1210230341
SL Giá
1+ $4.1000
Qty
$4.1000
1210230364
1210230364
CONNECTOR 183 PG09 BLACK VO H12
View more
Mã Sản phẩm: 1210230364
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $3.7868
Qty
$3.7868
1210230414
SL Giá
1+ $2.6000
Qty
$2.6000
1210230438
SL Giá
1+ $4.1000
Qty
$4.1000
1400118
1400118
SAC4P20540M12FSYE
View more
Mã Sản phẩm: 1400118
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $12.8900
Qty
$12.8900
1430023
1430023
TERM RESISTOR 4POS 7/8"-UNF CONN
View more
Mã Sản phẩm: 1430023
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $48.9400
Qty
$48.9400
1430925
1430925
7/8" SREW PLUG W/BAN
View more
Mã Sản phẩm: 1430925
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $4.6700
Qty
$4.6700
1452123
1452123
CABLE 3POS
View more
Mã Sản phẩm: 1452123
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $2.7800
Qty
$2.7800
1452136
1452136
CABLE 4POS
View more
Mã Sản phẩm: 1452136
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $2.9600
Qty
$2.9600
1452149
1452149
CABLE 3POS
View more
Mã Sản phẩm: 1452149
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $7.6000
Qty
$7.6000
1400053
1400053
CABLE 4POS STR PLUG-SOCKET 0.3M
View more
Mã Sản phẩm: 1400053
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $23.7100
Qty
$23.7100
1400055
1400055
SAC-4P-MASMS/1,5-PUR/M12FSSO
View more
Mã Sản phẩm: 1400055
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $40.9200
Qty
$40.9200
1400056
1400056
CABLE 4POS STR PLUG-SOCKET 3M
View more
Mã Sản phẩm: 1400056
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $64.5700
Qty
$64.5700
1400233
1400233
SAC-4P-M12MS/1,0-160/M12FSSO
View more
Mã Sản phẩm: 1400233
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $21.3200
Qty
$21.3200
1400588
1400588
CABLE
View more
Mã Sản phẩm: 1400588
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $21.7900
Qty
$21.7900
1400589
1400589
CABLE
View more
Mã Sản phẩm: 1400589
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $17.7500
Qty
$17.7500
1400590
1400590
CABLE
View more
Mã Sản phẩm: 1400590
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $31.5500
Qty
$31.5500
1400591
1400591
CABLE
View more
Mã Sản phẩm: 1400591
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $31.4900
Qty
$31.4900
1400592
1400592
CBL 3POS M12 PLUG-VALVE PLUG 5M
View more
Mã Sản phẩm: 1400592
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $47.4100
Qty
$47.4100
1400605
1400605
SENSOR CABLE 10M
View more
Mã Sản phẩm: 1400605
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $21.4924
Qty
$21.4924
0845870005
0845870005
MIC MPIS 6 PORT DNET WITH LED
View more
Mã Sản phẩm: 0845870005
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $341.2050
Qty
$341.2050
1120380003
1120380003
DIGITAL MOD 4PORT 8OUTPUTS PNP
View more
Mã Sản phẩm: 1120380003
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $412.5000
Qty
$412.5000
1120380005
1120380005
DIGITAL MOD 4PORT 4IN 4OUT NPN
View more
Mã Sản phẩm: 1120380005
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $405.0000
Qty
$405.0000
1120380006
1120380006
DIGITAL MOD 4PORT 4IN 4OUT PNP
View more
Mã Sản phẩm: 1120380006
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $405.0000
Qty
$405.0000
1120380007
1120380007
DIGITAL MOD 4PORT 6IN 2OUT NPN
View more
Mã Sản phẩm: 1120380007
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $397.5000
Qty
$397.5000
1120380008
1120380008
DIGITAL MOD 4PORT 6IN 2OUT PNP
View more
Mã Sản phẩm: 1120380008
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $397.5000
Qty
$397.5000
1120380009
1120380009
DIGITAL MOD 4PORT 8INPUTS NPN
View more
Mã Sản phẩm: 1120380009
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $375.0000
Qty
$375.0000
1120380011
1120380011
DIGITAL MOD 4PORT 8INPUTS PNP
View more
Mã Sản phẩm: 1120380011
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $375.0000
Qty
$375.0000
1120380014
1120380014
DIGITAL MOD 8PORT 8OUTPUTS PNP
View more
Mã Sản phẩm: 1120380014
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $412.5000
Qty
$412.5000
1120380015
1120380015
DIGITAL MOD 8PORT 4IN 4OUT NPN
View more
Mã Sản phẩm: 1120380015
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $405.0000
Qty
$405.0000
1122361001
1122361001
CONVERTER AD
View more
Mã Sản phẩm: 1122361001
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $279.0900
Qty
$279.0900
1123361001
1123361001
CONVERTER DA
View more
Mã Sản phẩm: 1123361001
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $159.3800
Qty
$159.3800
1160361001
1160361001
CONVERTER AD
View more
Mã Sản phẩm: 1160361001
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $190.6800
Qty
$190.6800
1160561001
1160561001
CONVERTER AD
View more
Mã Sản phẩm: 1160561001
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $190.6800
Qty
$190.6800
1160761001
1160761001
CONVERTER DA
View more
Mã Sản phẩm: 1160761001
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $234.8000
Qty
$234.8000
1165861001
1165861001
CONVERTER DA
View more
Mã Sản phẩm: 1165861001
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $189.2600
Qty
$189.2600
1168561001
1168561001
CONVERTER AD
View more
Mã Sản phẩm: 1168561001
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $290.3100
Qty
$290.3100
1169261001
1169261001
CONVERTER DA
View more
Mã Sản phẩm: 1169261001
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $291.4500
Qty
$291.4500
1175980000
1175980000
SIGNAL CONVERTER/DISCONNECTOR
View more
Mã Sản phẩm: 1175980000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $166.5200
Qty
$166.5200
1175990000
1175990000
SIGNAL CONVERTER/DISCONNECTOR
View more
Mã Sản phẩm: 1175990000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $243.9600
Qty
$243.9600
116180581
SL Giá
1+ $864.9100
Qty
$864.9100
116180658
SL Giá
1+ $951.1100
Qty
$951.1100
16180658
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
16180678
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
216180748
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
44200176
4420.0176
CBE AS168X-ACBH2
View more
Mã Sản phẩm: 4420.0176
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $19.3850
Qty
$19.3850
44200179
4420.0179
CBE AS168X-ACBA1
View more
Mã Sản phẩm: 4420.0179
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $38.7160
Qty
$38.7160
44200340
4420.0340
CBE AS168X-ACBA2
View more
Mã Sản phẩm: 4420.0340
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $38.7160
Qty
$38.7160
44200414
4420.0414
CBE AS168X-ACBS1
View more
Mã Sản phẩm: 4420.0414
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $28.3750
Qty
$28.3750
44200415
4420.0415
CBE AS168X-ACBS2
View more
Mã Sản phẩm: 4420.0415
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $28.3750
Qty
$28.3750
098321-94
SL Giá
1+ $36.1644
Qty
$36.1644
098750-100
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10071
10071
COUNTER 6 CHAR 115V PANEL MT
View more
Mã Sản phẩm: 10071
Nhà sản xuất: Cramer Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10075
10075
COUNTER 6 CHAR 115V PANEL MT
View more
Mã Sản phẩm: 10075
Nhà sản xuất: Cramer Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10083
10083
COUNTER 6 CHAR 115V PANEL MT
View more
Mã Sản phẩm: 10083
Nhà sản xuất: Cramer Co.
SL Giá
1+ $142.8800
Qty
$142.8800
10186
10186
COUNTER 6 CHAR 115V PANEL MT
View more
Mã Sản phẩm: 10186
Nhà sản xuất: Cramer Co.
SL Giá
1+ $42.4500
Qty
$42.4500
12851
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
14760001
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
14760012
14760012
COUNTER 7 CHAR 10-34V PANEL MT
View more
Mã Sản phẩm: 14760012
Nhà sản xuất: Curtis Instruments Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
14760028
14760028
COUNTER 7 CHAR 4.5-10V T/H
View more
Mã Sản phẩm: 14760028
Nhà sản xuất: Curtis Instruments Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
81213101
81213101
PNEUM VALVE CONTROL 3/2 W-PILOT
View more
Mã Sản phẩm: 81213101
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
81280002
81280002
NO 80 VERS MICROVLV W/M LVR
View more
Mã Sản phẩm: 81280002
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $48.7900
Qty
$48.7900
81280004
81280004
NO 80 VERS MICROVLV W-B9
View more
Mã Sản phẩm: 81280004
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $51.5600
Qty
$51.5600
81280010
81280010
MICROVALVE POS DETECT HORIZ NO
View more
Mã Sản phẩm: 81280010
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $38.5200
Qty
$38.5200
81280510
81280510
PNEUM POS DETECT HORIZ N.C.
View more
Mã Sản phẩm: 81280510
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $38.5200
Qty
$38.5200
81281010
81281010
PNEUM POS DETECT VERTICAL N.O.
View more
Mã Sản phẩm: 81281010
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $40.4500
Qty
$40.4500
81281502
81281502
PNEUM POS DETECT VERTICL W-LEVER
View more
Mã Sản phẩm: 81281502
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $43.2800
Qty
$43.2800
81281504
81281504
PNEUM POS DETECT VERTICAL W-BALL
View more
Mã Sản phẩm: 81281504
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $49.1000
Qty
$49.1000
81281508
81281508
PNEUM POS DETECT VERT W-ROLLER
View more
Mã Sản phẩm: 81281508
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $43.0500
Qty
$43.0500
81281509
81281509
PNEUM POS DETECT VERT W-ROLLER
View more
Mã Sản phẩm: 81281509
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $40.5600
Qty
$40.5600
00907062002
00-907062-002
BEZEL BL-176/177 SERIES RECT
View more
Mã Sản phẩm: 00-907062-002
Nhà sản xuất: Jewell Instruments LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
17607303
SL Giá
1+ $1.2400
Qty
$1.2400
1763180001
17631800-01
CABLE ASSEMBLY 3000R SERIES AMP
View more
Mã Sản phẩm: 17631800-01
Nhà sản xuất: Curtis Instruments Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
26546803
26546803
MOUNTING ADAPTER 99761 DIN RAIL
View more
Mã Sản phẩm: 26546803
Nhà sản xuất: Crouzet Switches
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
26546805
26546805
BEZEL 99761 SERIES SQUARE 45MM
View more
Mã Sản phẩm: 26546805
Nhà sản xuất: Crouzet Switches
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
26546829
26546829
ADAPTER PLATE CP2 SERIES PNL MNT
View more
Mã Sản phẩm: 26546829
Nhà sản xuất: Crouzet Switches
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
26546830
26546830
ADAPTER PLATE CP2 SERIES PNL MNT
View more
Mã Sản phẩm: 26546830
Nhà sản xuất: Crouzet Switches
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
26546831
26546831
ADAPTER PLATE CP2 SERIES PNL MNT
View more
Mã Sản phẩm: 26546831
Nhà sản xuất: Crouzet Switches
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
26546842
26546842
ADAPTER PLATE PANEL MNT SQUARE
View more
Mã Sản phẩm: 26546842
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $6.9000
Qty
$6.9000
26546845
26546845
ADAPTER PLATE DIN RAIL SQUARE
View more
Mã Sản phẩm: 26546845
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $7.3600
Qty
$7.3600
84874110
84874110
CONTROL TEMP RELAY OUT 24-240V
View more
Mã Sản phẩm: 84874110
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $152.9500
Qty
$152.9500
84874120
84874120
CONTROL TEMP RELAY OUT 24-240V
View more
Mã Sản phẩm: 84874120
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $156.3500
Qty
$156.3500
84874130
84874130
CONTROL TEMP RELAY OUT 24-240V
View more
Mã Sản phẩm: 84874130
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $163.3580
Qty
$163.3580
89420047
89420047
CONTROL TEMP RELAY OUT 230-240V
View more
Mã Sản phẩm: 89420047
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $204.7200
Qty
$204.7200
89420067
89420067
CONTROL TEMP RELAY OUT 230-240V
View more
Mã Sản phẩm: 89420067
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $192.1000
Qty
$192.1000
89420087
89420087
CONTROL TEMP RELAY OUT 230-240V
View more
Mã Sản phẩm: 89420087
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
89421102
89421102
CONTROL TEMP RELAY OUT 24V
View more
Mã Sản phẩm: 89421102
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $429.9280
Qty
$429.9280
89421108
89421108
CONTROL TEMP RELAY OUT 100-240V
View more
Mã Sản phẩm: 89421108
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $429.9300
Qty
$429.9300
89421112
89421112
CONTROL TEMP 100-240V PANEL MNT
View more
Mã Sản phẩm: 89421112
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $429.9280
Qty
$429.9280
89421118
89421118
CONTROL TEMP REL/SS OUT 100-240V
View more
Mã Sản phẩm: 89421118
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $429.9280
Qty
$429.9280
2700074
2700074
ILC 191 ME/AN
View more
Mã Sản phẩm: 2700074
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $795.0000
Qty
$795.0000
2700075
2700075
ILC 191 ME/INC
View more
Mã Sản phẩm: 2700075
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $795.0000
Qty
$795.0000
2700453
2700453
CONTROL LOGIC 8 IN 4 OUT 24V
View more
Mã Sản phẩm: 2700453
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $153.0000
Qty
$153.0000
2700464
2700464
CONTROL LOGIC 8 IN 4 OUT 24V
View more
Mã Sản phẩm: 2700464
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $158.0000
Qty
$158.0000
2700486
2700486
CONTROL LOGIC 8 IN 4 OUT 12V
View more
Mã Sản phẩm: 2700486
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $158.0000
Qty
$158.0000
2700487
2700487
CONTROL LOG 8 IN 4 OUT 100-240V
View more
Mã Sản phẩm: 2700487
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $158.0000
Qty
$158.0000
2700527
2700527
CONTROL LOGIC 8 IN 4 OUT 24V
View more
Mã Sản phẩm: 2700527
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
2700973
2700973
CONTROL LOGIC 8 IN 4 OUT 24V
View more
Mã Sản phẩm: 2700973
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $360.0000
Qty
$360.0000
2700974
2700974
CONTROL LOGIC 8 IN 4 OUT 24V
View more
Mã Sản phẩm: 2700974
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $450.0000
Qty
$450.0000
2700975
2700975
CONTROL LOGIC 8 IN 4 OUT 24V
View more
Mã Sản phẩm: 2700975
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $580.0000
Qty
$580.0000
041276001
04127.60.01
8' 18/2 SJTW BROODER W/CLAMP
View more
Mã Sản phẩm: 04127.60.01
Nhà sản xuất: General Cable/Carol Brand
SL Giá
1+ $17.7975
Qty
$17.7975
041706002
SL Giá
1+ $12.8275
Qty
$12.8275
044576005
04457.60.05
50' 16/3 SJT METAL GUARD TBL
View more
Mã Sản phẩm: 04457.60.05
Nhà sản xuất: General Cable/Carol Brand
SL Giá
1+ $53.8883
Qty
$53.8883
044976005
SL Giá
1+ $50.2883
Qty
$50.2883
075057305
SL Giá
1+ $75.7800
Qty
$75.7800
1300830271
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
1300830279
SL Giá
1+ $992.2200
Qty
$992.2200
1300830787
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
1300830113
SL Giá
1+ $688.1000
Qty
$688.1000
1300830127
SL Giá
1+ $685.5000
Qty
$685.5000
cx042s00spn
SL Giá
1+ $434.0000
Qty
$434.0000
cx042s042nn
SL Giá
1+ $515.2000
Qty
$515.2000
cx042s043ln
SL Giá
1+ $534.8000
Qty
$534.8000
cx042s04tnn
SL Giá
1+ $756.0000
Qty
$756.0000
cx043s00spn
SL Giá
1+ $518.0000
Qty
$518.0000
cx043s043ln
SL Giá
1+ $609.0000
Qty
$609.0000
cx082s00spm
SL Giá
1+ $574.0000
Qty
$574.0000
cx082s00sps
SL Giá
1+ $574.0000
Qty
$574.0000
cx082s082nm
SL Giá
1+ $734.4000
Qty
$734.4000
cx082s082ns
SL Giá
1+ $734.4000
Qty
$734.4000
cxdimcontrbd
SL Giá
1+ $152.6400
Qty
$152.6400
cxkitsecintfc
SL Giá
1+ $266.4000
Qty
$266.4000
dlcsimm
SL Giá
1+ $254.8800
Qty
$254.8800
linevas1bunvbk
LINEVAS1BUNVBK
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
View more
Mã Sản phẩm: LINEVAS1BUNVBK
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $104.4000
Qty
$104.4000
linevas1bunvgy
LINEVAS1BUNVGY
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
View more
Mã Sản phẩm: LINEVAS1BUNVGY
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $104.4000
Qty
$104.4000
linevas1bunviv
LINEVAS1BUNVIV
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
View more
Mã Sản phẩm: LINEVAS1BUNVIV
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $104.4000
Qty
$104.4000
linevas1bunvla
LINEVAS1BUNVLA
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
View more
Mã Sản phẩm: LINEVAS1BUNVLA
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $104.4000
Qty
$104.4000
linevas1bunvwh
LINEVAS1BUNVWH
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
View more
Mã Sản phẩm: LINEVAS1BUNVWH
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $104.4000
Qty
$104.4000
linevas2bunvbk
LINEVAS2BUNVBK
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
View more
Mã Sản phẩm: LINEVAS2BUNVBK
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $104.4000
Qty
$104.4000
linevas2bunvgy
LINEVAS2BUNVGY
LINE V UNIVERSAL 120-277 VAC
View more
Mã Sản phẩm: LINEVAS2BUNVGY
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $117.0000
Qty
$117.0000
1301040054
SL Giá
1+ $325.1000
Qty
$325.1000
2297620
2297620
PROFIBUS MODULE DIN RAIL 24VDC
View more
Mã Sản phẩm: 2297620
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $324.5000
Qty
$324.5000
2316022
2316022
FOUNDATION FIELDBUS TRUNK IN/OUT
View more
Mã Sản phẩm: 2316022
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2316048
2316048
TRUNK MOD - FOUNDATION FIELDBUS
View more
Mã Sản phẩm: 2316048
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $96.0000
Qty
$96.0000
2730200
2730200
FIELD CONTROLLER
View more
Mã Sản phẩm: 2730200
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $4.0000
Qty
$4.0000
2749686
2749686
EQUIPMENT PROTECTION PLUG
View more
Mã Sản phẩm: 2749686
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2817055
2817055
PROTECTIVE PLUG 24VDC
View more
Mã Sản phẩm: 2817055
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2818122
2818122
SURGETRAB PIPE W/INTEGRATED PCB
View more
Mã Sản phẩm: 2818122
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $123.4800
Qty
$123.4800
2818216
2818216
PCB FOR SCREW IN MODULE 24VDC
View more
Mã Sản phẩm: 2818216
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2830485
2830485
PLUG COMTRAB CT 10 W/SURGE PROT
View more
Mã Sản phẩm: 2830485
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2814948
2814948
TEMP RELAY SPDT 2 WIRE
View more
Mã Sản phẩm: 2814948
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $267.5000
Qty
$267.5000
2864464
2864464
CONTACTOR 30-250VAC SPDT
View more
Mã Sản phẩm: 2864464
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $217.5000
Qty
$217.5000
2866019
2866019
MON RELAY 1PHASE 2PDT 10A 250V
View more
Mã Sản phẩm: 2866019
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $166.5000
Qty
$166.5000
2866022
2866022
MON RELAY 1PHASE 2PDT 10A 250V
View more
Mã Sản phẩm: 2866022
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $239.0000
Qty
$239.0000
2866035
2866035
MON RELAY 1PHASE 1PDT 300VAC
View more
Mã Sản phẩm: 2866035
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $166.5000
Qty
$166.5000
2866048
2866048
MON RELAY 1PHASE 2PDT 300VAC
View more
Mã Sản phẩm: 2866048
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $239.0000
Qty
$239.0000
2866051
2866051
ELECTRONIC MONITORING RELAY
View more
Mã Sản phẩm: 2866051
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $160.5000
Qty
$160.5000
2866064
2866064
MON RELAY 3PHASE 2PDT 400VAC
View more
Mã Sản phẩm: 2866064
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $233.0000
Qty
$233.0000
2866077
2866077
MON RELAY 1PHASE 2PDT 400VAC
View more
Mã Sản phẩm: 2866077
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $114.0000
Qty
$114.0000
2867937
2867937
MON RELAY 1PHASE 2PDT 10A 250V
View more
Mã Sản phẩm: 2867937
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $172.5000
Qty
$172.5000
1156760000
1156760000
MONITOR VOLT 18-24V 22.5MM 1PHA
View more
Mã Sản phẩm: 1156760000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1178760000
1178760000
MONITOR VOLT 165-230V 22.5 3PHA
View more
Mã Sản phẩm: 1178760000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2308027
2308027
CURRENT TRANSDUCER 0-100A
View more
Mã Sản phẩm: 2308027
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $266.5000
Qty
$266.5000
2308030
2308030
CURRENT TRANSDUCER 0-200A
View more
Mã Sản phẩm: 2308030
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $266.5000
Qty
$266.5000
2308043
2308043
CURRENT TRANSDUCER 0-300A
View more
Mã Sản phẩm: 2308043
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $271.0000
Qty
$271.0000
2308072
2308072
CURRENT TRANSDUCER 0-400A
View more
Mã Sản phẩm: 2308072
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $331.5000
Qty
$331.5000
2308098
2308098
CURRENT TRANSDUCER 0-600A
View more
Mã Sản phẩm: 2308098
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $331.5000
Qty
$331.5000
2308108
2308108
CURRENT TRANSDUCER 0-100A
View more
Mã Sản phẩm: 2308108
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $256.0000
Qty
$256.0000
2308302
2308302
CURRENT TRANSDUCER 0-300A
View more
Mã Sản phẩm: 2308302
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $282.0000
Qty
$282.0000
2806016
2806016
CONN TERM BLOCK
View more
Mã Sản phẩm: 2806016
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $453.7300
Qty
$453.7300
10300019u
1030-0019-U
PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT
View more
Mã Sản phẩm: 1030-0019-U
Nhà sản xuất: Jewell Instruments LLC
SL Giá
1+ $132.9800
Qty
$132.9800
10300101u
1030-0101-U
VOLTMETER 200MVDC LCD PANEL MT
View more
Mã Sản phẩm: 1030-0101-U
Nhà sản xuất: Jewell Instruments LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10600019u
1060-0019-U
PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT
View more
Mã Sản phẩm: 1060-0019-U
Nhà sản xuất: Jewell Instruments LLC
SL Giá
1+ $139.6100
Qty
$139.6100
10600101u
1060-0101-U
VOLTMETER 200MVDC LCD PANEL MT
View more
Mã Sản phẩm: 1060-0101-U
Nhà sản xuất: Jewell Instruments LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10600201u
1060-0201-U
VOLTMETER 200MVDC LCD PANEL MT
View more
Mã Sản phẩm: 1060-0201-U
Nhà sản xuất: Jewell Instruments LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1803123
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2013301900u
2013-3019-00-U
PROCESS METER 4-20MA LCD PNL MT
View more
Mã Sản phẩm: 2013-3019-00-U
Nhà sản xuất: Jewell Instruments LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2033340104u
2033-3401-04-U
VOLTMETER 0-200MVDC LCD PANEL MT
View more
Mã Sản phẩm: 2033-3401-04-U
Nhà sản xuất: Jewell Instruments LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2033340204u
2033-3402-04-U
VOLTMETER 0-2VDC LCD PANEL MOUNT
View more
Mã Sản phẩm: 2033-3402-04-U
Nhà sản xuất: Jewell Instruments LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2033340304u
2033-3403-04-U
VOLTMETER 0-20VDC LCD PANEL MT
View more
Mã Sản phẩm: 2033-3403-04-U
Nhà sản xuất: Jewell Instruments LLC
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2901137
2901137
EMD-SL-LL-110
View more
Mã Sản phẩm: 2901137
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $150.0000
Qty
$150.0000
61f1p-ac110
SL Giá
1+ $319.9500
Qty
$319.9500
61f1pac220
SL Giá
1+ $319.9500
Qty
$319.9500
61fan-ac110
SL Giá
1+ $231.0800
Qty
$231.0800
61fan-ac220
SL Giá
1+ $231.0800
Qty
$231.0800
61fan-ac240
SL Giá
1+ $231.0800
Qty
$231.0800
61fd21tv1-100240vac
61F-D21T-V1 100-240VAC
CNTRL LIQ LEV 100-240VAC DINRAIL
View more
Mã Sản phẩm: 61F-D21T-V1 100-240VAC
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
61fd21tv1-24vacdc
61F-D21T-V1 24VAC/DC
CNTRL LIQ LEV 24VAC/DC DIN RAIL
View more
Mã Sản phẩm: 61F-D21T-V1 24VAC/DC
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
61fg-ac100200
SL Giá
1+ $260.7000
Qty
$260.7000
61fg-ac110220
SL Giá
1+ $260.7000
Qty
$260.7000
2986012
2986012
SAFETY MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 2986012
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
2986025
2986025
SAFETY MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 2986025
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
2986038
2986038
EXTENSION MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 2986038
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $484.0000
Qty
$484.0000
2986041
2986041
EXTENSION MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 2986041
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $484.0000
Qty
$484.0000
2986229
2986229
SAFETY MOD DIN RAIL
View more
Mã Sản phẩm: 2986229
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $844.0000
Qty
$844.0000
2986232
2986232
SAFETY MODULE DIN RAIL
View more
Mã Sản phẩm: 2986232
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $844.0000
Qty
$844.0000
438150000
SL Giá
1+ $711.2300
Qty
$711.2300
438150001
SL Giá
1+ $725.3600
Qty
$725.3600
438150002
SL Giá
1+ $763.2100
Qty
$763.2100
438150003
SL Giá
1+ $807.3600
Qty
$807.3600
120102004
SL Giá
1+ $452.8400
Qty
$452.8400
2400428
2400428
COMMUNICATIONS MODULE CDMA
View more
Mã Sản phẩm: 2400428
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $429.0000
Qty
$429.0000
2688019
2688019
BUS COUPLER
View more
Mã Sản phẩm: 2688019
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $563.1300
Qty
$563.1300
2688022
2688022
BUS COUPLER
View more
Mã Sản phẩm: 2688022
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $234.0000
Qty
$234.0000
2688035
2688035
BUS COUPLER
View more
Mã Sản phẩm: 2688035
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $292.0000
Qty
$292.0000
2688048
2688048
BUS COUPLER
View more
Mã Sản phẩm: 2688048
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $273.0000
Qty
$273.0000
2688051
2688051
BUS COUPLER
View more
Mã Sản phẩm: 2688051
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $323.0000
Qty
$323.0000
2688064
2688064
BUS COUPLER
View more
Mã Sản phẩm: 2688064
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $598.0000
Qty
$598.0000
2688077
2688077
BUS COUPLER
View more
Mã Sản phẩm: 2688077
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $598.0000
Qty
$598.0000
2688080
2688080
BUS COUPLER
View more
Mã Sản phẩm: 2688080
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $640.0000
Qty
$640.0000
05f326
05F326
STACO X-FORMER HEPN1010
View more
Mã Sản phẩm: 05F326
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $732.6000
Qty
$732.6000
0800040
0800040
SNAPIN MARKER FOR SIEMEN CONTROL
View more
Mã Sản phẩm: 0800040
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $208.3400
Qty
$208.3400
0800049
0800049
INSERT LABEL
View more
Mã Sản phẩm: 0800049
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $238.3400
Qty
$238.3400
0800050
0800050
INSERT LABE TURQUOISE
View more
Mã Sản phẩm: 0800050
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $265.6000
Qty
$265.6000
0800054
0800054
INSERT LABE YELLOW
View more
Mã Sản phẩm: 0800054
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $215.1800
Qty
$215.1800
1011072129
10-110-721-29
MICRON ADAPTOR PLATE
View more
Mã Sản phẩm: 10-110-721-29
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $285.0000
Qty
$285.0000
1020640000
1020640000
AP RF 122 LI OR FOR RS122
View more
Mã Sản phẩm: 1020640000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $3.9690
Qty
$3.9690
1020650000
1020650000
AP RF 122 RE OR FOR RS122
View more
Mã Sản phẩm: 1020650000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $3.8745
Qty
$3.8745
1032
1032
CONTROL TIMER ACCESS PANEL PLATE
View more
Mã Sản phẩm: 1032
Nhà sản xuất: Crouzet Switches
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1129010000
1129010000
RSM-16 PLC C 1CO S INTERFACE
View more
Mã Sản phẩm: 1129010000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $431.6600
Qty
$431.6600
3f88l155
SL Giá
1+ $934.8600
Qty
$934.8600
3f88l160
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
3f88l162
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
h8ps16b
SL Giá
1+ $899.2200
Qty
$899.2200
h8ps16bf
H8PS-16BF
CAM POSITIONER 16 NPN OUT
View more
Mã Sản phẩm: H8PS-16BF
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $904.9500
Qty
$904.9500
h8ps16bfp
H8PS-16BFP
CAM POSITIONER 16 PNP OUT
View more
Mã Sản phẩm: H8PS-16BFP
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $910.6700
Qty
$910.6700
h8ps16bp
SL Giá
1+ $904.9500
Qty
$904.9500
h8ps32b
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
h8ps32bf
H8PS-32BF
CAM POSITIONER 32 NPN OUT
View more
Mã Sản phẩm: H8PS-32BF
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
h8ps32bfp
H8PS-32BFP
CAM POSITIONER 32 PNP OUT
View more
Mã Sản phẩm: H8PS-32BFP
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
0800057
0800057
INSERT LABEL INLINE MODULES
View more
Mã Sản phẩm: 0800057
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $446.0700
Qty
$446.0700
1338580030
1338580030
PAC-RX3I-SD37-V6-LLLM
View more
Mã Sản phẩm: 1338580030
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $300.3400
Qty
$300.3400
1349790010
1349790010
PAC-UNIV-HE20 CBL ASSY
View more
Mã Sản phẩm: 1349790010
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $56.7700
Qty
$56.7700
1350250010
1350250010
PAC-CMLX-UNIS-V0-1M
View more
Mã Sản phẩm: 1350250010
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $150.0600
Qty
$150.0600
1350250015
1350250015
PAC-CMLX-UNIS-V0-1.5M
View more
Mã Sản phẩm: 1350250015
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $152.7500
Qty
$152.7500
1350250020
1350250020
PAC-CMLX-UNIS-V0-2M
View more
Mã Sản phẩm: 1350250020
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $155.4400
Qty
$155.4400
1350250030
1350250030
PAC-CMLX-UNIS-V0-3M
View more
Mã Sản phẩm: 1350250030
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $160.7700
Qty
$160.7700
1350250050
1350250050
PAC-CMLX-UNIS-V0-5M
View more
Mã Sản phẩm: 1350250050
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $171.5300
Qty
$171.5300
1373690010
1373690010
PAC-RX3I-SD25-V3-1M
View more
Mã Sản phẩm: 1373690010
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $253.8500
Qty
$253.8500
1373690015
1373690015
PAC-RX3I-SD25-V3-1.5M
View more
Mã Sản phẩm: 1373690015
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $258.1400
Qty
$258.1400