20
20
ERASER CHIP W/TIMER HOLDS 20 ICS
View more
Mã Sản phẩm: 20
Nhà sản xuất: Jelight Company
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
la6t110v
LA6T-110V
EPROM ERASER W/TIMER 6-9DEV 110V
View more
Mã Sản phẩm: LA6T-110V
Nhà sản xuất: Xeltek
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
la6t220v
LA6T-220V
EPROM ERASER W/TIMER 6-9DEV 220V
View more
Mã Sản phẩm: LA6T-220V
Nhà sản xuất: Xeltek
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ler121a110v
LER121A-110V
EPROM ERASER W/STARTER 24-PIN
View more
Mã Sản phẩm: LER121A-110V
Nhà sản xuất: Xeltek
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ler123a110v
LER123A-110V
EPROM ERASER W/STARTER 24-PIN
View more
Mã Sản phẩm: LER123A-110V
Nhà sản xuất: Xeltek
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
022021xx
0220-21XX
PROGRAMMER IP-PROG 1220
View more
Mã Sản phẩm: 0220-21XX
Nhà sản xuất: Helicomm Inc
SL Giá
1+ $201.2500
Qty
$201.2500
10050
10050
PROGRAMMER UNIVERSAL PT-ONE
View more
Mã Sản phẩm: 10050
Nhà sản xuất: Needhams Electronics
SL Giá
1+ $199.0000
Qty
$199.0000
27237
27237
KIT JAVELINE STAMP STARTER
View more
Mã Sản phẩm: 27237
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27330
27330
PROGRAMMER STACHE BASIC STAMP
View more
Mã Sản phẩm: 27330
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
45170
45170
SX BLITZ
View more
Mã Sản phẩm: 45170
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
53500503
SL Giá
1+ $199.0000
Qty
$199.0000
80515fpbmtfp2
80515-FPBM-TFP2
BOARD TFP2 FLASH PROGR 73S12XX
View more
Mã Sản phẩm: 80515-FPBM-TFP2
Nhà sản xuất: Maxim Integrated
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
844a
844A
PROGRAMMER EPROM UNIV DEVICE
View more
Mã Sản phẩm: 844A
Nhà sản xuất: B&K Precision
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
844usb
844USB
DEVICE PROGRAMMER USB INTERFACE
View more
Mã Sản phẩm: 844USB
Nhà sản xuất: B&K Precision
SL Giá
1+ $539.0000
Qty
$539.0000
848a
848A
MEMORY PROGRAMMER PARALLEL INTER
View more
Mã Sản phẩm: 848A
Nhà sản xuất: B&K Precision
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
660119
66-0119
VOICE RECOGNITION STAMP MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 66-0119
Nhà sản xuất: Sensory Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
7b35012
7B35-01-2
MODULE ISOL PROCESS I-IN NON-LIN
View more
Mã Sản phẩm: 7B35-01-2
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $124.2600
Qty
$124.2600
cbc530024c
CBC5300-24C
ENERCHIP EH CBC5300 MODULE
View more
Mã Sản phẩm: CBC5300-24C
Nhà sản xuất: Cymbet Corporation
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cpb181022cm2mt
CPB181022-CM2-MT
MODULE COBRANET 1810 CM2 MT
View more
Mã Sản phẩm: CPB181022-CM2-MT
Nhà sản xuất: Cirrus Logic Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cpb496122cm2fb
CPB496122-CM2-FB
MODULE COBRANET 4961 CM2 FB
View more
Mã Sản phẩm: CPB496122-CM2-FB
Nhà sản xuất: Cirrus Logic Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cpb496122cm2mt
CPB496122-CM2-MT
MODULE COBRANET 4961 CM2 MT
View more
Mã Sản phẩm: CPB496122-CM2-MT
Nhà sản xuất: Cirrus Logic Inc
SL Giá
1+ $157.5000
Qty
$157.5000
dlpio14
DLP-IO14
MODULE DATA-ACQUISITION 14-CH
View more
Mã Sản phẩm: DLP-IO14
Nhà sản xuất: DLP Design Inc
SL Giá
1+ $44.9500
Qty
$44.9500
dlpio20
DLP-IO20
MODULE DATA-ACQUISITION 20-CH
View more
Mã Sản phẩm: DLP-IO20
Nhà sản xuất: DLP Design Inc
SL Giá
1+ $49.9500
Qty
$49.9500
dlpio8g
DLP-IO8-G
MODULE DATA-ACQUISITION 8-CH
View more
Mã Sản phẩm: DLP-IO8-G
Nhà sản xuất: DLP Design Inc
SL Giá
1+ $29.9500
Qty
$29.9500
mdls2e
MDL-S2E
BOARD MODULE SERIAL - ETHERNET
View more
Mã Sản phẩm: MDL-S2E
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
028p
028P
HI-TECH C PRO FOR PSOC
View more
Mã Sản phẩm: 028P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010413
101-0413
SOFTWARE DYNAMIC C PREMIER
View more
Mã Sản phẩm: 101-0413
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010642
101-0642
SOFTWARE WEB DOWNLOAD SNMP MOD
View more
Mã Sản phẩm: 101-0642
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010643
101-0643
SOFTWARE WEB DOWNLOAD MOD PPP
View more
Mã Sản phẩm: 101-0643
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010644
101-0644
SOFTWARE UC/OS-II MODULE BOOK/CD
View more
Mã Sản phẩm: 101-0644
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010645
101-0645
SOFTWARE WEB DOWNLOAD MOD RFU
View more
Mã Sản phẩm: 101-0645
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010646
101-0646
SOFTWARE WEB DOWNLOAD MOD AES
View more
Mã Sản phẩm: 101-0646
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010647
101-0647
SOFTWARE WEB DOWNLOAD ENCRYPTION
View more
Mã Sản phẩm: 101-0647
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010655
101-0655
SOFTWARE SNMP MODULE CD
View more
Mã Sản phẩm: 101-0655
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010656
101-0656
SOFTWARE PPP MODULE CD
View more
Mã Sản phẩm: 101-0656
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1902255
190-2255
EMULATOR GNICE PLUS JTAG UCLINUX
View more
Mã Sản phẩm: 190-2255
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $132.0000
Qty
$132.0000
210242
210-242
CHIPKIT PGM
View more
Mã Sản phẩm: 210-242
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $26.9900
Qty
$26.9900
210251pboard
210-251P-BOARD
JTAGSMT2 FPGA PROGRAMMER
View more
Mã Sản phẩm: 210-251P-BOARD
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $54.0000
Qty
$54.0000
210299pkit
210-299P-KIT
PROGRAMMING CABLE JTAG HS3
View more
Mã Sản phẩm: 210-299P-KIT
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $59.0000
Qty
$59.0000
250001p
250-001P
JTAG3 PROGRAMMING CABLE
View more
Mã Sản phẩm: 250-001P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
250003p
250-003P
JTAG-USB PROGRAMMING CABLE
View more
Mã Sản phẩm: 250-003P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $59.0000
Qty
$59.0000
28183
28183
WIRELESS PROGRAMMING/COMM KIT
View more
Mã Sản phẩm: 28183
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
410205pkit
410-205P-KIT
JTAGHS1 FPGA PROGRAMMING CABLE
View more
Mã Sản phẩm: 410-205P-KIT
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
410242pkit
410-242P-KIT
CHIPKIT PGM PROGR/DEBUGGER
View more
Mã Sản phẩm: 410-242P-KIT
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $26.9900
Qty
$26.9900
410249pkit
410-249P-KIT
JTAGHS2 FPGA PROGRAMMING CABLE
View more
Mã Sản phẩm: 410-249P-KIT
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $59.9900
Qty
$59.9900
1004308
SL Giá
1+ $165.0000
Qty
$165.0000
1007215
SL Giá
1+ $74.0000
Qty
$74.0000
1011062
101-1062
KIT APPLICATION LCD COLOR US
View more
Mã Sản phẩm: 101-1062
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1011063
101-1063
KIT APPLICATION LCD COLOR INT'L
View more
Mã Sản phẩm: 101-1063
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1011121
101-1121
KIT CAMERA INTERFACE APPLICATION
View more
Mã Sản phẩm: 101-1121
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1011288
101-1288
KIT APPLICATION SIMPLE SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 101-1288
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $349.0000
Qty
$349.0000
1120
SL Giá
1+ $14.9500
Qty
$14.9500
1362
1362
EVAL BOARD 5-PAD CAP TOUCH
View more
Mã Sản phẩm: 1362
Nhà sản xuất: Adafruit Industries LLC
SL Giá
1+ $7.5000
Qty
$7.5000
1384
SL Giá
1+ $3.9500
Qty
$3.9500
15030021
150-3002-1
KIT EVAL 3D SENSOR TOF M100
View more
Mã Sản phẩm: 150-3002-1
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
121600hmc750lp4
121600-HMC750LP4
BOARD EVAL FOR HMC750LP4E
View more
Mã Sản phẩm: 121600-HMC750LP4
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $669.9000
Qty
$669.9000
128915hmc914lp4e
128915-HMC914LP4E
BOARD EVAL FOR HMC914LP4E
View more
Mã Sản phẩm: 128915-HMC914LP4E
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $669.9000
Qty
$669.9000
551012875001
551012875-001
BOARD EVALUATION OP AMPS SOT-23
View more
Mã Sản phẩm: 551012875-001
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
551012875001nopb
551012875-001/NOPB
BOARD EVALUATION OP AMPS SOT-23
View more
Mã Sản phẩm: 551012875-001/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $8.1100
Qty
$8.1100
5510128751nopb
551012875-1/NOPB
BOARD EVALUATION OP AMPS SOT23
View more
Mã Sản phẩm: 551012875-1/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
551012876001
551012876-001
BOARD EVAL OPAMPS 8,10MSOP 8SOP
View more
Mã Sản phẩm: 551012876-001
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
551012876001nopb
551012876-001/NOPB
BOARD EVAL OPAMPS 8,10MSOP 8SOP
View more
Mã Sản phẩm: 551012876-001/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
551012922001nopb
551012922-001/NOPB
BOARD EVAL UNIV FOR SC-70 AMP
View more
Mã Sản phẩm: 551012922-001/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $5.0400
Qty
$5.0400
5510129221
551012922-1
BOARD EVAL UNIV FOR SC-70 AMP
View more
Mã Sản phẩm: 551012922-1
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
5510129221nopb
551012922-1/NOPB
BOARD EVAL UNIV FOR SC-70 AMP
View more
Mã Sản phẩm: 551012922-1/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1429
SL Giá
1+ $14.9500
Qty
$14.9500
1455
1455
EVAL BOARD LED DRIVER
View more
Mã Sản phẩm: 1455
Nhà sản xuất: Adafruit Industries LLC
SL Giá
1+ $7.5000
Qty
$7.5000
551600000001anopb
551600000-001A/NOPB
BOARD WEBENCH SO8/SOP LM3404/2
View more
Mã Sản phẩm: 551600000-001A/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
551600003001a
551600003-001A
BOARD WEBENCH MSOP LM3402
View more
Mã Sản phẩm: 551600003-001A
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $24.5000
Qty
$24.5000
6005410046
6005-410-046
KIT EVAL CY3267-POWERPSOC
View more
Mã Sản phẩm: 6005-410-046
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $190.2800
Qty
$190.2800
add5211cpevalz
ADD5211CP-EVALZ
EVAL BOARD WHITE LED DRV ADD5211
View more
Mã Sản phẩm: ADD5211CP-EVALZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $250.0000
Qty
$250.0000
add5211ebevalz
ADD5211EB-EVALZ
EVAL BOARD LED DRIVER ADD5211
View more
Mã Sản phẩm: ADD5211EB-EVALZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $61.2500
Qty
$61.2500
adm00435
ADM00435
BOARD DEMO LED DVR MCP1643 0.5W
View more
Mã Sản phẩm: ADM00435
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+ $14.9900
Qty
$14.9900
adm00641
ADM00641
BOARD EVAL FOR MCP1664
View more
Mã Sản phẩm: ADM00641
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+ $85.0000
Qty
$85.0000
adm00651
ADM00651
BOARD EVAL FOR HV9805
View more
Mã Sản phẩm: ADM00651
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+ $40.0000
Qty
$40.0000
131671hmc976lp3e
131671-HMC976LP3E
BOARD EVAL LDO HMC976
View more
Mã Sản phẩm: 131671-HMC976LP3E
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $333.9300
Qty
$333.9300
410096
410-096
PMODREG1 VOLTAGE REGULATOR
View more
Mã Sản phẩm: 410-096
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $15.9900
Qty
$15.9900
adm00468
ADM00468
BOARD EVAL FOR MCP1710
View more
Mã Sản phẩm: ADM00468
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+ $11.9900
Qty
$11.9900
adm7150cpevalz
ADM7150CP-EVALZ
EVAL BOARD LDO REG 800MA ADM7150
View more
Mã Sản phẩm: ADM7150CP-EVALZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $61.2500
Qty
$61.2500
adm7151cp02evalz
ADM7151CP-02-EVALZ
EVAL BOARD LDO REG 800MA ADM7151
View more
Mã Sản phẩm: ADM7151CP-02-EVALZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $61.2500
Qty
$61.2500
adm7154cp33evalz
ADM7154CP-3.3EVALZ
EVAL BOARD FOR ADM7154CP
View more
Mã Sản phẩm: ADM7154CP-3.3EVALZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $61.2500
Qty
$61.2500
adm7154rd18evalz
ADM7154RD-1.8EVALZ
EVAL BOARD FOR ADM7154RD
View more
Mã Sản phẩm: ADM7154RD-1.8EVALZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $61.2500
Qty
$61.2500
adm7155cp02evalz
ADM7155CP-02-EVALZ
EVAL BOARD FOR ADM7155CP
View more
Mã Sản phẩm: ADM7155CP-02-EVALZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $61.2500
Qty
$61.2500
adm7160cpevalz
ADM7160CP-EVALZ
EVAL BOARD LDO REG 200MA ADM7160
View more
Mã Sản phẩm: ADM7160CP-EVALZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $61.2500
Qty
$61.2500
adm7160ujevalz
ADM7160UJ-EVALZ
EVAL BOARD LDO REG 200MA ADM7160
View more
Mã Sản phẩm: ADM7160UJ-EVALZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $61.2500
Qty
$61.2500
14103041aisaltera
14-103-04-1-AIS-ALTERA
KIT NANOBOARD AND CYCLONEII DC
View more
Mã Sản phẩm: 14-103-04-1-AIS-ALTERA
Nhà sản xuất: Altium
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
14103041aislattice
14-103-04-1-AIS-LATTICE
KIT NANOBOARD AND LATTICEECP DC
View more
Mã Sản phẩm: 14-103-04-1-AIS-LATTICE
Nhà sản xuất: Altium
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
14103041aisxilinx
14-103-04-1-AIS-XILINX
KIT NANOBOARD AND SPARTAN3 DC
View more
Mã Sản phẩm: 14-103-04-1-AIS-XILINX
Nhà sản xuất: Altium
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
210044
210-044
SPARTAN 3 200K
View more
Mã Sản phẩm: 210-044
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $149.0000
Qty
$149.0000
21004410
210-044-10
SPARTAN 3 1000K
View more
Mã Sản phẩm: 210-044-10
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $199.0000
Qty
$199.0000
210087
210-087
SPARTAN 3E STARTER SE BOARD
View more
Mã Sản phẩm: 210-087
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $189.0000
Qty
$189.0000
210108
210-108
SPARTAN 3E 1600 S3E 1600 BOARD
View more
Mã Sản phẩm: 210-108
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $232.0400
Qty
$232.0400
210256
210-256
FMC CARRIER-S6 SPARTAN 6
View more
Mã Sản phẩm: 210-256
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $253.1100
Qty
$253.1100
41004410p
410-044-10P
BOARD SPARTAN3 1000K
View more
Mã Sản phẩm: 410-044-10P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
410044p
410-044P
BOARD SPARTAN3 200K
View more
Mã Sản phẩm: 410-044P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
02078267
020-78267
MODULE BASIC STAMP COLLECTION
View more
Mã Sản phẩm: 020-78267
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
02212100
02212-100
QUICK START KIT FOR RL78/G14
View more
Mã Sản phẩm: 02212-100
Nhà sản xuất: BNS Solutions
SL Giá
1+ $99.0000
Qty
$99.0000
10023422
100-2342-2
BOARD DEV FOR BF5XX
View more
Mã Sản phẩm: 100-2342-2
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $555.0000
Qty
$555.0000
1003020
100-3020
KIT BLACKFIN STARTER CM-BF537E
View more
Mã Sản phẩm: 100-3020
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $999.0000
Qty
$999.0000
1003040
100-3040
KIT BLACKFIN STARTER CM-BF548
View more
Mã Sản phẩm: 100-3040
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $999.0000
Qty
$999.0000
10041102
100-4110-2
COMPUTER SGL BOARD SBC-I.MX51
View more
Mã Sản phẩm: 100-4110-2
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $325.0000
Qty
$325.0000
1004120
100-4120
KIT DEV STARTER I.MX53
View more
Mã Sản phẩm: 100-4120
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $853.0000
Qty
$853.0000
1010343
101-0343
PROTOTYPING BOARD FOR BL1800
View more
Mã Sản phẩm: 101-0343
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010359
101-0359
KIT DEVELOPMENT BASIC RABBIT2000
View more
Mã Sản phẩm: 101-0359
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010360
101-0360
KIT DEV RABBIT 2000 INT'L
View more
Mã Sản phẩm: 101-0360
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
410063p
410-063P
BOARD PMODDA1 FOR AD7303
View more
Mã Sản phẩm: 410-063P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $24.9900
Qty
$24.9900
410113p
410-113P
BOARD PMODDA2 FOR DAC121S101
View more
Mã Sản phẩm: 410-113P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $28.9900
Qty
$28.9900
410191p
410-191P
PMODI2S STEREO AUDIO OUTPUT DAC
View more
Mã Sản phẩm: 410-191P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $21.5900
Qty
$21.5900
410241p
410-241P
PMODDA3 SINGLE 16-BIT DAC MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 410-241P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $46.0000
Qty
$46.0000
410245pkit
410-245P-KIT
PMODDA4 8-CH 12-BIT DAC MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 410-245P-KIT
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $37.0000
Qty
$37.0000
6026410000pboard
6026-410-000P-BOARD
AD9739A FMC CARD
View more
Mã Sản phẩm: 6026-410-000P-BOARD
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
702165
702165
MODULE EVAL THS8200 VIDEO DAC
View more
Mã Sản phẩm: 702165
Nhà sản xuất: Spectrum Digital Inc
SL Giá
1+ $199.0000
Qty
$199.0000
935295617598
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ad9102ebz
AD9102-EBZ
BOARD EVAL FOR AD9102
View more
Mã Sản phẩm: AD9102-EBZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $516.7800
Qty
$516.7800
ad9106ebz
AD9106-EBZ
BOARD EVAL FOR AD9106
View more
Mã Sản phẩm: AD9106-EBZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $516.7800
Qty
$516.7800
1552
SL Giá
1+ $9.9500
Qty
$9.9500
1752
1752
EVAL BOARD FOR MAX9744
View more
Mã Sản phẩm: 1752
Nhà sản xuất: Adafruit Industries LLC
SL Giá
1+ $19.9500
Qty
$19.9500
410233pkit
410-233P-KIT
PMODAMP2 AUDIO AMPLIFIER
View more
Mã Sản phẩm: 410-233P-KIT
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $21.9900
Qty
$21.9900
410270pkit
410-270P-KIT
PMODAMP3 STEREO POWER AMPLIFIER
View more
Mã Sản phẩm: 410-270P-KIT
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $19.9900
Qty
$19.9900
as1701-db
AS1701 DB
BOARD DEMO AS1701
View more
Mã Sản phẩm: AS1701 DB
Nhà sản xuất: ams
SL Giá
1+ $71.9600
Qty
$71.9600
as1702vdkst
AS1702V_DK_ST
BOARD DEMO AS1702V-05V
View more
Mã Sản phẩm: AS1702V_DK_ST
Nhà sản xuất: ams
SL Giá
1+ $71.9600
Qty
$71.9600
as1702dkst
AS1702_DK_ST
BOARD DEMO AS1702-05
View more
Mã Sản phẩm: AS1702_DK_ST
Nhà sản xuất: ams
SL Giá
1+ $71.9600
Qty
$71.9600
as1706-db
AS1706 DB
BOARD DEMO AS1706
View more
Mã Sản phẩm: AS1706 DB
Nhà sản xuất: ams
SL Giá
1+ $71.9600
Qty
$71.9600
bd28411muvevk001
BD28411MUV-EVK-001
EVAL BOARD FOR IC BD28411MUV
View more
Mã Sản phẩm: BD28411MUV-EVK-001
Nhà sản xuất: Rohm Semiconductor
SL Giá
1+ $170.2400
Qty
$170.2400
bob11044
BOB-11044
TPA2005D1 AUDIO AMP MONO 1.4W
View more
Mã Sản phẩm: BOB-11044
Nhà sản xuất: SparkFun Electronics
SL Giá
1+ $7.9500
Qty
$7.9500
1010131
101-0131
KIT SOURCING DRIVER 2CHIPS
View more
Mã Sản phẩm: 101-0131
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
551011367011nopb
551011367-011/NOPB
BOARD WEBENCH BUILD IT LM2598
View more
Mã Sản phẩm: 551011367-011/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $10.2000
Qty
$10.2000
551011367021
551011367-021
BOARD WEBENCH BUILD IT LM2599
View more
Mã Sản phẩm: 551011367-021
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $16.2300
Qty
$16.2300
551011367031
551011367-031
BOARD WEBENCH BUILD IT LM2595
View more
Mã Sản phẩm: 551011367-031
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $16.2300
Qty
$16.2300
551011367041
551011367-041
BOARD WEBENCH BUILD IT
View more
Mã Sản phẩm: 551011367-041
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
551011367051
551011367-051
BOARD WEBENCH BUILD IT LM2586/88
View more
Mã Sản phẩm: 551011367-051
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $15.2000
Qty
$15.2000
551011367051nopb
551011367-051/NOPB
BOARD WEBENCH BUILD IT LM2586/88
View more
Mã Sản phẩm: 551011367-051/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $16.2300
Qty
$16.2300
551011367061nopb
551011367-061/NOPB
BOARD WEBENCH LM2577,LM2585/87
View more
Mã Sản phẩm: 551011367-061/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $10.2000
Qty
$10.2000
55101136751nopb
551011367-51/NOPB
BOARD WEBENCH BUILD IT LM2586/88
View more
Mã Sản phẩm: 551011367-51/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
551600142002nopb
551600142-002/NOPB
WEBENCH BUILD IT BOARD LM3150
View more
Mã Sản phẩm: 551600142-002/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $10.2000
Qty
$10.2000
410064pkit
410-064P-KIT
BOARD PMODAD1 FOR AD7476A
View more
Mã Sản phẩm: 410-064P-KIT
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $37.0000
Qty
$37.0000
410217pkit
410-217P-KIT
BOARD PMODAD2 FOR AD7991
View more
Mã Sản phẩm: 410-217P-KIT
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $24.9900
Qty
$24.9900
410243p
410-243P
PMODAD5 ADC 4CH 24BIT 4.8KHZ
View more
Mã Sản phẩm: 410-243P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $40.0000
Qty
$40.0000
6026410001pboard
6026-410-001P-BOARD
AD9467 FMC CARD
View more
Mã Sản phẩm: 6026-410-001P-BOARD
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
935292533598
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
935292534598
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
935292535598
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
935292536598
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
935296937598
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
935296939598
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
02170100
02170-100
E INK QUICK START KIT
View more
Mã Sản phẩm: 02170-100
Nhà sản xuất: BNS Solutions
SL Giá
1+ $69.9700
Qty
$69.9700
0429661000
0429661000
HUMAN INTERFACE KIT
View more
Mã Sản phẩm: 0429661000
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $546.9300
Qty
$546.9300
0739313022
0739313022
QSFP EVAL TEST BOARD W/SMASFULL
View more
Mã Sản phẩm: 0739313022
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
0739313092
0739313092
SFP+ EVAL BRD SMAS FULL TURN KEY
View more
Mã Sản phẩm: 0739313092
Nhà sản xuất: Molex Inc
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
0904430000
090-44300-00
KIT DEVELOPMENT SA.3XM
View more
Mã Sản phẩm: 090-44300-00
Nhà sản xuất: Microsemi FTD
SL Giá
1+ $487.5000
Qty
$487.5000
10000r4024
10000R-40-24
MINI FX/FT EVALUATION KIT
View more
Mã Sản phẩm: 10000R-40-24
Nhà sản xuất: Echelon Corporation
SL Giá
1+ $395.0000
Qty
$395.0000
10000r4027
10000R-40-27
MINI FX/PL EVALUATION KIT
View more
Mã Sản phẩm: 10000R-40-27
Nhà sản xuất: Echelon Corporation
SL Giá
1+ $395.0000
Qty
$395.0000
10020r4024
10020R-40-24
NODEBUILDER FX/FT DEV TOOL
View more
Mã Sản phẩm: 10020R-40-24
Nhà sản xuất: Echelon Corporation
SL Giá
1+ $2.0000
Qty
$2.0000
10020r4027
10020R-40-27
NODEBUILDER FX/PL DEV TOOL
View more
Mã Sản phẩm: 10020R-40-27
Nhà sản xuất: Echelon Corporation
SL Giá
1+ $3.0000
Qty
$3.0000
10070r4354
10070R-43-54
EVAL KIT FOR FT 6000
View more
Mã Sản phẩm: 10070R-43-54
Nhà sản xuất: Echelon Corporation
SL Giá
1+ $895.0000
Qty
$895.0000
23002
SL Giá
1+ $150.0000
Qty
$150.0000
23009
23009
ADAPTOR MODULE EMP300 16SOIC
View more
Mã Sản phẩm: 23009
Nhà sản xuất: Needhams Electronics
SL Giá
1+ $150.0000
Qty
$150.0000
23010
23010
SOIC20 MODULE EMP-300-110V
View more
Mã Sản phẩm: 23010
Nhà sản xuất: Needhams Electronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
23011
23011
SOIC28-A MODULE EMP-300-110V
View more
Mã Sản phẩm: 23011
Nhà sản xuất: Needhams Electronics
SL Giá
1+ $150.0000
Qty
$150.0000
23053
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4028z
4028Z
ADAPTER ZIF 40/28 PIN
View more
Mã Sản phẩm: 4028Z
Nhà sản xuất: MicroEngineering Labs Inc
SL Giá
1+ $34.9500
Qty
$34.9500
612a
612A
ADAPTER PROGRAMMER 68-PGA
View more
Mã Sản phẩm: 612A
Nhà sản xuất: Xeltek
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
612a04
612A-04
ADAPTER PROGRAMMER 68-PGA
View more
Mã Sản phẩm: 612A-04
Nhà sản xuất: Xeltek
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
703267gc100ea
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
703288gc100ea
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
01
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
02000001
020-00001
3 FUNCTION UNIVERSAL REMOTE
View more
Mã Sản phẩm: 020-00001
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $10.0000
Qty
$10.0000
0330ab0011
0330.AB0.011
APPLICATION BOARD
View more
Mã Sản phẩm: 0330.AB0.011
Nhà sản xuất: Bosch Sensortec
SL Giá
1+ $185.6300
Qty
$185.6300
0330ab0111
0330.AB0.111
APPLICATION BOARD W/BLUETOOTH
View more
Mã Sản phẩm: 0330.AB0.111
Nhà sản xuất: Bosch Sensortec
SL Giá
1+ $222.7500
Qty
$222.7500
0330db0022
0330.DB0.022
DEVELOPMENT BOARD FOR SENSOR ICS
View more
Mã Sản phẩm: 0330.DB0.022
Nhà sản xuất: Bosch Sensortec
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
04
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
07
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
08
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
09
09
FAMILY MODULE 09A/09B
View more
Mã Sản phẩm: 09
Nhà sản xuất: Needhams Electronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10022541
100-2254-1
EXTENDER BOARD FOR DEV-BF5XX
View more
Mã Sản phẩm: 100-2254-1
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $77.0000
Qty
$77.0000