bcr-101l3-e6327
BCR 101L3 E6327
TRANS PREBIAS NPN 250MW TSLP-3
View more
Mã Sản phẩm: BCR 101L3 E6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-101t-e6327
BCR 101T E6327
TRANS PREBIAS NPN 250MW SC75
View more
Mã Sản phẩm: BCR 101T E6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-103f-e6327
BCR 103F E6327
TRANS PREBIAS NPN 250MW TSFP-3
View more
Mã Sản phẩm: BCR 103F E6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-103l3-e6327
BCR 103L3 E6327
TRANS PREBIAS NPN 250MW TSLP-3
View more
Mã Sản phẩm: BCR 103L3 E6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-103t-e6327
BCR 103T E6327
TRANS PREBIAS NPN 250MW SC75
View more
Mã Sản phẩm: BCR 103T E6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-108-b6327
BCR 108 B6327
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3
View more
Mã Sản phẩm: BCR 108 B6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-108-e6327
BCR 108 E6327
TRANS PREBIAS NPN 0.2W SOT23-3
View more
Mã Sản phẩm: BCR 108 E6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0339
Qty
$0.0339
bcr-108-e6433
BCR 108 E6433
TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3
View more
Mã Sản phẩm: BCR 108 E6433
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0239
Qty
$0.0239
bcr-108f-e6327
BCR 108F E6327
TRANS PREBIAS NPN 250MW TSFP-3
View more
Mã Sản phẩm: BCR 108F E6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-108l3-e6327
BCR 108L3 E6327
TRANS PREBIAS NPN 250MW TSLP-3
View more
Mã Sản phẩm: BCR 108L3 E6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
buf460av
BUF460AV
TRANS NPN 450V 80A ISOTOP
View more
Mã Sản phẩm: BUF460AV
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
but100
BUT100
TRANS NPN 125V 50A TO-3
View more
Mã Sản phẩm: BUT100
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
but30v
BUT30V
TRANS NPN 125V 100A ISOTOP
View more
Mã Sản phẩm: BUT30V
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $33.8000
Qty
$33.8000
but92
BUT92
TRANS NPN 250V 50A TO-3
View more
Mã Sản phẩm: BUT92
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $11.5940
Qty
$11.5940
buv298av
BUV298AV
TRANS NPN 450V 50A ISOTOP
View more
Mã Sản phẩm: BUV298AV
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
buv298v
BUV298V
TRANS NPN 450V 50A ISOTOP
View more
Mã Sản phẩm: BUV298V
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
buv98av
BUV98AV
TRANS NPN 450V 30A ISOTOP
View more
Mã Sản phẩm: BUV98AV
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
esm2012dv
ESM2012DV
TRANS NPN DARL 120V 120A ISOTOP
View more
Mã Sản phẩm: ESM2012DV
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $21.5000
Qty
$21.5000
esm2030dv
ESM2030DV
TRANS NPN DARL 300V 67A ISOTOP
View more
Mã Sản phẩm: ESM2030DV
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $21.5000
Qty
$21.5000
esm3030dv
ESM3030DV
TRANS NPN DARL 300V 100A ISOTOP
View more
Mã Sản phẩm: ESM3030DV
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $30.8700
Qty
$30.8700
ald810016scl
SL Giá
1+ $2.9100
Qty
$2.9100
ald810016scli
SL Giá
1+ $2.9026
Qty
$2.9026
ald810017scl
SL Giá
1+ $2.9100
Qty
$2.9100
ald810017scli
SL Giá
1+ $2.9026
Qty
$2.9026
ald810018scl
SL Giá
1+ $2.9100
Qty
$2.9100
ald810018scli
SL Giá
1+ $2.9026
Qty
$2.9026
ald810019scl
SL Giá
1+ $2.9100
Qty
$2.9100
ald810019scli
SL Giá
1+ $2.9026
Qty
$2.9026
ald810020scl
SL Giá
1+ $2.9100
Qty
$2.9100
ald810020scli
SL Giá
1+ $2.9026
Qty
$2.9026
2n6071ag
2N6071AG
TRIAC SENS GATE 200V 4A TO225AA
View more
Mã Sản phẩm: 2N6071AG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.6900
Qty
$0.6900
2n6071atg
2N6071ATG
TRIAC SENS GATE 200V 4A TO225AA
View more
Mã Sản phẩm: 2N6071ATG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.2760
Qty
$0.2760
2n6071bg
2N6071BG
TRIAC SENS GATE 200V 4A TO225AA
View more
Mã Sản phẩm: 2N6071BG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.6900
Qty
$0.6900
2n6071bt
2N6071BT
TRIAC SENS GATE 200V 4A TO225AA
View more
Mã Sản phẩm: 2N6071BT
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6071btg
2N6071BTG
TRIAC SENS GATE 200V 4A TO225AA
View more
Mã Sản phẩm: 2N6071BTG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.2760
Qty
$0.2760
2n6073ag
2N6073AG
TRIAC SENS GATE 400V 4A TO225AA
View more
Mã Sản phẩm: 2N6073AG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.6900
Qty
$0.6900
2n6073bg
2N6073BG
TRIAC SENS GATE 400V 4A TO225AA
View more
Mã Sản phẩm: 2N6073BG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.8800
Qty
$0.8800
2n6075ag
2N6075AG
TRIAC SENS GATE 600V 4A TO225AA
View more
Mã Sản phẩm: 2N6075AG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.6900
Qty
$0.6900
2n6075bg
2N6075BG
TRIAC SENS GATE 600V 4A TO225AA
View more
Mã Sản phẩm: 2N6075BG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.6900
Qty
$0.6900
2n6344ag
2N6344AG
TRIAC 600V 12A TO220AB
View more
Mã Sản phẩm: 2N6344AG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $1.6900
Qty
$1.6900
bta25400b
BTA25-400B
TRIAC 400V 25A RD-91
View more
Mã Sản phẩm: BTA25-400B
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bta25600b
BTA25-600B
TRIAC 600V 25A RD-91
View more
Mã Sản phẩm: BTA25-600B
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $6.7200
Qty
$6.7200
bta25600bw
BTA25-600BW
TRIAC ALTERNISTOR 600V 25A RD-91
View more
Mã Sản phẩm: BTA25-600BW
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $6.5800
Qty
$6.5800
bta25700b
BTA25-700B
TRIAC 700V 25A RD-91
View more
Mã Sản phẩm: BTA25-700B
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $8.0000
Qty
$8.0000
bta25800bw
BTA25-800BW
TRIAC ALTERNISTOR 800V 25A RD91
View more
Mã Sản phẩm: BTA25-800BW
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $6.7200
Qty
$6.7200
bta40400b
BTA40-400B
TRIAC 400V 40A RD-91
View more
Mã Sản phẩm: BTA40-400B
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $6.1000
Qty
$6.1000
bta40600b
BTA40-600B
TRIAC 600V 40A RD-91
View more
Mã Sản phẩm: BTA40-600B
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $8.0900
Qty
$8.0900
bta40800b
BTA40-800B
TRIAC 800V 40A RD-91
View more
Mã Sản phẩm: BTA40-800B
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $9.0500
Qty
$9.0500
q4025lh5
Q4025LH5
TRIAC ALTERNISTOR 400V 25A
View more
Mã Sản phẩm: Q4025LH5
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $1.9339
Qty
$1.9339
q4025rh5
Q4025RH5
TRIAC ALTERNISTOR 400V 25A TO220
View more
Mã Sản phẩm: Q4025RH5
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $1.7330
Qty
$1.7330
1sv228tph3f
SL Giá
1+ $0.2175
Qty
$0.2175
1sv229tph3f
SL Giá
1+ $0.1320
Qty
$0.1320
1sv239tph3f
SL Giá
1+ $0.0990
Qty
$0.0990
1sv262tph3f
SL Giá
1+ $0.1860
Qty
$0.1860
1sv270tph3f
SL Giá
1+ $0.1320
Qty
$0.1320
1sv277tph3f
SL Giá
1+ $0.1320
Qty
$0.1320
1sv279th3ft
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1sv280h3f
SL Giá
1+ $0.0900
Qty
$0.0900
1sv281tph3f
SL Giá
1+ $0.1320
Qty
$0.1320
1sv281th3ft
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bc847c215
BC847C,215
TRANS NPN 45V 0.1A SOT23
View more
Mã Sản phẩm: BC847C,215
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+ $0.0224
Qty
$0.0224
mmbt2222a7f
MMBT2222A-7-F
TRANS NPN 40V 0.6A SMD SOT23-3
View more
Mã Sản phẩm: MMBT2222A-7-F
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.0230
Qty
$0.0230
12a02chtle
12A02CH-TL-E
TRANS PNP 12V 1A CPH3
View more
Mã Sản phẩm: 12A02CH-TL-E
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0736
Qty
$0.0736
12a02mhtle
12A02MH-TL-E
TRANS PNP 12V 1A MCPH3
View more
Mã Sản phẩm: 12A02MH-TL-E
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0725
Qty
$0.0725
15c01ctbe
15C01C-TB-E
TRANS NPN 15V 0.7A CP
View more
Mã Sản phẩm: 15C01C-TB-E
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0720
Qty
$0.0720
15c01mtle
15C01M-TL-E
TRANS NPN 15V 0.7A MCP
View more
Mã Sản phẩm: 15C01M-TL-E
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0508
Qty
$0.0508
15c01sstle
15C01SS-TL-E
TRANS NPN 15V 0.6A SSFP
View more
Mã Sản phẩm: 15C01SS-TL-E
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0592
Qty
$0.0592
15c02chtle
15C02CH-TL-E
TRANS NPN 15V 1A CPH3
View more
Mã Sản phẩm: 15C02CH-TL-E
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0745
Qty
$0.0745
15c02mhtle
15C02MH-TL-E
TRANS NPN 15V 1A MCPH3
View more
Mã Sản phẩm: 15C02MH-TL-E
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0935
Qty
$0.0935
2da1201y7
2DA1201Y-7
TRANS PNP 120V 0.8A SOT89
View more
Mã Sản phẩm: 2DA1201Y-7
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.1743
Qty
$0.1743
bcr-08pn-b6327
BCR 08PN B6327
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
View more
Mã Sản phẩm: BCR 08PN B6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-08pn-e6327
BCR 08PN E6327
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
View more
Mã Sản phẩm: BCR 08PN E6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-08pn-e6433
BCR 08PN E6433
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
View more
Mã Sản phẩm: BCR 08PN E6433
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-08pn-h6327
BCR 08PN H6327
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
View more
Mã Sản phẩm: BCR 08PN H6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0490
Qty
$0.0490
bcr-08pn-h6433
BCR 08PN H6433
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
View more
Mã Sản phẩm: BCR 08PN H6433
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0490
Qty
$0.0490
bcr-08pn-h6727
BCR 08PN H6727
TRANS NPN/PNP PREBIAS SOT363
View more
Mã Sản phẩm: BCR 08PN H6727
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0490
Qty
$0.0490
bcr-108s-e6327
BCR 108S E6327
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
View more
Mã Sản phẩm: BCR 108S E6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-108s-e6433
BCR 108S E6433
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
View more
Mã Sản phẩm: BCR 108S E6433
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bcr-108s-h6327
BCR 108S H6327
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
View more
Mã Sản phẩm: BCR 108S H6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0490
Qty
$0.0490
bcr-108s-h6433
BCR 108S H6433
TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SOT363
View more
Mã Sản phẩm: BCR 108S H6433
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n2060l
2N2060L
TRANS 2NPN 60V 0.5A TO78
View more
Mã Sản phẩm: 2N2060L
Nhà sản xuất: Microsemi HI-REL [MIL]
SL Giá
1+ $34.3695
Qty
$34.3695
2n2919
2N2919
TRANS 2NPN 60V 0.03A TO78
View more
Mã Sản phẩm: 2N2919
Nhà sản xuất: Microsemi HI-REL [MIL]
SL Giá
1+ $34.2540
Qty
$34.2540
2n2919l
2N2919L
TRANS 2NPN 60V 0.03A TO78
View more
Mã Sản phẩm: 2N2919L
Nhà sản xuất: Microsemi HI-REL [MIL]
SL Giá
1+ $35.2275
Qty
$35.2275
2n2919u
2N2919U
TRANS 2NPN 60V 0.03A
View more
Mã Sản phẩm: 2N2919U
Nhà sản xuất: Microsemi HI-REL [MIL]
SL Giá
1+ $47.9655
Qty
$47.9655
2n2920
SL Giá
1+ $38.4100
Qty
$38.4100
2n2920l
2N2920L
TRANS 2NPN 60V 0.03A TO78
View more
Mã Sản phẩm: 2N2920L
Nhà sản xuất: Microsemi HI-REL [MIL]
SL Giá
1+ $35.2275
Qty
$35.2275
2n3810
SL Giá
1+ $13.6000
Qty
$13.6000
2n3810l
SL Giá
1+ $15.8950
Qty
$15.8950
2n3810u
SL Giá
1+ $29.2458
Qty
$29.2458
2n3811
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
113mt80kb
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
b5112
B511-2
MOD DIODE SCR 25A 120VAC ISO QC
View more
Mã Sản phẩm: B511-2
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $29.7300
Qty
$29.7300
b5112t
B511-2T
MOD DIODE SCR 25A 120VAC .250"QC
View more
Mã Sản phẩm: B511-2T
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
b511f2
B511F-2
MOD DIODE SCR 25A 120VAC ISO QC
View more
Mã Sản phẩm: B511F-2
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $30.8300
Qty
$30.8300
b511f2t
B511F-2T
MOD DIODE SCR 25A 120VAC .250"QC
View more
Mã Sản phẩm: B511F-2T
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
b511fse2t
B511FSE-2T
MOD DIODE SCR 25A 120VAC .250"QC
View more
Mã Sản phẩm: B511FSE-2T
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $33.0400
Qty
$33.0400
b5122t
B512-2T
MOD DIODE SCR 25A 240VAC .250"QC
View more
Mã Sản phẩm: B512-2T
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $32.3500
Qty
$32.3500
b5122tyda
B512-2T-YDA
MOD DIODE SCR 25A 240VAC .250"QC
View more
Mã Sản phẩm: B512-2T-YDA
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $39.5800
Qty
$39.5800
b512f2
B512F-2
MOD DIODE SCR 25A 240VAC ISO QC
View more
Mã Sản phẩm: B512F-2
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $34.6700
Qty
$34.6700
b512f2yec
B512F-2-YEC
MOD DIODE SCR 25A 240VAC ISO QC
View more
Mã Sản phẩm: B512F-2-YEC
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c150e
-C150E
THYRISTOR 500V 70A STUD TO-94
View more
Mã Sản phẩm: -C150E
Nhà sản xuất: Powerex Inc
SL Giá
1+ $66.1871
Qty
$66.1871
10tts08
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10tts08s
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10tts08strl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10tts08strr
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
112rki40
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
112rki80
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
12tts08
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
12tts08s
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
12tts08strl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
010550
SL Giá
1+ $291.1120
Qty
$291.1120
0204125
SL Giá
1+ $317.8380
Qty
$317.8380
051050a
SL Giá
1+ $388.8220
Qty
$388.8220
0910150m
SL Giá
1+ $340.7520
Qty
$340.7520
091060m
SL Giá
1+ $340.3480
Qty
$340.3480
091225
SL Giá
1+ $127.4380
Qty
$127.4380
091245
SL Giá
1+ $154.5690
Qty
$154.5690
09127
SL Giá
1+ $138.9750
Qty
$138.9750
1000mp
SL Giá
1+ $77.0262
Qty
$77.0262
1002mp
SL Giá
1+ $76.2248
Qty
$76.2248
2n3820
2N3820
JFET P-CH 20V 0.35W TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N3820
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n3820d26z
2N3820_D26Z
JFET P-CH 20V 0.35W TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N3820_D26Z
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n4117a2
2N4117A-2
MOSFET N-CH 40V 30UA TO-206AF
View more
Mã Sản phẩm: 2N4117A-2
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $62.4000
Qty
$62.4000
2n4117ae3
2N4117A-E3
MOSFET N-CH 40V 30UA TO-206AF
View more
Mã Sản phẩm: 2N4117A-E3
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $4.9025
Qty
$4.9025
2n4118a
2N4118A
MOSFET N-CH 40V 80UA TO-206AF
View more
Mã Sản phẩm: 2N4118A
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $4.4075
Qty
$4.4075
2n4118a2
2N4118A-2
MOSFET N-CH 40V 80UA TO-206AF
View more
Mã Sản phẩm: 2N4118A-2
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $62.4000
Qty
$62.4000
2n4118ae3
2N4118A-E3
MOSFET N-CH 40V 80UA TO-206AF
View more
Mã Sản phẩm: 2N4118A-E3
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $4.4075
Qty
$4.4075
2n4119a
2N4119A
MOSFET N-CH 40V 200UA TO-206AF
View more
Mã Sản phẩm: 2N4119A
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $4.4075
Qty
$4.4075
2n4119a2
2N4119A-2
MOSFET N-CH 40V 200UA TO-206AF
View more
Mã Sản phẩm: 2N4119A-2
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $62.4000
Qty
$62.4000
2n4119ae3
2N4119A-E3
MOSFET N-CH 40V 200UA TO-206AF
View more
Mã Sản phẩm: 2N4119A-E3
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $4.4075
Qty
$4.4075
aptlgf300a1208g
SL Giá
1+ $394.1500
Qty
$394.1500
aptlgf350a608g
SL Giá
1+ $346.7070
Qty
$346.7070
aptlgl325a1208g
SL Giá
1+ $361.4800
Qty
$361.4800
aptlgt300a1208g
APTLGT300A1208G
MOD IGBT 1200V 440A LP8
View more
Mã Sản phẩm: APTLGT300A1208G
SL Giá
1+ $364.8100
Qty
$364.8100
aptlgt400a608g
SL Giá
1+ $338.1600
Qty
$338.1600
emp15p12d
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
fba42060
FBA42060
600V PFC MODULE
View more
Mã Sản phẩm: FBA42060
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $12.5800
Qty
$12.5800
fbm402d018a0ec
FBM402D018A0EC
MODULE DC BRUSHLESS MOTOR
View more
Mã Sản phẩm: FBM402D018A0EC
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
fbm502h10s001a
FBM502H10S001A
MODULE DC BRUSHLESS MOTOR
View more
Mã Sản phẩm: FBM502H10S001A
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
fbm600h72s002a
FBM600H72S002A
MODULE DC BRUSHLESS MOTOR
View more
Mã Sản phẩm: FBM600H72S002A
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6027g
2N6027G
TRANS PROG UNIJUNCT 40V TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N6027G
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6027rl1
2N6027RL1
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N6027RL1
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6027rl1g
2N6027RL1G
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N6027RL1G
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6027rlra
2N6027RLRA
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N6027RLRA
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6027rlrag
2N6027RLRAG
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N6027RLRAG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6028g
2N6028G
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N6028G
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6028rlra
2N6028RLRA
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N6028RLRA
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6028rlrag
2N6028RLRAG
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N6028RLRAG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6028rlrmg
2N6028RLRMG
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N6028RLRMG
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n6028rlrp
2N6028RLRP
THYRISTOR PROG UNIJUNCT 40V TO92
View more
Mã Sản phẩm: 2N6028RLRP
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1n5711
1N5711
DIODE SCHOTTKY 70V 15MA D0-35
View more
Mã Sản phẩm: 1N5711
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $0.0680
Qty
$0.0680
1n5711t25
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1n5711t50
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1n5711w7
1N5711W-7
DIODE SCHOTTKY 70V 333MW SOD-123
View more
Mã Sản phẩm: 1N5711W-7
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1n5711w7f
1N5711W-7-F
DIODE SCHOTTKY 70V 333MW SOD123
View more
Mã Sản phẩm: 1N5711W-7-F
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.0810
Qty
$0.0810
1n5711ws7
1N5711WS-7
DIODE SCHOTTKY 70V 150MW SOD-323
View more
Mã Sản phẩm: 1N5711WS-7
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1n5711ws7f
1N5711WS-7-F
DIODE SCHOTTKY 70V 150MW SOD323
View more
Mã Sản phẩm: 1N5711WS-7-F
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.1155
Qty
$0.1155
1n5712t25
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1n5719
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1n5767
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2729gn150
SL Giá
1+ $373.2500
Qty
$373.2500
2729gn270
SL Giá
1+ $601.5570
Qty
$601.5570
2731gn110m
SL Giá
1+ $392.9000
Qty
$392.9000
2731gn200m
SL Giá
1+ $639.9600
Qty
$639.9600
2735gn100m
SL Giá
1+ $468.0570
Qty
$468.0570
2735gn35m
SL Giá
1+ $262.4330
Qty
$262.4330
2n3819
SL Giá
1+ $0.8600
Qty
$0.8600
2n3819d27z
2N3819_D27Z
TRANSISTOR RF N-CH 25V TO-92
View more
Mã Sản phẩm: 2N3819_D27Z
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n3819d74z
2N3819_D74Z
TRANSISTOR RF N-CH 25V TO-92
View more
Mã Sản phẩm: 2N3819_D74Z
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n4340
SL Giá
1+ $4.0800
Qty
$4.0800
aob10b60d
SL Giá
1+ $0.9369
Qty
$0.9369
aob10b65m1
AOB10B65M1
IGBT 650V 10A TO263
View more
Mã Sản phẩm: AOB10B65M1
SL Giá
1+ $0.8848
Qty
$0.8848
aob15b60d
SL Giá
1+ $1.2166
Qty
$1.2166
aob15b65m1
AOB15B65M1
IGBT 650V 15A TO263
View more
Mã Sản phẩm: AOB15B65M1
SL Giá
1+ $1.0223
Qty
$1.0223
aob5b60d
SL Giá
1+ $0.6275
Qty
$0.6275
aob5b65m1
AOB5B65M1
IGBT 650V 5A TO263
View more
Mã Sản phẩm: AOB5B65M1
SL Giá
1+ $0.6142
Qty
$0.6142
aod5b60d
SL Giá
1+ $0.4186
Qty
$0.4186
aod5b65m1
AOD5B65M1
IGBT 650V 5A TO252
View more
Mã Sản phẩm: AOD5B65M1
SL Giá
1+ $0.4130
Qty
$0.4130
aok10b60d
SL Giá
1+ $1.7740
Qty
$1.7740
aok15b60d
SL Giá
1+ $2.0313
Qty
$2.0313
fii24n17ah1
FII24N17AH1
IGBT PHASE LEG HV ISOPLUS I4PAK5
View more
Mã Sản phẩm: FII24N17AH1
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $32.8640
Qty
$32.8640
fii24n17ah1s
FII24N17AH1S
IGBT PHASE LEG HV ISOPLUS I4PAKS
View more
Mã Sản phẩm: FII24N17AH1S
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $33.3280
Qty
$33.3280
fii3006d
FII30-06D
IGBT PHASE LEG ISOPLUS I4-PAC-5
View more
Mã Sản phẩm: FII30-06D
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $9.6016
Qty
$9.6016
fii3012e
FII30-12E
IGBT PHASE TOP ISOPLUS I4-PAC-5
View more
Mã Sản phẩm: FII30-12E
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
fii4006d
FII40-06D
IGBT 600V 40A I-PACK
View more
Mã Sản phẩm: FII40-06D
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $14.7800
Qty
$14.7800
fii5012e
FII50-12E
IGBT PHASE NPT3 ISOPLUS I4-PAC-5
View more
Mã Sản phẩm: FII50-12E
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ixa20pg1200dhglb
IXA20PG1200DHGLB
IGBT MODULE 1200V 105A SMPD
View more
Mã Sản phẩm: IXA20PG1200DHGLB
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $12.8391
Qty
$12.8391
ixa20pg1200dhglbtrr
IXA20PG1200DHGLB-TRR
IGBT MODULE 1200V 105A SMPD
View more
Mã Sản phẩm: IXA20PG1200DHGLB-TRR
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $11.7980
Qty
$11.7980
ixa30pg1200dhglb
IXA30PG1200DHGLB
IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD
View more
Mã Sản phẩm: IXA30PG1200DHGLB
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $15.8731
Qty
$15.8731
ixa30pg1200dhglbtrr
IXA30PG1200DHGLB-TRR
IGBT PHASELEG 1200V 30A SMPD
View more
Mã Sản phẩm: IXA30PG1200DHGLB-TRR
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $14.5860
Qty
$14.5860
50mt060uls
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
50mt060wh
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
apt100gf60ju2
SL Giá
1+ $38.1100
Qty
$38.1100
apt100gf60ju3
SL Giá
1+ $38.1100
Qty
$38.1100
apt100gn120j
SL Giá
1+ $34.4600
Qty
$34.4600
apt100gn120jdq4
SL Giá
1+ $44.2030
Qty
$44.2030
apt100gt120jr
SL Giá
1+ $41.0090
Qty
$41.0090
apt100gt120jrdq4
SL Giá
1+ $52.5200
Qty
$52.5200
apt100gt120ju2
SL Giá
1+ $45.6300
Qty
$45.6300
apt100gt120ju3
SL Giá
1+ $45.6300
Qty
$45.6300
19mt050xf
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
apl1001j
SL Giá
1+ $89.1100
Qty
$89.1100
apl502j
SL Giá
1+ $69.5600
Qty
$69.5600
apl602j
SL Giá
1+ $66.7970
Qty
$66.7970
apt10021jfll
SL Giá
1+ $80.5800
Qty
$80.5800
apt10021jll
SL Giá
1+ $79.0200
Qty
$79.0200
apt10035jfll
SL Giá
1+ $43.7100
Qty
$43.7100
apt10035jll
SL Giá
1+ $42.4390
Qty
$42.4390
apt10045jfll
SL Giá
1+ $39.6300
Qty
$39.6300
apt10045jll
SL Giá
1+ $38.4860
Qty
$38.4860
si4435dytrpbf
SI4435DYTRPBF
MOSFET P-CH 30V 8A 8-SOIC
View more
Mã Sản phẩm: SI4435DYTRPBF
Nhà sản xuất: International Rectifier
SL Giá
1+ $0.3810
Qty
$0.3810
pmv65xp215
PMV65XP,215
MOSFET P-CH 20V 2.8A SOT-23
View more
Mã Sản phẩm: PMV65XP,215
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+ $0.1271
Qty
$0.1271
irlr2908trpbf
IRLR2908TRPBF
MOSFET N-CH 80V 30A DPAK
View more
Mã Sản phẩm: IRLR2908TRPBF
Nhà sản xuất: International Rectifier
SL Giá
1+ $0.6778
Qty
$0.6778
1hn04chtlw
1HN04CH-TL-W
MOSFET N-CH 100V 0.27A SOT-23
View more
Mã Sản phẩm: 1HN04CH-TL-W
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.2248
Qty
$0.2248
1hp04chtlw
1HP04CH-TL-W
MOSFET P-CH 100V 0.17A SOT-23
View more
Mã Sản phẩm: 1HP04CH-TL-W
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.2248
Qty
$0.2248
2n4117a
SL Giá
1+ $4.0000
Qty
$4.0000
2n6660
2N6660
MOSFET N-CH 60V 0.41A TO39-3
View more
Mã Sản phẩm: 2N6660
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+ $13.3000
Qty
$13.3000
2n66602
2N6660-2
MOSFET N-CH 60V 0.99A TO-205
View more
Mã Sản phẩm: 2N6660-2
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $97.5000
Qty
$97.5000
2n6660e3
2N6660-E3
MOSFET N-CH 60V 990MA TO-205
View more
Mã Sản phẩm: 2N6660-E3
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $22.1200
Qty
$22.1200
2n6660jtvp02
2N6660JTVP02
MOSFET N-CH 60V 0.99A TO-205
View more
Mã Sản phẩm: 2N6660JTVP02
Nhà sản xuất: Vishay Siliconix
SL Giá
1+ $184.9200
Qty
$184.9200
2n7002bks115
2N7002BKS,115
MOSFET 2N-CH 60V 0.3A 6TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: 2N7002BKS,115
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+ $0.0840
Qty
$0.0840
2n7002bkv115
2N7002BKV,115
MOSFET 2N-CH 60V 0.34A SOT666
View more
Mã Sản phẩm: 2N7002BKV,115
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+ $0.1023
Qty
$0.1023
2n7002dw
SL Giá
1+ $0.0820
Qty
$0.0820
2n7002dw-h6327
2N7002DW H6327
MOSFET 2N-CH 60V 0.3A SOT363
View more
Mã Sản phẩm: 2N7002DW H6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0520
Qty
$0.0520
2n7002dw-l6327
2N7002DW L6327
MOSFET 2N-CH 60V 0.3A SOT363
View more
Mã Sản phẩm: 2N7002DW L6327
Nhà sản xuất: Infineon Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n7002dw7
2N7002DW-7
MOSFET 2N-CH 60V 0.23A SOT-363
View more
Mã Sản phẩm: 2N7002DW-7
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n7002dw7f
2N7002DW-7-F
MOSFET 2N-CH 60V 0.23A SOT-363
View more
Mã Sản phẩm: 2N7002DW-7-F
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.0600
Qty
$0.0600
2n7002dwtp
2N7002DW-TP
MOSFET 2N-CH 60V 0.115A SOT-363
View more
Mã Sản phẩm: 2N7002DW-TP
Nhà sản xuất: Micro Commercial Co
SL Giá
1+ $0.0800
Qty
$0.0800
2n7002dwa7
2N7002DWA-7
MOSFET 2N-CH 60V 0.18A SOT363
View more
Mã Sản phẩm: 2N7002DWA-7
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2n7002dwq7f
2N7002DWQ-7-F
MOSFET 2N-CH 60V 0.23A SOT363
View more
Mã Sản phẩm: 2N7002DWQ-7-F
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.0660
Qty
$0.0660
s1m13f
S1M-13-F
DIODE GEN PURP 1KV 1A SMA
View more
Mã Sản phẩm: S1M-13-F
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.0360
Qty
$0.0360
b340a13f
B340A-13-F
DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMA
View more
Mã Sản phẩm: B340A-13-F
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.1085
Qty
$0.1085
1n4007-m7
1N4007-M7
DIODE GEN PURP 1KV 1A SMA
View more
Mã Sản phẩm: 1N4007-M7
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 480đ
100 460đ
500 430đ
1000 410đ
2000+ 380đ
Qty
480đ
dfls130l7
DFLS130L-7
DIODE SCHOTTKY 30V 1A POWERDI123
View more
Mã Sản phẩm: DFLS130L-7
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.1550
Qty
$0.1550
mbrs340t3g
MBRS340T3G
DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC
View more
Mã Sản phẩm: MBRS340T3G
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1+ $0.1516
Qty
$0.1516
1n5408
SL Giá
1 950đ
100 900đ
250 850đ
500 800đ
1000+ 750đ
Qty
950đ
1n4007
1N4007
DIODE GEN PURP 1KV 1A DO41
View more
Mã Sản phẩm: 1N4007
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1 300đ
100 280đ
250 260đ
500 240đ
1000+ 220đ
Qty
300đ
ss36
SS36
DIODE SCHOTTKY 60V 3A SMC
View more
Mã Sản phẩm: SS36
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.1986
Qty
$0.1986
stps340uf
STPS340UF
DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMBFLAT
View more
Mã Sản phẩm: STPS340UF
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $0.2970
Qty
$0.2970
fr107
FR107
DIODE GEN PURP 1KV 1A DO41
View more
Mã Sản phẩm: FR107
Nhà sản xuất: Rectron
SL Giá
1 500đ
50 475đ
100 450đ
500 425đ
1000 400đ
Qty
500đ
10ctq150
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10ctq1501
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10ctq150s
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10ctq150strl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10ctq150strr
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
110cnq045a
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
110cnq045asl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
110cnq045asm
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
111cnq045a
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
111cnq045asl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
120nq035
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
120nq040
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
120nq045
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
120nq045r
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
121nq035
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
121nq040
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
121nq045
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
121nq045r
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
122nq030
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
122nq030r
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
book-gan-fet
BOOK GAN FET
TEXT GAN TRANSISTORS
View more
Mã Sản phẩm: BOOK GAN FET
Nhà sản xuất: EPC
SL Giá
1+ $39.9500
Qty
$39.9500
gan-fet-book-simplified-chinese-version
GAN FET BOOK SIMPLIFIED CHINESE VERSION
TEXT GAN TRANSISTORS
View more
Mã Sản phẩm: GAN FET BOOK SIMPLIFIED CHINESE VERSION
Nhà sản xuất: EPC
SL Giá
1+ $39.9500
Qty
$39.9500
hardware-kit-49
HARDWARE KIT #49
KIT 2 M10 SCREWS & 2 LOCKWAS
View more
Mã Sản phẩm: HARDWARE KIT #49
Nhà sản xuất: Powerex Inc
SL Giá
1+ $4.3300
Qty
$4.3300
hardware-kit-50
HARDWARE KIT #50
KIT 3 M10 SCREWS & 3 LOCKWAS
View more
Mã Sản phẩm: HARDWARE KIT #50
Nhà sản xuất: Powerex Inc
SL Giá
1+ $5.7700
Qty
$5.7700
hardware-kit-87
HARDWARE KIT #87
3 M8 SCREWS WITH LOCKWASHERS
View more
Mã Sản phẩm: HARDWARE KIT #87
Nhà sản xuất: Powerex Inc
SL Giá
1+ $2.8800
Qty
$2.8800
ixku5505minipack2
IXKU5-505MINIPACK2
MOSFET MINIPACK-2
View more
Mã Sản phẩm: IXKU5-505MINIPACK2
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $0.6800
Qty
$0.6800
ixrb5506minipack2
IXRB5-506MINIPACK2
MOSFET MINIPACK-2
View more
Mã Sản phẩm: IXRB5-506MINIPACK2
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $0.6800
Qty
$0.6800
test-data
TEST DATA
TEST DATA PKG FOR JANS MIL
View more
Mã Sản phẩm: TEST DATA
Nhà sản xuất: Microsemi HI-REL [MIL]
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
zy180l350
ZY180L350
X SERIES KEY PLUG W/WIRE 350MM
View more
Mã Sản phẩm: ZY180L350
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $2.0800
Qty
$2.0800
zy180r350
ZY180R350
X SER KEY PLUG W/WIRE 350MM RED
View more
Mã Sản phẩm: ZY180R350
Nhà sản xuất: IXYS
SL Giá
1+ $2.0800
Qty
$2.0800
2kbp005m
2KBP005M
DIODE BRIDGE 50V 2A KBPM
View more
Mã Sản phẩm: 2KBP005M
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2kbp005me445
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2kbp005me451
SL Giá
1+ $0.7800
Qty
$0.7800
2kbp005mm451
SL Giá
1+ $0.2834
Qty
$0.2834
2kbp005m1
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2kbp01m
2KBP01M
DIODE BRIDGE 100V 2A KBPM
View more
Mã Sản phẩm: 2KBP01M
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2kbp01me445
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2kbp01me451
SL Giá
1+ $0.7800
Qty
$0.7800
2kbp01mm451
SL Giá
1+ $0.2834
Qty
$0.2834
2kbp01m1
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0546160000
0546160000
RECTIFIER DIN MOUNT 1A
View more
Mã Sản phẩm: 0546160000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $39.4400
Qty
$39.4400
100mt160pa
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
100mt160pb
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
104mt100kb
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
104mt120kb
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
104mt160kb
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
110mt100kb
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
110mt120kb
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
110mt140kb
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
110mt160kb
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
br10003113
BR100/03,113
DIAC 28-36V 2A ALF2
View more
Mã Sản phẩm: BR100/03,113
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bs08d112
BS08D-112
SIDAC 7-9V 1A TO92-3
View more
Mã Sản phẩm: BS08D-112
Nhà sản xuất: Powerex Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bs08dt112
BS08D-T112
SIDAC 7-9V 1A TO92
View more
Mã Sản phẩm: BS08D-T112
Nhà sản xuất: Powerex Inc
SL Giá
1+ $0.4614
Qty
$0.4614
db3
DB3
DIAC 28-36V 2A DO35
View more
Mã Sản phẩm: DB3
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0338
Qty
$0.0338
db3tp
DB3-TP
DIAC 28-36V 2A DO35
View more
Mã Sản phẩm: DB3-TP
Nhà sản xuất: Micro Commercial Co
SL Giá
1+ $0.0300
Qty
$0.0300
db3tg
DB3TG
DIAC 30-34V 2A DO35
View more
Mã Sản phẩm: DB3TG
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0312
Qty
$0.0312
db4
DB4
DIAC 35-45V 2A DO35
View more
Mã Sản phẩm: DB4
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $0.1120
Qty
$0.1120
ht32
HT32
DIAC 27-37V 2A DO35
View more
Mã Sản phẩm: HT32
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ht32a
HT32A
DIAC 28-36V 2A DO35
View more
Mã Sản phẩm: HT32A
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ht32arp
HT32ARP
DIAC 28-36V 2A DO35
View more
Mã Sản phẩm: HT32ARP
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
az23b10e308
SL Giá
1+ $0.0480
Qty
$0.0480
az23b10e318
SL Giá
1+ $0.0480
Qty
$0.0480
az23b10g308
SL Giá
1+ $0.0560
Qty
$0.0560
az23b10g318
SL Giá
1+ $0.0560
Qty
$0.0560
az23b10he308
SL Giá
1+ $0.0504
Qty
$0.0504
az23b10he318
SL Giá
1+ $0.0504
Qty
$0.0504
az23b11e308
SL Giá
1+ $0.0480
Qty
$0.0480
az23b11e318
SL Giá
1+ $0.0480
Qty
$0.0480
az23b11g308
SL Giá
1+ $0.0560
Qty
$0.0560
az23b11g318
SL Giá
1+ $0.0560
Qty
$0.0560
bzt52c6v87f
BZT52C6V8-7-F
DIODE ZENER 6.8V 500MW SOD123
View more
Mã Sản phẩm: BZT52C6V8-7-F
Nhà sản xuất: Diodes Incorporated
SL Giá
1+ $0.0345
Qty
$0.0345
smbj5340btp
SMBJ5340B-TP
DIODE ZENER 6V 5W DO214AA
View more
Mã Sản phẩm: SMBJ5340B-TP
Nhà sản xuất: Micro Commercial Co
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1ez100dtr12
SL Giá
1+ $1.6093
Qty
$1.6093
1ez100dtr8
SL Giá
1+ $1.6940
Qty
$1.6940
1ez100d10tr12
SL Giá
1+ $1.6093
Qty
$1.6093
1ez100d10tr8
SL Giá
1+ $1.6940
Qty
$1.6940
1ez100d10e3tr12
SL Giá
1+ $0.8235
Qty
$0.8235
1ez100d10e3tr8
SL Giá
1+ $0.8845
Qty
$0.8845
1ez100d2tr12
SL Giá
1+ $1.6093
Qty
$1.6093
1ez100d2tr8
SL Giá
1+ $1.6940
Qty
$1.6940