0131860000
0131860000
OPTOISOLATOR TRANS HOUSED
View more
Mã Sản phẩm: 0131860000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0266160000
0266160000
OPTOISOLATOR TRANS HOUSED
View more
Mã Sản phẩm: 0266160000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0433870000
0433870000
OPTOISOLATOR 4KV TRANS MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 0433870000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0558160000
0558160000
OPTOISOLATOR TRANSISTOR MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 0558160000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $66.9200
Qty
$66.9200
0609860000
0609860000
OPTOISOLATOR TRANSISTOR MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 0609860000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $73.9700
Qty
$73.9700
1117461001
1117461001
OPTOISOLATOR MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 1117461001
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1160961001
1160961001
OPTOISOLATOR MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 1160961001
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1170200000
1170200000
OPTOISOLATOR 24VDC MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 1170200000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $80.5100
Qty
$80.5100
3c91c
SL Giá
1+ $15.6100
Qty
$15.6100
3c91ctx
SL Giá
1+ $28.1500
Qty
$28.1500
4n39
4N39
OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6DIP
View more
Mã Sản phẩm: 4N39
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4n39300
4N39300
OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6DIP
View more
Mã Sản phẩm: 4N39300
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4n39300w
4N39300W
OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6DIP
View more
Mã Sản phẩm: 4N39300W
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4n393s
4N393S
OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4N393S
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4n393sd
4N393SD
OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4N393SD
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4n39s
4N39S
OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4N39S
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4n39sd
4N39SD
OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6SMD
View more
Mã Sản phẩm: 4N39SD
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4n39w
4N39W
OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6DIP
View more
Mã Sản phẩm: 4N39W
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4n40
4N40
OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6DIP
View more
Mã Sản phẩm: 4N40
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4n40300
4N40300
OPTOISOLATOR 5.3KV SCR 6DIP
View more
Mã Sản phẩm: 4N40300
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
59629314001epa
SL Giá
1+ $456.3000
Qty
$456.3000
59629314001epc
SL Giá
1+ $447.3500
Qty
$447.3500
59629314001hpa
SL Giá
1+ $104.0880
Qty
$104.0880
59629314001hpc
SL Giá
1+ $101.6450
Qty
$101.6450
59629314001hxa
SL Giá
1+ $103.2500
Qty
$103.2500
59629314001hya
SL Giá
1+ $102.4480
Qty
$102.4480
59629314001hyc
SL Giá
1+ $102.0460
Qty
$102.0460
59629314001hza
SL Giá
1+ $104.4960
Qty
$104.4960
59629314001hzc
SL Giá
1+ $104.0880
Qty
$104.0880
59629314002hpa
SL Giá
1+ $114.4500
Qty
$114.4500
59620824201hpa
SL Giá
1+ $72.7270
Qty
$72.7270
59620824201hpc
SL Giá
1+ $72.3530
Qty
$72.3530
59620824201hxa
SL Giá
1+ $75.3280
Qty
$75.3280
59620824201hya
5962-0824201HYA
OPTOISO 1.5KV OPEN COLL 8SMD
View more
Mã Sản phẩm: 5962-0824201HYA
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $73.1020
Qty
$73.1020
59620824201hyc
5962-0824201HYC
OPTOISO 1.5KV OPEN COLL SMD
View more
Mã Sản phẩm: 5962-0824201HYC
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $74.1820
Qty
$74.1820
59620824201kpa
SL Giá
1+ $384.8100
Qty
$384.8100
59620824201kpc
SL Giá
1+ $377.2650
Qty
$377.2650
59620824201kxa
SL Giá
1+ $384.8100
Qty
$384.8100
59620824201kya
5962-0824201KYA
OPTOISO 1.5KV OPEN COLL 8SMD
View more
Mã Sản phẩm: 5962-0824201KYA
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $377.2650
Qty
$377.2650
59620824201kyc
5962-0824201KYC
OPTOISO 1.5KV OPEN COLL 8SMD
View more
Mã Sản phẩm: 5962-0824201KYC
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $384.8100
Qty
$384.8100
59620420401hpa
SL Giá
1+ $130.1070
Qty
$130.1070
59620420401hpc
SL Giá
1+ $127.1800
Qty
$127.1800
59620420401hxa
SL Giá
1+ $131.2520
Qty
$131.2520
59620420401hya
5962-0420401HYA
OPTOISO 1.5KV GATE DRVR 8SMD
View more
Mã Sản phẩm: 5962-0420401HYA
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $130.4880
Qty
$130.4880
59620420401hyc
5962-0420401HYC
OPTOISO 1.5KV GATE DRVR 8SMD
View more
Mã Sản phẩm: 5962-0420401HYC
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $127.5550
Qty
$127.5550
59620420501hpa
SL Giá
1+ $118.3410
Qty
$118.3410
59620420501hpc
5962-0420501HPC
OPTOISO 1.5KV GATE DRVR 8SMD
View more
Mã Sản phẩm: 5962-0420501HPC
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $115.6460
Qty
$115.6460
59620420501hxa
SL Giá
1+ $117.1430
Qty
$117.1430
59620420501hya
5962-0420501HYA
OPTOISO 1.5KV GATE DRVR 8SMD
View more
Mã Sản phẩm: 5962-0420501HYA
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $118.7230
Qty
$118.7230
59620420501hyc
5962-0420501HYC
OPTOISO 1.5KV GATE DRVR 8SMD
View more
Mã Sản phẩm: 5962-0420501HYC
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $116.0210
Qty
$116.0210
22875981
2287598-1
ARISO TRANS 12W 2PNP
View more
Mã Sản phẩm: 2287598-1
SL Giá
1+ $449.9300
Qty
$449.9300
22875982
2287598-2
ARISO RECEIV 12W 2PNP
View more
Mã Sản phẩm: 2287598-2
SL Giá
1+ $458.6600
Qty
$458.6600
22875983
2287598-3
ARISO TRANS 12W 8PNP
View more
Mã Sản phẩm: 2287598-3
SL Giá
1+ $463.6600
Qty
$463.6600
22875984
2287598-4
ARISO RECEIV 12W 8PNP
View more
Mã Sản phẩm: 2287598-4
SL Giá
1+ $469.9000
Qty
$469.9000
22875985
2287598-5
ARISO RECEIV 12W 8PNP
View more
Mã Sản phẩm: 2287598-5
SL Giá
1+ $473.6500
Qty
$473.6500
410310p
410-310P
MOD PROGRAMMING PMODRS485
View more
Mã Sản phẩm: 410-310P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $31.0000
Qty
$31.0000
acml7400000e
SL Giá
1+ $9.6300
Qty
$9.6300
acml7400500e
SL Giá
1+ $5.5384
Qty
$5.5384
acml7410000e
SL Giá
1+ $7.1262
Qty
$7.1262
acml7410500e
SL Giá
1+ $5.5384
Qty
$5.5384