Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
module-led-7-doan
ATC16
AT-COM
1
In-stock
Module LED 7 đoạn
Mã Sản phẩm: ATC16
Nhà sản xuất: AT-COM
SL Giá
1 170,000đ
5 161,500đ
25 153,000đ
50+ 144,500đ
Qty
170,000đ
Qty Price
1 170,000đ
5 161,500đ
25 153,000đ
50+ 144,500đ
Qty
Min: 1