114231572
SL Giá
1+ $397.7550
Qty
$397.7550
114231575
SL Giá
1+ $433.3600
Qty
$433.3600
114231581
SL Giá
1+ $793.3550
Qty
$793.3550
114231583
SL Giá
1+ $874.6100
Qty
$874.6100
114231592
SL Giá
1+ $431.4000
Qty
$431.4000
114231593
SL Giá
1+ $431.4000
Qty
$431.4000
114231597
SL Giá
1+ $431.4000
Qty
$431.4000
114231599
SL Giá
1+ $431.4000
Qty
$431.4000
114231620
SL Giá
1+ $416.1600
Qty
$416.1600
114231622
SL Giá
1+ $453.7800
Qty
$453.7800
10cpv120
10CPV120
MOD PHASE CONTROL SSR 10A 120VAC
View more
Mã Sản phẩm: 10CPV120
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10cpv240
10CPV240
MOD PHASE CONTROL SSR 10A 240VAC
View more
Mã Sản phẩm: 10CPV240
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10lpcv24110
10LPCV24110
CONTROLLER LOAD .20-110A 0-10VDC
View more
Mã Sản phẩm: 10LPCV24110
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $461.5000
Qty
$461.5000
10lpcv2415
10LPCV2415
CONTROLLER LOAD .10-15A 0-10VDC
View more
Mã Sản phẩm: 10LPCV2415
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $301.8000
Qty
$301.8000
10lpcv2425
10LPCV2425
CONTROLLER LOAD .10-25A 0-10VDC
View more
Mã Sản phẩm: 10LPCV2425
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $355.0700
Qty
$355.0700
10lpcv2440
10LPCV2440
CONTROLLER LOAD .10-40A 0-10VDC
View more
Mã Sản phẩm: 10LPCV2440
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $407.4200
Qty
$407.4200
10lpcv2475
10LPCV2475
CONTROLLER LOAD .15-75A 0-10VDC
View more
Mã Sản phẩm: 10LPCV2475
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $443.7780
Qty
$443.7780
10pcv2415
10PCV2415
POWER CONTROL SSR 15A DC IN 240V
View more
Mã Sản phẩm: 10PCV2415
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $102.3500
Qty
$102.3500
10pcv2425
10PCV2425
POWER CONTROL SSR 25A DC IN 240V
View more
Mã Sản phẩm: 10PCV2425
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $113.3500
Qty
$113.3500
10pcv2440
10PCV2440
POWER CONTROL SSR 40A DC IN 240V
View more
Mã Sản phẩm: 10PCV2440
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $133.8500
Qty
$133.8500
0830598411
08-305984-11
ADAPTER WITH SMD TYPE TX2SA
View more
Mã Sản phẩm: 08-305984-11
Nhà sản xuất: Aries Electronics
SL Giá
1+ $10.5700
Qty
$10.5700
0830747211
08-307472-11
ADAPTER WITH SMD TYPE TX2SA
View more
Mã Sản phẩm: 08-307472-11
Nhà sản xuất: Aries Electronics
SL Giá
1+ $10.5700
Qty
$10.5700
113937613
SL Giá
1+ $698.4200
Qty
$698.4200
113937616
SL Giá
1+ $708.4600
Qty
$708.4600
113937618
SL Giá
1+ $493.3400
Qty
$493.3400
113937620
SL Giá
1+ $736.2500
Qty
$736.2500
113937622
SL Giá
1+ $750.2900
Qty
$750.2900
113937627
SL Giá
1+ $831.1400
Qty
$831.1400
113937628
SL Giá
1+ $961.7800
Qty
$961.7800
113937629
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
03540506z
03540506Z
RELAY SOCKET HOUSING ISO
View more
Mã Sản phẩm: 03540506Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $4.2000
Qty
$4.2000
03540507z
03540507Z
RELAY SOCKET HOUSING MICRO TRIPL
View more
Mã Sản phẩm: 03540507Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $8.3200
Qty
$8.3200
03540535z
03540535Z
RELAY SOCKET HOUSING POWER
View more
Mã Sản phẩm: 03540535Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $5.7600
Qty
$5.7600
03540536z
03540536Z
RELAY SOCKET HOUSING ISO DOUBLE
View more
Mã Sản phẩm: 03540536Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $6.5000
Qty
$6.5000
03540542z
03540542Z
REALY SOCKET HOUSING ISO 9PIN
View more
Mã Sản phẩm: 03540542Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $6.4400
Qty
$6.4400
03540551z
03540551Z
RELAY SOCKET HOUSING 280 MICRO
View more
Mã Sản phẩm: 03540551Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $11.0250
Qty
$11.0250
113931436
SL Giá
1+ $1.6400
Qty
$1.6400
113938240
SL Giá
1+ $29.5900
Qty
$29.5900
114155261
SL Giá
1+ $14.5400
Qty
$14.5400
114191066
SL Giá
1+ $4.7400
Qty
$4.7400
513930281
SL Giá
1+ $20.6000
Qty
$20.6000
5535868
5535868
OUTPUT MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 5535868
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6301a
6301A
OUTPUT MODULE DC STANDARD 5VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6301A
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6311
6311
OUTPUT MODULE DC STD 20MA 5VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6311
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $40.2700
Qty
$40.2700
6321
6321
OUTPUT MODULE DC STD 20MA 5VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6321
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $49.7700
Qty
$49.7700
6341
6341
OUTPUT MODULE DC STD 25MA 15VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6341
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6351
6351
OUTPUT MODULE DC STD 25MA 15VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6351
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6401a
6401A
OUTPUT MODULE AC STANDARD 5VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6401A
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6402a
6402A
OUTPUT MODULE AC STANDARD 5VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6402A
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6411
6411
OUTPUT MODULE AC STD 20MA 5VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6411
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $44.9800
Qty
$44.9800
0133560000
0133560000
RELAY GEN PURPOSE SPST 5A 24V
View more
Mã Sản phẩm: 0133560000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $43.8800
Qty
$43.8800
0133660000
0133660000
RELAY GEN PURPOSE SPST 5A 24V
View more
Mã Sản phẩm: 0133660000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $43.8800
Qty
$43.8800
0157160000
0157160000
RELAY GENERAL PURPOSE SPDT 120V
View more
Mã Sản phẩm: 0157160000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0178060000
0178060000
RELAY GEN PURPOSE SPDT 3A 24V
View more
Mã Sản phẩm: 0178060000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $73.7200
Qty
$73.7200
02040504txn
02040504TXN
STARTER RELAY NO 4PIN 24V 40A
View more
Mã Sản phẩm: 02040504TXN
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $28.8570
Qty
$28.8570
02040601z
02040601Z
RELAY AUTOMOTIVE SPST 25A 12V
View more
Mã Sản phẩm: 02040601Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
02040603z
02040603Z
RELAY AUTOMOTIVE SPDT 20A 12V
View more
Mã Sản phẩm: 02040603Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
02040605z
02040605Z
RELAY AUTOMOTIVE SPST 25A 12V
View more
Mã Sản phẩm: 02040605Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
02040612z
02040612Z
RELAY AUTOMOTIVE SPDT 15A 24V
View more
Mã Sản phẩm: 02040612Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $9.1800
Qty
$9.1800
02040701txn
02040701TXN
ISO MINI RELAY NO 4PIN 12V 30A
View more
Mã Sản phẩm: 02040701TXN
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $6.1880
Qty
$6.1880
13930268
SL Giá
1+ $332.6900
Qty
$332.6900
2282075
2282075
I/O MOUNTING BOARD
View more
Mã Sản phẩm: 2282075
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $74.9700
Qty
$74.9700
2282088
2282088
I/O MOUNTING BOARD
View more
Mã Sản phẩm: 2282088
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $126.5000
Qty
$126.5000
2282091
2282091
I/O MOUNTING BOARD
View more
Mã Sản phẩm: 2282091
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $169.3200
Qty
$169.3200
2900066
2900066
CONN TERM BLOCK
View more
Mã Sản phẩm: 2900066
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
2900068
2900068
CONN TERM BLOCK
View more
Mã Sản phẩm: 2900068
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $995.0000
Qty
$995.0000
2900190
2900190
CONN TERM BLOCK
View more
Mã Sản phẩm: 2900190
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $808.0000
Qty
$808.0000
2900892
2900892
CONN TERM BLOCK
View more
Mã Sản phẩm: 2900892
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $527.0000
Qty
$527.0000
2900899
2900899
CONN TERM BLOCK
View more
Mã Sản phẩm: 2900899
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
2962023
2962023
I/O MOUNTING BOARD 16POS
View more
Mã Sản phẩm: 2962023
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $639.0000
Qty
$639.0000
73gii020
73G-II020
I/O MODULE 0-20MA 12-BIT;4.88UA
View more
Mã Sản phẩm: 73G-II020
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
73gii420
73G-II420
I/O MODULE 4-20MA 12-BIT;3.91UA
View more
Mã Sản phẩm: 73G-II420
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
73gii5000
73G-II5000
I/O MODULE 0-5A 12-BIT;1.22MA
View more
Mã Sản phẩm: 73G-II5000
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
73gitcj
73G-ITCJ
I/O MODULE J TYPE 12-BIT
View more
Mã Sản phẩm: 73G-ITCJ
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
73gitck
73G-ITCK
I/O MODULE K TYPE 12-BIT
View more
Mã Sản phẩm: 73G-ITCK
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
73gitcr
73G-ITCR
I/O MODULE R TYPE 12-BIT
View more
Mã Sản phẩm: 73G-ITCR
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
73gitct
73G-ITCT
I/O MODULE T TYPE 12-BIT
View more
Mã Sản phẩm: 73G-ITCT
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
73gitp590
73G-ITP590
I/O MODULE AD590
View more
Mã Sản phẩm: 73G-ITP590
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
73gitr100
73G-ITR100
I/O MODULE RTD 12-BIT
View more
Mã Sản phẩm: 73G-ITR100
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
73giv1
73G-IV1
I/O MODULE 0-1VDC 12-BIT;244.10U
View more
Mã Sản phẩm: 73G-IV1
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
113930281
SL Giá
1+ $28.6100
Qty
$28.6100
6101
6101
INPUT MODULE DC 34MA 5VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6101
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6101a
6101A
INPUT MODULE DC 34MA 5VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6101A
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6131
6131
INPUT MODULE DC 16MA 15VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6131
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6201a
6201A
INPUT MODULE AC 6MA 5VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6201A
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6202a
6202A
INPUT MODULE AC 5MA 5VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6202A
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6231
6231
INPUT MODULE AC 10MA 15VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6231
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
6232
6232
INPUT MODULE AC 8MA 15VDC
View more
Mã Sản phẩm: 6232
Nhà sản xuất: Crydom Co.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
70iac15a
70-IAC15A
INPUT MODULE AC 6MA 15VDC
View more
Mã Sản phẩm: 70-IAC15A
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $13.0500
Qty
$13.0500
70iac24
70-IAC24
INPUT MODULE AC 8MA 24VDC
View more
Mã Sản phẩm: 70-IAC24
Nhà sản xuất: Grayhill Inc
SL Giá
1+ $13.0500
Qty
$13.0500
02040700txn
02040700TXN
METAL BRACKET FOR RELAY
View more
Mã Sản phẩm: 02040700TXN
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.5630
Qty
$0.5630
02040700z
02040700Z
METAL BRACKET FOR RELAY
View more
Mã Sản phẩm: 02040700Z
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.2580
Qty
$0.2580
0830598410
08-305984-10
ADAPTER FOR TX2SA
View more
Mã Sản phẩm: 08-305984-10
Nhà sản xuất: Aries Electronics
SL Giá
1+ $11.8000
Qty
$11.8000
0830747210
08-307472-10
ADAPTER FOR TX2SA
View more
Mã Sản phẩm: 08-307472-10
Nhà sản xuất: Aries Electronics
SL Giá
1+ $11.8000
Qty
$11.8000
113931619
SL Giá
1+ $0.4700
Qty
$0.4700
113931624
1-1393162-4
RELAY ACCY
View more
Mã Sản phẩm: 1-1393162-4
SL Giá
1+ $0.7560
Qty
$0.7560
113931625
SL Giá
1+ $0.4050
Qty
$0.4050
113938242
1-1393824-2
RELAY SPRING
View more
Mã Sản phẩm: 1-1393824-2
SL Giá
1+ $10.2638
Qty
$10.2638
114374366
SL Giá
1+ $29.4560
Qty
$29.4560
1060860000
1060860000
TAG MARKER 10/5MM BLANK 1=10PC
View more
Mã Sản phẩm: 1060860000
Nhà sản xuất: Weidmuller
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call