stm8s003f3p6
STM8S003F3P6
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: STM8S003F3P6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 7,000đ
100 6,650đ
250 6,510đ
500 6,300đ
1000+ 6,160đ
Qty
6,800đ
stm8s005c6t6
STM8S005C6T6
MCU 8BIT 32KB 16MHZ 48-LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM8S005C6T6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 18,000đ
25 17,500đ
50 17,000đ
100 16,500đ
500+ 16,000đ
Qty
18,000đ
stm8l151k4t6
STM8L151K4T6
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 32LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM8L151K4T6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 2,800,000đ
25 27,400đ
50 26,800đ
100 26,200đ
500+ 25,600đ
Qty
28,000đ
stm8l101f3p6
STM8L101F3P6
MCU ARM 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: STM8L101F3P6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 15,000đ
25 14,600đ
50 14,200đ
100 13,800đ
500+ 13,400đ
Qty
15,000đ
stm8s003k3t6c
STM8S003K3T6C
IC MCU 8BIT 8KB FLASH 32LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM8S003K3T6C
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 12,500đ
25 12,300đ
50 12,100đ
100 11,900đ
500+ 11,700đ
Qty
12,500đ
stm8s103f3p6
STM8S103F3P6
MCU 8BIT 8K FLASH 20-TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: STM8S103F3P6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 14,000đ
25 13,700đ
50 13,400đ
100 13,100đ
500+ 12,800đ
Qty
14,000đ
stm8s105c6t6
STM8S105C6T6
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 48LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM8S105C6T6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 30,000đ
25 28,500đ
50 27,000đ
100 25,500đ
500+ 24,000đ
Qty
30,000đ
stm8s105s4t6c
STM8S105S4T6C
IC MCU 8BIT 16KB FLASH 44LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM8S105S4T6C
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 28,000đ
25 26,600đ
50 25,200đ
100 23,800đ
500+ 22,400đ
Qty
28,000đ
stm8s105s6t6c
STM8S105S6T6C
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM8S105S6T6C
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 33,500đ
25 31,800đ
50 30,100đ
100 28,400đ
500+ 26,700đ
Qty
33,500đ
stm8s207c8t6
STM8S207C8T6
MCU 8BIT 64K MEMORY 48-LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM8S207C8T6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 25,000đ
25 24,300đ
50 23,600đ
100 22,900đ
500+ 22,200đ
Qty
25,000đ
stm32f103c8t6
STM32F103C8T6
MCU ARM 64KB FLASH MEM 48-LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM32F103C8T6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 43,000đ
25 41,000đ
100 38,500đ
250 36,500đ
500+ 34,500đ
Qty
43,000đ
stm32f107rct6
STM32F107RCT6
MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM32F107RCT6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 84,000đ
25 82,000đ
50 80,000đ
100 79,000đ
500+ 77,000đ
Qty
84,000đ
stm32f103vet6
STM32F103VET6
MCU ARM 512KB FLASH MEM 100-LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM32F103VET6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 93,000đ
25 91,000đ
50 89,000đ
100 87,000đ
500+ 85,000đ
Qty
93,000đ
stm32f103rbt6
STM32F103RBT6
MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM32F103RBT6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 56,000đ
25 54,000đ
50 52,000đ
100 50,000đ
500+ 48,000đ
Qty
56,000đ
stm32f107vct6
STM32F107VCT6
MCU ARM 256KB FLASH MEM 100-LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM32F107VCT6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 93,000đ
25 91,000đ
50 89,000đ
100 87,000đ
500+ 85,000đ
Qty
93,000đ
stm32f103rdt6
STM32F103RDT6
MCU ARM 32BIT 384K FLASH 64LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM32F103RDT6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 93,000đ
25 92,000đ
50 91,000đ
100 90,000đ
500+ 89,000đ
Qty
93,000đ
stm32f103rct6
STM32F103RCT6
MCU ARM 32BIT 256KB FLASH 64LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM32F103RCT6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 67,000đ
10 65,000đ
25 63,000đ
50 61,000đ
100+ 59,000đ
Qty
67,000đ
stm32f030f4p6
STM32F030F4P6
IC MCU ARM 16K FLASH 20TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: STM32F030F4P6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 21,000đ
25 20,000đ
50 19,000đ
100 18,000đ
500+ 17,000đ
Qty
21,000đ
stm32f100c6t6b
STM32F100C6T6B
MCU 32BIT ARM 32K FLASH 48LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM32F100C6T6B
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 31,500đ
25 30,900đ
50 30,300đ
100 29,700đ
500+ 29,100đ
Qty
31,500đ
stm32f103vct6
STM32F103VCT6
MCU ARM 32BIT 256K FLASH 100LQFP
View more
Mã Sản phẩm: STM32F103VCT6
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 83,000đ
25 81,000đ
50 79,000đ
100 77,000đ
500+ 75,000đ
Qty
83,000đ