afs14a04157542t2
AFS14A04-1575.42-T2
FILTER SAW 1575.42 MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: AFS14A04-1575.42-T2
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
afs14a04157542t3
AFS14A04-1575.42-T3
FILTER SAW 1575.42 MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: AFS14A04-1575.42-T3
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.3240
Qty
$0.3240
afs14a1172200t2
AFS14A11-722.00-T2
FILTER SAW 722.00 MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: AFS14A11-722.00-T2
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
afs14a1172200t3
AFS14A11-722.00-T3
FILTER SAW 722.00 MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: AFS14A11-722.00-T3
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.3840
Qty
$0.3840
afs14a15201750t2
AFS14A15-2017.50-T2
FILTER SAW 2017.50 MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: AFS14A15-2017.50-T2
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
afs14a15201750t3
AFS14A15-2017.50-T3
FILTER SAW 2017.50 MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: AFS14A15-2017.50-T3
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.3240
Qty
$0.3240
afs14a2691500t2
AFS14A26-915.00-T2
FILTER SAW 915.00 MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: AFS14A26-915.00-T2
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
afs14a2691500t3
AFS14A26-915.00-T3
FILTER SAW 915.00 MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: AFS14A26-915.00-T3
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.3840
Qty
$0.3840
afs14a30218500t2
AFS14A30-2185.00-T2
FILTER SAW 2185.00 MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: AFS14A30-2185.00-T2
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
afs14a30218500t3
AFS14A30-2185.00-T3
FILTER SAW 2185.00 MHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: AFS14A30-2185.00-T3
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.3240
Qty
$0.3240
33p20980m0
SL Giá
1+ $3.1700
Qty
$3.1700
33p38390m0
SL Giá
1+ $5.7800
Qty
$5.7800
fssa101005rnn00s
FSSA101005RNN00S
FERRITES
View more
Mã Sản phẩm: FSSA101005RNN00S
SL Giá
1+ $0.8888
Qty
$0.8888
fssa101005rnn30s
FSSA101005RNN30S
FERRITES
View more
Mã Sản phẩm: FSSA101005RNN30S
SL Giá
1+ $0.8888
Qty
$0.8888
fssa151005rnn00s
FSSA151005RNN00S
FERRITES
View more
Mã Sản phẩm: FSSA151005RNN00S
SL Giá
1+ $1.0865
Qty
$1.0865
fssa151005rnn30s
FSSA151005RNN30S
FERRITES
View more
Mã Sản phẩm: FSSA151005RNN30S
SL Giá
1+ $1.0725
Qty
$1.0725
hm0787100
SL Giá
1+ $0.3400
Qty
$0.3400
hp1040100
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
hp1040200
SL Giá
1+ $0.5300
Qty
$0.5300
mm05900b0
MM0590-0B0
FERRITE EMI DISC
View more
Mã Sản phẩm: MM0590-0B0
SL Giá
1+ $0.1027
Qty
$0.1027
252mxpr2535a
#252MXPR-2535A
FILTER HELICAL 405MHZ TYPE 7HW
View more
Mã Sản phẩm: #252MXPR-2535A
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $14.6200
Qty
$14.6200
5ht36020as360
#5HT-36020AS-360
FILTER HELICAL 360MHZ TYPE 5HT
View more
Mã Sản phẩm: #5HT-36020AS-360
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $14.8100
Qty
$14.8100
5ht51535as515
#5HT-51535AS-515
FILTER HELICAL 515MHZ TYPE 5HT
View more
Mã Sản phẩm: #5HT-51535AS-515
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $14.8100
Qty
$14.8100
5hw88560a914
#5HW-88560A-914
FILTER HELICAL 914MHZ TYPE 5HW
View more
Mã Sản phẩm: #5HW-88560A-914
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $13.0100
Qty
$13.0100
252hxpk2736f
252HXPK-2736F
FILTER HELICAL 550MHZ TYPE 7HW
View more
Mã Sản phẩm: 252HXPK-2736F
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
271mt1143a
271MT-1143A
FILTER HELICAL 187MHZ TYPE CBW
View more
Mã Sản phẩm: 271MT-1143A
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
271mt1145a
271MT-1145A
FILTER HELICAL 216MHZ TYPE CBW
View more
Mã Sản phẩm: 271MT-1145A
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $32.2500
Qty
$32.2500
272mt1080a
272MT-1080A
FILTER HELICAL 223MHZ TYPE CBT
View more
Mã Sản phẩm: 272MT-1080A
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $15.2400
Qty
$15.2400
302hxpk1035d
302HXPK-1035D
FILTER HELICAL 456MHZ TYPE 7HT
View more
Mã Sản phẩm: 302HXPK-1035D
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $9.0300
Qty
$9.0300
302hxpk1271b
302HXPK-1271B
FILTER HELICAL 1015MHZ TYPE 7HT
View more
Mã Sản phẩm: 302HXPK-1271B
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $9.0300
Qty
$9.0300
02dbag5
02DBAG5
FILTER GEN PURPOSE 115/250VAC
View more
Mã Sản phẩm: 02DBAG5
Nhà sản xuất: Delta Electronics
SL Giá
1+ $8.2800
Qty
$8.2800
02dbaw5
02DBAW5
FILTER GEN PURPOSE 115/250VAC
View more
Mã Sản phẩm: 02DBAW5
Nhà sản xuất: Delta Electronics
SL Giá
1+ $7.0761
Qty
$7.0761
02dkag5
02DKAG5
FILTER 1-PHASE GEN PURPOSE 2A
View more
Mã Sản phẩm: 02DKAG5
Nhà sản xuất: Delta Electronics
SL Giá
1+ $9.9300
Qty
$9.9300
02drcg5
02DRCG5
FILTER LINE 2 STAGE TERM 2A
View more
Mã Sản phẩm: 02DRCG5
Nhà sản xuất: Delta Electronics
SL Giá
1+ $10.6030
Qty
$10.6030
02drcw5
02DRCW5
FILTER LINE 2 STAGE WIRE 2A
View more
Mã Sản phẩm: 02DRCW5
Nhà sản xuất: Delta Electronics
SL Giá
1+ $13.8400
Qty
$13.8400
02eb11
02EB11
FILTER POWER LINE EMI 2A FASTON
View more
Mã Sản phẩm: 02EB11
Nhà sản xuất: Curtis Industries
SL Giá
1+ $6.0100
Qty
$6.0100
02eb33
02EB33
FILTER POWER LINE EMI 2A WIRE
View more
Mã Sản phẩm: 02EB33
Nhà sản xuất: Curtis Industries
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
02ek11
02EK11
FILTER POWER LINE EMI 2A FASTON
View more
Mã Sản phẩm: 02EK11
Nhà sản xuất: Curtis Industries
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
02ek33
02EK33
FILTER POWER LINE EMI 2A WIRE
View more
Mã Sản phẩm: 02EK33
Nhà sản xuất: Curtis Industries
SL Giá
1+ $8.8000
Qty
$8.8000
02er11
02ER11
FILTER POWER LINE EMI 2A FASTON
View more
Mã Sản phẩm: 02ER11
Nhà sản xuất: Curtis Industries
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0433bm15a0001e
0433BM15A0001E
FILTER BANDPASS 430-435MHZ TI
View more
Mã Sản phẩm: 0433BM15A0001E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.4320
Qty
$0.4320
0433bm41a0019e
0433BM41A0019E
FILTER BANDPASS
View more
Mã Sản phẩm: 0433BM41A0019E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.4352
Qty
$0.4352
0868lp15a020e
0868LP15A020E
FILTER LOW PASS 868MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0868LP15A020E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.2880
Qty
$0.2880
0869ld14a1810t
0869LD14A1810T
LOW PASS FILTER DUAL 850/1800MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0869LD14A1810T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.1428
Qty
$0.1428
0869ld14c1810t
0869LD14C1810T
GSM LOW PASS FILT DUAL 800/1800
View more
Mã Sản phẩm: 0869LD14C1810T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.3978
Qty
$0.3978
0869ld14d1810t
0869LD14D1810T
FILTER DUAL BAND LOW PROF GSM
View more
Mã Sản phẩm: 0869LD14D1810T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.1530
Qty
$0.1530
0869lp14a090t
0869LP14A090T
FILTER LOWPASS GSM/CDMA 869MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0869LP14A090T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0892lp07a0136t
0892LP07A0136T
RF LPF EIA 900 MHZ 0402
View more
Mã Sản phẩm: 0892LP07A0136T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.3591
Qty
$0.3591
0892lp07a136t
0892LP07A136T
FILTER LOWPASS GSM/CDMA 892MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0892LP07A136T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0898lp18a035e
0898LP18A035E
FILTER LOWPASS GSM/CDMA 898MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0898LP18A035E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
25a20240a0
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
25a20250a0
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
25a20290a0
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27a20240a2
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27a20250a2
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27a20290a0
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27a20290a2
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
28a03500b2
SL Giá
1+ $1.2800
Qty
$1.2800
28a03920a0
SL Giá
1+ $0.8800
Qty
$0.8800
28a03920a2
SL Giá
1+ $0.8800
Qty
$0.8800
fbmh1608hm221t
FBMH1608HM221-T
FERRITE BEAD 220 OHM 0603
View more
Mã Sản phẩm: FBMH1608HM221-T
Nhà sản xuất: Taiyo Yuden
SL Giá
1+ $0.0224
Qty
$0.0224
fbmh2012hm121t
FBMH2012HM121-T
FERRITE BEAD 120 OHM 0805
View more
Mã Sản phẩm: FBMH2012HM121-T
Nhà sản xuất: Taiyo Yuden
SL Giá
1+ $0.0290
Qty
$0.0290
blm21bd222sn1l
SL Giá
1+ $0.0548
Qty
$0.0548
116241160
SL Giá
1+ $0.0497
Qty
$0.0497
116241162
SL Giá
1+ $0.0497
Qty
$0.0497
116241163
SL Giá
1+ $0.1073
Qty
$0.1073
116241170
SL Giá
1+ $0.0310
Qty
$0.0310
116241171
SL Giá
1+ $0.0430
Qty
$0.0430
116241172
SL Giá
1+ $0.0696
Qty
$0.0696
116241173
SL Giá
1+ $0.0530
Qty
$0.0530
0327010x5u0102m
SL Giá
1+ $12.6000
Qty
$12.6000
0327010x5u0102mlf
SL Giá
1+ $12.0000
Qty
$12.0000
0327010x5u0152m
SL Giá
1+ $12.6000
Qty
$12.6000
0327010x5u0152mlf
SL Giá
1+ $12.0000
Qty
$12.0000
0327010x5u0502p
SL Giá
1+ $12.6000
Qty
$12.6000
0327010x5u0502plf
SL Giá
1+ $12.0000
Qty
$12.0000
0327042x5u0102m
SL Giá
1+ $16.9056
Qty
$16.9056
0327042x5u0152m
SL Giá
1+ $16.9056
Qty
$16.9056
0327062x5r0330k
SL Giá
1+ $22.0038
Qty
$22.0038
0327074x7w0103aa
SL Giá
1+ $15.3976
Qty
$15.3976
ecs10715a
ECS-10.7-15A
MONO CRYST FILTER 25KHZ 2POLE
View more
Mã Sản phẩm: ECS-10.7-15A
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $3.3300
Qty
$3.3300
ecs10715b
ECS-10.7-15B
MONO CRYST FILTER 25KHZ 4P 2PC
View more
Mã Sản phẩm: ECS-10.7-15B
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $6.8300
Qty
$6.8300
ecs10730a
ECS-10.7-30A
MONO CRYST FILTER 50KHZ 2POLE
View more
Mã Sản phẩm: ECS-10.7-30A
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $4.5500
Qty
$4.5500
ecs10730b
ECS-10.7-30B
MONO CRYST FILTER 50KHZ 4P 2PC
View more
Mã Sản phẩm: ECS-10.7-30B
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $9.4500
Qty
$9.4500
ecs10775a
ECS-10.7-7.5A
MONO CRYST FILTER 12.5KHZ 2POLE
View more
Mã Sản phẩm: ECS-10.7-7.5A
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $5.6000
Qty
$5.6000
ecs10775b
ECS-10.7-7.5B
MONO CRYST FILTER 12.5KHZ 4P 2PC
View more
Mã Sản phẩm: ECS-10.7-7.5B
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $12.9500
Qty
$12.9500
ecs21k15a
ECS-21K-15A
MONO CRYST FILTER 25KHZ 2POLE
View more
Mã Sản phẩm: ECS-21K-15A
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $4.7300
Qty
$4.7300
ecs21k15b
ECS-21K-15B
MONO CRYST FILTER 25KHZ 4P 2PC
View more
Mã Sản phẩm: ECS-21K-15B
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $11.0300
Qty
$11.0300
ecs21k30a
ECS-21K-30A
MONO CRYST FILTER 50KHZ 2POLE
View more
Mã Sản phẩm: ECS-21K-30A
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $4.7300
Qty
$4.7300
ecs21k30b
ECS-21K-30B
MONO CRYST FILTER 50KHZ 4P 2PC
View more
Mã Sản phẩm: ECS-21K-30B
Nhà sản xuất: ECS Inc
SL Giá
1+ $11.0300
Qty
$11.0300
750510359
SL Giá
1+ $11.7200
Qty
$11.7200
cpv413ps
SL Giá
1+ $16.3800
Qty
$16.3800
cpv413wt
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
z200sm
SL Giá
1+ $3.8700
Qty
$3.8700
z230pj
Z-230PJ
FILTER DSL SINGLE-JACK
View more
Mã Sản phẩm: Z-230PJ
SL Giá
1+ $2.3900
Qty
$2.3900
z230tj
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
z300tj
SL Giá
1+ $5.1300
Qty
$5.1300
z330cw
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
z330p2j
SL Giá
1+ $3.5100
Qty
$3.5100
z330p2j2
SL Giá
1+ $7.1000
Qty
$7.1000
1000aph12l
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
1000aph12p
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
1000aps12l
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
1000aps12p
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
104m06qc100
SL Giá
1+ $8.3000
Qty
$8.3000
104m06qc150
SL Giá
1+ $8.9300
Qty
$8.9300
104m06qc22
SL Giá
1+ $8.3000
Qty
$8.3000
104m06qc47
SL Giá
1+ $8.3000
Qty
$8.3000
104m48qh39
SL Giá
1+ $42.4100
Qty
$42.4100
104macqrl150
SL Giá
1+ $9.4300
Qty
$9.4300
08590048
0859.0048
INSULATING COVER
View more
Mã Sản phẩm: 0859.0048
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $2.2000
Qty
$2.2000
08590077
0859.0077
SWITCH INSULATING BOOT CD
View more
Mã Sản phẩm: 0859.0077
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $6.3200
Qty
$6.3200
08590108
0859.0108
SWITCH INSULATION BOOT CE
View more
Mã Sản phẩm: 0859.0108
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $2.6690
Qty
$2.6690
16091461
SL Giá
1+ $0.8518
Qty
$0.8518
416090759
SL Giá
1+ $82.9900
Qty
$82.9900
47000021
4700.0021
SEALING KIT IP 54
View more
Mã Sản phẩm: 4700.0021
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $4.5700
Qty
$4.5700
516090750
SL Giá
1+ $62.6000
Qty
$62.6000
55000001
5500.0001
5500 SHIELD
View more
Mã Sản phẩm: 5500.0001
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $3.3524
Qty
$3.3524
616090754
SL Giá
1+ $35.1600
Qty
$35.1600
616090755
SL Giá
1+ $73.1900
Qty
$73.1900
0200fa18a0200e
0200FA18A0200E
FILTER ARRAY EMI
View more
Mã Sản phẩm: 0200FA18A0200E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0300la15a0300e
0300LA15A0300E
FILTER ARRAY 300MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0300LA15A0300E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.3830
Qty
$0.3830
0400fa15a0400e
0400FA15A0400E
FILTER ARRAY EMI
View more
Mã Sản phẩm: 0400FA15A0400E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.5700
Qty
$0.5700
0400fa18a0400e
0400FA18A0400E
FILTER ARRAY EMI
View more
Mã Sản phẩm: 0400FA18A0400E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cdbkb450kcay24r0
CDBKB450KCAY24-R0
DISCR RAD FOR
View more
Mã Sản phẩm: CDBKB450KCAY24-R0
SL Giá
1+ $1.2290
Qty
$1.2290
cdbkb455kcay09r0
SL Giá
1+ $1.2290
Qty
$1.2290
cdbkb455kcay16r0
SL Giá
1+ $1.2290
Qty
$1.2290
cdbkb455kcay24r0
SL Giá
1+ $1.2290
Qty
$1.2290
cdbkb455kcay29r0
SL Giá
1+ $1.2290
Qty
$1.2290
cdbkb455kclx36r0
CDBKB455KCLX36-R0
DISCR RAD FOR PHILIPS
View more
Mã Sản phẩm: CDBKB455KCLX36-R0
SL Giá
1+ $1.2290
Qty
$1.2290
08340
08340
COMMON MODE 2X45MH FOR ST VIPER
View more
Mã Sản phẩm: 08340
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
23z104sm
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
23z104smnl
SL Giá
1+ $2.8600
Qty
$2.8600
23z104smnlt
SL Giá
1+ $1.3640
Qty
$1.3640
23z105smfnl
SL Giá
1+ $1.9375
Qty
$1.9375
23z105smfnlt
SL Giá
1+ $1.8750
Qty
$1.8750
23z105smnl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
23z105smnlt
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
23z106smnl
SL Giá
1+ $1.7980
Qty
$1.7980
23z106smnlt
SL Giá
1+ $1.7400
Qty
$1.7400