10700419
1070.0419
TOUCHSCREEN 5.88" 1.1 MM, AMPC
View more
Mã Sản phẩm: 1070.0419
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $63.1580
Qty
$63.1580
10700429
1070.0429
TOUCHSCREEN 8.4" 1.1 MM, FPC/ZIF
View more
Mã Sản phẩm: 1070.0429
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $57.9156
Qty
$57.9156
10700446
1070.0446
TOUCH SCREEN ON-GLASS 12.15"SIZE
View more
Mã Sản phẩm: 1070.0446
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $111.3550
Qty
$111.3550
10700480
1070.0480
TOUCHSCREEN 17.1"
View more
Mã Sản phẩm: 1070.0480
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $299.2300
Qty
$299.2300
10700486
1070.0486
TOUCHSCREEN 8.4"
View more
Mã Sản phẩm: 1070.0486
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $88.2900
Qty
$88.2900
178021203
17-8021-203
TOUCH SCREEN CAPACITIVE 10.83"
View more
Mã Sản phẩm: 17-8021-203
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
178021205
17-8021-205
TOUCH SCREEN CAPACITIVE 10.83"
View more
Mã Sản phẩm: 17-8021-205
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
178031203
17-8031-203
TOUCH SCREEN CAPACITIVE 15.68"
View more
Mã Sản phẩm: 17-8031-203
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
178031205
17-8031-205
TOUCH SCREEN CAPACITIVE 15.68"
View more
Mã Sản phẩm: 17-8031-205
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $115.2900
Qty
$115.2900
178031225
17-8031-225
TOUCH SCREEN CAP 15.68" W/CONT
View more
Mã Sản phẩm: 17-8031-225
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00350607
0035.0607
LED REFLECT INTERNAL 24V 5MM RED
View more
Mã Sản phẩm: 0035.0607
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $17.7070
Qty
$17.7070
00350608
0035.0608
LED REFLECT INTERNAL 24V 5MM GRN
View more
Mã Sản phẩm: 0035.0608
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $17.7070
Qty
$17.7070
00350609
0035.0609
LED REFLECT INTERN 24V 5MM YEL
View more
Mã Sản phẩm: 0035.0609
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $17.7070
Qty
$17.7070
00350626
0035.0626
LED REFLECT OUTSIDE 12V 5MM YEL
View more
Mã Sản phẩm: 0035.0626
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00350645
0035.0645
LED REFLECT INTERNAL 12V 5MM GRN
View more
Mã Sản phẩm: 0035.0645
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00350647
0035.0647
LED REFLECT INTERNAL 24V 5MM RED
View more
Mã Sản phẩm: 0035.0647
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00350648
0035.0648
LED REFLECT INTERNAL 24V 5MM GRN
View more
Mã Sản phẩm: 0035.0648
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00350664
0035.0664
LED REFLECT INTERNAL 12V 5MM RED
View more
Mã Sản phẩm: 0035.0664
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $17.5090
Qty
$17.5090
00350665
0035.0665
LED REFLECT INTERNAL 12V 5MM GN
View more
Mã Sản phẩm: 0035.0665
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $17.5090
Qty
$17.5090
00350666
0035.0666
LED REFLECT INTERN 24V 5MM YEL
View more
Mã Sản phẩm: 0035.0666
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $17.5090
Qty
$17.5090
cl750can15pc
CL-750-CAN15-PC
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
View more
Mã Sản phẩm: CL-750-CAN15-PC
Nhà sản xuất: Intematix Corporation
SL Giá
1+ $0.8700
Qty
$0.8700
cl750can30pc
CL-750-CAN30-PC
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
View more
Mã Sản phẩm: CL-750-CAN30-PC
Nhà sản xuất: Intematix Corporation
SL Giá
1+ $0.7800
Qty
$0.7800
cl750can40pc
CL-750-CAN40-PC
INTEMATIX CHROMALIT CANDLE
View more
Mã Sản phẩm: CL-750-CAN40-PC
Nhà sản xuất: Intematix Corporation
SL Giá
1+ $0.9700
Qty
$0.9700
cl750dom100pc
CL-750-DOM100-PC
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
View more
Mã Sản phẩm: CL-750-DOM100-PC
Nhà sản xuất: Intematix Corporation
SL Giá
1+ $2.1100
Qty
$2.1100
cl750dom15pc
CL-750-DOM15-PC
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
View more
Mã Sản phẩm: CL-750-DOM15-PC
Nhà sản xuất: Intematix Corporation
SL Giá
1+ $0.4200
Qty
$0.4200
cl750dom40pc
CL-750-DOM40-PC
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
View more
Mã Sản phẩm: CL-750-DOM40-PC
Nhà sản xuất: Intematix Corporation
SL Giá
1+ $0.9700
Qty
$0.9700
cl750dom60pc
CL-750-DOM60-PC
CHROMALIT DOME LIGHT SOURCE BULB
View more
Mã Sản phẩm: CL-750-DOM60-PC
Nhà sản xuất: Intematix Corporation
SL Giá
1+ $3.1800
Qty
$3.1800
cl750elp30pc
CL-750-ELP30-PC
CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB
View more
Mã Sản phẩm: CL-750-ELP30-PC
Nhà sản xuất: Intematix Corporation
SL Giá
1+ $0.7800
Qty
$0.7800
cl750elp40pc
CL-750-ELP40-PC
CHROMALIT ELLIPSE LIGHT SOURCE B
View more
Mã Sản phẩm: CL-750-ELP40-PC
Nhà sản xuất: Intematix Corporation
SL Giá
1+ $0.9700
Qty
$0.9700
cl750elp60pc
CL-750-ELP60-PC
INTEMATIX CHROMALIT ELLIPSE
View more
Mã Sản phẩm: CL-750-ELP60-PC
Nhà sản xuất: Intematix Corporation
SL Giá
1+ $1.1600
Qty
$1.1600
121544301
SL Giá
1+ $3.3800
Qty
$3.3800
10170
SL Giá
1+ $1.3300
Qty
$1.3300
21541671
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
21541672
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c10437boomerang
C10437_BOOMERANG
REFLECTOR FOR LEDENGIN 5/10W LED
View more
Mã Sản phẩm: C10437_BOOMERANG
Nhà sản xuất: Ledil
SL Giá
1+ $3.6900
Qty
$3.6900
c10588booms
C10588_BOOM-S
LENS BOOM REFLECTOR SPOT
View more
Mã Sản phẩm: C10588_BOOM-S
Nhà sản xuất: Ledil
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c10589boomostarm
C10589_BOOM-OSTAR-M
LENS BOOM REFLECTOR MED
View more
Mã Sản phẩm: C10589_BOOM-OSTAR-M
Nhà sản xuất: Ledil
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c10590boomostarw
C10590_BOOM-OSTAR-W
LENS BOOM REFLECTOR WIDE
View more
Mã Sản phẩm: C10590_BOOM-OSTAR-W
Nhà sản xuất: Ledil
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c10859cindys
C10859_CINDY-S
REFLECTOR FOR CITIZEN L251 LEDS
View more
Mã Sản phẩm: C10859_CINDY-S
Nhà sản xuất: Ledil
SL Giá
1+ $2.2162
Qty
$2.2162
c10918bridgets
C10918_BRIDGET-S
REFLECTOR FOR BRIDGELUX LEDS
View more
Mã Sản phẩm: C10918_BRIDGET-S
Nhà sản xuất: Ledil
SL Giá
1+ $3.6900
Qty
$3.6900
0042900200
0042900200
ACCY LIGHT SHIELD CAP NO LENS
View more
Mã Sản phẩm: 0042900200
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $10.4500
Qty
$10.4500
0042900300
0042900300
ACCY LIGHT SHIELD CAP NO LENS
View more
Mã Sản phẩm: 0042900300
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $16.5060
Qty
$16.5060
0080111200
0080111200
CAP SUBMINI PANEL IND RED
View more
Mã Sản phẩm: 0080111200
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $10.3471
Qty
$10.3471
0080112203
0080112203
CAP SUBMINI PANEL IND GREEN
View more
Mã Sản phẩm: 0080112203
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $16.7190
Qty
$16.7190
0080131200
0080131200
CAP SUBMINI PANEL IND RED
View more
Mã Sản phẩm: 0080131200
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $15.3530
Qty
$15.3530
0080132200
0080132200
CAP SUBMINI PANEL IND GREEN
View more
Mã Sản phẩm: 0080132200
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $15.8327
Qty
$15.8327
0080133200
0080133200
CAP SUBMINI PANEL IND AMBER
View more
Mã Sản phẩm: 0080133200
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $15.3530
Qty
$15.3530
0080134200
0080134200
CAP SUBMINI PANEL IND BLUE
View more
Mã Sản phẩm: 0080134200
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $15.3530
Qty
$15.3530
0080134203
0080134203
CAP SUBMINI PANEL IND BLUE
View more
Mã Sản phẩm: 0080134203
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $17.6092
Qty
$17.6092
0080137200
0080137200
CAP SUBMINI PANEL IND CLEAR
View more
Mã Sản phẩm: 0080137200
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $15.3530
Qty
$15.3530
00624455
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00624500
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00624595
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00624750
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4370
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
450050
450-050
LED MOUNTING PAD NYLON 1.3MM
View more
Mã Sản phẩm: 450-050
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.3900
Qty
$0.3900
450060
450-060
LED MOUNTING PAD NYLON 1.5MM
View more
Mã Sản phẩm: 450-060
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.3900
Qty
$0.3900
450070
450-070
LED MOUNTING PAD NYLON 1.8MM
View more
Mã Sản phẩm: 450-070
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.3900
Qty
$0.3900
450090
450-090
LED MOUNTING PAD NYLON 2.3MM
View more
Mã Sản phẩm: 450-090
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.3900
Qty
$0.3900
450100
450-100
LED MOUNTING PAD NYLON 2.5MM
View more
Mã Sản phẩm: 450-100
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.3900
Qty
$0.3900
1704160104
1704160104
ASSY LIGHT PIPES 2X4 IPASS
View more
Mã Sản phẩm: 1704160104
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $20.9800
Qty
$20.9800
20582951
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
20582959
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
20582961
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
5000004f
5000004F
LIGHT PIPE PROMOTION
View more
Mã Sản phẩm: 5000004F
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $9.0783
Qty
$9.0783
5000007f
5000007F
LIGHT PIPE DEMO PAK MULTI-LEVEL
View more
Mã Sản phẩm: 5000007F
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $9.0783
Qty
$9.0783
5000008f
5000008F
LIGHT PIPE DEMO PAK OVER JACK
View more
Mã Sản phẩm: 5000008F
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $9.0783
Qty
$9.0783
5151000
5151000
LIGHT PIPE 3WIDE 3X5.5MM RECTANG
View more
Mã Sản phẩm: 5151000
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
5151000801f
5151000801F
LIGHT PIPE 3 ARRAY 3X5.5MM
View more
Mã Sản phẩm: 5151000801F
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $0.6676
Qty
$0.6676
5151000f
5151000F
LIGHT PIPE SGL LEVEL RT ANGLE
View more
Mã Sản phẩm: 5151000F
Nhà sản xuất: Dialight
SL Giá
1+ $1.6300
Qty
$1.6300
09250104
0925.0104
LED T1 3/4 MIDGET GROOVE 6V RED
View more
Mã Sản phẩm: 0925.0104
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09250106
0925.0106
LED T1 3/4 MIDGET GROOVE 6V YEL
View more
Mã Sản phẩm: 0925.0106
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09250107
0925.0107
LED T1 3/4 MIDGET GROOVE 6V RED
View more
Mã Sản phẩm: 0925.0107
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09250108
0925.0108
LED T1 3/4 MIDGET GROOVE 12V GRN
View more
Mã Sản phẩm: 0925.0108
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09250109
0925.0109
LED T1 3/4 MIDGET GROOVE 12V YEL
View more
Mã Sản phẩm: 0925.0109
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09250110
0925.0110
LED T1 3/4 MIDGET GROOVE 28V RED
View more
Mã Sản phẩm: 0925.0110
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09250111
0925.0111
LED T1 3/4 MIDGET GROOVE 28V GRN
View more
Mã Sản phẩm: 0925.0111
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09250112
0925.0112
LED T1 3/4 MIDGET GROOVE 28V YEL
View more
Mã Sản phẩm: 0925.0112
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09250119
0925.0119
LED SCHLEGEL
View more
Mã Sản phẩm: 0925.0119
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09250120
0925.0120
LED
View more
Mã Sản phẩm: 0925.0120
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1802890000
1802890000
HEATSINK BLACK ANODIZED HELIEON
View more
Mã Sản phẩm: 1802890000
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $20.9800
Qty
$20.9800
1886886
1886886
Thermal Pad TCF 4000 PXF 1.10"
View more
Mã Sản phẩm: 1886886
Nhà sản xuất: LOCTITE
SL Giá
1+ $8.8400
Qty
$8.8400
1886887
1886887
Thermal Pad TCF 4000 PXF 0.63"
View more
Mã Sản phẩm: 1886887
Nhà sản xuất: LOCTITE
SL Giá
1+ $0.8700
Qty
$0.8700
1887214
1887214
Thermal Pad TCF 4000 PXF 0.39"
View more
Mã Sản phẩm: 1887214
Nhà sản xuất: LOCTITE
SL Giá
1+ $1.0700
Qty
$1.0700
1887215
1887215
Thermal Pad TCF 4000 PXF 0.32"
View more
Mã Sản phẩm: 1887215
Nhà sản xuất: LOCTITE
SL Giá
1+ $0.6500
Qty
$0.6500
19754m
19754-M
HEAT SINK LED BLACK BRIDGELUX
View more
Mã Sản phẩm: 19754-M
Nhà sản xuất: Wakefield-Vette
SL Giá
1+ $18.0992
Qty
$18.0992
19754mab
19754-M-AB
HEAT SINK LED BLACK BRIDGELUX
View more
Mã Sản phẩm: 19754-M-AB
Nhà sản xuất: Wakefield-Vette
SL Giá
1+ $28.7600
Qty
$28.7600
19755l
19755-L
HEAT SINK LED BLACK BRIDGELUX
View more
Mã Sản phẩm: 19755-L
Nhà sản xuất: Wakefield-Vette
SL Giá
1+ $7.8477
Qty
$7.8477
19755lab
19755-L-AB
HEAT SINK LED BLACK BRIDGELUX
View more
Mã Sản phẩm: 19755-L-AB
Nhà sản xuất: Wakefield-Vette
SL Giá
1+ $10.5767
Qty
$10.5767
19755m
19755-M
HEAT SINK LED BLACK BRIDGELUX
View more
Mã Sản phẩm: 19755-M
Nhà sản xuất: Wakefield-Vette
SL Giá
1+ $6.0903
Qty
$6.0903
00351260
0035.1260
HOLDER LED SRL 5MM RED
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1260
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $4.8637
Qty
$4.8637
00351262
0035.1262
HOLDER LED SRL 5MM YELLOW
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1262
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $4.8637
Qty
$4.8637
00351271
0035.1271
HOLDER LED SRL 5MM GREEN
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1271
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $5.8429
Qty
$5.8429
00351280
0035.1280
HOLDER LED SRL 5MM RED
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1280
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $5.8429
Qty
$5.8429
00351281
0035.1281
HOLDER LED SRL 5MM GREEN
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1281
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $5.8429
Qty
$5.8429
00351282
0035.1282
HOLDER LED SRL 5MM YELLOW
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1282
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $5.8429
Qty
$5.8429
00351290
0035.1290
SRL LEUCHTDIODENF.KOMPL.
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1290
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $4.2075
Qty
$4.2075
00351330
0035.1330
LED-HOLDER
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1330
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $4.2075
Qty
$4.2075
00351340
0035.1340
SRL LEUCHTDIODENF. RT
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1340
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $4.2075
Qty
$4.2075
00351341
0035.1341
SRL LEUCHTDIODENF. GN
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1341
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $4.2075
Qty
$4.2075
158301227
158301227
LED WL-SWTP WARM WHT 2700K 1206
View more
Mã Sản phẩm: 158301227
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $0.1485
Qty
$0.1485
158301230
158301230
LED WL-SWTP WARM WHT 3000K 1206
View more
Mã Sản phẩm: 158301230
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $0.1485
Qty
$0.1485
158301240
SL Giá
1+ $0.1485
Qty
$0.1485
158301250
158301250
LED WL-SWTP COOL WHT 5000K 1206
View more
Mã Sản phẩm: 158301250
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $0.1485
Qty
$0.1485
158301260
158301260
LED WL-SWTP COOL WHT 6000K 1206
View more
Mã Sản phẩm: 158301260
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $0.1485
Qty
$0.1485
158302227
158302227
LED WL-SWTP WARM WHT 2700K 2SMD
View more
Mã Sản phẩm: 158302227
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $0.2295
Qty
$0.2295
158302230
158302230
LED WL-SWTP WARM WHT 3000K 2SMD
View more
Mã Sản phẩm: 158302230
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $0.2295
Qty
$0.2295
158302240
SL Giá
1+ $0.2295
Qty
$0.2295
158302250
158302250
LED WL-SWTP COOL WHT 5000K 2SMD
View more
Mã Sản phẩm: 158302250
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $0.2295
Qty
$0.2295
158302260
158302260
LED WL-SWTP COOL WHT 6000K 2SMD
View more
Mã Sản phẩm: 158302260
Nhà sản xuất: Wurth Electronics Inc
SL Giá
1+ $0.2295
Qty
$0.2295
a42180
A42180
AMBER P4 LED CLR
View more
Mã Sản phẩm: A42180
Nhà sản xuất: Seoul Semiconductor Inc
SL Giá
1+ $1.4500
Qty
$1.4500
a42180dia
A42180-DIA
LED AMBER 590NM 350MA
View more
Mã Sản phẩm: A42180-DIA
Nhà sản xuất: Seoul Semiconductor Inc
SL Giá
1+ $1.4500
Qty
$1.4500
a42180r
A42180-R
LED AMBER 590NM WTR CLR SMD
View more
Mã Sản phẩm: A42180-R
Nhà sản xuất: Seoul Semiconductor Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
a42180s
A42180-S
LED AMBER 590NM WTR CLR SMD
View more
Mã Sản phẩm: A42180-S
Nhà sản xuất: Seoul Semiconductor Inc
SL Giá
1+ $1.2624
Qty
$1.2624
aa1010se28zc
AA1010SE28ZC
LED 10X10MM RED 1W XPOWER SMD
View more
Mã Sản phẩm: AA1010SE28ZC
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $1.2288
Qty
$1.2288
aa1010sy28zc
AA1010SY28ZC
LED 10X10MM YELLOW 1W XPOWER SMD
View more
Mã Sản phẩm: AA1010SY28ZC
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $1.2288
Qty
$1.2288
aa1010zg10zc
AA1010ZG10ZC
LED 10X10MM GREEN 1W XPOWER SMD
View more
Mã Sản phẩm: AA1010ZG10ZC
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $2.3838
Qty
$2.3838
aa3529sesl
AA3529SES/L
LED 3.5X2.8MM RD/OR CLR 0.5W SMD
View more
Mã Sản phẩm: AA3529SES/L
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $0.3528
Qty
$0.3528
aa3529sysl
AA3529SYS/L
LED 3.5X2.8MM YLW CLR 0.5W SMD
View more
Mã Sản phẩm: AA3529SYS/L
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $0.3528
Qty
$0.3528
aa3535qb25z1s
AA3535QB25Z1S
LED BLUE 450NM WTR CLEAR SMD
View more
Mã Sản phẩm: AA3535QB25Z1S
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
05027pb14
05027-PB14
LED STAR K2 BLUE HIGH CURRENT
View more
Mã Sản phẩm: 05027-PB14
Nhà sản xuất: LEDdynamics Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
05027pd12
05027-PD12
LED STAR K2 RED LOW CURRENT
View more
Mã Sản phẩm: 05027-PD12
Nhà sản xuất: LEDdynamics Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
05027pm14
05027-PM14
LED STAR K2 GREEN HIGH CURRENT
View more
Mã Sản phẩm: 05027-PM14
Nhà sản xuất: LEDdynamics Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
05027pw14
05027-PW14
LED STAR K2 COOL WHITE CURRENT
View more
Mã Sản phẩm: 05027-PW14
Nhà sản xuất: LEDdynamics Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
121541281
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
121541491
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
121541593
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1138
1138
LED STRIP RGB DGTL 4M WHT
View more
Mã Sản phẩm: 1138
Nhà sản xuất: Adafruit Industries LLC
SL Giá
1+ $99.8000
Qty
$99.8000
122000p
122-000P
WS2812 LED STRIP
View more
Mã Sản phẩm: 122-000P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $29.0000
Qty
$29.0000
1248850000
1248850000
LED IP 65
View more
Mã Sản phẩm: 1248850000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1349
1349
INVERTER MINI 1-AAA EL WIRE
View more
Mã Sản phẩm: 1349
Nhà sản xuất: Adafruit Industries LLC
SL Giá
1+ $4.9500
Qty
$4.9500
1350
SL Giá
1+ $5.9500
Qty
$5.9500
bxa12379
BXA-12379
INVERTER 12V TRIPLE OUTPUT CCFL
View more
Mã Sản phẩm: BXA-12379
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bxa12529
BXA-12529
INVERTER 1000V FOR CCFL UV LAMP
View more
Mã Sản phẩm: BXA-12529
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $14.0600
Qty
$14.0600
bxa12529ps1
BXA-12529/PS1
INVERTER POTTED 850V CCFL LAMP
View more
Mã Sản phẩm: BXA-12529/PS1
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $13.9816
Qty
$13.9816
bxa125496m
BXA-12549-6M
INVERTER DUAL DIMMING 12V INPUT
View more
Mã Sản phẩm: BXA-12549-6M
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bxa12553
BXA-12553
INVERTER 700V FOR CCFL LAMP
View more
Mã Sản phẩm: BXA-12553
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bxa125626m
BXA-12562-6M
INVERTER 1000V 6MA SGL CCFL LAMP
View more
Mã Sản phẩm: BXA-12562-6M
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bxa12563
BXA-12563
INVERTER DIMMING SGL OUTPUT CCFL
View more
Mã Sản phẩm: BXA-12563
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bxa125646m
BXA-12564-6M
INVERTER 1000V 6MA SGL CCFL LAMP
View more
Mã Sản phẩm: BXA-12564-6M
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bf1190uvc
BF1190-UVC
LAMP UVC 11 X 90MM GERM/OZONE
View more
Mã Sản phẩm: BF1190-UVC
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
bf2012528b
BF20125-28B
LAMP CCFL 700V 2.0MM X 125MM
View more
Mã Sản phẩm: BF20125-28B
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $13.7500
Qty
$13.7500
bf2013726b
BF20137-26B
LAMP CCFL 2 X 137MM RGB
View more
Mã Sản phẩm: BF20137-26B
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $7.2675
Qty
$7.2675
bf2018525b
BF20185-25B
LAMP CCFL 2 X 185MM RGB
View more
Mã Sản phẩm: BF20185-25B
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $7.2675
Qty
$7.2675
bf2021824b
BF20218-24B
LAMP CCFL 1250V 2.0MM X 218MM
View more
Mã Sản phẩm: BF20218-24B
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $13.7500
Qty
$13.7500
bf2022624b
BF20226-24B
LAMP CCFL 1275V 2.0MM X 226MM
View more
Mã Sản phẩm: BF20226-24B
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $14.4000
Qty
$14.4000
bf2029224b
BF20292-24B
LAMP CCFL 1650V 2.0MM X 292MM
View more
Mã Sản phẩm: BF20292-24B
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $14.4000
Qty
$14.4000
bf2032524b
BF20325-24B
LAMP CCFL 1830V 2.0MM X 325MM
View more
Mã Sản phẩm: BF20325-24B
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $15.1800
Qty
$15.1800
bf2214024b
BF22140-24B
LAMP CCFL 730V 2.2MM X 140MM
View more
Mã Sản phẩm: BF22140-24B
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $13.7500
Qty
$13.7500
bf2216024b
BF22160-24B
LAMP CCFL 800V 2.2MM X 160MM
View more
Mã Sản phẩm: BF22160-24B
Nhà sản xuất: JKL Components Corp.
SL Giá
1+ $13.7500
Qty
$13.7500
09131106
0913.1106
LAMP INCAND 6V
View more
Mã Sản phẩm: 0913.1106
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09131112
0913.1112
LAMP INCAND 12V
View more
Mã Sản phẩm: 0913.1112
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09131124
0913.1124
LAMP INCAND 24V
View more
Mã Sản phẩm: 0913.1124
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09131136
0913.1136
LAMP INCAND 36V
View more
Mã Sản phẩm: 0913.1136
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09131148
0913.1148
LAMP INCAND 48V
View more
Mã Sản phẩm: 0913.1148
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09131160
0913.1160
LAMP INCAND 60V
View more
Mã Sản phẩm: 0913.1160
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09134001
0913.4001
LAMP INCAND 6.3V
View more
Mã Sản phẩm: 0913.4001
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09134004
0913.4004
LAMP INCAND 48V T 1 3/4
View more
Mã Sản phẩm: 0913.4004
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09134005
0913.4005
LAMP INCAND 60V
View more
Mã Sản phẩm: 0913.4005
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1901420010000
1.90142.0010000
LAMP FILAMENT 6V
View more
Mã Sản phẩm: 1.90142.0010000
Nhà sản xuất: C&K Components
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
022169100
SL Giá
1+ $240.3500
Qty
$240.3500
022176300
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adnv6330
ADNV-6330
IC LASER MOUSE VSCEL
View more
Mã Sản phẩm: ADNV-6330
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adnv6340
ADNV-6340
IC LASER MOUSE VSCEL
View more
Mã Sản phẩm: ADNV-6340
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
d405120
D405-120
LASER DIODE 405NM 120MW
View more
Mã Sản phẩm: D405-120
Nhà sản xuất: US-Lasers Inc
SL Giá
1+ $78.4400
Qty
$78.4400
d40520
D405-20
LASER DIODE 405NM 20MW
View more
Mã Sản phẩm: D405-20
Nhà sản xuất: US-Lasers Inc
SL Giá
1+ $46.0700
Qty
$46.0700
d6355i
D6355I
LASER DIODE 635NM 5MW
View more
Mã Sản phẩm: D6355I
Nhà sản xuất: US-Lasers Inc
SL Giá
1+ $33.8600
Qty
$33.8600
d6505i
D6505I
LASER DIODE 650NM 5.6MM
View more
Mã Sản phẩm: D6505I
Nhà sản xuất: US-Lasers Inc
SL Giá
1+ $12.5200
Qty
$12.5200
d6605i
D6605I
LASER DIODE 660NM 5.6MM
View more
Mã Sản phẩm: D6605I
Nhà sản xuất: US-Lasers Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
d7805i
D7805I
LASER DIODE 780NM 5MW
View more
Mã Sản phẩm: D7805I
Nhà sản xuất: US-Lasers Inc
SL Giá
1+ $27.0900
Qty
$27.0900
tlhk4900
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ssllx3059igw
SL Giá
1+ $0.5700
Qty
$0.5700
c503cwascbada151
C503C-WAS-CBADA151
LED 5MM WHITE CLEAR 15DEG
View more
Mã Sản phẩm: C503C-WAS-CBADA151
Nhà sản xuất: Cree Inc
SL Giá
1+ $0.3900
Qty
$0.3900
18ad
1.8AD
LED TH 1.8MM 2LD AMB 610NM DFF
View more
Mã Sản phẩm: 1.8AD
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.1460
Qty
$0.1460
18bc
1.8BC
LED TH 1.8MM R/G WHT DIFF
View more
Mã Sản phẩm: 1.8BC
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.3194
Qty
$0.3194
18bcyg
1.8BC-Y/G
LED TH 1.8MM Y/G WHT DIFF
View more
Mã Sản phẩm: 1.8BC-Y/G
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.3194
Qty
$0.3194
18bwd
1.8BWD
LED TH 1.8MM 2LD BLU 430NM DFF
View more
Mã Sản phẩm: 1.8BWD
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $1.0620
Qty
$1.0620
18gd
1.8GD
LED TH 1.8MM 2LD GRN 565NM DFF
View more
Mã Sản phẩm: 1.8GD
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.1386
Qty
$0.1386
18gdl
1.8GDL
LED TH 1.8MM 2LD GRN 565NM DFF
View more
Mã Sản phẩm: 1.8GDL
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.1386
Qty
$0.1386
18hcl
1.8HCL
LED TH 1.8MM 2LD HER 635NM CLR
View more
Mã Sản phẩm: 1.8HCL
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.1386
Qty
$0.1386
4160133xx3
4160133XX-3
ADAPTER HD-2000 HD-SDI 2-CH CBL
View more
Mã Sản phẩm: 4160133XX-3
Nhà sản xuất: Digital View Inc
SL Giá
1+ $313.5000
Qty
$313.5000
4160134xx3
4160134XX-3
ADAPTER HD-1000 HD-SDI 1-CH CBL
View more
Mã Sản phẩm: 4160134XX-3
Nhà sản xuất: Digital View Inc
SL Giá
1+ $227.2900
Qty
$227.2900
4160164xx3
4160164XX-3
HD3000S 3GSDI ADAP SGLPORT 3GBPS
View more
Mã Sản phẩm: 4160164XX-3
Nhà sản xuất: Digital View Inc
SL Giá
1+ $358.8300
Qty
$358.8300
4162125003
416212500-3
VIDEO CONTROLLER BOARD
View more
Mã Sản phẩm: 416212500-3
Nhà sản xuất: Digital View Inc
SL Giá
1+ $37.0500
Qty
$37.0500
4165100xx
4165100-XX
CTRLR SVP-1280 VGA-SXGA PNLS
View more
Mã Sản phẩm: 4165100-XX
Nhà sản xuất: Digital View Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4167200xx
4167200-XX
CTRLR ACG-1024 TTL XGA PANEL
View more
Mã Sản phẩm: 4167200-XX
Nhà sản xuất: Digital View Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4167201xx
4167201-XX
CTRLR ACG-1024 FOR SVGA PANELS
View more
Mã Sản phẩm: 4167201-XX
Nhà sản xuất: Digital View Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4167202xx
4167202-XX
CTRLR ACG-1024 VGA PANEL SUPPORT
View more
Mã Sản phẩm: 4167202-XX
Nhà sản xuất: Digital View Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4168800xx
4168800-XX
CTRLR DVI-1600 FOR TFT/PLASMA
View more
Mã Sản phẩm: 4168800-XX
Nhà sản xuất: Digital View Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4169300xx
4169300-XX
CTRLR AL-1280 VGA-SXGA LVDS PNL
View more
Mã Sản phẩm: 4169300-XX
Nhà sản xuất: Digital View Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
116935600
1-1693560-0
BOA 10DB LC/UPC BB
View more
Mã Sản phẩm: 1-1693560-0
SL Giá
1+ $46.5980
Qty
$46.5980
116935601
1-1693560-1
BOA 11DB LC/UPC BB
View more
Mã Sản phẩm: 1-1693560-1
SL Giá
1+ $43.8560
Qty
$43.8560
116935602
1-1693560-2
BOA 12DB LC/UPC BB
View more
Mã Sản phẩm: 1-1693560-2
SL Giá
1+ $43.8560
Qty
$43.8560
116935603
1-1693560-3
BOA 13DB LC/UPC BB
View more
Mã Sản phẩm: 1-1693560-3
SL Giá
1+ $43.8560
Qty
$43.8560
116935604
1-1693560-4
BOA 14DB LC/UPC BB
View more
Mã Sản phẩm: 1-1693560-4
SL Giá
1+ $43.8560
Qty
$43.8560
116935605
1-1693560-5
BOA 15DB LC/UPC BB
View more
Mã Sản phẩm: 1-1693560-5
SL Giá
1+ $46.5980
Qty
$46.5980
116935606
1-1693560-6
BOA 16DB LC/UPC BB
View more
Mã Sản phẩm: 1-1693560-6
SL Giá
1+ $43.8560
Qty
$43.8560
116935607
1-1693560-7
BOA 17DB LC/UPC BB
View more
Mã Sản phẩm: 1-1693560-7
SL Giá
1+ $43.8560
Qty
$43.8560
116935608
1-1693560-8
BOA 18DB LC/UPC BB
View more
Mã Sản phẩm: 1-1693560-8
SL Giá
1+ $43.8560
Qty
$43.8560
116935609
1-1693560-9
BOA 19DB LC/UPC BB
View more
Mã Sản phẩm: 1-1693560-9
SL Giá
1+ $43.8560
Qty
$43.8560
1640l0
SL Giá
1+ $412.7000
Qty
$412.7000
1640l1
1640L1
10G PIN ROSA
View more
Mã Sản phẩm: 1640L1
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $412.7000
Qty
$412.7000
1641l0
SL Giá
1+ $455.3900
Qty
$455.3900
1641l1
1641L1
10G APD ROSA
View more
Mã Sản phẩm: 1641L1
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $455.3900
Qty
$455.3900
1732981
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1907924
1907924
CONN TERM BLOCK PLUG 1POS 10.16M
View more
Mã Sản phẩm: 1907924
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $50.2200
Qty
$50.2200
20500002112
20500002112
F-SMA RECEPTACLE WITH RECEIVER T
View more
Mã Sản phẩm: 20500002112
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $77.2800
Qty
$77.2800
20500002116
20500002116
F-SMA RECEPTACLE WITH RECEIVER T
View more
Mã Sản phẩm: 20500002116
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $45.3400
Qty
$45.3400
20500002119
20500002119
F-SMA RECEPTACLE WITH RECEIVER P
View more
Mã Sản phẩm: 20500002119
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $46.9700
Qty
$46.9700
20500002222
20500002222
FH-PC RECEPTACLE WITH RECEIVER T
View more
Mã Sản phẩm: 20500002222
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $107.0300
Qty
$107.0300
2091612
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
50994272
SL Giá
1+ $365.4600
Qty
$365.4600
50999822
SL Giá
1+ $365.4600
Qty
$365.4600
991023
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
991053
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
994272
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
994292
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
997176
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
997178
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
awap00021
AWAP00021
SWITCH OPTICAL SC 1X2 1310NM
View more
Mã Sản phẩm: AWAP00021
Nhà sản xuất: Panasonic Electric Works
SL Giá
1+ $2.0000
Qty
$2.0000
1061082100
1061082100
CONN TXRX SMI FOT IEEE 1394 T/H
View more
Mã Sản phẩm: 1061082100
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $34.2900
Qty
$34.2900
1061082200
1061082200
CONN TXRX SMI FOT IEEE 1394
View more
Mã Sản phẩm: 1061082200
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $35.8800
Qty
$35.8800
1061083100
1061083100
CONN TXRX SMI FOT DGTL S200 T/H
View more
Mã Sản phẩm: 1061083100
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $34.2900
Qty
$34.2900
1061083200
1061083200
CONN TXRX SMI FOT DGTL S200
View more
Mã Sản phẩm: 1061083200
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $35.8800
Qty
$35.8800
1061086000
1061086000
SMI SHORT BODY CONNECTOR
View more
Mã Sản phẩm: 1061086000
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $7.2452
Qty
$7.2452
1061086004
1061086004
CONN SMI LONG BODY 50PCS/PKG
View more
Mã Sản phẩm: 1061086004
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $275.4700
Qty
$275.4700
1241450000
1241450000
SFP MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 1241450000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $185.4500
Qty
$185.4500
1241470000
1241470000
SFP MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 1241470000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $421.8000
Qty
$421.8000
1241480000
1241480000
SFP MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 1241480000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
1241490000
1241490000
SFP MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 1241490000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $206.8200
Qty
$206.8200
1608l016
SL Giá
1+ $305.9670
Qty
$305.9670
1608l017
SL Giá
1+ $305.9670
Qty
$305.9670
1608l018
SL Giá
1+ $305.9670
Qty
$305.9670
1608l019
SL Giá
1+ $305.9670
Qty
$305.9670
1608l020
SL Giá
1+ $305.9670
Qty
$305.9670
1608l021
SL Giá
1+ $305.9670
Qty
$305.9670
1608l022
SL Giá
1+ $305.9670
Qty
$305.9670
1608l023
SL Giá
1+ $305.9670
Qty
$305.9670
1608l024
SL Giá
1+ $305.9670
Qty
$305.9670
1608l025
SL Giá
1+ $305.9670
Qty
$305.9670
2989912
2989912
TRANSMTER FBROPT 1000MBPS 1550NM
View more
Mã Sản phẩm: 2989912
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $2.0000
Qty
$2.0000
afbr1624z
AFBR-1624Z
TXRX OPT 650NM 1MM POF
View more
Mã Sản phẩm: AFBR-1624Z
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $18.3800
Qty
$18.3800
afbr732behwz
SL Giá
1+ $438.1650
Qty
$438.1650
afbr732bewz
SL Giá
1+ $438.1650
Qty
$438.1650
afbr732bhwz
SL Giá
1+ $446.9280
Qty
$446.9280
afbr732bwz
SL Giá
1+ $446.9280
Qty
$446.9280
afbr775behz
AFBR-775BEHZ
TRANSMITTER 12CH PAR PLUG
View more
Mã Sản phẩm: AFBR-775BEHZ
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $344.9680
Qty
$344.9680
afbr775bepz
AFBR-775BEPZ
TRANSMITTER 12CH PAR PLUG
View more
Mã Sản phẩm: AFBR-775BEPZ
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $351.8670
Qty
$351.8670
afbr775bez
AFBR-775BEZ
TRANSMITTER 12CH PAR PLUG
View more
Mã Sản phẩm: AFBR-775BEZ
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $344.9680
Qty
$344.9680
afbr775bhz
AFBR-775BHZ
TRANSMITTER 12CH PAR PLUG
View more
Mã Sản phẩm: AFBR-775BHZ
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $351.8670
Qty
$351.8670
1n6264
1N6264
EMITTER IR 940NM 100MA TO-46
View more
Mã Sản phẩm: 1N6264
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1n6265
1N6265
EMITTER IR 940NM 100MA TO-46
View more
Mã Sản phẩm: 1N6265
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1n6266
1N6266
EMITTER IR 940NM 100MA TO-46
View more
Mã Sản phẩm: 1N6266
Nhà sản xuất: Fairchild Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
3z4slt-mdrlcuv31
SL Giá
1+ $3.0000
Qty
$3.0000
5irc940
5IRC-940
EMITTER IR 940NM 100MA RADIAL
View more
Mã Sản phẩm: 5IRC-940
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.2543
Qty
$0.2543
5irc940f
5IRC-940-F
EMITTER IR 940NM 50MA RADIAL
View more
Mã Sản phẩm: 5IRC-940-F
Nhà sản xuất: Bivar Inc
SL Giá
1+ $0.2543
Qty
$0.2543
aa3528af3c
AA3528AF3C
EMITTER IR 940NM 50MA PLCC
View more
Mã Sản phẩm: AA3528AF3C
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $0.1404
Qty
$0.1404
aa3528f3s
AA3528F3S
EMITTER IR 940NM 50MA PLCC
View more
Mã Sản phẩm: AA3528F3S
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $0.1287
Qty
$0.1287
aa3528sf4sr
AA3528SF4S-R
EMITTER IR 880NM 50MA PLCC
View more
Mã Sản phẩm: AA3528SF4S-R
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $0.2145
Qty
$0.2145
an1102wtr
AN1102W-TR
EMITTER IR 950NM 50MA SMD
View more
Mã Sản phẩm: AN1102W-TR
Nhà sản xuất: Stanley Electric Co
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27970
27970
MODULE VFD DISPLY GRAPHIC 112X16
View more
Mã Sản phẩm: 27970
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ah1018b
AH1018B
MODULE VF DISPLAY 10X1 6MM CHAR
View more
Mã Sản phẩm: AH1018B
Nhà sản xuất: Noritake Company Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ah1018bb
AH1018BB
MODULE VF DISPLAY 10X1 6MM CHAR
View more
Mã Sản phẩm: AH1018BB
Nhà sản xuất: Noritake Company Inc
SL Giá
1+ $41.7795
Qty
$41.7795
c200403f
C-20-0403F
VFD CUSTOM DVD DISP 7MM
View more
Mã Sản phẩm: C-20-0403F
Nhà sản xuất: Newhaven Display Intl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c200503f
C-20-0503F
VFD CUSTOM DVD DISP 5.8MM
View more
Mã Sản phẩm: C-20-0503F
Nhà sản xuất: Newhaven Display Intl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c200902
C-20-0902
VFD CUSTOM AUDIO DISP15.5MM
View more
Mã Sản phẩm: C-20-0902
Nhà sản xuất: Newhaven Display Intl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c201003fn
C-20-1003FN
DISPLAY VFD CUST AUDIO
View more
Mã Sản phẩm: C-20-1003FN
Nhà sản xuất: Newhaven Display Intl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c201301
C-20-1301
VFD CUSTOM DVD DISP 7MM
View more
Mã Sản phẩm: C-20-1301
Nhà sản xuất: Newhaven Display Intl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c220501na
C-22-0501NA
DISPLAY VFD CUST AUDIO
View more
Mã Sản phẩm: C-22-0501NA
Nhà sản xuất: Newhaven Display Intl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
c250104
C-25-0104
DISPLAY VFD CUST AUTOMOTIVE
View more
Mã Sản phẩm: C-25-0104
Nhà sản xuất: Newhaven Display Intl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
607
607
LED MATRIX PANEL 32X32 RGB
View more
Mã Sản phẩm: 607
Nhà sản xuất: Adafruit Industries LLC
SL Giá
1+ $49.9500
Qty
$49.9500
dlg1414
SL Giá
1+ $25.8653
Qty
$25.8653
dlg3416
SL Giá
1+ $34.5200
Qty
$34.5200
dlo1414
SL Giá
1+ $32.3300
Qty
$32.3300
dlo3416
SL Giá
1+ $34.5200
Qty
$34.5200
dlr1414
SL Giá
1+ $32.9800
Qty
$32.9800
dlr2416
SL Giá
1+ $34.1000
Qty
$34.1000
eaddm070ra1
EADDM070RA1
DOT-MATRIX 5X7 RED
View more
Mã Sản phẩm: EADDM070RA1
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $1.5335
Qty
$1.5335
eaddm288ga1
EADDM288GA1
DOT-MATRIX 8X8 GRN
View more
Mã Sản phẩm: EADDM288GA1
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $3.7500
Qty
$3.7500
eaddm288ga2
EADDM288GA2
DOT-MATRIX 8X8 GRN
View more
Mã Sản phẩm: EADDM288GA2
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $3.5000
Qty
$3.5000
28312
28312
MODULE 7SEG-DB 4-DGT MASTER UNIT
View more
Mã Sản phẩm: 28312
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
28313
28313
MODULE 7SEG-DB 4-DGT SLAVE UNIT
View more
Mã Sản phẩm: 28313
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
50827610
SL Giá
1+ $3.6600
Qty
$3.6600
50827610cd000
5082-7610-CD000
LED 7-SEG 7.6MM CA HE RED
View more
Mã Sản phẩm: 5082-7610-CD000
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $2.1600
Qty
$2.1600
50827611
SL Giá
1+ $3.6600
Qty
$3.6600
50827611de000
5082-7611-DE000
LED 7-SEG 7.6MM CA HE RED
View more
Mã Sản phẩm: 5082-7611-DE000
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $2.2032
Qty
$2.2032
50827613
SL Giá
1+ $3.6600
Qty
$3.6600
50827613cd000
5082-7613-CD000
LED 7-SEG 7.6MM CA HE RED
View more
Mã Sản phẩm: 5082-7613-CD000
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $2.1600
Qty
$2.1600
50827616
5082-7616
LED 7-SEG 7.6MM HE RED RHD
View more
Mã Sản phẩm: 5082-7616
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
50827616dd000
5082-7616-DD000
LED 7-SEG 7.6MM CA HE RED
View more
Mã Sản phẩm: 5082-7616-DD000
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
11494522500
11-4945-225-00
TOUCH SCREEN C1700SS USB NO BEZL
View more
Mã Sản phẩm: 11-4945-225-00
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
11494522700
11-4945-227-00
TOUCH SCREEN C1700SS NO BEZEL
View more
Mã Sản phẩm: 11-4945-227-00
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $656.3600
Qty
$656.3600
117131522501
11-71315-225-01
TOUCH SCREEN C1500SS USB SLIMLIN
View more
Mã Sản phẩm: 11-71315-225-01
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $536.4500
Qty
$536.4500
117131522701
11-71315-227-01
TOUCH SCREEN C1500SS SLIM BEZEL
View more
Mã Sản phẩm: 11-71315-227-01
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $536.4500
Qty
$536.4500
1181375225
11-81375-225
TOUCH SCREEN M1500SS BLACK USB
View more
Mã Sản phẩm: 11-81375-225
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $583.7400
Qty
$583.7400
1181375227
11-81375-227
TOUCH SCREEN M1500SS BLCK SERIAL
View more
Mã Sản phẩm: 11-81375-227
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $570.5700
Qty
$570.5700
1191378225
11-91378-225
TOUCH SCREEN M1700SS BLACK USB
View more
Mã Sản phẩm: 11-91378-225
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $691.2700
Qty
$691.2700
1191378227
11-91378-227
TOUCH SCREEN M1700SS BLCK SERIAL
View more
Mã Sản phẩm: 11-91378-227
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $675.6800
Qty
$675.6800
1303
SL Giá
1+ $179.9500
Qty
$179.9500
1393
SL Giá
1+ $39.9500
Qty
$39.9500
29368
29368
BEZEL FLANGE INDUST FOR MONITOR
View more
Mã Sản phẩm: 29368
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $112.0000
Qty
$112.0000
29369
29369
BEZEL CONTOURED FLANGE - MONITOR
View more
Mã Sản phẩm: 29369
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $48.7500
Qty
$48.7500
5001200103
5001-200103
DISPLAY BEZEL FOR LCD OR VFD
View more
Mã Sản phẩm: 5001-200103
Nhà sản xuất: Storm Interface
SL Giá
1+ $44.3400
Qty
$44.3400
5021104
5021104
FLANGE BEZEL FOR 17" MONITOR
View more
Mã Sản phẩm: 5021104
Nhà sản xuất: 3M
SL Giá
1+ $112.0000
Qty
$112.0000
6101010
6101010
BEZEL 1.8" BLK PLAS W/O LENS 3PC
View more
Mã Sản phẩm: 6101010
Nhà sản xuất: PRD Plastics
SL Giá
1+ $2.2800
Qty
$2.2800
6102010
6102010
BEZEL 2.5" BLK PLAS W/O LENS 3PC
View more
Mã Sản phẩm: 6102010
Nhà sản xuất: PRD Plastics
SL Giá
1+ $2.7300
Qty
$2.7300
6103010
6103010
BEZEL 3.6" BLK PLAS W/O LENS 5PC
View more
Mã Sản phẩm: 6103010
Nhà sản xuất: PRD Plastics
SL Giá
1+ $3.1500
Qty
$3.1500
6201010
6201010
LENS CLEAR FOR 1.8"WIDE BEZEL
View more
Mã Sản phẩm: 6201010
Nhà sản xuất: PRD Plastics
SL Giá
1+ $2.0700
Qty
$2.0700
6201020
6201020
LENS SMOKE FOR 1.8"WIDE BEZEL
View more
Mã Sản phẩm: 6201020
Nhà sản xuất: PRD Plastics
SL Giá
1+ $2.0700
Qty
$2.0700
6201030
6201030
LENS RED FPR 1.8" WIDE BEZEL
View more
Mã Sản phẩm: 6201030
Nhà sản xuất: PRD Plastics
SL Giá
1+ $2.0700
Qty
$2.0700
27976
27976
MODULE SRL LCD 2X16 NON-BACKLIT
View more
Mã Sản phẩm: 27976
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $27.9900
Qty
$27.9900
27977
27977
LCD MODULE 16X2 W/ PIEZO
View more
Mã Sản phẩm: 27977
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $29.9900
Qty
$29.9900
27979
27979
MODULE SRL LCD 4X20 BACKLIT
View more
Mã Sản phẩm: 27979
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $42.9900
Qty
$42.9900
29121
29121
MODULE APP: LCD TERMINAL 2X8
View more
Mã Sản phẩm: 29121
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
30058
30058
SER LCD 4X20 W/KEYBRD INTERFACE
View more
Mã Sản phẩm: 30058
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
5001200203
5001-200203
DISPLAY BEZEL W/LCD 4X20 CHAR
View more
Mã Sản phẩm: 5001-200203
Nhà sản xuất: Storm Interface
SL Giá
1+ $98.9600
Qty
$98.9600
51000003
5100-0003
4 - 8 X 20 CHAR DISPLAY IND
View more
Mã Sản phẩm: 5100-0003
Nhà sản xuất: Storm Interface
SL Giá
1+ $92.4600
Qty
$92.4600
51000103
5100-0103
4 - 8 X 20 CHAR DISPLAY EXTRM
View more
Mã Sản phẩm: 5100-0103
Nhà sản xuất: Storm Interface
SL Giá
1+ $107.1400
Qty
$107.1400
51030003
5103-0003
4 - 8 X 20 CHAR DISP 3 KEYS IND
View more
Mã Sản phẩm: 5103-0003
Nhà sản xuất: Storm Interface
SL Giá
1+ $103.1200
Qty
$103.1200
51030103
5103-0103
4 - 8 X 20 CHAR DISP 3 KEY EXTRM
View more
Mã Sản phẩm: 5103-0103
Nhà sản xuất: Storm Interface
SL Giá
1+ $117.7900
Qty
$117.7900
00351230
0035.1230
HOLDER LED SRL 5MM RED
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1230
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00351231
0035.1231
HOLDER LED SRL 5MM GREEN
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1231
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00351232
0035.1232
HOLDER LED SRL 5MM YELLOW
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1232
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00351250
0035.1250
HOLDER LED SRL 5MM RED
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1250
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00351251
0035.1251
HOLDER LED SRL 5MM GREEN
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1251
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00351252
0035.1252
HOLDER LED SRL 5MM YELLOW
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1252
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
00351261
0035.1261
HOLDER LED SRL 5MM GREEN
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1261
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $4.8637
Qty
$4.8637
00351270
0035.1270
HOLDER LED SRL 5MM RED
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1270
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $5.8429
Qty
$5.8429
00351272
0035.1272
HOLDER LED SRL 5MM YELLOW
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1272
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $5.8429
Qty
$5.8429
00351360
0035.1360
HOLDER LED SRL 3MM RED
View more
Mã Sản phẩm: 0035.1360
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $4.2075
Qty
$4.2075