dscprogtimeflash
DSC-PROG-TIMEFLASH
EVAL BOARD FOR OSCILLATOR
View more
Mã Sản phẩm: DSC-PROG-TIMEFLASH
Nhà sản xuất: Micrel Inc
SL Giá
1+ $187.5000
Qty
$187.5000
dscprogtimeflash2520
DSC-PROG-TIMEFLASH-2520
EVAL BOARD FOR OSCILLATOR
View more
Mã Sản phẩm: DSC-PROG-TIMEFLASH-2520
Nhà sản xuất: Micrel Inc
SL Giá
1+ $262.5000
Qty
$262.5000
dscprogtimeflash3225
DSC-PROG-TIMEFLASH-3225
EVAL BOARD FOR OSCILLATOR
View more
Mã Sản phẩm: DSC-PROG-TIMEFLASH-3225
Nhà sản xuất: Micrel Inc
SL Giá
1+ $262.5000
Qty
$262.5000
dscprogtimeflash5032
DSC-PROG-TIMEFLASH-5032
EVAL BOARD FOR OSCILLATOR
View more
Mã Sản phẩm: DSC-PROG-TIMEFLASH-5032
Nhà sản xuất: Micrel Inc
SL Giá
1+ $262.5000
Qty
$262.5000
dscprogtimeflash7050
DSC-PROG-TIMEFLASH-7050
EVAL BOARD FOR OSCILLATOR
View more
Mã Sản phẩm: DSC-PROG-TIMEFLASH-7050
Nhà sản xuất: Micrel Inc
SL Giá
1+ $262.5000
Qty
$262.5000
dscprogtimeflashkit
DSC-PROG-TIMEFLASH-KIT
EVAL BOARD FOR OSCILLATOR
View more
Mã Sản phẩm: DSC-PROG-TIMEFLASH-KIT
Nhà sản xuất: Micrel Inc
SL Giá
1+ $487.5000
Qty
$487.5000
ecspcpro
ECS-PCPRO
PROGRAMMER PC BASED
View more
Mã Sản phẩm: ECS-PCPRO
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
memspeed-pro-asem-kit
MEMSPEED PRO ASEM KIT
MEMSPEED PRO STANDARD ASEM KIT
View more
Mã Sản phẩm: MEMSPEED PRO ASEM KIT
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
memspeed-pro-asflm-kit
MEMSPEED PRO ASFLM KIT
MEMSPEED PRO STANDARD ASFLM KIT
View more
Mã Sản phẩm: MEMSPEED PRO ASFLM KIT
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
memspeed-pro-deluxe-kit
MEMSPEED PRO DELUXE KIT
MEMSPEED PRO DELUXE KIT
View more
Mã Sản phẩm: MEMSPEED PRO DELUXE KIT
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
crbscs01100000
CRBSCS-01-100.000
VCO 100MHz REDBOX
View more
Mã Sản phẩm: CRBSCS-01-100.000
Nhà sản xuất: Crystek Corporation
SL Giá
1+ $90.3500
Qty
$90.3500
crbscs011000000
CRBSCS-01-1000.000
VCO 1GHz REDBOX
View more
Mã Sản phẩm: CRBSCS-01-1000.000
Nhà sản xuất: Crystek Corporation
SL Giá
1+ $107.1900
Qty
$107.1900
crbscs011244160
CRBSCS-01-1244.160
VCO 1.24416GHz REDBOX
View more
Mã Sản phẩm: CRBSCS-01-1244.160
Nhà sản xuất: Crystek Corporation
SL Giá
1+ $107.1900
Qty
$107.1900
crbscs01125000
CRBSCS-01-125.000
VCO 125MHz REDBOX
View more
Mã Sản phẩm: CRBSCS-01-125.000
Nhà sản xuất: Crystek Corporation
SL Giá
1+ $90.3500
Qty
$90.3500
crbscs01245760
CRBSCS-01-245.760
VCO 245.76MHz REDBOX
View more
Mã Sản phẩm: CRBSCS-01-245.760
Nhà sản xuất: Crystek Corporation
SL Giá
1+ $107.1900
Qty
$107.1900
crbscs01250000
CRBSCS-01-250.000
VCO 250MHz REDBOX
View more
Mã Sản phẩm: CRBSCS-01-250.000
Nhà sản xuất: Crystek Corporation
SL Giá
1+ $107.1900
Qty
$107.1900
crbscs0150000
CRBSCS-01-50.000
VCO 50MHz REDBOX
View more
Mã Sản phẩm: CRBSCS-01-50.000
Nhà sản xuất: Crystek Corporation
SL Giá
1+ $90.3500
Qty
$90.3500
crbscs0180000
CRBSCS-01-80.000
VCO 80MHz REDBOX
View more
Mã Sản phẩm: CRBSCS-01-80.000
Nhà sản xuất: Crystek Corporation
SL Giá
1+ $90.3500
Qty
$90.3500
crbv55be03250775
CRBV55BE-0325-0775
VCO 325-775 MHZ REDBOX
View more
Mã Sản phẩm: CRBV55BE-0325-0775
Nhà sản xuất: Crystek Corporation
SL Giá
1+ $100.0200
Qty
$100.0200
crbv55be09601200
CRBV55BE-0960-1200
VCO 960-1200 MHZ REDBOX
View more
Mã Sản phẩm: CRBV55BE-0960-1200
Nhà sản xuất: Crystek Corporation
SL Giá
1+ $100.0200
Qty
$100.0200
25004050
250-04050
RESONATOR CERAMIC 4MHZ 3-SIP
View more
Mã Sản phẩm: 250-04050
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.7900
Qty
$0.7900
25012055
250-12055
RESONATOR CERAMIC 20MHZ INDUST
View more
Mã Sản phẩm: 250-12055
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
25014050
250-14050
RESONATOR CERAMIC 4MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: 250-14050
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
25018050
250-18050
RESONATOR CERAMIC 8MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: 250-18050
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.6900
Qty
$0.6900
asr303825e
ASR303.825E
RESONATOR SAW 303.825MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: ASR303.825E
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.7050
Qty
$0.7050
asr315e
ASR315E
RESONATOR SAW 315.000MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: ASR315E
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.7050
Qty
$0.7050
asr390e
ASR390E
RESONATOR SAW 390.000MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: ASR390E
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.7050
Qty
$0.7050
asr418s2t
ASR418S2-T
SAW RESONATOR 418.0 MHZ
View more
Mã Sản phẩm: ASR418S2-T
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.3900
Qty
$0.3900
asr42322e
ASR423.22E
RESONATOR SAW 423.220MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: ASR423.22E
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.7050
Qty
$0.7050
asr43342e
ASR433.42E
RESONATOR SAW 433.420MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: ASR433.42E
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.7050
Qty
$0.7050
114375033
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
114375037
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1107741
1107741
OSCILLATOR SOCKET FULL SIZE 4PIN
View more
Mã Sản phẩm: 1107741
Nhà sản xuất: Aries Electronics
SL Giá
1+ $1.1400
Qty
$1.1400
1107741e
1107741-E
OSCILLATOR SOCKET
View more
Mã Sản phẩm: 1107741-E
Nhà sản xuất: Aries Electronics
SL Giá
1+ $1.7100
Qty
$1.7100
1108800
1108800
OSCILLATOR SOCKET HALF SIZE 4PIN
View more
Mã Sản phẩm: 1108800
Nhà sản xuất: Aries Electronics
SL Giá
1+ $1.1400
Qty
$1.1400
14375037
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
214375031
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
470015
470-015
HDWR INS TAB
View more
Mã Sản phẩm: 470-015
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.1060
Qty
$0.1060
470025
470-025
HDWR INS TAB .495 X .245 NYL WHT
View more
Mã Sản phẩm: 470-025
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.5000
Qty
$0.5000
470035
470-035
HDWR INS TAB .495 X .245 NYL WHT
View more
Mã Sản phẩm: 470-035
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.5000
Qty
$0.5000
4ea1000a0z3aacugi
SL Giá
1+ $5.0875
Qty
$5.0875
4ea1000a0z3aacugi8
SL Giá
1+ $4.3051
Qty
$4.3051
4ea1000a0z3bacugi
SL Giá
1+ $5.0875
Qty
$5.0875
4ea1000a0z3bacugi8
SL Giá
1+ $4.3051
Qty
$4.3051
4ea1000a0z4aacugi
SL Giá
1+ $5.0875
Qty
$5.0875
4ea1000a0z4aacugi8
SL Giá
1+ $4.3051
Qty
$4.3051
4ea1000a0z4bacugi
SL Giá
1+ $5.0875
Qty
$5.0875
4ea1000a0z4bacugi8
SL Giá
1+ $4.3051
Qty
$4.3051
4ea1000s0z3aacugi
SL Giá
1+ $5.0875
Qty
$5.0875
4ea1000s0z3aacugi8
SL Giá
1+ $4.2625
Qty
$4.2625
500daaaacf
500DAAA-ACF
OSC PROG LVPECL 3.3V 150PPM SMD
View more
Mã Sản phẩm: 500DAAA-ACF
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $4.9700
Qty
$4.9700
500daabacf
500DAAB-ACF
OSC PROG LVPECL 3.3V 150PPM SMD
View more
Mã Sản phẩm: 500DAAB-ACF
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $4.9700
Qty
$4.9700
500daacacf
500DAAC-ACF
OSC PROG LVPECL 3.3V 150PPM SMD
View more
Mã Sản phẩm: 500DAAC-ACF
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $4.9700
Qty
$4.9700
500daadacf
500DAAD-ACF
OSC PROG LVPECL 3.3V 150PPM SMD
View more
Mã Sản phẩm: 500DAAD-ACF
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $4.9700
Qty
$4.9700
500daaeacf
500DAAE-ACF
OSC PROG LVPECL 3.3V 150PPM SMD
View more
Mã Sản phẩm: 500DAAE-ACF
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $4.9700
Qty
$4.9700
500daafacf
500DAAF-ACF
OSC PROG LVPECL 3.3V 150PPM SMD
View more
Mã Sản phẩm: 500DAAF-ACF
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $4.9700
Qty
$4.9700
500dabaach
500DABA-ACH
OSC PROG LVPECL 3.3V 250PPM SMD
View more
Mã Sản phẩm: 500DABA-ACH
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $5.2200
Qty
$5.2200
500dabbach
500DABB-ACH
OSC PROG LVPECL 3.3V 250PPM SMD
View more
Mã Sản phẩm: 500DABB-ACH
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $5.2200
Qty
$5.2200
500dabcach
500DABC-ACH
OSC PROG LVPECL 3.3V 250PPM SMD
View more
Mã Sản phẩm: 500DABC-ACH
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $5.2200
Qty
$5.2200
500dabdach
500DABD-ACH
OSC PROG LVPECL 3.3V 250PPM SMD
View more
Mã Sản phẩm: 500DABD-ACH
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $5.2200
Qty
$5.2200
0904431011
090-44310-11
ATOMIC CLK RUBI SA.31M AT-DISABL
View more
Mã Sản phẩm: 090-44310-11
Nhà sản xuất: Microsemi FTD
SL Giá
1+ $950.0000
Qty
$950.0000
0904431012
090-44310-12
ATOMIC CLK RUBI SA.31M AT-ENABLE
View more
Mã Sản phẩm: 090-44310-12
Nhà sản xuất: Microsemi FTD
SL Giá
1+ $950.0000
Qty
$950.0000
0904433011
090-44330-11
ATOMIC CLK RUBI SA.33M AT-DISABL
View more
Mã Sản phẩm: 090-44330-11
Nhà sản xuất: Microsemi FTD
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
0904433012
090-44330-12
ATOMIC CLK RUBI SA.33M AT-ENABLE
View more
Mã Sản phẩm: 090-44330-12
Nhà sản xuất: Microsemi FTD
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
0904435011
090-44350-11
ATOMIC CLK RUBI SA.35M AT-DISABL
View more
Mã Sản phẩm: 090-44350-11
Nhà sản xuất: Microsemi FTD
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
0904435012
090-44350-12
ATOMIC CLK RUBI SA.35M AT-ENABLE
View more
Mã Sản phẩm: 090-44350-12
Nhà sản xuất: Microsemi FTD
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
0928015
092-80-15
OSC XO 80.000MHZ HCMOS TTL SMD
View more
Mã Sản phẩm: 092-80-15
Nhà sản xuất: Fox Electronics
SL Giá
1+ $17.9700
Qty
$17.9700
25200005
252-00005
OSC XO 75.000MHZ PC PIN
View more
Mã Sản phẩm: 252-00005
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2765e16666700mhz
2765E-16.666700MHZ
OSC XO 16.6667MHZ CMOS SMD
View more
Mã Sản phẩm: 2765E-16.666700MHZ
Nhà sản xuất: NDK
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2765e2457600mhz
2765E-2.457600MHZ
OSC XO 2.4576MHZ CMOS SMD
View more
Mã Sản phẩm: 2765E-2.457600MHZ
Nhà sản xuất: NDK
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
abs0732768khzt
ABS07-32.768KHZ-T
CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD
View more
Mã Sản phẩm: ABS07-32.768KHZ-T
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.3000
Qty
$0.3000
xrcgb27m120f3m00r0
SL Giá
1+ $0.2475
Qty
$0.2475
fq7050b8000
FQ7050B-8.000
CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD
View more
Mã Sản phẩm: FQ7050B-8.000
Nhà sản xuất: Fox Electronics
SL Giá
1+ $0.5250
Qty
$0.5250
abls212000mhzb1ut
ABLS2-12.000MHZ-B1U-T
CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD
View more
Mã Sản phẩm: ABLS2-12.000MHZ-B1U-T
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.2560
Qty
$0.2560
9c27120maajt
9C-27.120MAAJ-T
CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF SMD
View more
Mã Sản phẩm: 9C-27.120MAAJ-T
Nhà sản xuất: TXC CORPORATION
SL Giá
1+ $0.2240
Qty
$0.2240
abm3b25000mhz101ut
ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T
CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD
View more
Mã Sản phẩm: ABM3B-25.000MHZ-10-1-U-T
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.6000
Qty
$0.6000
abs0732768khz7t
ABS07-32.768KHZ-7-T
CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD
View more
Mã Sản phẩm: ABS07-32.768KHZ-7-T
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.5510
Qty
$0.5510
ecs135600cd0374
ECS-135.600-CD-0374
CRYSTAL 13.5600MHZ 12PF SMD
View more
Mã Sản phẩm: ECS-135.600-CD-0374
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $2.2800
Qty
$2.2800
ecs120185pxtr
ECS-120-18-5PX-TR
CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD
View more
Mã Sản phẩm: ECS-120-18-5PX-TR
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $0.2100
Qty
$0.2100
ecs250203xtr
ECS-250-20-3X-TR
CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD
View more
Mã Sản phẩm: ECS-250-20-3X-TR
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $0.1890
Qty
$0.1890