atmega8a-au
ATMEGA8A-AU
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32TQFP
View more
Mã Sản phẩm: ATMEGA8A-AU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 24,000đ
Qty
24,000đ
at89c51-24pi
AT89C51- 24PI
8-bit Microcontrollers -MCU AVR 8KB
View more
Mã Sản phẩm: AT89C51-24PI
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 15,000đ
Qty
15,000đ
atmega8a-pu
ATMEGA8A-PU
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 28DIP
View more
Mã Sản phẩm: ATMEGA8A-PU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 28,000đ
Qty
28,000đ
atmega32a-au
ATMEGA32A-AU
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP
View more
Mã Sản phẩm: ATMEGA32A-AU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 65,000đ
Qty
65,000đ
atmega16a-pu
ATMEGA16A-PU
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 40DIP
View more
Mã Sản phẩm: ATMEGA16A-PU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 65,000đ
Qty
65,000đ
atmega32a-pu
ATMEGA32A-PU
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40DIP
View more
Mã Sản phẩm: ATMEGA32A-PU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 79,000đ
Qty
79,000đ
atmega88pa-pu
ATmega88PA-PU
View more
Mã Sản phẩm: ATmega88PA-PU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 54,000đ
Qty
54,000đ
atmega16a-au
ATmega16A-AU
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44TQFP
View more
Mã Sản phẩm: ATmega16A-AU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 49,000đ
Qty
49,000đ
atmega328p-au
ATmega328P-AU
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32TQFP
View more
Mã Sản phẩm: ATmega328P-AU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1 57,000đ
10 54,000đ
25 51,000đ
50 48,000đ
100+ 45,000đ
Qty
57,000đ
atmega328p-aur
ATMEGA328P-AUR
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 32TQFP
View more
Mã Sản phẩm: ATMEGA328P-AUR
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1 57,000đ
10 54,000đ
25 51,000đ
50 48,000đ
100+ 45,000đ
Qty
57,000đ
at89s52-24pu
AT89S52-24PU
MCU AVR 8 Bit Microcontroller
View more
Mã Sản phẩm: AT89S52-24PU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 22,000đ
Qty
22,000đ
at89s8253-24pu
AT89S8253-24PU
View more
Mã Sản phẩm: AT89S8253.24PU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1 75,000đ
10 71,000đ
25 65,000đ
50 62,000đ
100+ 57,000đ
Qty
75,000đ
at89c2051-24pu
AT89C2051-24PU
View more
Mã Sản phẩm: AT89C2051-24PU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 15,000đ
Qty
15,000đ
at89c52-24pu
AT89C52-24PU
View more
Mã Sản phẩm: AT89C52-24PU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 20,000đ
Qty
20,000đ
at89s52-24au
AT89S52-24AU
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 44TQFP
View more
Mã Sản phẩm: AT89S52-24AU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ 23,000đ
Qty
23,000đ
p89v51rb2fn
P89V51RB2FN
View more
Mã Sản phẩm: P89V51RB2.FN
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1 100,000đ
10 96,000đ
25 93,000đ
50 90,000đ
100+ 85,000đ
Qty
100,000đ
at91sam7s64c-au
AT91SAM7S64C-AU
IC MCU ARM7 64KB FLASH 64LQFP
View more
Mã Sản phẩm: AT91SAM7S64C-AU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+
Qty
Call
at91sam7s64-au
AT91SAM7S64-AU
View more
Mã Sản phẩm: AT91SAM7S64-AU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+
Qty
Call
at91sam7s128-au
AT91SAM7S128-AU
View more
Mã Sản phẩm: AT91SAM7S128-AU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+
Qty
Call
at91sam7s256-au
AT91SAM7S256-AU
View more
Mã Sản phẩm: AT91SAM7S256-AU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+
Qty
Call
at91sam9260b-qu
AT91SAM9260B-QU
IC MCU ARM9 32KB ROM 208PQFP
View more
Mã Sản phẩm: AT91SAM9260B-QU
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+
Qty
Call
lpc1114fbd48
LPC1114FBD48
View more
Mã Sản phẩm: LPC1114FBD48
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+
Qty
Call
lpc1754fbd80
LPC1754FBD80
View more
Mã Sản phẩm: LPC1754FBD80
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+
Qty
Call
lpc2103fbd48
LPC2103FBD48
View more
Mã Sản phẩm: LPC2103FBD48
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+
Qty
Call
lpc2106fbd48
LPC2106FBD48
View more
Mã Sản phẩm: LPC2106FBD48
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+
Qty
Call
lpc2138fbd64
LPC2138FBD64
View more
Mã Sản phẩm: LPC2138FBD64
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+
Qty
Call
lpc2148fbd64
LPC2148FBD64
View more
Mã Sản phẩm: LPC2148FBD64
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+
Qty
Call
lpc2364fbd100
LPC2364FBD100
View more
Mã Sản phẩm: LPC2364FBD100
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+
Qty
Call
lpc2368fbd100
LPC2368FBD100
View more
Mã Sản phẩm: LPC2368FBD100
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+
Qty
Call
sg8v1
SG8V1
MCU 8 Bit Microcontroler
View more
Mã Sản phẩm: SG8V1
Nhà sản xuất: ICDREC
SL Giá
1
50
100
500
1000
Qty
Call