Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
nguon-xung-3a-5v4v33v27v18v
ATC03
AT-COM
2
In-stock
Nguồn Xung 3A 5V/4V/3.3V/2.7V/1.8V
Mã Sản phẩm: ATC03
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 125,000đ
5 115,000đ
25 105,000đ
50+ 100,000đ
Qty
125,000đ
Qty Price
1 125,000đ
5 115,000đ
25 105,000đ
50+ 100,000đ
Qty
Min: 1
l5973-step-down-dual-power-supply
ATC18 ADJ Voltage and 3.3V Fixed
AT-COM
1
In-stock
L5973 Step Down - Dual Power Supply
ADJ Voltage and 3.3V Fixed
Mã Sản phẩm: ATC18
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 140,000đ
5 133,000đ
24 126,000đ
50+ 119,000đ
Qty
140,000đ
Qty Price
1 140,000đ
5 133,000đ
24 126,000đ
50+ 119,000đ
Qty
Min: 1