Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
2-pin-5mm-screw-tb-small
DC12650-2 5mm 2 pin Pitch Panel PCB Mount Screw TBlock
China
245
In-stock
2-pin 5mm Screw TB Small
5mm 2 pin Pitch Panel PCB Mount Screw TBlock
Mã Sản phẩm: DC12650-2
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 1,800đ
100 1,700đ
250 1,600đ
500 1,500đ
1000+ 1,400đ
Qty
1,800đ
Qty Price
1 1,800đ
100 1,700đ
250 1,600đ
500 1,500đ
1000+ 1,400đ
Qty
Min: 1
2-pin-85mm-tb-green
KF-8500-02P-14 Terminal Blocks 2 pin Green 300V 15A 8.5mm Pitch
Taiwan
100
In-stock
2-pin 8.5mm TB Green
Terminal Blocks 2 pin Green 300V 15A 8.5mm Pitch
Mã Sản phẩm: KF-8500-02P-14
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 3,200đ
50 3,050đ
100 2,900đ
500 2,750đ
1000+ 2,600đ
Qty
3,200đ
Qty Price
1 3,200đ
50 3,050đ
100 2,900đ
500 2,750đ
1000+ 2,600đ
Qty
Min: 1
2-pin-85mm-tb-black
KF-8500-02P-13 Terminal Blocks 2 pin Black 300V 15A 8.5mm Pitch
Taiwan
80
In-stock
2-pin 8.5mm TB Black
Terminal Blocks 2 pin Black 300V 15A 8.5mm Pitch
Mã Sản phẩm: KF-8500-02P-13
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 3,000đ
50 2,850đ
100 2,700đ
500 2,550đ
1000+ 2,400đ
Qty
3,000đ
Qty Price
1 3,000đ
50 2,850đ
100 2,700đ
500 2,550đ
1000+ 2,400đ
Qty
Min: 1
3-pin-5mm-screw-tb-small
DC12650-3 5mm 3 Pin Plug-in Screw TB Connector Pitch Panel PCB Mount
70
In-stock
3 Pin 5mm Screw TB Small
5mm 3 Pin Plug-in Screw TB Connector Pitch Panel PCB Mount
Mã Sản phẩm: DC12650-3
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 2,300đ
50 2,100đ
100 1,900đ
500 1,700đ
1000+ 1,500đ
Qty
2,300đ
Qty Price
1 2,300đ
50 2,100đ
100 1,900đ
500 1,700đ
1000+ 1,500đ
Qty
Min: 1
2-pin-35mm-screw-tb
CY350-2 3.5mm Pitch 2 pin 2 way Straight Pin PCB Screw
China
68
In-stock
2-pin 3.5mm Screw TB
3.5mm Pitch 2 pin 2 way Straight Pin PCB Screw
Mã Sản phẩm: CY350-2
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 1,400đ
50 1,300đ
100 1,200đ
500 1,100đ
1000+ 900đ
Qty
1,400đ
Qty Price
1 1,400đ
50 1,300đ
100 1,200đ
500 1,100đ
1000+ 900đ
Qty
Min: 1
3-pin-5mm-screw-tb
MSTB2,5/8-ST 3 pin 5mm Male Female Phoenix Blocks Connector
54
In-stock
3 Pin 5mm Screw TB
3 pin 5mm Male Female Phoenix Blocks Connector
Mã Sản phẩm: MSTB2,5/8-ST
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 3,500đ
50 3,300đ
100 3,100đ
500 2,900đ
1000+ 2,700đ
Qty
3,500đ
Qty Price
1 3,500đ
50 3,300đ
100 3,100đ
500 2,900đ
1000+ 2,700đ
Qty
Min: 1
2-pin-5mm-screw-tb
DC12850-2 2P 5mm Green Plug-in Screw Terminal Block
17
In-stock
2-pin 5mm Screw TB
2P 5mm Green Plug-in Screw Terminal Block
Mã Sản phẩm: DC12850-2
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,400đ
50 1,300đ
100 1,200đ
500 1,100đ
1000+ 900đ
Qty
1,400đ
Qty Price
1 1,400đ
50 1,300đ
100 1,200đ
500 1,100đ
1000+ 900đ
Qty
Min: 1
pitch-2-pin-5mm-screw-tb
15EDCK-15EDCV-5.0 Pitch 2 pin 5mm Screw Terminal Block Green Color
10
In-stock
Pitch 2 pin 5mm Screw TB
Pitch 2 pin 5mm Screw Terminal Block Green Color
Mã Sản phẩm: 15EDCK-15EDCV-5.0
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 2,500đ
50 2,400đ
100 2,300đ
500 2,100đ
1000+ 2,000đ
Qty
2,500đ
Qty Price
1 2,500đ
50 2,400đ
100 2,300đ
500 2,100đ
1000+ 2,000đ
Qty
Min: 1
3-pin-35mm-screw-tb
CY350-3 3.5mm Pitch 3 pin 3 way Straight Pin PCB Screw
China
8
In-stock
3-pin 3.5mm Screw TB
3.5mm Pitch 3 pin 3 way Straight Pin PCB Screw
Mã Sản phẩm: CY350-3
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 2,300đ
50 2,100đ
100 1,900đ
500 1,700đ
1000+ 1,500đ
Qty
2,300đ
Qty Price
1 2,300đ
50 2,100đ
100 1,900đ
500 1,700đ
1000+ 1,500đ
Qty
Min: 1
3-pin-5mm-screw-tb
DC12850-3 3 Pin 5 Pitch Screw PCB Terminal Block Connector
China
6
In-stock
3-pin 5mm Screw TB
3 Pin 5 Pitch Screw PCB Terminal Block Connector
Mã Sản phẩm: DC12850-3
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 2,300đ
50 2,100đ
100 1,900đ
500 1,700đ
1000+ 1,500đ
Qty
2,300đ
Qty Price
1 2,300đ
50 2,100đ
100 1,900đ
500 1,700đ
1000+ 1,500đ
Qty
Min: 1
3-pin-5mm-ra-screw-tb
DC12650-3R 3-pin 5mm R/A Screw Terminal Block
Out-stock
3-pin 5mm R/A Screw TB
3-pin 5mm R/A Screw Terminal Block
Mã Sản phẩm: DC12650-3R
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 3,800đ
25 3,600đ
100 3,400đ
500 3,200đ
1000+ 3,000đ
Qty
3,800đ
Qty Price
1 3,800đ
25 3,600đ
100 3,400đ
500 3,200đ
1000+ 3,000đ
Qty
Min: 1
kf250a-35-4p-381mm
KF250A-3.5-4P 3.81MM 4-pin 3.5mm Screw Terminal Block
Taiwan
Out-stock
KF250A-3.5-4P 3.81MM
4-pin 3.5mm Screw Terminal Block
Mã Sản phẩm: KF250A-3.5-4P 3.81MM
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1
100
500
1000
2000+
Qty
Call
Min: 1