abn262
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
fcdb1293
FCDB-1293
DAUGHTERBOARD 4XCOM PORTS
View more
Mã Sản phẩm: FCDB-1293
Nhà sản xuất: Arbor Solution Inc
SL Giá
1+ $48.0000
Qty
$48.0000
fcdb1424
FCDB-1424
DAUGHTERBOARD DISPLAYPORT
View more
Mã Sản phẩm: FCDB-1424
Nhà sản xuất: Arbor Solution Inc
SL Giá
1+ $32.8100
Qty
$32.8100
fcdb349r
FCDB-349R
DAUGHTERBOARD SBC DISPLAY
View more
Mã Sản phẩm: FCDB-349R
Nhà sản xuất: Arbor Solution Inc
SL Giá
1+ $40.0000
Qty
$40.0000
nic51240
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
vcmdas1
VCM-DAS-1
PC/104; 100 KHZ, 16 CHANNEL
View more
Mã Sản phẩm: VCM-DAS-1
Nhà sản xuất: VersaLogic Corporation
SL Giá
1+ $325.0000
Qty
$325.0000
vcmdas2
VCM-DAS-2
PC/104; 200 KHZ, 16 CHANNEL
View more
Mã Sản phẩm: VCM-DAS-2
Nhà sản xuất: VersaLogic Corporation
SL Giá
1+ $385.0000
Qty
$385.0000
vcmdas3a
SL Giá
1+ $495.0000
Qty
$495.0000
vladr01s
VL-ADR-01S
USB TO STEREO AUDIO ADAPTER
View more
Mã Sản phẩm: VL-ADR-01S
Nhà sản xuất: VersaLogic Corporation
SL Giá
1+ $49.0000
Qty
$49.0000
vlephsb1a
VL-EPHS-B1A
SUMIT-MICRO, ET, 4 USB
View more
Mã Sản phẩm: VL-EPHS-B1A
Nhà sản xuất: VersaLogic Corporation
SL Giá
1+ $88.0000
Qty
$88.0000
1010303
101-0303
SMARTSCREEN OP7100 DISPLAY
View more
Mã Sản phẩm: 101-0303
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010356
101-0356
COMPUTER SINGLE-BOARD BL1800
View more
Mã Sản phẩm: 101-0356
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010357
101-0357
COMPUTER SINGLE-BOARD BL1810
View more
Mã Sản phẩm: 101-0357
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010358
101-0358
COMPUTER SINGLE-BOARD BL1820
View more
Mã Sản phẩm: 101-0358
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010411
101-0411
INTERFACE 12KEYDISP ETHNT OP6700
View more
Mã Sản phẩm: 101-0411
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010412
101-0412
INTERFACE PROG 12KEY DISP OP6700
View more
Mã Sản phẩm: 101-0412
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010430
101-0430
COMPUTER SINGLE-BOARD BL2000
View more
Mã Sản phẩm: 101-0430
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010455
101-0455
COMPUTER SINGLE BOARD BL2010
View more
Mã Sản phẩm: 101-0455
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010456
101-0456
COMPUTER SINGLE BOARD BL2020
View more
Mã Sản phẩm: 101-0456
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010457
101-0457
COMPUTER SINGLE BOARD BL2030
View more
Mã Sản phẩm: 101-0457
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
a10olinuxinolimebox
A10-OLINUXINO-LIME-BOX
BOX FOR LIME BOARD
View more
Mã Sản phẩm: A10-OLINUXINO-LIME-BOX
Nhà sản xuất: Olimex LTD
SL Giá
1+ $7.0800
Qty
$7.0800
a10sandroidsd
A10S-ANDROID-SD
SD CARD A10S ANDROID OS
View more
Mã Sản phẩm: A10S-ANDROID-SD
Nhà sản xuất: Olimex LTD
SL Giá
1+ $13.5200
Qty
$13.5200
a10sdebiansd
A10S-DEBIAN-SD
SD CARD A10S WITH DEBIAN OS
View more
Mã Sản phẩm: A10S-DEBIAN-SD
Nhà sản xuất: Olimex LTD
SL Giá
1+ $13.5200
Qty
$13.5200
a13olinuxinomicrosd
A13-OLINUXINO-MICRO-SD
LINUX SDCARD A13-OLINUXINO-MICRO
View more
Mã Sản phẩm: A13-OLINUXINO-MICRO-SD
Nhà sản xuất: Olimex LTD
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
a13olinuxinosd
A13-OLINUXINO-SD
A13 SD CARD LOADED WITH LINUX
View more
Mã Sản phẩm: A13-OLINUXINO-SD
Nhà sản xuất: Olimex LTD
SL Giá
1+ $13.9400
Qty
$13.9400
a20enc
A20-ENC
ENCLOSURE A20-ENC
View more
Mã Sản phẩm: A20-ENC
Nhà sản xuất: Olimex LTD
SL Giá
1+ $8.4900
Qty
$8.4900
cable404010cm
CABLE-40-40-10CM
DATA/TOUCHSCREEN CABLE FOR OLINU
View more
Mã Sản phẩm: CABLE-40-40-10CM
Nhà sản xuất: Olimex LTD
SL Giá
1+ $4.2400
Qty
$4.2400
cableidc4015cm
CABLE-IDC40-15CM
TOUCHSCREEN CABLE FOR OLINUXINO
View more
Mã Sản phẩm: CABLE-IDC40-15CM
Nhà sản xuất: Olimex LTD
SL Giá
1+ $2.8300
Qty
$2.8300
cbk04170000
CBK-04-1700-00
ACCY CABLE KIT PBE-1700
View more
Mã Sản phẩm: CBK-04-1700-00
Nhà sản xuất: Arbor Solution Inc
SL Giá
1+ $16.6300
Qty
$16.6300
cbk04170200
CBK-04-1702-00
ACCY CABLE KIT PBE-1702
View more
Mã Sản phẩm: CBK-04-1702-00
Nhà sản xuất: Arbor Solution Inc
SL Giá
1+ $17.1000
Qty
$17.1000