760308100110
760308100110
TX 1 COIL 1 LAYER 10A
View more
Mã Sản phẩm: 760308100110
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $14.5000
Qty
$14.5000
760308100111
760308100111
TX 1 COIL 1 LAYER 11A
View more
Mã Sản phẩm: 760308100111
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $14.5000
Qty
$14.5000
760308100141
760308100141
RECEIVER 1 COIL 1 LAYER
View more
Mã Sản phẩm: 760308100141
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $21.0000
Qty
$21.0000
760308101
760308101
TX 1 COIL 1 LAYER 24UH 6A
View more
Mã Sản phẩm: 760308101
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $20.0000
Qty
$20.0000
760308101103
760308101103
RECEIVER 1 COIL 1 LAYER
View more
Mã Sản phẩm: 760308101103
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $12.0000
Qty
$12.0000
760308101208
760308101208
RECEIVER 1 COIL 1 LAYER
View more
Mã Sản phẩm: 760308101208
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $10.7500
Qty
$10.7500
760308101302
760308101302
TRANSMITTER 1 COIL 1 LAYER
View more
Mã Sản phẩm: 760308101302
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $21.8400
Qty
$21.8400
760308101303
760308101303
RECEIVER 1 COIL 1 LAYER
View more
Mã Sản phẩm: 760308101303
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $12.4300
Qty
$12.4300
760308102207
760308102207
RECEIVER 1 COIL 1 LAYER
View more
Mã Sản phẩm: 760308102207
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $10.7500
Qty
$10.7500
760308102210
760308102210
RX 1 COIL 1 LAYER 7.5UH 3A
View more
Mã Sản phẩm: 760308102210
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $10.5000
Qty
$10.5000
292knast1028z
#292KNAS-T1028Z
INDUCTOR ADJUST 100NH THRU HOLE
View more
Mã Sản phẩm: #292KNAS-T1028Z
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
e526hna100313
#E526HNA-100313
INDUCTOR ADJUST 100NH THRU HOLE
View more
Mã Sản phẩm: #E526HNA-100313
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
126ana5554hm
126AN-A5554HM
INDUCTOR ADJUST 1MH THRU HOLE
View more
Mã Sản phẩm: 126AN-A5554HM
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
126anst1106z
126ANS-T1106Z
INDUCTOR ADJUST 10MH THRU HOLE
View more
Mã Sản phẩm: 126ANS-T1106Z
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
126anst1107z
126ANS-T1107Z
INDUCTOR ADJUST 12MH THRU HOLE
View more
Mã Sản phẩm: 126ANS-T1107Z
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
292cnst1046z
292CNS-T1046Z
INDUCTOR ADJUST 3.3UH THRU HOLE
View more
Mã Sản phẩm: 292CNS-T1046Z
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
292knast1030z
292KNAS-T1030Z
INDUCTOR ADJUST 150NH THRU HOLE
View more
Mã Sản phẩm: 292KNAS-T1030Z
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
292knast1033z
292KNAS-T1033Z
INDUCTOR ADJUST 270NH THRU HOLE
View more
Mã Sản phẩm: 292KNAS-T1033Z
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
292knast1034z
292KNAS-T1034Z
INDUCTOR ADJUST 330NH THRU HOLE
View more
Mã Sản phẩm: 292KNAS-T1034Z
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
292knast1037z
292KNAS-T1037Z
INDUCTOR ADJUST 560NH THRU HOLE
View more
Mã Sản phẩm: 292KNAS-T1037Z
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
444802m
4448-02M
INDUCT ARRAY 2 COIL 470NH SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4448-02M
Nhà sản xuất: API Delevan Inc
SL Giá
1+ $3.9168
Qty
$3.9168
444804m
4448-04M
INDUCT ARRAY 2 COIL 680NH SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4448-04M
Nhà sản xuất: API Delevan Inc
SL Giá
1+ $3.9168
Qty
$3.9168
444806m
4448-06M
INDUCT ARRAY 2 COIL 1UH SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4448-06M
Nhà sản xuất: API Delevan Inc
SL Giá
1+ $3.9168
Qty
$3.9168
444808m
4448-08M
INDUCT ARRAY 2 COIL 2UH SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4448-08M
Nhà sản xuất: API Delevan Inc
SL Giá
1+ $3.9168
Qty
$3.9168
4448102m
4448-102M
INDUCT ARRAY 2 COIL 470NH SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4448-102M
Nhà sản xuất: API Delevan Inc
SL Giá
1+ $3.9168
Qty
$3.9168
4448104m
4448-104M
INDUCT ARRAY 2 COIL 680NH SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4448-104M
Nhà sản xuất: API Delevan Inc
SL Giá
1+ $3.9168
Qty
$3.9168
4448106m
4448-106M
INDUCT ARRAY 2 COIL 1UH SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4448-106M
Nhà sản xuất: API Delevan Inc
SL Giá
1+ $3.9168
Qty
$3.9168
4448108m
4448-108M
INDUCT ARRAY 2 COIL 2UH SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4448-108M
Nhà sản xuất: API Delevan Inc
SL Giá
1+ $3.9168
Qty
$3.9168
444810m
4448-10M
INDUCT ARRAY 2 COIL 5UH SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4448-10M
Nhà sản xuất: API Delevan Inc
SL Giá
1+ $3.9168
Qty
$3.9168
4448110m
4448-110M
INDUCT ARRAY 2 COIL 5UH SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4448-110M
Nhà sản xuất: API Delevan Inc
SL Giá
1+ $3.9168
Qty
$3.9168
cl1l5at004lt1
CL1L5AT004L-T1
IND DELAY LINE 40PS 3 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: CL1L5AT004L-T1
Nhà sản xuất: Susumu
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cl1l5at006lt1
CL1L5AT006L-T1
IND DELAY LINE 60PS 3 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: CL1L5AT006L-T1
Nhà sản xuất: Susumu
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cl1l5at008lt1
CL1L5AT008L-T1
IND DELAY LINE 80PS 3 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: CL1L5AT008L-T1
Nhà sản xuất: Susumu
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cl1l5at010lt1
CL1L5AT010L-T1
IND DELAY LINE 100PS 3 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: CL1L5AT010L-T1
Nhà sản xuất: Susumu
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cl1l5at012lt1
CL1L5AT012L-T1
IND DELAY LINE 120PS 3 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: CL1L5AT012L-T1
Nhà sản xuất: Susumu
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cl1l5at014lt1
CL1L5AT014L-T1
IND DELAY LINE 140PS 3 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: CL1L5AT014L-T1
Nhà sản xuất: Susumu
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cl1l5at016lt1
CL1L5AT016L-T1
IND DELAY LINE 160PS 3 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: CL1L5AT016L-T1
Nhà sản xuất: Susumu
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cl1l5at018lt1
CL1L5AT018L-T1
IND DELAY LINE 180PS 3 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: CL1L5AT018L-T1
Nhà sản xuất: Susumu
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cl1l5at020lt1
CL1L5AT020L-T1
IND DELAY LINE 200PS 3 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: CL1L5AT020L-T1
Nhà sản xuất: Susumu
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cl1l5at022lt1
CL1L5AT022L-T1
IND DELAY LINE 220PS 3 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: CL1L5AT022L-T1
Nhà sản xuất: Susumu
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aspi0418fs3r3mt3
ASPI-0418FS-3R3M-T3
FIXED IND 3.3UH 2.2A 55 MOHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: ASPI-0418FS-3R3M-T3
Nhà sản xuất: Abracon LLC
SL Giá
1+ $0.1920
Qty
$0.1920
lqp15mn3n3b02d
SL Giá
1+ $0.0534
Qty
$0.0534
nlv32t1r0jpf
NLV32T-1R0J-PF
FIXED IND 1UH 400MA 700 MOHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: NLV32T-1R0J-PF
Nhà sản xuất: TDK Corporation
SL Giá
1+ $0.0970
Qty
$0.0970
mlf2012d47nmtd25
MLF2012D47NMTD25
FIXED IND 47NH 300MA 100 MOHM
View more
Mã Sản phẩm: MLF2012D47NMTD25
Nhà sản xuất: TDK Corporation
SL Giá
1+ $0.0864
Qty
$0.0864
a914byw150mp3
#A914BYW-150M=P3
FIXED IND 15UH 770MA 210 MOHM
View more
Mã Sản phẩm: #A914BYW-150M=P3
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
a915ay100mp3
#A915AY-100M=P3
FIXED IND 10UH 1.49A 90 MOHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: #A915AY-100M=P3
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
fslm2520100jp2
#FSLM2520-100J=P2
FIXED IND 10UH 155MA 2.2 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: #FSLM2520-100J=P2
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
fslm2520101jp2
#FSLM2520-101J=P2
FIXED IND 100UH 60MA 13 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: #FSLM2520-101J=P2
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
fslm2520120jp2
#FSLM2520-120J=P2
FIXED IND 12UH 150MA 2.5 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: #FSLM2520-120J=P2
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
fslm2520121jp2
#FSLM2520-121J=P2
FIXED IND 120UH 55MA 19 OHM SMD
View more
Mã Sản phẩm: #FSLM2520-121J=P2
Nhà sản xuất: Toko America Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call