091301700
0913.017.00
ID CPR.02.VP/AB-ATS READER RS232
View more
Mã Sản phẩm: 0913.017.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $619.1800
Qty
$619.1800
126002000
1260.020.00
ID ISC.LR2000-A LONG RANGE HF
View more
Mã Sản phẩm: 1260.020.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
126002100
1260.021.00
ID ISC.LRM2000-A LONG RANGE READ
View more
Mã Sản phẩm: 1260.021.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $2.0000
Qty
$2.0000
126002200
1260.022.00
ID ISC.LRM2000-B LONG RANDE READ
View more
Mã Sản phẩm: 1260.022.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $2.0000
Qty
$2.0000
152400001
1524.000.01
ID ISC.PRH101-A HAND-HELD READER
View more
Mã Sản phẩm: 1524.000.01
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $381.7800
Qty
$381.7800
152400101
1524.001.01
ID ISC.PRH101-USB HND-HLD READR
View more
Mã Sản phẩm: 1524.001.01
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $409.5500
Qty
$409.5500
152400300
1524.003.00
ID ISC.PRH110-A HAND-HELD READR
View more
Mã Sản phẩm: 1524.003.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
152400400
1524.004.00
ID ISC.PRH101-B BLUETOOTH READER
View more
Mã Sản phẩm: 1524.004.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
163800001
1638.000.01
ID ISC.MR101-A MID RANGE READER
View more
Mã Sản phẩm: 1638.000.01
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
163800102
1638.001.02
ID ISC.MR101-USB MID READR USB
View more
Mã Sản phẩm: 1638.001.02
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
100254
100254
RFID INLAY LABEL UHF AD-318M5
View more
Mã Sản phẩm: 100254
Nhà sản xuất: Avery Dennison RFID
SL Giá
1+ $0.1427
Qty
$0.1427
100256
100256
RFID INLAY LABEL UHF AD-233M5
View more
Mã Sản phẩm: 100256
Nhà sản xuất: Avery Dennison RFID
SL Giá
1+ $0.1361
Qty
$0.1361
100273
100273
RFID LABEL WET 128BIT AD-451M5
View more
Mã Sản phẩm: 100273
Nhà sản xuất: Avery Dennison RFID
SL Giá
1+ $1.4200
Qty
$1.4200
100286
100286
RFID INLAY LABEL UHF AD-160U7
View more
Mã Sản phẩm: 100286
Nhà sản xuất: Avery Dennison RFID
SL Giá
1+ $0.1505
Qty
$0.1505
100306
100306
RFID UHF LABEL AD-236U7
View more
Mã Sản phẩm: 100306
Nhà sản xuất: Avery Dennison RFID
SL Giá
1+ $0.6100
Qty
$0.6100
100307
100307
RFID INLAY LABEL UHF AD-320U7
View more
Mã Sản phẩm: 100307
Nhà sản xuất: Avery Dennison RFID
SL Giá
1+ $0.1409
Qty
$0.1409
100311
100311
RFID INLAY LABEL UHF AD-180U7
View more
Mã Sản phẩm: 100311
Nhà sản xuất: Avery Dennison RFID
SL Giá
1+ $0.1455
Qty
$0.1455
20920000001
20920000001
RFID TRANSPONDER DUM
View more
Mã Sản phẩm: 20920000001
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $32.9700
Qty
$32.9700
20926410102
20926410102
PT 86 (HT) UHF TRANSPONDER
View more
Mã Sản phẩm: 20926410102
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $38.4600
Qty
$38.4600
20926410202
20926410202
VT 86 (HT) UHF TRANSPONDER
View more
Mã Sản phẩm: 20926410202
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $23.6600
Qty
$23.6600
clrc63201t0fe112
CLRC63201T/0FE,112
IC I.CODE HS READER 32SO
View more
Mã Sản phẩm: CLRC63201T/0FE,112
Nhà sản xuất: NXP Semiconductors
SL Giá
1+ $14.2400
Qty
$14.2400
ad9960bstz
AD9960BSTZ
IC TXRX MXFE RFID READER 80LQFP
View more
Mã Sản phẩm: AD9960BSTZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $27.7400
Qty
$27.7400
ad9960bstzrl
AD9960BSTZRL
IC MXFE FOR RFID READER/TXRX
View more
Mã Sản phẩm: AD9960BSTZRL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $19.0313
Qty
$19.0313
ad9961bcpz
AD9961BCPZ
IC MXFE FOR RFID 72LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD9961BCPZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $46.3100
Qty
$46.3100
ad9961bcpzrl
AD9961BCPZRL
IC MXFE FOR RFID 72LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD9961BCPZRL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $31.6200
Qty
$31.6200
ad9963bcpz
AD9963BCPZ
IC DAC DUAL 16BIT 72LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD9963BCPZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $48.7600
Qty
$48.7600
ad9963bcpzrl
AD9963BCPZRL
IC DAC DUAL 16BIT 72LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD9963BCPZRL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $36.2280
Qty
$36.2280
as3909bqtm
AS3909-BQTM
IC RF 27MHZ TRANSCEIVER 32TQFN
View more
Mã Sản phẩm: AS3909-BQTM
Nhà sản xuất: ams
SL Giá
1+ $2.5452
Qty
$2.5452
as3909bqtt
AS3909-BQTT
IC RF 27MHZ TRANSCEIVER 32TQFN
View more
Mã Sản phẩm: AS3909-BQTT
Nhà sản xuất: ams
SL Giá
1+ $2.4240
Qty
$2.4240
as3910bqft
AS3910-BQFT
IC RFID READER 13.56MHZ 32-QFN
View more
Mã Sản phẩm: AS3910-BQFT
Nhà sản xuất: ams
SL Giá
1+ $3.6201
Qty
$3.6201
126900301
1269.003.01
ID ISC.ANT.PS-B ANT PWR SPLITTER
View more
Mã Sản phẩm: 1269.003.01
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $319.0100
Qty
$319.0100
126900501
1269.005.01
ID ISC.DAT-A DYNMIC ANT TUN BORD
View more
Mã Sản phẩm: 1269.005.01
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $637.2100
Qty
$637.2100
165400000
1654.000.00
ID ISC.ANT.EC EXT CABLE L-R ANT
View more
Mã Sản phẩm: 1654.000.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $54.0400
Qty
$54.0400
165400200
1654.002.00
ID ISC.ANT.C2-A UHF ANT CABLE 2M
View more
Mã Sản phẩm: 1654.002.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $63.1900
Qty
$63.1900
165400300
1654.003.00
ID ISC.ANT.C6-A UHF ANT CABLE 6M
View more
Mã Sản phẩm: 1654.003.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $74.8400
Qty
$74.8400
169000000
1690.000.00
ID CAB.RS-A CABLE 232/485 PWRSUP
View more
Mã Sản phẩm: 1690.000.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $26.5600
Qty
$26.5600
169100001
1691.000.01
ID ISC.MS.MR/PR-A MOUNTING SET
View more
Mã Sản phẩm: 1691.000.01
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $34.4400
Qty
$34.4400
196600000
1966.000.00
ID ISC.MAT-A MANUAL ANT TUN BRD
View more
Mã Sản phẩm: 1966.000.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
197700001
1977.000.01
ID ISC.ANT.MUX 8X ANT MULTIPLEXR
View more
Mã Sản phẩm: 1977.000.01
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $843.3900
Qty
$843.3900
20931020103
20931020103
RF-MOUNT-ANT-A
View more
Mã Sản phẩm: 20931020103
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $185.9400
Qty
$185.9400
145100000
1451.000.00
ID ISC.ANT300/300 ANTENNA
View more
Mã Sản phẩm: 1451.000.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
145100800
1451.008.00
ID ISC.ANT800/600-DA ANT W/DAT
View more
Mã Sản phẩm: 1451.008.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
145100902
1451.009.02
ID ISC.ANT.U250/250-FCC CIRC UHF
View more
Mã Sản phẩm: 1451.009.02
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
166300000
1663.000.00
ID ISC.ANT340/240 PAD ANT
View more
Mã Sản phẩm: 1663.000.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $195.6900
Qty
$195.6900
196700000
1967.000.00
ID ISC.ANT40/30-A ANT 50 OHM
View more
Mã Sản phẩm: 1967.000.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $50.3800
Qty
$50.3800
196800000
1968.000.00
ID ISC.ANT100/100-A ANT 50 OHM
View more
Mã Sản phẩm: 1968.000.00
Nhà sản xuất: FEIG Electronic
SL Giá
1+ $53.7900
Qty
$53.7900
20932010102
20932010102
RF-ANT-WR30-EU
View more
Mã Sản phẩm: 20932010102
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $476.7900
Qty
$476.7900
20932010103
20932010103
WIDE RANGE ANT TNC SOCKET US
View more
Mã Sản phẩm: 20932010103
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $480.4500
Qty
$480.4500
20932010203
20932010203
RF-ANT-WR80-30-EU
View more
Mã Sản phẩm: 20932010203
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $880.3100
Qty
$880.3100
20932010204
20932010204
RF-ANT-WR80-30-US
View more
Mã Sản phẩm: 20932010204
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $880.3100
Qty
$880.3100
10036001
100-3600-1
KIT NFC ADAPTER PROGRAMMABLE
View more
Mã Sản phẩm: 100-3600-1
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $235.1300
Qty
$235.1300
10036011
100-3601-1
KIT NFC ADAPTER READER/WRITER
View more
Mã Sản phẩm: 100-3601-1
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $266.7500
Qty
$266.7500
20910000001
20910000001
RFID PCARTER-KIT
View more
Mã Sản phẩm: 20910000001
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $6.0000
Qty
$6.0000
20910000002
20910000002
RFID READER DUM
View more
Mã Sản phẩm: 20910000002
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $5.0000
Qty
$5.0000
20910000003
20910000003
RFID DEMO CASE WITH LAPTOP
View more
Mã Sản phẩm: 20910000003
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $14.0000
Qty
$14.0000
20910000004
20910000004
RFID PROMOTION KIT
View more
Mã Sản phẩm: 20910000004
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $2.0000
Qty
$2.0000
20910000006
20910000006
RFID DEMO CASE (W/O LAPTOP)
View more
Mã Sản phẩm: 20910000006
Nhà sản xuất: Harting
SL Giá
1+ $14.0000
Qty
$14.0000
53318510
SL Giá
1+ $161.2500
Qty
$161.2500
89c5121sk1
89C5121-SK1
KIT SMART CARD FOR AT89C5121
View more
Mã Sản phẩm: 89C5121-SK1
Nhà sản xuất: Atmel
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
active-tag-expansion-kit
ACTIVE TAG EXPANSION KIT
KIT ACTIVE TAG EXPSN AS3933/40
View more
Mã Sản phẩm: ACTIVE TAG EXPANSION KIT
Nhà sản xuất: ams
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
05-x-05-x-025
0.5 X 0.5 X 0.25
SHIELD RF STD .5 X .5 X .25"
View more
Mã Sản phẩm: 0.5 X 0.5 X 0.25
Nhà sản xuất: Fotofab
SL Giá
1+ $1.4900
Qty
$1.4900
05-x-10-x-025
0.5 X 1.0 X 0.25
SHIELD RF STD .5 X 1 X .25"
View more
Mã Sản phẩm: 0.5 X 1.0 X 0.25
Nhà sản xuất: Fotofab
SL Giá
1+ $2.0800
Qty
$2.0800
075-x-075-x-025
0.75 X 0.75 X 0.25
SHIELD RF STD .75 X .75 X .25"
View more
Mã Sản phẩm: 0.75 X 0.75 X 0.25
Nhà sản xuất: Fotofab
SL Giá
1+ $2.2400
Qty
$2.2400
075-x-1125-x-025
0.75 X 1.125 X 0.25
SHIELD RF STD .75 X 1.125 X .25"
View more
Mã Sản phẩm: 0.75 X 1.125 X 0.25
Nhà sản xuất: Fotofab
SL Giá
1+ $2.9100
Qty
$2.9100
075-x-150-x-025
0.75 X 1.50 X 0.25
SHIELD RF STD .75 X 1.5 X .25"
View more
Mã Sản phẩm: 0.75 X 1.50 X 0.25
Nhà sản xuất: Fotofab
SL Giá
1+ $3.2800
Qty
$3.2800
10-x-10-x-025
1.0 X 1.0 X 0.25
SHIELD RF STD 1 X 1 X .25"
View more
Mã Sản phẩm: 1.0 X 1.0 X 0.25
Nhà sản xuất: Fotofab
SL Giá
1+ $3.0200
Qty
$3.0200
10-x-15-x-25
1.0 X 1.5 X .25
SHIELD RF STD 1.0 X 1.5 X .25"
View more
Mã Sản phẩm: 1.0 X 1.5 X .25
Nhà sản xuất: Fotofab
SL Giá
1+ $3.8200
Qty
$3.8200
10-x-15-x-5
1.0 X 1.5 X .5
SHIELD RF STD 1 X 1.5 X .5"
View more
Mã Sản phẩm: 1.0 X 1.5 X .5
Nhà sản xuất: Fotofab
SL Giá
1+ $6.5600
Qty
$6.5600
10-x-20-x-25
1.0 X 2.0 X .25
SHIELD RF STD 1 X 2 X .25"
View more
Mã Sản phẩm: 1.0 X 2.0 X .25
Nhà sản xuất: Fotofab
SL Giá
1+ $4.7700
Qty
$4.7700
15-x-15-x-25
1.5 X 1.5 X .25
SHIELD RF STD 1.5 X 1.5 X .25"
View more
Mã Sản phẩm: 1.5 X 1.5 X .25
Nhà sản xuất: Fotofab
SL Giá
1+ $5.2500
Qty
$5.2500
0850as44a1900e
0850AS44A1900E
GSM SP10T ANTENNA SWITCH MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 0850AS44A1900E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $2.4960
Qty
$2.4960
0875as43a1850e
0875AS43A1850E
GSM ANT SWTCH MODULE QUAD BAND
View more
Mã Sản phẩm: 0875AS43A1850E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.6300
Qty
$0.6300
421052
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
423052
4230-52
IC RF SWITCH SPDT 8MSOP
View more
Mã Sản phẩm: 4230-52
Nhà sản xuất: Peregrine Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
423152
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
423752
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
423952
SL Giá
1+ $0.7400
Qty
$0.7400
424252
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
424452
4244-52
IC RF SWITCH SPDT 8MSOP
View more
Mã Sản phẩm: 4244-52
Nhà sản xuất: Peregrine Semiconductor
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
424552
SL Giá
1+ $1.2300
Qty
$1.2300
0710101
071-0101
MOD BLUETOOTH V2.0+EDR CLASS 2
View more
Mã Sản phẩm: 071-0101
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0720111
072-0111
MOD BLUETOOTH V2.0+EDR CLASS 1
View more
Mã Sản phẩm: 072-0111
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $19.6400
Qty
$19.6400
10001041
1000-1041
MODULE NETWORK 915MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 1000-1041
Nhà sản xuất: Helicomm Inc
SL Giá
1+ $18.4300
Qty
$18.4300
102500021
102500021
IC Z-WAVE MCU ZW0102 52-TQFP
View more
Mã Sản phẩm: 102500021
Nhà sản xuất: Sigma Designs Inc
SL Giá
1+ $4.8195
Qty
$4.8195
12202033
1220-2033
MODULE ZIGBEE 2.4GHZ 128K SMD
View more
Mã Sản phẩm: 1220-2033
Nhà sản xuất: Helicomm Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
12202133
1220-2133
MODULE ZIGBEE 2.4GHZ 128K HP SMD
View more
Mã Sản phẩm: 1220-2133
Nhà sản xuất: Helicomm Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
12212033
1221-2033
MODULE ZIGBEE 2.4GHZ 64K SMD
View more
Mã Sản phẩm: 1221-2033
Nhà sản xuất: Helicomm Inc
SL Giá
1+ $25.0700
Qty
$25.0700
12212133
1221-2133
MODULE ZIGBEE 2.4GHZ 64K HP SMD
View more
Mã Sản phẩm: 1221-2133
Nhà sản xuất: Helicomm Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1270462x
1270-462X
MODULE ZIGBEE 802.15.4 HP
View more
Mã Sản phẩm: 1270-462X
Nhà sản xuất: Helicomm Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
16051220
16051220
IC MPU SOC RABBIT 6000 292-BGA
View more
Mã Sản phẩm: 16051220
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $20.0000
Qty
$20.0000
27980
27980
TRANSMITTER 433MHZ RF 4-SIP
View more
Mã Sản phẩm: 27980
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adf7012brureel
ADF7012BRU-REEL
IC XMITTER ASK/FSK/GFSK 24TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: ADF7012BRU-REEL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adf7012bruz
ADF7012BRUZ
IC XMITTER ASK/FSK/GFSK 24TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: ADF7012BRUZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $3.8300
Qty
$3.8300
adf7012bruzrl
ADF7012BRUZ-RL
IC XMITTER ASK/FSK/GFSK 24TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: ADF7012BRUZ-RL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $1.8194
Qty
$1.8194
adf7012bruzrl7
ADF7012BRUZ-RL7
IC XMITTER ASK/FSK/GFSK 24TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: ADF7012BRUZ-RL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $1.9152
Qty
$1.9152
adf7901bruz
ADF7901BRUZ
IC XMITTER OOK/FSK ISM 24TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: ADF7901BRUZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $2.8044
Qty
$2.8044
adf7901bruzrl
ADF7901BRUZ-RL
IC XMITTER OOK/FSK ISM 24TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: ADF7901BRUZ-RL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $1.8194
Qty
$1.8194
adf7901bruzrl7
ADF7901BRUZ-RL7
IC XMITTER OOK/FSK ISM 24TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: ADF7901BRUZ-RL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
alphatx433s
ALPHA-TX433S
TRANSMITTER RF ALPHA 5.4V 433MHZ
View more
Mã Sản phẩm: ALPHA-TX433S
Nhà sản xuất: RF Solutions
SL Giá
1+ $9.5000
Qty
$9.5000
alphatx915s
ALPHA-TX915S
TRANSMITTER RF ALPHA 5.4V 915MHZ
View more
Mã Sản phẩm: ALPHA-TX915S
Nhà sản xuất: RF Solutions
SL Giá
1+ $5.7000
Qty
$5.7000
0005-rod-14x12
0005 ROD 1/4X12
ECCOSTOCK 1/4X12
View more
Mã Sản phẩm: 0005 ROD 1/4X12
Nhà sản xuất: Laird Technologies EMI
SL Giá
1+ $14.6000
Qty
$14.6000
0005-rod-18x12
0005 ROD 1/8X12
ECCOSTOCK 1/8X12
View more
Mã Sản phẩm: 0005 ROD 1/8X12
Nhà sản xuất: Laird Technologies EMI
SL Giá
1+ $14.0400
Qty
$14.0400
0005-sheet-14x12x12
0005 SHEET 1/4X12X12
ECCOSTOCK 1/4X12X12
View more
Mã Sản phẩm: 0005 SHEET 1/4X12X12
Nhà sản xuất: Laird Technologies EMI
SL Giá
1+ $359.3300
Qty
$359.3300
0005-sheet-18x12x12
0005 SHEET 1/8X12X12
ECCOSTOCK 1/8X12X12
View more
Mã Sản phẩm: 0005 SHEET 1/8X12X12
Nhà sản xuất: Laird Technologies EMI
SL Giá
1+ $313.7200
Qty
$313.7200
0077001002
0077001002
GASKET BECU ALLOY 8.1X406.4MM
View more
Mã Sản phẩm: 0077001002
Nhà sản xuất: Laird Technologies EMI
SL Giá
1+ $7.3300
Qty
$7.3300
0077001015
0077001015
SLMT,STR,ZNC
View more
Mã Sản phẩm: 0077001015
Nhà sản xuất: Laird Technologies EMI
SL Giá
1+ $6.1341
Qty
$6.1341
0077001017
0077001017
SLMT,STR,SNB
View more
Mã Sản phẩm: 0077001017
Nhà sản xuất: Laird Technologies EMI
SL Giá
1+ $6.1341
Qty
$6.1341
0077001019
0077001019
SLMT,STR,NIB
View more
Mã Sản phẩm: 0077001019
Nhà sản xuất: Laird Technologies EMI
SL Giá
1+ $6.1341
Qty
$6.1341
0077001102
0077001102
GASKET BECU ALLOY 15.24X406.4MM
View more
Mã Sản phẩm: 0077001102
Nhà sản xuất: Laird Technologies EMI
SL Giá
1+ $10.4100
Qty
$10.4100
0077001115
0077001115
SLMT,STR,ZNC
View more
Mã Sản phẩm: 0077001115
Nhà sản xuất: Laird Technologies EMI
SL Giá
1+ $7.7867
Qty
$7.7867
27981
27981
RECEIVER 433MHZ RF 5-SIP
View more
Mã Sản phẩm: 27981
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27984
27984
FM RADIO RECEIVER MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 27984
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
28146
28146
MODULE RECEIVER PARALLAX GPS
View more
Mã Sản phẩm: 28146
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
28500
28500
RF GPS MODULE SIRFSTAR III
View more
Mã Sản phẩm: 28500
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
28501
28501
PMB-688 SIRF GPS EXT ANTENNA
View more
Mã Sản phẩm: 28501
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
28505
28505
RXM-SG GPS MODULE W/EXT ANT
View more
Mã Sản phẩm: 28505
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4356rx434
4356-RX-434
SI4356 STAND ALONE RECEIVER
View more
Mã Sản phẩm: 4356-RX-434
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $23.3300
Qty
$23.3300
4770320
477-0320
MOD GPS SIRF STAR III W/ANT SMD
View more
Mã Sản phẩm: 477-0320
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4780325
478-0325
MOD GPS SIRF STAR III NO ANT SMD
View more
Mã Sản phẩm: 478-0325
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
a2035h
SL Giá
1+ $14.7825
Qty
$14.7825
ad9860bstz
AD9860BSTZ
IC PROCESSOR FRONT END 128LQFP
View more
Mã Sản phẩm: AD9860BSTZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $25.0094
Qty
$25.0094
ad9860bstzrl
AD9860BSTZRL
IC PROCESSOR FRONT END 128LQFP
View more
Mã Sản phẩm: AD9860BSTZRL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $17.5740
Qty
$17.5740
ad9861bcpz50
AD9861BCPZ-50
IC FRONT-END MIXED SGNL 64-LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD9861BCPZ-50
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $21.0700
Qty
$21.0700
ad9861bcpz80
AD9861BCPZ-80
IC PROCESSOR FRONT END 64LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD9861BCPZ-80
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $26.6400
Qty
$26.6400
ad9861bcpzrl50
AD9861BCPZRL-50
IC PROCESSOR FRONT END 64LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD9861BCPZRL-50
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $13.3080
Qty
$13.3080
ad9861bcpzrl80
AD9861BCPZRL-80
IC PROCESSOR FRONT END 64LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD9861BCPZRL-80
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $16.8240
Qty
$16.8240
ad9862bstz
AD9862BSTZ
IC FRONT-END MIXED-SGNL 128-LQFP
View more
Mã Sản phẩm: AD9862BSTZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $49.7700
Qty
$49.7700
ad9862bstzrl
AD9862BSTZRL
IC PROCESSOR FRONT END 128LQFP
View more
Mã Sản phẩm: AD9862BSTZRL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $36.9840
Qty
$36.9840
ad9863bcpz50
AD9863BCPZ-50
IC FRONT-END MIXED-SGNL 64-LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD9863BCPZ-50
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $39.0000
Qty
$39.0000
ad9863bcpzrl50
AD9863BCPZRL-50
IC PROCESSOR FRONT END 64LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD9863BCPZRL-50
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $26.6280
Qty
$26.6280
20755
20755
PHASE SHIFTER 1GHZ-2GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 20755
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
20756
20756
PHASE DISCRIMINATOR NO VIDEO AMP
View more
Mã Sản phẩm: 20756
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
20758
20758
RF COMPONENT
View more
Mã Sản phẩm: 20758
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $2.0000
Qty
$2.0000
3301510
33-0151-0
RF L-BAND/GNSS SPLITTER SMA
View more
Mã Sản phẩm: 33-0151-0
Nhà sản xuất: Tallysman Wireless Inc
SL Giá
1+ $85.8800
Qty
$85.8800
3301540
33-0154-0
RF AMP BIAS-TEE W/SMA JACK
View more
Mã Sản phẩm: 33-0154-0
Nhà sản xuất: Tallysman Wireless Inc
SL Giá
1+ $90.0000
Qty
$90.0000
350152
SL Giá
1+ $3.2718
Qty
$3.2718
351152
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
351252
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
351352
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
935480320616
935480320616
868MHZ ASPICS SX1211 CHIP SET
View more
Mã Sản phẩm: 935480320616
Nhà sản xuất: IPDiA
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
150017240
150017-240
IC MIXER 4-8GHZ SMA CONNECTORS
View more
Mã Sản phẩm: 150017-240
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
250126
250126
IC MIXER 2-4GHZ SMA CONNECTORS
View more
Mã Sản phẩm: 250126
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
414052
SL Giá
1+ $2.2200
Qty
$2.2200
414152
4141-52
IC MIXER 0HZ-1GHZ 8MSOP
View more
Mã Sản phẩm: 4141-52
Nhà sản xuất: Peregrine Semiconductor
SL Giá
1+ $7.7000
Qty
$7.7000
73126
73126
IC MIXER 1.5-5GHZ SMA CONNECTORS
View more
Mã Sản phẩm: 73126
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $725.4900
Qty
$725.4900
73128
73128
IC MIXR 4.5-12GHZ SMA CONNECTORS
View more
Mã Sản phẩm: 73128
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $725.4900
Qty
$725.4900
74125
74125
IC MIXER 1-4GHZ SMA CONNECTORS
View more
Mã Sản phẩm: 74125
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $825.7200
Qty
$825.7200
74127
74127
IC MIXR 2.5-10GHZ SMA CONNECTORS
View more
Mã Sản phẩm: 74127
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $825.7200
Qty
$825.7200
74129
74129
IC MIXER 5-18GHZ SMA CONNECTORS
View more
Mã Sản phẩm: 74129
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $825.7200
Qty
$825.7200
76127
76127
IC MIXER 5-18GHZ SMA CONNECTORS
View more
Mã Sản phẩm: 76127
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
260015
260015
RF MODULATOR QUADPHASE 1-2GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 260015
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
260016
260016
RF MODULATOR QUADPHASE 2-4GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 260016
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
260017
260017
RF MODULATOR QUADPHASE 4-8GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 260017
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
260018
260018
RF MODULATOR QUADPHASE 8-12.4GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 260018
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
260019
260019
RF MODULATR QUADPHASE 12.4-18GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 260019
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
260270
260270
RF MODULATOR QUADPHASE 7.5-18GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 260270
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
70666
70666
RF MODULATOR BAL 2GHZ-4GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 70666
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $733.9800
Qty
$733.9800
70668
70668
RF MODULATOR BAL 8GHZ-12.4GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 70668
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $733.9800
Qty
$733.9800
90336dc
90336-DC
RF MOD SINGLE SB 2GHZ-4GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 90336-DC
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
90337dc
90337-DC
RF MOD SINGLE SB 4GHZ-8GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 90337-DC
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
ad8311acbzp7
AD8311ACBZ-P7
IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 6WLCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD8311ACBZ-P7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $1.6047
Qty
$1.6047
ad8315acpzreel7
AD8315ACPZ-REEL7
IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD8315ACPZ-REEL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $4.9400
Qty
$4.9400
ad8315armz
AD8315ARMZ
IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8MSOP
View more
Mã Sản phẩm: AD8315ARMZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $9.4100
Qty
$9.4100
ad8315armzrl
AD8315ARMZ-RL
IC RF PWR CNTRL PA 2.5GHZ 8MSOP
View more
Mã Sản phẩm: AD8315ARMZ-RL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $5.1623
Qty
$5.1623
ds1870e010
DS1870E-010+
IC RF PWR CNTRL PA 16TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: DS1870E-010+
Nhà sản xuất: Maxim Integrated
SL Giá
1+ $4.7700
Qty
$4.7700
ds1870e010tr
DS1870E-010+T&R
IC RF PWR CNTRL PA 16TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: DS1870E-010+T&R
Nhà sản xuất: Maxim Integrated
SL Giá
1+ $4.3207
Qty
$4.3207
lmv242ld
LMV242LD
IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON
View more
Mã Sản phẩm: LMV242LD
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
lmv242ldnopb
LMV242LD/NOPB
IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON
View more
Mã Sản phẩm: LMV242LD/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.6190
Qty
$0.6190
lmv242ldx
LMV242LDX
IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON
View more
Mã Sản phẩm: LMV242LDX
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
lmv242ldxnopb
LMV242LDX/NOPB
IC RF PWR CNTRL PA 2GHZ 10WSON
View more
Mã Sản phẩm: LMV242LDX/NOPB
Nhà sản xuất: Texas Instruments
SL Giá
1+ $0.6188
Qty
$0.6188
1575ch15a0030e
1575CH15A0030E
IC RF SPLITTER
View more
Mã Sản phẩm: 1575CH15A0030E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.3600
Qty
$0.3600
2450pd14a0100t
2450PD14A0100T
POWER DIVIDER LOW PROF 2.45GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 2450PD14A0100T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.1385
Qty
$0.1385
2450pd14b0100t
2450PD14B0100T
RF POWER DIVIDER 2.45 GHZ 0603
View more
Mã Sản phẩm: 2450PD14B0100T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.1352
Qty
$0.1352
40170
40170
4WAY COMB/DIV 700MHZ-1.4GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 40170
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $180.2070
Qty
$180.2070
40255
40255
POWER DIVIDER 2WAY 1GHZ-2GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 40255
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $556.6900
Qty
$556.6900
40256
40256
POWER DIVIDER 2WAY 2GHZ-4GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 40256
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $556.6900
Qty
$556.6900
40260
40260
POWER DIVIDER 2WAY 225-400MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 40260
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $373.8100
Qty
$373.8100
40263
40263
POWER DIVIDER 2WAY 250-500MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 40263
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $373.8100
Qty
$373.8100
40264
40264
POWER DIVIDER 2WAY 500MHZ-1GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 40264
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $373.8100
Qty
$373.8100
40265
40265
POWER DIVIDER 2WAY 1GHZ-2GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 40265
Nhà sản xuất: Anaren
SL Giá
1+ $373.8100
Qty
$373.8100
0051006
005-1006
ADAPTER 802.11N WIFI USB STD
View more
Mã Sản phẩm: 005-1006
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0061003
006-1003
ADAPTER 802.11N WIFI USB NANO
View more
Mã Sản phẩm: 006-1003
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0061004
006-1004
ADAPTER 802.11N WIFI USB MICRO
View more
Mã Sản phẩm: 006-1004
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
008315f
008-315F
RECEIVER FM REMOTE 315MHZ 4RELAY
View more
Mã Sản phẩm: 008-315F
Nhà sản xuất: RF Solutions
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0480000
048-0000
BLUETOOTH 2.0 RS232 ADAPTER ONLY
View more
Mã Sản phẩm: 048-0000
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0480006
048-0006
ADAPTER BLUETOOTH RS232 CLASS 1
View more
Mã Sản phẩm: 048-0006
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $83.1000
Qty
$83.1000
0540515
054-0515
ADAPTER BT2.0 CLASS 2 USB CSR
View more
Mã Sản phẩm: 054-0515
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $13.4000
Qty
$13.4000
0580050
058-0050
BT2.0 STD RS232 ADPT FW6.XX AO
View more
Mã Sản phẩm: 058-0050
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0580054
058-0054
ADAPTER BLUETOOTH RS232 SMA
View more
Mã Sản phẩm: 058-0054
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $87.0000
Qty
$87.0000
1011303
101-1303
MODEM GSM/GPRS
View more
Mã Sản phẩm: 101-1303
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $399.0000
Qty
$399.0000
ad8333acpzreel
AD8333ACPZ-REEL
IC DEMODULATOR DUAL I/Q 32LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD8333ACPZ-REEL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $10.8720
Qty
$10.8720
ad8333acpzreel7
AD8333ACPZ-REEL7
IC DEMODULATOR DUAL I/Q 32LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD8333ACPZ-REEL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $11.4473
Qty
$11.4473
ad8333acpzwp
AD8333ACPZ-WP
IC DEMODULATOR DUAL I/Q 32LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD8333ACPZ-WP
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $18.9400
Qty
$18.9400
ad8339acpz
AD8339ACPZ
IC I/Q DEMOD QUAD 50MHZ 40-LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD8339ACPZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $22.9700
Qty
$22.9700
ad8339acpzr7
AD8339ACPZ-R7
IC DEMODULATOR I/Q QUAD 40LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD8339ACPZ-R7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $15.2757
Qty
$15.2757
ad8339acpzrl
AD8339ACPZ-RL
IC DEMODULATOR I/Q QUAD 40LFCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD8339ACPZ-RL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $14.5080
Qty
$14.5080
ad8347aru
AD8347ARU
IC QUADRATURE DEMOD 28-TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: AD8347ARU
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $14.1300
Qty
$14.1300
ad8347arureel7
AD8347ARU-REEL7
IC QUADRATURE DEMOD 28-TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: AD8347ARU-REEL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $8.5413
Qty
$8.5413
ad8347aruz
AD8347ARUZ
IC QUADRATURE DEMOD 28-TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: AD8347ARUZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $12.2300
Qty
$12.2300
ad8347aruzreel7
AD8347ARUZ-REEL7
IC QUADRATURE DEMOD 28-TSSOP TR
View more
Mã Sản phẩm: AD8347ARUZ-REEL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $7.3915
Qty
$7.3915
2086600000
SL Giá
1+ $343.5100
Qty
$343.5100
2086600013
SL Giá
1+ $343.5100
Qty
$343.5100
ad8302aru
AD8302ARU
IC DETECTOR RF/IF 14-TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: AD8302ARU
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $28.9900
Qty
$28.9900
ad8302arureel7
AD8302ARU-REEL7
IC DETECTOR RF/IF 14-TSSOP T/R
View more
Mã Sản phẩm: AD8302ARU-REEL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ad8302aruz
AD8302ARUZ
IC DETECT GAIN PHASE 14-TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: AD8302ARUZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $25.1000
Qty
$25.1000
ad8302aruzreel
AD8302ARUZ-REEL
IC DETECTOR RF/IF 14TSSOP
View more
Mã Sản phẩm: AD8302ARUZ-REEL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $15.8520
Qty
$15.8520
ad8302aruzrl7
AD8302ARUZ-RL7
IC DETECT GAIN PHASE 14-TSSOP TR
View more
Mã Sản phẩm: AD8302ARUZ-RL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $16.3144
Qty
$16.3144
ad8312acbzp7
AD8312ACBZ-P7
IC DETECTOR RF LOGIC 6-WLCSP
View more
Mã Sản phẩm: AD8312ACBZ-P7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $1.6047
Qty
$1.6047
ad8313arm
AD8313ARM
IC LOGARTIHMIC AMP 70DB 8-MSOP
View more
Mã Sản phẩm: AD8313ARM
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $23.6700
Qty
$23.6700
ad8313armreel
AD8313ARM-REEL
IC LOG DETECTOR/CTRLR 8-MSOP
View more
Mã Sản phẩm: AD8313ARM-REEL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $14.9520
Qty
$14.9520
ammc2008w10
AMMC-2008-W10
IC SWITCH SPDT DC-50GHZ GAAS
View more
Mã Sản phẩm: AMMC-2008-W10
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $33.6520
Qty
$33.6520
ammc2008w50
AMMC-2008-W50
IC SWITCH SPDT DC-50GHZ GAAS
View more
Mã Sản phẩm: AMMC-2008-W50
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $30.9230
Qty
$30.9230
ammc3040w10
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ammc3040w50
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ammc3041w10
AMMC-3041-W10
IC MIXER DBL BALL 18-42GHZ
View more
Mã Sản phẩm: AMMC-3041-W10
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ammc3041w50
AMMC-3041-W50
IC MIXER DBL BALL 18-42GHZ
View more
Mã Sản phẩm: AMMC-3041-W50
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ammc5023w10
AMMC-5023-W10
IC MMIC AMP LO NOISE 23GHZ
View more
Mã Sản phẩm: AMMC-5023-W10
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ammc5023w50
AMMC-5023-W50
IC MMIC AMP LO NOISE 23GHZ
View more
Mã Sản phẩm: AMMC-5023-W50
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ammc5024w10
SL Giá
1+ $119.3480
Qty
$119.3480
ammc5024w50
SL Giá
1+ $115.1750
Qty
$115.1750
0500dp44a1215e
0500DP44A1215E
DIPLEXER 500MHZ/1.2/1.8 GHZ SMD
View more
Mã Sản phẩm: 0500DP44A1215E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $1.1550
Qty
$1.1550
0859dp18b1920e
0859DP18B1920E
RF DIPLEXER GSM 850/1850MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0859DP18B1920E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.2617
Qty
$0.2617
0892dp14a1850t
0892DP14A1850T
DIPLEXER LPF/HPF 892MHZ/1850MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0892DP14A1850T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.1890
Qty
$0.1890
0892dp15a1940e
0892DP15A1940E
RF DIPLEXER 900/1900 MHZ 0805
View more
Mã Sản phẩm: 0892DP15A1940E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.3968
Qty
$0.3968
0892dp15d1940e
0892DP15D1940E
RF DIPLEXER-FILTER 900/1800 MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0892DP15D1940E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.2415
Qty
$0.2415
1175dp41a1925e
1175DP41A1925E
DIPLEXER LNB
View more
Mã Sản phẩm: 1175DP41A1925E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.4038
Qty
$0.4038
1175dp41b1925e
1175DP41B1925E
DIPLEXER LNB
View more
Mã Sản phẩm: 1175DP41B1925E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.4038
Qty
$0.4038
1407dp15a2450e
1407DP15A2450E
DIPLEXER 0.8-1.9/2.4-2.5
View more
Mã Sản phẩm: 1407DP15A2450E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $1.0725
Qty
$1.0725
2450dm40a1575e
2450DM40A1575E
DIPLEXER MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 2450DM40A1575E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.6885
Qty
$0.6885
2450dp15a5512e
2450DP15A5512E
DIPLEXER LPF/HPF 2.45/5.5GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 2450DP15A5512E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.3197
Qty
$0.3197
0450cp14a0040t
0450CP14A0040T
RF COUPLER EIA 450MHZ 0603
View more
Mã Sản phẩm: 0450CP14A0040T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.3019
Qty
$0.3019
0848cp14a075t
0848CP14A075T
DIR COUPLER 20.3DB 848MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0848CP14A075T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0869cd14a1810t
0869CD14A1810T
COUPLER DUALBAND 869-1810MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0869CD14A1810T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0869cp14a090t
0869CP14A090T
DIR COUPLER 17DB 869MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0869CP14A090T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0869cp14b1050t
0869CP14B1050T
DIR COUPLER DB SP 869MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0869CP14B1050T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0880ch15a060e
0880CH15A060E
3 dB HYBRID COUPLER 880MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0880CH15A060E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0898cd15b1748e
0898CD15B1748E
COUPLER DUALBAND 898-1748MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0898CD15B1748E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0898cd15c1748e
0898CD15C1748E
COUPLER DUALBAND 898-1748MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0898CD15C1748E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0898cd15d1748e
0898CD15D1748E
COUPLER DUALBAND 898-1748MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0898CD15D1748E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0898cf15a035e
0898CF15A035E
DIR COUPLER W/LP FILTER 898MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0898CF15A035E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1000tcb1-c-470
1000-TCB1 C 470
IC SWITCH ANTENNA 470MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 1000-TCB1 C 470
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $94.4400
Qty
$94.4400
1000tcb1-c-915
1000-TCB1 C 915
IC SWITCH ANTENNA 915MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 1000-TCB1 C 915
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $94.4400
Qty
$94.4400
1000tcb1c470
1000-TCB1C470
BOARD EVALUATION FOR SI1000
View more
Mã Sản phẩm: 1000-TCB1C470
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1000tcb1c915
1000-TCB1C915
BOARD EVALUATION FOR SI1000
View more
Mã Sản phẩm: 1000-TCB1C915
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1002tcb1d434
1002-TCB1D434
BOARD EVALUATION FOR SI1002
View more
Mã Sản phẩm: 1002-TCB1D434
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1002tcb1d868
1002-TCB1D868
BOARD EVALUATION FOR SI1002
View more
Mã Sản phẩm: 1002-TCB1D868
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1004tcb1d434
1004-TCB1D434
BOARD EVALUATION FOR SI1004
View more
Mã Sản phẩm: 1004-TCB1D434
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1004tcb1d868
1004-TCB1D868
BOARD EVALUATION FOR SI1004
View more
Mã Sản phẩm: 1004-TCB1D868
Nhà sản xuất: Silicon Labs
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010721
101-0721
KIT MACHINE TO MACHINE
View more
Mã Sản phẩm: 101-0721
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1010722
101-0722
KIT APPLICATION M2M INT'L
View more
Mã Sản phẩm: 101-0722
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0010001
001-0001
ANTENNA 2.4GHZ DIPOLE 2DBI
View more
Mã Sản phẩm: 001-0001
Nhà sản xuất: LSR
SL Giá
1+ $6.3800
Qty
$6.3800
0010002
001-0002
ANTENNA 900MHZ DIPOLE 2DBI
View more
Mã Sản phẩm: 001-0002
Nhà sản xuất: LSR
SL Giá
1+ $18.1000
Qty
$18.1000
0010009
001-0009
ANTENNA 2.4GHZ DIPOLE 2DBI
View more
Mã Sản phẩm: 001-0009
Nhà sản xuất: LSR
SL Giá
1+ $9.9900
Qty
$9.9900
0010010
001-0010
ANTENNA DIPOLE 2.4GHZ IP67
View more
Mã Sản phẩm: 001-0010
Nhà sản xuất: LSR
SL Giá
1+ $15.0000
Qty
$15.0000
0010011
001-0011
ANTENNA RF 900MHZ IP67 REV SMA
View more
Mã Sản phẩm: 001-0011
Nhà sản xuất: LSR
SL Giá
1+ $23.9260
Qty
$23.9260
0010012
001-0012
ANTENNA DIPOLE 2.4/5.5GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 001-0012
Nhà sản xuất: LSR
SL Giá
1+ $17.7000
Qty
$17.7000
0010014
001-0014
ANTENNA FLEXPIFA 2.4GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 001-0014
Nhà sản xuất: LSR
SL Giá
1+ $5.9800
Qty
$5.9800
0010015
001-0015
ANTENNA FLEXNOTCH 2.4GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 001-0015
Nhà sản xuất: LSR
SL Giá
1+ $5.0000
Qty
$5.0000
0010016
001-0016
ANTENNA FLEXPIFA 2.4/5.5GHZ
View more
Mã Sản phẩm: 001-0016
Nhà sản xuất: LSR
SL Giá
1+ $8.5800
Qty
$8.5800
0098at62a0020e
0098AT62A0020E
FM ANT SMD OMNI DIRECTIONAL
View more
Mã Sản phẩm: 0098AT62A0020E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $1.5624
Qty
$1.5624
112620
112620
BNC P/J ATTENUATOR
View more
Mã Sản phẩm: 112620
Nhà sản xuất: Amphenol-RF Division
SL Giá
1+ $7.6590
Qty
$7.6590
120082
120082
ATTENUATOR BNC 3DB 1.0W
View more
Mã Sản phẩm: 120082
Nhà sản xuất: TPI (Test Products Int)
SL Giá
1+ $55.9500
Qty
$55.9500
120083
120083
ATTENUATOR BNC 6DB 1.0W
View more
Mã Sản phẩm: 120083
Nhà sản xuất: TPI (Test Products Int)
SL Giá
1+ $55.9500
Qty
$55.9500
120084
120084
ATTENUATOR BNC 10DB 1.0W
View more
Mã Sản phẩm: 120084
Nhà sản xuất: TPI (Test Products Int)
SL Giá
1+ $55.9500
Qty
$55.9500
120085
120085
ATTENUATOR BNC 20DB 1.0W
View more
Mã Sản phẩm: 120085
Nhà sản xuất: TPI (Test Products Int)
SL Giá
1+ $55.9500
Qty
$55.9500
1413901801
SL Giá
1+ $31.3200
Qty
$31.3200
1413901802
SL Giá
1+ $35.1200
Qty
$35.1200
1413901803
SL Giá
1+ $35.1200
Qty
$35.1200
1413901806
SL Giá
1+ $35.1200
Qty
$35.1200
1413901810
SL Giá
1+ $35.5000
Qty
$35.5000
0430bl15a0100e
0430BL15A0100E
RF BALUN 1:2 EIA 430MHZ 0805
View more
Mã Sản phẩm: 0430BL15A0100E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.2320
Qty
$0.2320
0465bl15b100e
0465BL15B100E
BALUN GSM/CDMA EUROPE 465MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0465BL15B100E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0783fb15a0100e
0783FB15A0100E
FILTER BALUN 1:2 780MHZ 1:2 ISM
View more
Mã Sản phẩm: 0783FB15A0100E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.3570
Qty
$0.3570
0866bl15c200e
0866BL15C200E
BALUN GSM/DCS/PCS/CDMA 866MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0866BL15C200E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0868bm15c0001e
0868BM15C0001E
TI CC11XX 868MHZ BALUN-FILTER
View more
Mã Sản phẩm: 0868BM15C0001E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.2723
Qty
$0.2723
0896bl14b050t
0896BL14B050T
BALUN GSM/DCS/PCS/CDMA 896MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0896BL14B050T
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0896bm15a0001e
0896BM15A0001E
FILTER BALUN MATCH 863-928MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0896BM15A0001E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.3366
Qty
$0.3366
0896fb15a0100e
0896FB15A0100E
FILTER BALUN CER CHIP 863-928MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0896FB15A0100E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.3315
Qty
$0.3315
0900bl15a100e
0900BL15A100E
RF BALUN 1:2 EIA 900 MHZ 0805
View more
Mã Sản phẩm: 0900BL15A100E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.2320
Qty
$0.2320
0900bl15c050e
0900BL15C050E
BALUN GSM/DCS/PCS/CDMA 900MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 0900BL15C050E
Nhà sản xuất: Johanson Technology Inc
SL Giá
1+ $0.2550
Qty
$0.2550
006
006
MULTIMETER RF 315/433/868/915MHZ
View more
Mã Sản phẩm: 006
Nhà sản xuất: RF Solutions
SL Giá
1+ $172.6600
Qty
$172.6600
02152045
0215-2045
IP-SNIF 2.4 GHZ SNIFFER
View more
Mã Sản phẩm: 0215-2045
Nhà sản xuất: Helicomm Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0250602
025-0602
ADAPTER DB9-DB25 CONVERTOR
View more
Mã Sản phẩm: 025-0602
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $9.8000
Qty
$9.8000
0360611
036-0611
GENDER CHANGER DSUB 9POS MALE
View more
Mã Sản phẩm: 036-0611
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $3.3500
Qty
$3.3500
048069000000800
048069000000800+
CONN SHIELD LOCK .2MM
View more
Mã Sản phẩm: 048069000000800+
Nhà sản xuất: AVX Corp/Kyocera Corp
SL Giá
1+ $0.1440
Qty
$0.1440
0600610
060-0610
ADAPTER RS232 TO USB
View more
Mã Sản phẩm: 060-0610
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0600612
060-0612
LM060 USB-RS232 ADAPTER W/CABLE
View more
Mã Sản phẩm: 060-0612
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0600613
060-0613
LM060 USB-RS232 ADAPTER NO CABLE
View more
Mã Sản phẩm: 060-0613
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
0600614
060-0614
LM060 USB-RS232 ADAPT CABLE/ESD
View more
Mã Sản phẩm: 060-0614
Nhà sản xuất: LM Technologies
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
065000005
SL Giá
1+ $20.0000
Qty
$20.0000
3201251
32-0125-1
RF AMPLIFIER IN-LINE TNC JACK
View more
Mã Sản phẩm: 32-0125-1
Nhà sản xuất: Tallysman Wireless Inc
SL Giá
1+ $97.7600
Qty
$97.7600
3301250
33-0125-0
RF AMPLIFIER IN-LINE SMA JACK
View more
Mã Sản phẩm: 33-0125-0
Nhà sản xuất: Tallysman Wireless Inc
SL Giá
1+ $162.9400
Qty
$162.9400
3301410
33-0141-0
RF AMP 40 DB GPS L1 SMA JACK
View more
Mã Sản phẩm: 33-0141-0
Nhà sản xuất: Tallysman Wireless Inc
SL Giá
1+ $164.6200
Qty
$164.6200
a2i22d050gnr1
A2I22D050GNR1
IC RF LDMOS AMP 15TO270
View more
Mã Sản phẩm: A2I22D050GNR1
Nhà sản xuất: Freescale Semiconductor
SL Giá
1+ $33.9840
Qty
$33.9840
a2i22d050nr1
A2I22D050NR1
IC RF LDMOS AMP 15TO270
View more
Mã Sản phẩm: A2I22D050NR1
Nhà sản xuất: Freescale Semiconductor
SL Giá
1+ $33.9840
Qty
$33.9840
a2i25d012gnr1
A2I25D012GNR1
IC RF LDMOS AMP 15TO270
View more
Mã Sản phẩm: A2I25D012GNR1
Nhà sản xuất: Freescale Semiconductor
SL Giá
1+ $23.4600
Qty
$23.4600
a2i25d012nr1
A2I25D012NR1
IC RF LDMOS AMP 15TO270
View more
Mã Sản phẩm: A2I25D012NR1
Nhà sản xuất: Freescale Semiconductor
SL Giá
1+ $23.4600
Qty
$23.4600
aba31563blkg
ABA-31563-BLKG
IC AMP RFIC 3.5GHZ SOT363
View more
Mã Sản phẩm: ABA-31563-BLKG
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.3598
Qty
$0.3598
aba31563tr1g
ABA-31563-TR1G
IC AMP RFIC 3.5GHZ 3V SOT-363
View more
Mã Sản phẩm: ABA-31563-TR1G
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.3598
Qty
$0.3598
aba31563tr2g
ABA-31563-TR2G
IC AMP RFIC 3.5GHZ SOT-363
View more
Mã Sản phẩm: ABA-31563-TR2G
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.3290
Qty
$0.3290