116238741
1-1623874-1
BLACK 18MM THUMBWHEEL
View more
Mã Sản phẩm: 1-1623874-1
SL Giá
1+ $0.5644
Qty
$0.5644
1214a
SL Giá
1+ $0.1300
Qty
$0.1300
1220a
SL Giá
1+ $0.1400
Qty
$0.1400
16258955
SL Giá
1+ $0.6453
Qty
$0.6453
18793812
1879381-2
SPINDLE 34 X 6MM WHITE
View more
Mã Sản phẩm: 1879381-2
SL Giá
1+ $0.1849
Qty
$0.1849
270500030601
270500030601
NUT NICKEL PLATED 3/8-32 THIN
View more
Mã Sản phẩm: 270500030601
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.2800
Qty
$0.2800
45t3
45T3
NUT NICKEL PLATED 3/8-32 THIN
View more
Mã Sản phẩm: 45T3
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.1400
Qty
$0.1400
5000
5000
RHEOSTAT DIAL D94000
View more
Mã Sản phẩm: 5000
Nhà sản xuất: Ohmite
SL Giá
1+ $1.9210
Qty
$1.9210
5000e
5000E
RHEOSTAT DIAL D94000
View more
Mã Sản phẩm: 5000E
Nhà sản xuất: Ohmite
SL Giá
1+ $1.7680
Qty
$1.7680
5001
5001
RHEOSTAT DIAL D94018
View more
Mã Sản phẩm: 5001
Nhà sản xuất: Ohmite
SL Giá
1+ $12.3760
Qty
$12.3760
ave030020e16r0ke
AVE030020E16R0KE
RES ADJ 16 OHM 300W 10%
View more
Mã Sản phẩm: AVE030020E16R0KE
SL Giá
1+ $16.1700
Qty
$16.1700
ave030020e1r00ke
AVE030020E1R00KE
RES ADJ 1.0 OHM 300W 10%
View more
Mã Sản phẩm: AVE030020E1R00KE
SL Giá
1+ $16.1700
Qty
$16.1700
ave030020e1r60ke
AVE030020E1R60KE
RES ADJ 1.6 OHM 300W 10%
View more
Mã Sản phẩm: AVE030020E1R60KE
SL Giá
1+ $16.1700
Qty
$16.1700
ave030020e20r0ke
AVE030020E20R0KE
RES ADJ 20 OHM 300W 10%
View more
Mã Sản phẩm: AVE030020E20R0KE
SL Giá
1+ $16.1700
Qty
$16.1700
ave030020e8r00ke
AVE030020E8R00KE
RES ADJ 8.0 OHM 300W 10%
View more
Mã Sản phẩm: AVE030020E8R00KE
SL Giá
1+ $16.1700
Qty
$16.1700
ave030020er100ke
AVE030020ER100KE
RES ADJ .10 OHM 300W 10%
View more
Mã Sản phẩm: AVE030020ER100KE
SL Giá
1+ $16.1700
Qty
$16.1700
ave030020er120ke
AVE030020ER120KE
RES ADJ .12 OHM 300W 10%
View more
Mã Sản phẩm: AVE030020ER120KE
SL Giá
1+ $16.1700
Qty
$16.1700
ave030020er160ke
AVE030020ER160KE
RES ADJ .16 OHM 300W 10%
View more
Mã Sản phẩm: AVE030020ER160KE
SL Giá
1+ $16.1700
Qty
$16.1700
ave030020er200ke
AVE030020ER200KE
RES ADJ .20 OHM 300W 10%
View more
Mã Sản phẩm: AVE030020ER200KE
SL Giá
1+ $16.1700
Qty
$16.1700
ave030020er800ke
AVE030020ER800KE
RES ADJ .80 OHM 300W 10%
View more
Mã Sản phẩm: AVE030020ER800KE
SL Giá
1+ $16.1700
Qty
$16.1700
252a103a40na
252A103A40NA
POT JOYSTICK 10K OHM
View more
Mã Sản phẩm: 252A103A40NA
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
252a103a40nb
252A103A40NB
POT JOYSTICK 10K OHM W/SWITCH
View more
Mã Sản phẩm: 252A103A40NB
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
252a103a40ta
252A103A40TA
POT JOYSTICK 10K OHM
View more
Mã Sản phẩm: 252A103A40TA
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
252a103a40tb
252A103A40TB
POT JOYSTICK 10K OHM W/SWITCH
View more
Mã Sản phẩm: 252A103A40TB
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
252a103a50na
252A103A50NA
POT JOYSTICK 10K OHM
View more
Mã Sản phẩm: 252A103A50NA
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
252a103a50nb
252A103A50NB
POT JOYSTICK 10K OHM W/SWITCH
View more
Mã Sản phẩm: 252A103A50NB
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
252a103a50ta
252A103A50TA
POT JOYSTICK 10K OHM
View more
Mã Sản phẩm: 252A103A50TA
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
252a103a50tb
252A103A50TB
POT JOYSTICK 10K OHM W/SWITCH
View more
Mã Sản phẩm: 252A103A50TB
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
252a103a60na
252A103A60NA
POT JOYSTICK 10K OHM
View more
Mã Sản phẩm: 252A103A60NA
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
252a103a60nb
252A103A60NB
POT JOYSTICK 10K OHM W/SWITCH
View more
Mã Sản phẩm: 252A103A60NB
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
026t220f103d1a1
026T220F103D1A1
POT 10K OHM 5W WIREWOUND LINEAR
View more
Mã Sản phẩm: 026T220F103D1A1
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $43.3498
Qty
$43.3498
026t419s101a1a1
026T419S101A1A1
POT 100 OHM 5W WIREWOUND LINEAR
View more
Mã Sản phẩm: 026T419S101A1A1
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $3.6400
Qty
$3.6400
026tb32r100b1a1
026TB32R100B1A1
POT 10 OHM 5W WIREWOUND LINEAR
View more
Mã Sản phẩm: 026TB32R100B1A1
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $5.3400
Qty
$5.3400
026tb32r100b1b1
026TB32R100B1B1
POT 10 OHM 5W WIREWOUND LINEAR
View more
Mã Sản phẩm: 026TB32R100B1B1
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $8.0100
Qty
$8.0100
026tb32r101b1a1
026TB32R101B1A1
POT 100 OHM 5W WIREWOUND LINEAR
View more
Mã Sản phẩm: 026TB32R101B1A1
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $5.3400
Qty
$5.3400
026tb32r101b1b1
026TB32R101B1B1
POT 100 OHM 5W WIREWOUND LINEAR
View more
Mã Sản phẩm: 026TB32R101B1B1
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $8.0100
Qty
$8.0100
026tb32r102b1a1
026TB32R102B1A1
POT 1K OHM 5W WIREWOUND LINEAR
View more
Mã Sản phẩm: 026TB32R102B1A1
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $5.3400
Qty
$5.3400
026tb32r102b1b1
026TB32R102B1B1
POT 1K OHM 5W WIREWOUND LINEAR
View more
Mã Sản phẩm: 026TB32R102B1B1
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $8.0100
Qty
$8.0100
026tb32r103b1a1
026TB32R103B1A1
POT 10K OHM 5W WIREWOUND LINEAR
View more
Mã Sản phẩm: 026TB32R103B1A1
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $5.3500
Qty
$5.3500
026tb32r103b1b1
026TB32R103B1B1
POT 10K OHM 5W WIREWOUND LINEAR
View more
Mã Sản phẩm: 026TB32R103B1B1
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $8.0100
Qty
$8.0100
11a11b10
11A11B10
DIAL SCALE 11 TURN CONCENTRIC
View more
Mã Sản phẩm: 11A11B10
Nhà sản xuất: Vishay Spectrol
SL Giá
1+ $21.2900
Qty
$21.2900
11a21b10
11A21B10
DIAL SCALE 11 TURN CONCENTRIC
View more
Mã Sản phẩm: 11A21B10
Nhà sản xuất: Vishay Spectrol
SL Giá
1+ $22.1300
Qty
$22.1300
15a11b10
15A11B10
DIAL DIGITAL 10 TURN 3 DIGIT
View more
Mã Sản phẩm: 15A11B10
Nhà sản xuất: Vishay Spectrol
SL Giá
1+ $24.4100
Qty
$24.4100
18a11b10
18A11B10
DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC
View more
Mã Sản phẩm: 18A11B10
Nhà sản xuất: Vishay Spectrol
SL Giá
1+ $12.2700
Qty
$12.2700
18a21b10
18A21B10
DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC
View more
Mã Sản phẩm: 18A21B10
Nhà sản xuất: Vishay Spectrol
SL Giá
1+ $13.3000
Qty
$13.3000
21a11b10
21A11B10
DIAL SCALE 15 TURN CONCENTRIC
View more
Mã Sản phẩm: 21A11B10
Nhà sản xuất: Vishay Spectrol
SL Giá
1+ $22.0400
Qty
$22.0400
21pa11b10
21PA11B10
DIAL SCALE 11 TURN CONCENTRIC
View more
Mã Sản phẩm: 21PA11B10
Nhà sản xuất: Vishay Spectrol
SL Giá
1+ $16.5700
Qty
$16.5700
2606
2606
DIAL 7/8" 20 TURN 1/4"SHAFT
View more
Mã Sản phẩm: 2606
Nhà sản xuất: TT Electronics/BI
SL Giá
1+ $23.7500
Qty
$23.7500
2606s
2606S
DIAL-7/8" 15-TURN 1/4" SHAFT
View more
Mã Sản phẩm: 2606S
Nhà sản xuất: TT Electronics/BI
SL Giá
1+ $19.0000
Qty
$19.0000
2607
2607
DIAL-7/8" 20-TURN 1/4" SHAFT
View more
Mã Sản phẩm: 2607
Nhà sản xuất: TT Electronics/BI
SL Giá
1+ $19.0000
Qty
$19.0000
16258071
SL Giá
1+ $376.1920
Qty
$376.1920
16258072
SL Giá
1+ $376.1920
Qty
$376.1920
16258073
SL Giá
1+ $376.1920
Qty
$376.1920
16258074
SL Giá
1+ $376.1920
Qty
$376.1920
16258075
SL Giá
1+ $376.1920
Qty
$376.1920
448ua3103bdn
448UA3103BDN
POT SLIDE 10K OHM .05W 10MM
View more
Mã Sản phẩm: 448UA3103BDN
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $1.3928
Qty
$1.3928
448ud3103bdn
448UD3103BDN
POT SLIDE 10K OHM .2W 30MM
View more
Mã Sản phẩm: 448UD3103BDN
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.5903
Qty
$0.5903
448va1103bdn
448VA1103BDN
POT SLIDE 10K OHM .05W 10MM
View more
Mã Sản phẩm: 448VA1103BDN
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $1.7344
Qty
$1.7344
448va1104bdn
448VA1104BDN
POT SLIDE 100K OHM .05W 10MM
View more
Mã Sản phẩm: 448VA1104BDN
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.5236
Qty
$0.5236
448va1105bdn
448VA1105BDN
POT SLIDE 1M OHM .05W 10MM
View more
Mã Sản phẩm: 448VA1105BDN
Nhà sản xuất: CTS Electrocomponents
SL Giá
1+ $0.5236
Qty
$0.5236
16259381
SL Giá
1+ $9.9738
Qty
$9.9738
16259382
SL Giá
1+ $9.9738
Qty
$9.9738
16259383
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
16259384
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
16259385
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
3345p1100t
3345P-1-100T
TRIMMER 10 OHM 1W PC PIN
View more
Mã Sản phẩm: 3345P-1-100T
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $10.6380
Qty
$10.6380
3345p1101t
3345P-1-101T
TRIMMER 100 OHM 1W PC PIN
View more
Mã Sản phẩm: 3345P-1-101T
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $10.6380
Qty
$10.6380
3345p1102t
3345P-1-102T
TRIMMER 1K OHM 1W PC PIN
View more
Mã Sản phẩm: 3345P-1-102T
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $10.6380
Qty
$10.6380
3345p1103t
3345P-1-103T
TRIMMER 10K OHM 1W PC PIN
View more
Mã Sản phẩm: 3345P-1-103T
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $10.6380
Qty
$10.6380
3345p1200t
3345P-1-200T
TRIMMER 20 OHM 1W PC PIN
View more
Mã Sản phẩm: 3345P-1-200T
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $10.6380
Qty
$10.6380
evm3vsx50b53
SL Giá
1+ $0.1964
Qty
$0.1964
evm3ysx50b13
SL Giá
1+ $0.1665
Qty
$0.1665
evmeyga00b15
SL Giá
1+ $0.7900
Qty
$0.7900
116238310
1-1623831-0
TRIMMER 10K OHM 0.5W TH
View more
Mã Sản phẩm: 1-1623831-0
SL Giá
1+ $0.5370
Qty
$0.5370
116238313
SL Giá
1+ $0.5370
Qty
$0.5370
116238360
1-1623836-0
TRIMMER 10K OHM 0.5W TH
View more
Mã Sản phẩm: 1-1623836-0
SL Giá
1+ $0.4411
Qty
$0.4411
116238361
1-1623836-1
TRIMMER 20K OHM 0.5W TH
View more
Mã Sản phẩm: 1-1623836-1
SL Giá
1+ $0.4411
Qty
$0.4411
116238362
1-1623836-2
TRIMMER 50K OHM 0.5W TH
View more
Mã Sản phẩm: 1-1623836-2
SL Giá
1+ $0.4411
Qty
$0.4411
116238363
SL Giá
1+ $0.4411
Qty
$0.4411
116238364
SL Giá
1+ $0.4411
Qty
$0.4411
3600s1103
3600S-1-103
POT 10K OHM WW 1.5W +/-50 PPM
View more
Mã Sản phẩm: 3600S-1-103
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
3600s1501
3600S-1-501
POT 500 OHM WIREWOUND 1.5W
View more
Mã Sản phẩm: 3600S-1-501
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
3681s1103l
3681S-1-103L
POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM
View more
Mã Sản phẩm: 3681S-1-103L
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $26.7100
Qty
$26.7100
3681s1104l
3681S-1-104L
POT 100K OHM CERM 2W +/-100 PPM
View more
Mã Sản phẩm: 3681S-1-104L
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $17.8080
Qty
$17.8080
3681s1502l
3681S-1-502L
POT 5.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM
View more
Mã Sản phẩm: 3681S-1-502L
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $17.8080
Qty
$17.8080
3682s1102l
3682S-1-102L
POT 1.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM
View more
Mã Sản phẩm: 3682S-1-102L
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $36.2600
Qty
$36.2600
3682s1103l
3682S-1-103L
POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM
View more
Mã Sản phẩm: 3682S-1-103L
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $36.2600
Qty
$36.2600
3682s1104l
3682S-1-104L
POT 100K OHM CERM 2W +/-100 PPM
View more
Mã Sản phẩm: 3682S-1-104L
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $36.2600
Qty
$36.2600
3682s1105l
3682S-1-105L
POT 1.0M OHM CERM 2W +/-100 PPM
View more
Mã Sản phẩm: 3682S-1-105L
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $36.2600
Qty
$36.2600
3682s1202l
3682S-1-202L
POT 2.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM
View more
Mã Sản phẩm: 3682S-1-202L
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $27.9536
Qty
$27.9536