Y
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 11,400đ
25 10,800đ
100 10,200đ
300 9,600đ
500+ 9,000đ
Qty
11,400đ
jack-2mm-black-s-banana
Jack 2mm Black S-Banana
2mm Banana Plug,Stackable, Black
View more
Mã Sản phẩm: A-1.008-B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 8,600đ
25 8,200đ
100 7,800đ
300 7,400đ
500+ 7,000đ
Qty
8,600đ
mup-c713
MUP-C713
MUP-C713 SIM card connector
View more
Mã Sản phẩm: MUP-C713
Nhà sản xuất: MUP
SL Giá
1 6,000đ
10 5,400đ
100 5,000đ
500 4,600đ
1000+ 4,000đ
Qty
6,000đ
sim-card-mup-c750
SL Giá
1
50
100
500
1000+
Qty
Call
sim-card-holder
Sim Card Holder
SIM CARD 6P.P2.54 1.8H. W/Card Location
View more
Mã Sản phẩm: CAF99-06183-S103
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 27,000đ
50 25,700đ
100 24,300đ
500 23,000đ
1000+ 21,600đ
Qty
27,000đ
sim-card-mup-c719
SIM Card MUP-C719
3G Mobile phone sim card connector
View more
Mã Sản phẩm: MUP-C719
Nhà sản xuất: MUP
SL Giá
1 27,000đ
50 25,700đ
100 24,300đ
500 23,000đ
1000+ 21,600đ
Qty
27,000đ
simcard-5051
SIMCARD 5051
SIMCARD connector 5051
View more
Mã Sản phẩm: SIM5051
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 6,000đ
10 5,400đ
100 5,000đ
500 4,600đ
1000+ 4,000đ
Qty
6,000đ
simcard-c707
Simcard C707
SIM Card Holder C707_10M006
View more
Mã Sản phẩm: SIM_C707_10M006
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 6,000đ
10 5,400đ
100 5,000đ
500 4,600đ
1000+ 4,000đ
Qty
6,000đ
fms006-2600-0
FMS006-2600-0
SIM Card Holder FMS006-2600-0
View more
Mã Sản phẩm: FMS006.2600.0
Nhà sản xuất: Yamaichi Electronics
SL Giá
1 27,000đ
50 25,700đ
100 24,300đ
500 23,000đ
1000+ 21,600đ
Qty
27,000đ
simcard-kf016
Simcard KF016
SIM Card Holder KF-016
View more
Mã Sản phẩm: SIM-KF016
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 18,000đ
25 17,000đ
100 16,000đ
500 15,000đ
1000+ 14,000đ
Qty
18,000đ
115a_ada0_r02
115A_ADA0_R02
SIM Card Socket Push-Push Type 6+2 Pin
View more
Mã Sản phẩm: 115A_ADA0_R02
Nhà sản xuất: ATTEND
SL Giá
1
25
50
100
500
Qty
Call
78800-0001
78800-0001
2.0 WTB DUAL CONN DIP PLG HSG
View more
Mã Sản phẩm: 78800-0001
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1
25
100
500
1000+
Qty
Call
sma-kwe-17
SMA-KWE-17
SMA Right Angle Male PCB Connector length 17mm
View more
Mã Sản phẩm: SMA-KWE-17
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 14,000đ
25 13,000đ
100 12,000đ
500 11,500đ
1000+ 10,500đ
Qty
14,000đ
ipx-smd-male
IPX SMD Male
IPX SMD Male PCB Connector
View more
Mã Sản phẩm: IPXSMD
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 8,500đ
25 8,100đ
50 7,700đ
100 7,300đ
500+ 6,900đ
Qty
8,500đ
sma-right-angle-female-pcb-connector-length-15mm
SMA Right Angle Female PCB Connector length 15mm
View more
Mã Sản phẩm: SMA-RAF-15
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 14,000đ
25 13,000đ
100 12,000đ
500 11,500đ
1000+ 10,500đ
Qty
14,000đ
sma-raf-20
SMA-RAF-20
SMA Right Angle Female PCB Connector length 20mm
View more
Mã Sản phẩm: SMA-RAF-20
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 15,000đ
25 14,000đ
100 13,000đ
500 12,500đ
1000+ 11,500đ
Qty
15,000đ
sma-edge-pcb-female
SL Giá
1 14,000đ
25 13,000đ
100 12,000đ
500 11,500đ
1000+ 10,500đ
Qty
14,000đ
sma-cable
SL Giá
1 25,000đ
25 23,800đ
50 22,500đ
100 21,300đ
500+ 20,000đ
Qty
25,000đ
sma-right-angle-male-pcb-connector-length-15mm
SMA Right Angle Male PCB Connector length 15mm
View more
Mã Sản phẩm: SMA-RAM-15
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 14,000đ
25 13,000đ
100 12,000đ
500 11,500đ
1000+ 10,500đ
Qty
14,000đ
rfsma
SL Giá
1 15,000đ
25 14,000đ
100 13,000đ
500 12,500đ
1000+ 11,500đ
Qty
15,000đ
sma-edge-pcb-male-connector
SMA Edge PCB Male Connector
View more
Mã Sản phẩm: SMA Edge PCB Male Connector
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 14,000đ
25 13,000đ
100 12,000đ
500 11,500đ
1000+ 10,500đ
Qty
14,000đ
sma-right-angle-female-pcb-connector-length-18mm
SMA Right Angle Female PCB Connector length 18mm
View more
Mã Sản phẩm: SMA-RAF-18
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 14,000đ
25 13,000đ
100 12,000đ
500 11,500đ
1000+ 10,500đ
Qty
14,000đ
mmcsd-short
MMC/SD-Short
Short Type SD Card Socket Connector
View more
Mã Sản phẩm: 693071010811
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 8,000đ
25 7,800đ
100 7,500đ
500 7,000đ
1000+ 6,500đ
Qty
8,000đ
mmcsd-card-socket-pushpush
MMC/SD card Socket push/push
View more
Mã Sản phẩm: MMCSW
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 14,300đ
25 13,500đ
100 12,700đ
500 11,900đ
1000+ 11,100đ
Qty
14,300đ
microsd-socket
MicroSD Socket
MicroSD Socket Transflash
View more
Mã Sản phẩm: MicroSD Socket
Nhà sản xuất: 4UCON
SL Giá
1 9,500đ
25 9,000đ
100 8,500đ
500 8,000đ
1000+ 7,500đ
Qty
9,500đ
dm3d-sf
DM3D-SF
CONN MICRO SD CARD PUSH-PULL
View more
Mã Sản phẩm: DM3D-SF
Nhà sản xuất: Hirose Electric Co Ltd
SL Giá
1
25
100
500
1000+
Qty
Call
usbbf-ra
USBBF-RA
USB-B type Female Righ Angle
View more
Mã Sản phẩm: USBBF-RA
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1 4,500đ
25 4,300đ
100 4,100đ
300 3,900đ
500+ 3,700đ
Qty
4,500đ
jack-usb-a-ra-female
Jack USB-A-RA Female
USB-A type Female Righ Angle
View more
Mã Sản phẩm: USBARAF
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 4,500đ
25 4,300đ
100 4,100đ
300 3,900đ
500+ 3,700đ
Qty
4,500đ
jack-usb-a-female
Jack USB-A-Female
USB-A type Female Straight
View more
Mã Sản phẩm: USB-AF-ST
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 3,600đ
25 3,400đ
100 3,200đ
300 3,000đ
500+ 2,800đ
Qty
3,600đ
47346-0001
SL Giá
1
50
100
500
1000+
Qty
Call
micro_usb
Micro_USB
Micro USB 5p Female Type-B connector
View more
Mã Sản phẩm: Micro_USB
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 4,200đ
50 3,900đ
100 3,600đ
500 3,300đ
1000+ 3,000đ
Qty
4,200đ
usbbf05-smd
USBBF05-SMD
USB-B type Female mini SMD
View more
Mã Sản phẩm: USBBF05.SMD
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 4,500đ
25 4,300đ
50 4,100đ
100 3,800đ
500+ 3,600đ
Qty
4,500đ
jack-usb-b-female
Jack USB-B- Female
USB-B type Female Straight
View more
Mã Sản phẩm: USBBF-STR
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 4,500đ
25 4,300đ
100 4,100đ
300 3,900đ
500+ 3,700đ
Qty
4,500đ
jack-usb-a-ra-male
Jack USB -A-RA Male
USB-A type Male Righ Angle
View more
Mã Sản phẩm: USBAM-RA
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 4,500đ
25 4,300đ
100 4,100đ
300 3,900đ
500+ 3,700đ
Qty
4,500đ
miro_usb_b_f
SL Giá
1 4,200đ
50 3,900đ
100 3,600đ
500 3,300đ
1000+ 3,000đ
Qty
4,200đ
stereo-jack-4-pole
Stereo Jack 4-pole
SMD 3.5mm Stereo Phone Jack 4-pole
View more
Mã Sản phẩm: PJ-342
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 4,800đ
25 4,600đ
100 4,400đ
300 4,200đ
500+ 3,800đ
Qty
4,800đ
pj-313d
PJ-313D
SMD 3.5mm Audio jack stereo phone jack
View more
Mã Sản phẩm: PJ.313D
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 3,800đ
25 3,600đ
100 3,400đ
300 3,200đ
500+ 2,800đ
Qty
3,800đ
jack-audio-35-pj313
Jack audio 3.5 PJ313
3.5mm Audio jack stereo phone jack
View more
Mã Sản phẩm: PJ-313
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 3,300đ
25 3,100đ
100 2,900đ
300 2,700đ
500+ 2,300đ
Qty
3,300đ
jack-audio-35-dip
Jack audio 3.5 DIP
3.5mm Stereo Audio Jack
View more
Mã Sản phẩm: AUDIOJK3.5mm
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,800đ
20 1,600đ
100+ 1,400đ
Qty
1,800đ
sj-43514-smt-tr
SJ-43514-SMT-TR
CONN AUDIO JACK 3.5MM 4COND SMD
View more
Mã Sản phẩm: SJ-43514-SMT-TR
Nhà sản xuất: SENCERA
SL Giá
1
25
50
100
500
Qty
Call
hr911102a
HR911102A
HR911102A RJ45 with Magnetics & LED
View more
Mã Sản phẩm: HR911102A
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 22,500đ
25 22,000đ
100 21,500đ
300 21,000đ
500+ 20,000đ
Qty
22,500đ
hr911105a
HR911105A
HR911105A RJ45 with Magnetics & LED
View more
Mã Sản phẩm: HR911105A
Nhà sản xuất: HanRun
SL Giá
1 23,800đ
25 22,600đ
100 21,400đ
300 20,200đ
500+ 19,000đ
Qty
23,800đ
socket-rj45
Socket RJ45
RJ45 Connector
View more
Mã Sản phẩm: RJ45
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 4,800đ
25 4,500đ
100 4,300đ
500 4,000đ
1000+ 3,800đ
Qty
4,800đ
rj11-4m
RJ11-4M
RJ11 4-pin Male Plug
View more
Mã Sản phẩm: RJ11-4M
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 2,800đ
25 2,600đ
100 2,400đ
500 2,200đ
1000+ 2,000đ
Qty
2,800đ
rj11-4f
RJ11-4F
RJ11 4-pin Female Socket
View more
Mã Sản phẩm: RJ11-4F
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 2,800đ
25 2,600đ
100 2,400đ
500 2,200đ
1000+ 2,000đ
Qty
2,800đ
rj11-4i6f
RJ11-4I6F
RJ11 4-pin Female in case 6-pin Socket
View more
Mã Sản phẩm: RJ11-4I6F
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 2,800đ
25 2,600đ
100 2,400đ
500 2,200đ
1000+ 2,000đ
Qty
2,800đ
cn91102a
CN91102A
RJ45 with Magnetics & LED
View more
Mã Sản phẩm: CN91102A
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call
jack-rj11-4pin
Jack RJ11-4Pin
RJ11 4-pin in case 6-pin Male Plug
View more
Mã Sản phẩm: RJ11-4I6M
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 2,800đ
25 2,600đ
100 2,400đ
500 2,200đ
1000+ 2,000đ
Qty
2,800đ
socket-ps2
Socket PS/2
PS/2 Connector
View more
Mã Sản phẩm: Socket PS/2
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 4,800đ
25 4,500đ
100 4,300đ
500 4,000đ
1000+ 3,800đ
Qty
4,800đ
female-header-6x1
Female Header 6x1
Pitch 2.54mm, 6x1 Single Female - Pin Header
View more
Mã Sản phẩm: 2.54mm-6x1-FHSP
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 3,000đ
50 2,800đ
100+ 2,600đ
Qty
3,000đ
s2b-ph-k-slfsn
S2B-PH-K-S(LF)(SN)
CONN HEADER PH SIDE 2POS 2MM
View more
Mã Sản phẩm: S2B-PH-K-S(LF)(SN)
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 500đ
50 480đ
100 450đ
500 430đ
1000+ 400đ
Qty
500đ
254mm-2x1-mh-17mm
2.54MM-2X1-MH-17MM
2.54mm 2x1 Single Male Pin Header, length 17mm
View more
Mã Sản phẩm: 2.54MM-2X1-MH-17MM
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call
254mm-3x1-17mm
2.54MM-3X1-17MM
2.54mm 3x1 Single Male Pin Header, length 17mm
View more
Mã Sản phẩm: 2.54MM-3X1-17MM
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call
254mm-8x1-17mm
2.54MM-8X1-17MM
2.54mm 8x1 Single Male Pin Header, 17 mm
View more
Mã Sản phẩm: 2.54MM-8X1-17MM
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call
header2x6_254mm_ma
HEADER2X6_2.54MM_MA
Pitch 2.54mm, 6x2 Double Male - Pin Header
View more
Mã Sản phẩm: HEADER2X6_2.54MM_MA
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1
50
100+
Qty
Call
254mm-2x1-mh
2.54MM-2X1-MH
2.54mm 2x1 Single Male Pin Header
View more
Mã Sản phẩm: 2.54MM-2X1-MH
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1+
Qty
Call
254mm-8x1-mh
2.54mm-8x1-MH
2.54mm 8x1 Single Male Pin Header
View more
Mã Sản phẩm: 2.54mm-8x1-MH
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1+
Qty
Call
254mm-40x1-male-header
2.54mm-40x1-Male Header
2.54mm 40x1 Single Male Pin Header (Gold)
View more
Mã Sản phẩm: 2.54mm-40x1-MH
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 2,000đ
50 1,700đ
100+ 1,400đ
Qty
2,000đ
2p-pcb-male-125
2P PCB Male 1.25
PCB 2 pin 1.25mm male
View more
Mã Sản phẩm: 1.25MM.2A
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
50 480đ
100 450đ
500 430đ
1000+ 400đ
Qty
500đ
254mm-10-pin-idc-socket-connector
2.54mm 10-PIN IDC Socket Connector
View more
Mã Sản phẩm: IDCC10
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 2,800đ
25 2,700đ
100 2,500đ
500 2,400đ
1000+ 2,200đ
Qty
2,800đ
254mm-16-pin-idc-socket-connector
2.54mm 16-PIN IDC Socket Connector
View more
Mã Sản phẩm: IDCC16
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 3,600đ
25 3,400đ
100 3,200đ
500 3,000đ
1000+ 2,800đ
Qty
3,600đ
254mm-20-pin-idc-socket-connector
2.54mm 20-PIN IDC Socket connector
View more
Mã Sản phẩm: IDCC20
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 3,800đ
25 3,600đ
100 3,400đ
500 3,200đ
1000+ 3,000đ
Qty
3,800đ
254mm-6-pin-male-box-header
2.54mm 6-PIN Male Box Header
View more
Mã Sản phẩm: IDCMBH6
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 3,200đ
10 3,000đ
25 2,800đ
50 2,500đ
100+ 2,300đ
Qty
3,200đ
254mm-10-pin-male-box-header
2.54mm 10-PIN Male Box Header
View more
Mã Sản phẩm: DIP(10)
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 2,700đ
25 2,600đ
100 2,400đ
500 2,300đ
1000+ 2,100đ
Qty
2,700đ
254mm-16-pin-male-box-header
2.54mm 16-PIN Male Box Header
View more
Mã Sản phẩm: IDCMBH16
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 3,300đ
25 3,100đ
100 2,900đ
500 2,700đ
1000+ 2,500đ
Qty
3,300đ
254mm-20-pin-male-box-header
2.54mm 20-PIN Male Box Header
View more
Mã Sản phẩm: IDCMBH20
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 4,000đ
25 3,800đ
100 3,600đ
500 3,400đ
1000+ 3,200đ
Qty
4,000đ
254mm-6-pin-socket
2.54mm 6-PIN Socket
2.54mm 6-PIN IDC Socket Connector
View more
Mã Sản phẩm: IDCC6
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 3,800đ
25 3,600đ
100 3,300đ
500 3,100đ
1000+ 2,800đ
Qty
3,800đ
254mm-14-pin-socket
2,54mm 14-PIN Socket
2,54mm 14-PIN IDC Socket Connector
View more
Mã Sản phẩm: IDCC14
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 3,300đ
25 3,100đ
100 2,800đ
500 2,600đ
1000+ 2,300đ
Qty
3,300đ
254mm-6-pin-male-ra
2.54mm 6-PIN Male R/A
2.54mm 6-PIN Male Box Header Right Angle
View more
Mã Sản phẩm: IDCMBH6-R/A
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 3,600đ
25 3,400đ
100 3,200đ
500 3,000đ
1000+ 2,800đ
Qty
3,600đ
dccon-2mm
DCCON-2mm
DC Socket 2mm
View more
Mã Sản phẩm: DCCON-2mm
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 950đ
25 850đ
100 750đ
300 650đ
500+ 450đ
Qty
950đ
cr2032-battery-holder
CR2032 Battery Holder
View more
Mã Sản phẩm: CR2032-SK
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 2,400đ
25 2,200đ
100 2,000đ
300 1,800đ
500+ 1,400đ
Qty
2,400đ
socket-2-2cells
SL Giá
1
25
100
500
1000+
Qty
Call
battery-snap-9v
Battery Snap 9V
9V Battery Snap, I-Style, 150mm
View more
Mã Sản phẩm: BS15-I
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,900đ
25 1,800đ
100 1,700đ
500 1,600đ
1000+ 1,500đ
Qty
1,900đ
socket-cr1220-smd
Socket CR1220 SMD
CR1220 Battery Holder SMD
View more
Mã Sản phẩm: CR1220-SK
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 3,800đ
25 3,600đ
100 3,400đ
300 3,200đ
500+ 2,800đ
Qty
3,800đ
socket1-battery-aa
Socket1 Battery AA
Holder Battery 1-AA Cell - Wire Lead
View more
Mã Sản phẩm: BCAA-W
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 2,900đ
25 2,700đ
100 2,600đ
500 2,400đ
1000+ 2,300đ
Qty
2,900đ
socket-2-battery-aa
Socket 2 Battery AA
Holder Battery 2-AA Cell - Wire Lead
View more
Mã Sản phẩm: BC2AA-W
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 4,300đ
25 4,000đ
100 3,700đ
500 3,400đ
1000+ 3,100đ
Qty
4,300đ
dc-socket-2mm
DC-Socket-2mm
Jack DC Connector
View more
Mã Sản phẩm: DC-Socket-2mm
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call
cr2032-1066
SL Giá
1 38,000đ
25 36,100đ
100 34,200đ
300 32,300đ
500+ 30,400đ
Qty
38,000đ
dc-jack
DC JACK
DC JACK
View more
Mã Sản phẩm: DC JACK
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1+
Qty
Call
db9-female-pcb
SL Giá
1 4,700đ
25 4,500đ
100 4,300đ
300 4,100đ
500+ 3,700đ
Qty
4,700đ
db9-male-pcb
SL Giá
1 4,700đ
25 4,500đ
100 4,300đ
300 4,100đ
500+ 3,700đ
Qty
4,700đ
db25-pm
DB25-PM
DB-25 (Đực) hàn board
View more
Mã Sản phẩm: DB25-PM
Nhà sản xuất: 4UCON
SL Giá
1 6,000đ
25 5,500đ
100 5,000đ
300 4,500đ
500+ 3,500đ
Qty
6,000đ
db25-wire-male
DB25 Wire Male
DB-25 Đực hàn dây
View more
Mã Sản phẩm: DB25 Wire Male
Nhà sản xuất: 4UCON
SL Giá
1 3,800đ
10 3,600đ
50 3,400đ
100 3,200đ
500+ 2,900đ
Qty
3,800đ
db25-wire-female
DB25 Wire Female
DB-25 Cái hàn dây
View more
Mã Sản phẩm: DB25 Wire Female
Nhà sản xuất: 4UCON
SL Giá
1 3,800đ
10 3,600đ
50 3,400đ
100 3,200đ
500+ 2,900đ
Qty
3,800đ
socket-db9
Socket DB9
Vỏ DB-9
View more
Mã Sản phẩm: DB-9 shield
Nhà sản xuất: 4UCON
SL Giá
1 2,300đ
25 2,100đ
100 1,900đ
300 1,700đ
500+ 1,500đ
Qty
2,300đ
socket-db25
Socket DB25
Vỏ DB-25
View more
Mã Sản phẩm: DB25-Shield
Nhà sản xuất: 4UCON
SL Giá
1 2,800đ
10 2,600đ
50 2,400đ
100 2,200đ
500+ 2,000đ
Qty
2,800đ
db15-female
SL Giá
1
25
100
300
500+
Qty
Call
2-pin-5mm-screw-tb-small
SL Giá
1 1,800đ
100 1,700đ
250 1,600đ
500 1,500đ
1000+ 1,400đ
Qty
1,800đ
2-pin-85mm-tb-green
SL Giá
1 3,200đ
50 3,050đ
100 2,900đ
500 2,750đ
1000+ 2,600đ
Qty
3,200đ
2-pin-85mm-tb-black
SL Giá
1 3,000đ
50 2,850đ
100 2,700đ
500 2,550đ
1000+ 2,400đ
Qty
3,000đ
3-pin-5mm-screw-tb-small
SL Giá
1 2,300đ
50 2,100đ
100 1,900đ
500 1,700đ
1000+ 1,500đ
Qty
2,300đ
2-pin-35mm-screw-tb
SL Giá
1 1,400đ
50 1,300đ
100 1,200đ
500 1,100đ
1000+ 900đ
Qty
1,400đ
3-pin-5mm-screw-tb
3 Pin 5mm Screw TB
3 pin 5mm Male Female Phoenix Blocks Connector
View more
Mã Sản phẩm: MSTB2,5/8-ST
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 3,500đ
50 3,300đ
100 3,100đ
500 2,900đ
1000+ 2,700đ
Qty
3,500đ
2-pin-5mm-screw-tb
2-pin 5mm Screw TB
2P 5mm Green Plug-in Screw Terminal Block
View more
Mã Sản phẩm: DC12850-2
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,400đ
50 1,300đ
100 1,200đ
500 1,100đ
1000+ 900đ
Qty
1,400đ
pitch-2-pin-5mm-screw-tb
Pitch 2 pin 5mm Screw TB
Pitch 2 pin 5mm Screw Terminal Block Green Color
View more
Mã Sản phẩm: 15EDCK-15EDCV-5.0
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 2,500đ
50 2,400đ
100 2,300đ
500 2,100đ
1000+ 2,000đ
Qty
2,500đ
3-pin-35mm-screw-tb
SL Giá
1 2,300đ
50 2,100đ
100 1,900đ
500 1,700đ
1000+ 1,500đ
Qty
2,300đ
3-pin-5mm-screw-tb
SL Giá
1 2,300đ
50 2,100đ
100 1,900đ
500 1,700đ
1000+ 1,500đ
Qty
2,300đ