081102
SL Giá
1+ $106.9300
Qty
$106.9300
28130
28130
PROBE TEMPERATURE AD592
View more
Mã Sản phẩm: 28130
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
79696030
79696030
PROBE THERMOCOUPLE J-TYPE 400C
View more
Mã Sản phẩm: 79696030
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $62.3000
Qty
$62.3000
79696031
79696031
PROBE THERMOCOUPLE J-TYPE 600C
View more
Mã Sản phẩm: 79696031
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $56.2000
Qty
$56.2000
79696032
79696032
PROBE THERMOCOUPLE J-TYPE 400C
View more
Mã Sản phẩm: 79696032
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $70.2500
Qty
$70.2500
79696033
79696033
PROBE THERMOCOUPLE J-TYPE 400C
View more
Mã Sản phẩm: 79696033
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $70.2500
Qty
$70.2500
79696034
79696034
PROBE THERMOCOUPLE K-TYPE 1100C
View more
Mã Sản phẩm: 79696034
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $79.3100
Qty
$79.3100
79696035
79696035
PROBE PT100 CLASS B 200C STEEL
View more
Mã Sản phẩm: 79696035
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $74.7600
Qty
$74.7600
79696036
79696036
PROBE PT100 CLASS B 400C STEEL
View more
Mã Sản phẩm: 79696036
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $104.1840
Qty
$104.1840
79696037
79696037
PROBE PT100 CLASS B 200C ALUMN
View more
Mã Sản phẩm: 79696037
Nhà sản xuất: Crouzet USA
SL Giá
1+ $98.6220
Qty
$98.6220
02110002000
SL Giá
1+ $173.1600
Qty
$173.1600
02110102000
SL Giá
1+ $195.3900
Qty
$195.3900
02119011000
SL Giá
1+ $190.4000
Qty
$190.4000
28036
28036
FOUR DIRECTIONAL TILT SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 28036
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $9.9900
Qty
$9.9900
ahf11
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ahf12
SL Giá
1+ $3.6380
Qty
$3.6380
ahf21
AHF21
SENSOR TILT 25-60DEG TH
View more
Mã Sản phẩm: AHF21
Nhà sản xuất: Panasonic Electric Works
SL Giá
1+ $4.9210
Qty
$4.9210
ahf22
AHF22
SENSOR TILT 25-60DEG TH
View more
Mã Sản phẩm: AHF22
Nhà sản xuất: Panasonic Electric Works
SL Giá
1+ $4.8800
Qty
$4.8800
ahf23
AHF23
TIP (AHF2) SWITCH
View more
Mã Sản phẩm: AHF23
Nhà sản xuất: Panasonic Electric Works
SL Giá
1+ $5.1680
Qty
$5.1680
ahf71
AHF71
SENSOR TILT SWITCH
View more
Mã Sản phẩm: AHF71
Nhà sản xuất: Panasonic Electric Works
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10058531
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10058561
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
10059191
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1343
SL Giá
1+ $49.9500
Qty
$49.9500
240071p
240-071P
PMODMAXSONAR - ULTRASONIC RANGE
View more
Mã Sản phẩm: 240-071P
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $36.0000
Qty
$36.0000
28015
28015
SENSOR DISTANCE ULTRASON PING
View more
Mã Sản phẩm: 28015
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $29.9900
Qty
$29.9900
50214000
502-14000
TRANSDUCER WEATHERPROOF 40KH
View more
Mã Sản phẩm: 502-14000
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
91028015a
910-28015A
SENSOR ULTRASON PING W/BRACKET
View more
Mã Sản phẩm: 910-28015A
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $53.7400
Qty
$53.7400
91028015b
910-28015B
SENSOR ULTRASON PING W/STAND
View more
Mã Sản phẩm: 910-28015B
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $39.9900
Qty
$39.9900
942a4m2dk130e
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
110002880
SL Giá
1+ $33.0000
Qty
$33.0000
110021500
SL Giá
1+ $14.8800
Qty
$14.8800
110024050
SL Giá
1+ $14.8800
Qty
$14.8800
110026080
SL Giá
1+ $3.3300
Qty
$3.3300
110027851
SL Giá
1+ $9.1800
Qty
$9.1800
110027861
SL Giá
1+ $9.1800
Qty
$9.1800
110029080
SL Giá
1+ $7.3800
Qty
$7.3800
110029100
SL Giá
1+ $9.6900
Qty
$9.6900
110037440
SL Giá
1+ $8.8200
Qty
$8.8200
110037450
SL Giá
1+ $9.1800
Qty
$9.1800
245000430954
2450-00430954
AUTO RESET THERMOSTAT
View more
Mã Sản phẩm: 2450-00430954
SL Giá
1+ $14.7864
Qty
$14.7864
245000750992
2450-00750992
AUTO RESET THERMOSTAT
View more
Mã Sản phẩm: 2450-00750992
SL Giá
1+ $27.6256
Qty
$27.6256
245000870813
2450-00870813
AUTO RESET THERMOSTAT
View more
Mã Sản phẩm: 2450-00870813
SL Giá
1+ $15.8404
Qty
$15.8404
245001900908
2450-01900908
AUTO RESET THERMOSTAT
View more
Mã Sản phẩm: 2450-01900908
SL Giá
1+ $3.0776
Qty
$3.0776
245008340003
2450-08340003
AUTO RESET THERMOSTAT
View more
Mã Sản phẩm: 2450-08340003
SL Giá
1+ $35.8362
Qty
$35.8362
245009130262
2450-09130262
AUTO RESET THERMOSTAT
View more
Mã Sản phẩm: 2450-09130262
SL Giá
1+ $16.3676
Qty
$16.3676
245009240042
2450-09240042
AUTO RESET THERMOSTAT
View more
Mã Sản phẩm: 2450-09240042
SL Giá
1+ $13.6630
Qty
$13.6630
245009400007
2450-09400007
AUTO RESET THERMOSTAT
View more
Mã Sản phẩm: 2450-09400007
SL Giá
1+ $21.6086
Qty
$21.6086
245090210833
2450-90210833
AUTO RESET THERMOSTAT
View more
Mã Sản phẩm: 2450-90210833
SL Giá
1+ $23.6582
Qty
$23.6582
245092980741
2450-92980741
AUTO RESET THERMOSTAT
View more
Mã Sản phẩm: 2450-92980741
SL Giá
1+ $22.9556
Qty
$22.9556
2810311usa
2810311-USA
SENSOR TEMPERATURE RATIOMETRIC
View more
Mã Sản phẩm: 2810311-USA
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $434.0000
Qty
$434.0000
2810340usa
2810340-USA
SENSOR TEMPERATURE RATIOMETRIC
View more
Mã Sản phẩm: 2810340-USA
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $355.5000
Qty
$355.5000
2810353usa
2810353-USA
SENSOR TEMPERATURE RATIOMETRIC
View more
Mã Sản phẩm: 2810353-USA
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $355.5000
Qty
$355.5000
2810418
2810418
SENSOR TEMPERATURE RATIOMETRIC
View more
Mã Sản phẩm: 2810418
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $320.5000
Qty
$320.5000
2810421
2810421
SENSOR TEMPERATURE RATIOMETRIC
View more
Mã Sản phẩm: 2810421
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2810515
2810515
SENSOR TEMPERATURE RATIOMETRIC
View more
Mã Sản phẩm: 2810515
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2810515usa
2810515-USA
SENSOR TEMP RATIOMETRIC MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 2810515-USA
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2810528usa
2810528-USA
SENSOR TEMP RATIOMETRIC MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 2810528-USA
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $481.5000
Qty
$481.5000
2810531usa
2810531-USA
SENSOR TEMP RATIOMETRIC MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 2810531-USA
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2814090
2814090
SENSOR TEMP RATIOMETRIC MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 2814090
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $486.5000
Qty
$486.5000
ad22105ar
AD22105AR
IC THERMOSTATIC SWITCH SS 8-SOIC
View more
Mã Sản phẩm: AD22105AR
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $3.8800
Qty
$3.8800
ad22105arreel
AD22105AR-REEL
IC TEMP SENSOR/SWITCH LV 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: AD22105AR-REEL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $1.8447
Qty
$1.8447
ad22105arreel7
AD22105AR-REEL7
IC TEMP SENSOR/SWITCH LV 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: AD22105AR-REEL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $1.9418
Qty
$1.9418
ad22105arz
AD22105ARZ
IC TEMP SENSOR/SWITCH LV 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: AD22105ARZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $3.5400
Qty
$3.5400
ad22105arzreel
AD22105ARZ-REEL
IC TEMP SENSOR/SWITCH LV 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: AD22105ARZ-REEL
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $1.6805
Qty
$1.6805
ad22105arzreel7
AD22105ARZ-REEL7
IC TEMP SENSOR/SWITCH LV 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: AD22105ARZ-REEL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $1.7689
Qty
$1.7689
adt6401srjzrl7
ADT6401SRJZ-RL7
IC TEMP SENS TRIP PT OD SOT-23-6
View more
Mã Sản phẩm: ADT6401SRJZ-RL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $0.7695
Qty
$0.7695
adt6402srjzrl7
ADT6402SRJZ-RL7
IC TEMP SENS TRIP PT PP SOT-23-6
View more
Mã Sản phẩm: ADT6402SRJZ-RL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $0.7695
Qty
$0.7695
adt6501srjzp065rl7
ADT6501SRJZP065RL7
IC TEMP SENSOR MICROPWR SOT23-5
View more
Mã Sản phẩm: ADT6501SRJZP065RL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $0.6413
Qty
$0.6413
adt6501srjzp075rl7
ADT6501SRJZP075RL7
IC TEMP SENSOR MICROPWR SOT23-5
View more
Mã Sản phẩm: ADT6501SRJZP075RL7
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $0.6413
Qty
$0.6413
008401
008401
401 AC
View more
Mã Sản phẩm: 008401
SL Giá
1+ $90.3200
Qty
$90.3200
008402
SL Giá
1+ $122.1700
Qty
$122.1700
008409
008409
409AC PROBE
View more
Mã Sản phẩm: 008409
SL Giá
1+ $122.1700
Qty
$122.1700
01b1001jf
01B1001JF
THERM NTC 1K OHM 5% 26 AWG RAD
View more
Mã Sản phẩm: 01B1001JF
Nhà sản xuất: Vishay Dale
SL Giá
1+ $0.5760
Qty
$0.5760
01b1002jf
01B1002JF
THERM NTC 10K OHM 5% 26 AWG RAD
View more
Mã Sản phẩm: 01B1002JF
Nhà sản xuất: Vishay Dale
SL Giá
1+ $0.5760
Qty
$0.5760
01b5001jf
01B5001JF
THERM NTC 5K OHM 5% 26 AWG RAD
View more
Mã Sản phẩm: 01B5001JF
Nhà sản xuất: Vishay Dale
SL Giá
1+ $0.5760
Qty
$0.5760
01c1001jf
01C1001JF
THERM NTC 1.0K OHM 5% 28 AWG RAD
View more
Mã Sản phẩm: 01C1001JF
Nhà sản xuất: Vishay Dale
SL Giá
1+ $0.6720
Qty
$0.6720
01c1002ff
01C1002FF
THERM NTC 10K OHM 1% 28 AWG RAD
View more
Mã Sản phẩm: 01C1002FF
Nhà sản xuất: Vishay Dale
SL Giá
1+ $1.4000
Qty
$1.4000
01c1002jf
01C1002JF
THERM NTC 10K OHM 5% 28 AWG RAD
View more
Mã Sản phẩm: 01C1002JF
Nhà sản xuất: Vishay Dale
SL Giá
1+ $1.2600
Qty
$1.2600
01c5001jf
01C5001JF
THERM NTC 5K OHM 5% 28 AWG RAD
View more
Mã Sản phẩm: 01C5001JF
Nhà sản xuất: Vishay Dale
SL Giá
1+ $0.5376
Qty
$0.5376
116243320
SL Giá
1+ $0.5406
Qty
$0.5406
102ps1g
102PS1G
PTC THERMISTOR PROBE WIRE LEADS
View more
Mã Sản phẩm: 102PS1G
Nhà sản xuất: US Sensor
SL Giá
1+ $1.1005
Qty
$1.1005
102ps1j
102PS1J
THERMISTOR PTC 1K OHM DO-35
View more
Mã Sản phẩm: 102PS1J
Nhà sản xuất: US Sensor
SL Giá
1+ $6.1200
Qty
$6.1200
16243291
SL Giá
1+ $0.8000
Qty
$0.8000
16243292
1624329-2
LT 3000 1/4W 1K0 5%
View more
Mã Sản phẩm: 1624329-2
SL Giá
1+ $0.3146
Qty
$0.3146
16243294
1624329-4
LT 3000 1/6W 1K0 5%
View more
Mã Sản phẩm: 1624329-4
SL Giá
1+ $0.3011
Qty
$0.3011
16243296
1624329-6
LT 3000 1/6W 5K1 5%
View more
Mã Sản phẩm: 1624329-6
SL Giá
1+ $0.3011
Qty
$0.3011
16243311
SL Giá
1+ $0.5766
Qty
$0.5766
16243322
1624332-2
LT73 3900 2A 1K5 5%
View more
Mã Sản phẩm: 1624332-2
SL Giá
1+ $0.5766
Qty
$0.5766
16243331
SL Giá
1+ $0.5766
Qty
$0.5766
301114601
301-1146-01
WATCHPORT DISTANCE SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 301-1146-01
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $197.0000
Qty
$197.0000
4100600
4100600
MAGNETIC
View more
Mã Sản phẩm: 4100600
Nhà sản xuất: Red Lion Controls
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
70002333
70002333
SENSOR DISTANCE/PROX WATCHPORT/D
View more
Mã Sản phẩm: 70002333
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $72.0000
Qty
$72.0000
932aa3wa2npgm
932AA3W-A2N-PGM
SENSOR 20 VDC TO 22 VDC
View more
Mã Sản phẩm: 932AA3W-A2N-PGM
SL Giá
1+ $952.0400
Qty
$952.0400
932aa3wa2ppgm
932AA3W-A2P-PGM
SENSOR 20 VDC TO 22 VDC
View more
Mã Sản phẩm: 932AA3W-A2P-PGM
SL Giá
1+ $959.1970
Qty
$959.1970
932ab2wa2npgm
932AB2W-A2N-PGM
SENSOR 20 VDC TO 22 VDC
View more
Mã Sản phẩm: 932AB2W-A2N-PGM
SL Giá
1+ $424.4320
Qty
$424.4320
ap4afm5cb1m010z
SL Giá
1+ $96.6700
Qty
$96.6700
ap4afm5cb1m020z
SL Giá
1+ $111.2600
Qty
$111.2600
ap4afm5cb1m050z
SL Giá
1+ $148.6100
Qty
$148.6100
ap4afm5cb1m100z
SL Giá
1+ $230.4000
Qty
$230.4000
iwszp3pi
SL Giá
1+ $76.8000
Qty
$76.8000
iwszp3pw
SL Giá
1+ $76.8000
Qty
$76.8000
iwszpmi
IWSZPMI
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: IWSZPMI
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $57.6000
Qty
$57.6000
iwszpmw
IWSZPMW
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: IWSZPMW
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $57.6000
Qty
$57.6000
lhird0gbk
LHIRD0-G-BK
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: LHIRD0-G-BK
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $88.1600
Qty
$88.1600
lhird0ggy
LHIRD0-G-GY
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: LHIRD0-G-GY
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $88.1600
Qty
$88.1600
lhird0giv
LHIRD0-G-IV
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: LHIRD0-G-IV
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $88.1600
Qty
$88.1600
lhird0gla
LHIRD0-G-LA
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: LHIRD0-G-LA
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $88.1600
Qty
$88.1600
lhird0gwh
LHIRD0-G-WH
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: LHIRD0-G-WH
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $88.1600
Qty
$88.1600
lhird0nbk
LHIRD0-N-BK
INFRARED WALL SWITCH SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: LHIRD0-N-BK
Nhà sản xuất: Thomas Research Products
SL Giá
1+ $88.1600
Qty
$88.1600
700102aacb00
700-102AAC-B00
TEMP SENSOR THIN FILM
View more
Mã Sản phẩm: 700-102AAC-B00
SL Giá
1+ $8.4100
Qty
$8.4100
gnico001
SL Giá
1+ $0.7560
Qty
$0.7560
hel705t01200
SL Giá
1+ $41.7600
Qty
$41.7600
hel705u01200
SL Giá
1+ $26.2600
Qty
$26.2600
hel705u02400
SL Giá
1+ $27.5700
Qty
$27.5700
hel705u11200
SL Giá
1+ $25.4200
Qty
$25.4200
hel705u12400
SL Giá
1+ $20.4960
Qty
$20.4960
hel707t01200
SL Giá
1+ $47.3400
Qty
$47.3400
hel707u01200
SL Giá
1+ $30.6100
Qty
$30.6100
hel707u11200
SL Giá
1+ $29.5800
Qty
$29.5800
efjg25ef01
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
hss10g10wn
HSS-10G-10W-N
REED SENSORS
View more
Mã Sản phẩm: HSS-10G-10W-N
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
pmle480wr
PMLE480W-R
SENSOR SHOCK 0 DEGREE SMD
View more
Mã Sản phẩm: PMLE480W-R
Nhà sản xuất: AVX Corporation
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
psce242kr090c
PSCE242K-R090C
SENSOR SHOCK 25 DEGREE SMD
View more
Mã Sản phẩm: PSCE242K-R090C
Nhà sản xuất: AVX Corporation
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
psle382er44
PSLE382E-R44
SENSOR SHOCK 25 DEGREE SMD
View more
Mã Sản phẩm: PSLE382E-R44
Nhà sản xuất: AVX Corp/Kyocera Corp
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1525
1525
SOLAR PANEL LARGE 6V 5.6W
View more
Mã Sản phẩm: 1525
Nhà sản xuất: Adafruit Industries LLC
SL Giá
1+ $67.5000
Qty
$67.5000
2885456
2885456
SOLAR MODULE 17.9VDC OUT
View more
Mã Sản phẩm: 2885456
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $519.0000
Qty
$519.0000
33000
33000
34 WATT SOLAR PANEL KIT
View more
Mã Sản phẩm: 33000
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $157.4900
Qty
$157.4900
5605941
5605941
SOLAR SYSTEM POWER SUPPLY
View more
Mã Sản phẩm: 5605941
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
5605942
5605942
SOLAR SYSTEM PANEL&CONTROL CABIN
View more
Mã Sản phẩm: 5605942
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
5605943
5605943
SOLAR SYSTEM POWER SUPPLY
View more
Mã Sản phẩm: 5605943
Nhà sản xuất: Phoenix Contact
SL Giá
1+ $4.0000
Qty
$4.0000
75000030
750-00030
SOLAR PANEL 6V @ 1W, 125X63MM
View more
Mã Sản phẩm: 750-00030
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
75000031
750-00031
SOLAR PANEL 9V @ 1W, 135X135MM
View more
Mã Sản phẩm: 750-00031
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
75000032
750-00032
SOLAR PANEL 18V @ 10W, 340X280MM
View more
Mã Sản phẩm: 750-00032
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
75000034
750-00034
2.5 WATT SOLAR CELL (1 PACK)
View more
Mã Sản phẩm: 750-00034
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
13959021
1395902-1
SENSOR, LASER
View more
Mã Sản phẩm: 1395902-1
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
14353461
SL Giá
1+ $87.4200
Qty
$87.4200
14358181
SL Giá
1+ $54.9150
Qty
$54.9150
14359541
SL Giá
1+ $145.2480
Qty
$145.2480
14798891
SL Giá
1+ $43.6780
Qty
$43.6780
14798901
SL Giá
1+ $65.6200
Qty
$65.6200
14996391
SL Giá
1+ $187.6400
Qty
$187.6400
14996401
SL Giá
1+ $156.6400
Qty
$156.6400
14996511
SL Giá
1+ $165.6460
Qty
$165.6460
16041k
SL Giá
1+ $5.0000
Qty
$5.0000
cea06125un350p2
SL Giá
1+ $129.9600
Qty
$129.9600
cea06125ur350
SL Giá
1+ $158.4600
Qty
$158.4600
cea06125ut350
SL Giá
1+ $131.4600
Qty
$131.4600
cea06187uv350
SL Giá
1+ $134.0300
Qty
$134.0300
cea06250ur350
SL Giá
1+ $177.2800
Qty
$177.2800
cea06250uw350
SL Giá
1+ $63.4200
Qty
$63.4200
cea13062uw350
SL Giá
1+ $63.4200
Qty
$63.4200
cea13062wt350
SL Giá
1+ $132.7500
Qty
$132.7500
cea13125un350
SL Giá
1+ $51.7300
Qty
$51.7300
lwk06w250b350
SL Giá
1+ $43.8420
Qty
$43.8420
28995
28995
SHARP 2Y0A21YK0F IR DIST SENS
View more
Mã Sản phẩm: 28995
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $11.9900
Qty
$11.9900
gp2d12
GP2D12
SENSOR DIST MEASUR 80CM ANLG
View more
Mã Sản phẩm: GP2D12
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
gp2d120
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
gp2d120cj00f
GP2D120CJ00F
SENSOR DIST MEAS 30CM ANLG W/AMP
View more
Mã Sản phẩm: GP2D120CJ00F
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
gp2d120xj00f
GP2D120XJ00F
SENSOR DIST MEAS 30CM ANLG W/JST
View more
Mã Sản phẩm: GP2D120XJ00F
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
gp2d12j0000f
GP2D12J0000F
SENSOR DIST MEASUR 80CM ANLG
View more
Mã Sản phẩm: GP2D12J0000F
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
gp2d15
GP2D15
SENSOR DIST MEASUR 24CM DIGI
View more
Mã Sản phẩm: GP2D15
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
gp2d150a
GP2D150A
SENSOR DIST MEASUR 15CM DIGI
View more
Mã Sản phẩm: GP2D150A
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
gp2d150aj00f
GP2D150AJ00F
SENSOR DIST MEASUR 15CM DIGI
View more
Mã Sản phẩm: GP2D150AJ00F
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
gp2d15j0000f
GP2D15J0000F
SENSOR DIST MEASUR 24CM DIGI
View more
Mã Sản phẩm: GP2D15J0000F
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adbla321
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adbma350
ADBM-A350
SENSOR SFF LED OFN 17FPC
View more
Mã Sản phẩm: ADBM-A350
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adbsa320
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adbsa350
ADBS-A350
SENSOR SFF LED OFN 28IO
View more
Mã Sản phẩm: ADBS-A350
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adnb2031
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adnb2031rlk
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adnb2031rlp
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adnb2032
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adnb2032tlk
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adnb2032tlp
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
35000009
350-00009
PHOTORESISTOR FOR BASIC STAMP
View more
Mã Sản phẩm: 350-00009
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $2.6100
Qty
$2.6100
norps12
NORPS-12
PHOTOCELL
View more
Mã Sản phẩm: NORPS-12
Nhà sản xuất: Advanced Photonix Inc
SL Giá
1+ $3.2200
Qty
$3.2200
nsl06s53
NSL-06S53
PHOTOCELL
View more
Mã Sản phẩm: NSL-06S53
Nhà sản xuất: Advanced Photonix Inc
SL Giá
1+ $3.9100
Qty
$3.9100
nsl19m51
NSL-19M51
PHOTOCELL
View more
Mã Sản phẩm: NSL-19M51
Nhà sản xuất: Advanced Photonix Inc
SL Giá
1+ $1.0700
Qty
$1.0700
nsl4960
NSL-4960
PHOTOCELL
View more
Mã Sản phẩm: NSL-4960
Nhà sản xuất: Advanced Photonix Inc
SL Giá
1+ $7.6500
Qty
$7.6500
nsl5110
NSL-5110
PHOTOCELL
View more
Mã Sản phẩm: NSL-5110
Nhà sản xuất: Advanced Photonix Inc
SL Giá
1+ $4.4900
Qty
$4.4900
nsl5150
NSL-5150
PHOTOCELL
View more
Mã Sản phẩm: NSL-5150
Nhà sản xuất: Advanced Photonix Inc
SL Giá
1+ $4.4900
Qty
$4.4900
nsl5162
NSL-5162
PHOTOCELL
View more
Mã Sản phẩm: NSL-5162
Nhà sản xuất: Advanced Photonix Inc
SL Giá
1+ $1.6200
Qty
$1.6200
nsl6112
NSL-6112
PHOTOCELL
View more
Mã Sản phẩm: NSL-6112
Nhà sản xuất: Advanced Photonix Inc
SL Giá
1+ $1.6200
Qty
$1.6200
nsl6910
NSL-6910
PHOTOCELL
View more
Mã Sản phẩm: NSL-6910
Nhà sản xuất: Advanced Photonix Inc
SL Giá
1+ $9.2600
Qty
$9.2600
eetp109
EE-TP109
PHOTOTRANSISTOR ELEMENT
View more
Mã Sản phẩm: EE-TP109
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
eetp305x
EE-TP305-X
PHOTODETECTOR TRANSISTORS
View more
Mã Sản phẩm: EE-TP305-X
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $6.4600
Qty
$6.4600
eetp405x
SL Giá
1+ $6.4600
Qty
$6.4600
hlc2701001
SL Giá
1+ $4.3500
Qty
$4.3500
hlc2705001
SL Giá
1+ $6.9900
Qty
$6.9900
is471f
IS471F
LIGHT DETECTOR OPIC 940NM
View more
Mã Sản phẩm: IS471F
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
is471fe
IS471FE
LIGHT DETECTOR OPIC 940NM
View more
Mã Sản phẩm: IS471FE
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
is471fse
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
is485e
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
is486e
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
eairmba3
EAIRMBA3
38 KHZ THRU-HOLE
View more
Mã Sản phẩm: EAIRMBA3
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.2575
Qty
$0.2575
eairmba6
EAIRMBA6
56 KHZ THRU-HOLE
View more
Mã Sản phẩm: EAIRMBA6
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.2583
Qty
$0.2583
eairmca0
EAIRMCA0
38 KHZ THRU-HOLE
View more
Mã Sản phẩm: EAIRMCA0
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.3295
Qty
$0.3295
eairmca1
EAIRMCA1
38 KHZ THRU-HOLE
View more
Mã Sản phẩm: EAIRMCA1
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.2490
Qty
$0.2490
eairmda1
EAIRMDA1
38 KHZ THRU-HOLE
View more
Mã Sản phẩm: EAIRMDA1
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.2993
Qty
$0.2993
eairmda4
EAIRMDA4
38 KHZ THRU-HOLE
View more
Mã Sản phẩm: EAIRMDA4
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.3071
Qty
$0.3071
eairmea0
EAIRMEA0
38 KHZ THRU-HOLE
View more
Mã Sản phẩm: EAIRMEA0
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.3071
Qty
$0.3071
eairmea1
EAIRMEA1
38 KHZ THRU-HOLE
View more
Mã Sản phẩm: EAIRMEA1
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.2684
Qty
$0.2684
eairmea3
EAIRMEA3
38 KHZ THRU-HOLE
View more
Mã Sản phẩm: EAIRMEA3
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.4109
Qty
$0.4109
eairmga2
EAIRMGA2
40 KHZ SMD TOP VIEW
View more
Mã Sản phẩm: EAIRMGA2
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.5161
Qty
$0.5161
019141411ir920
019-141-411-IR920
PHOTODIODE MICRO 0805 SMT
View more
Mã Sản phẩm: 019-141-411-IR920
Nhà sản xuất: Advanced Photonix Inc
SL Giá
1+ $0.4921
Qty
$0.4921
alspd7001ctr7
ALS-PD70-01C/TR7
IC IR AMBIENT LIGHT SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: ALS-PD70-01C/TR7
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $1.0500
Qty
$1.0500
axuv100
AXUV100
SENSOR ELECTRON DETECTION
View more
Mã Sản phẩm: AXUV100
Nhà sản xuất: Opto Diode Corp
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
axuv100al
AXUV100AL
SENSOR ELECTRON DETECTION 100MM
View more
Mã Sản phẩm: AXUV100AL
Nhà sản xuất: Opto Diode Corp
SL Giá
1+ $650.3700
Qty
$650.3700
axuv100g
AXUV100G
SENSOR ELECTRON DETECTION
View more
Mã Sản phẩm: AXUV100G
Nhà sản xuất: Opto Diode Corp
SL Giá
1+ $791.3500
Qty
$791.3500
axuv100tic2
AXUV100TI/C2
SENSOR ELECTRON DETECTION 100MM
View more
Mã Sản phẩm: AXUV100TI/C2
Nhà sản xuất: Opto Diode Corp
SL Giá
1+ $650.3700
Qty
$650.3700
axuv16-elg
AXUV16 ELG
SENSOR ELECTRON DETECTION 40DIP
View more
Mã Sản phẩm: AXUV16 ELG
Nhà sản xuất: Opto Diode Corp
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
axuv20elg
AXUV20ELG
SENSOR ELECTRON DETECTION 3MM
View more
Mã Sản phẩm: AXUV20ELG
Nhà sản xuất: Opto Diode Corp
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
axuv20hs1
AXUV20HS1
PHOTODIODE ELECTRON DETECTOR 5MM
View more
Mã Sản phẩm: AXUV20HS1
Nhà sản xuất: Opto Diode Corp
SL Giá
1+ $435.2400
Qty
$435.2400
axuv576c
AXUV576C
PHOTODIODE ELECTRON DET 576MM2
View more
Mã Sản phẩm: AXUV576C
Nhà sản xuất: Opto Diode Corp
SL Giá
1+ $700.9100
Qty
$700.9100
701561032
70156-1032
SYSTEM
View more
Mã Sản phẩm: 70156-1032
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $8.0000
Qty
$8.0000
701561048
70156-1048
SYSTEM
View more
Mã Sản phẩm: 70156-1048
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $6.0000
Qty
$6.0000
701561052
70156-1052
SYSTEM
View more
Mã Sản phẩm: 70156-1052
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $3.0000
Qty
$3.0000
701561055
70156-1055
SYSTEM
View more
Mã Sản phẩm: 70156-1055
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $4.0000
Qty
$4.0000
701561058
70156-1058
SYSTEM
View more
Mã Sản phẩm: 70156-1058
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $3.0000
Qty
$3.0000
701561070
70156-1070
SYSTEM
View more
Mã Sản phẩm: 70156-1070
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $5.0000
Qty
$5.0000
701561080
70156-1080
SYSTEM
View more
Mã Sản phẩm: 70156-1080
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $3.0000
Qty
$3.0000
701561097
70156-1097
SYSTEM
View more
Mã Sản phẩm: 70156-1097
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $6.0000
Qty
$6.0000
701561101
70156-1101
SYSTEM
View more
Mã Sản phẩm: 70156-1101
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $3.0000
Qty
$3.0000
701561105
70156-1105
SYSTEM
View more
Mã Sản phẩm: 70156-1105
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $4.0000
Qty
$4.0000
anr11151
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
anr11501
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
anr11511
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
anr11821
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
anr12151
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
anr12261
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
anr12501
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
anr12511
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
anr12821
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
eesa401p2
EE-SA401-P2
OPTO SENSOR LEVER TYPE
View more
Mã Sản phẩm: EE-SA401-P2
SL Giá
1+ $7.1700
Qty
$7.1700
aeds9300
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aeds9310
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cna1006n
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cna1007h
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cna1011k
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cna1012k
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cna1301h
SL Giá
1+ $0.7800
Qty
$0.7800
cna1302k
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cna1303k
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cna1311k
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
9900001701
99-000017-01
MS NPN SENSOR KIT, DRK-ON
View more
Mã Sản phẩm: 99-000017-01
Nhà sản xuất: Omron Automation and Safety
SL Giá
1+ $360.0000
Qty
$360.0000
aa3528ap3c
AA3528AP3C
PHOTOTRANSISTOR IR NPN 940NM SMD
View more
Mã Sản phẩm: AA3528AP3C
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aa3528p3s
AA3528P3S
LED IR 940NM 3.5X2.8MM SMD
View more
Mã Sản phẩm: AA3528P3S
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $0.1287
Qty
$0.1287
alspt1751cl177tr8
ALS-PT17-51C/L177/TR8
LIGHT SENSOR AMBIENT SMD
View more
Mã Sản phẩm: ALS-PT17-51C/L177/TR8
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.1800
Qty
$0.1800
alspt19315cl177tr8
ALS-PT19-315C/L177/TR8
LIGHT SENSOR AMBIENT SMD
View more
Mã Sản phẩm: ALS-PT19-315C/L177/TR8
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.1436
Qty
$0.1436
alspt2046cl177
SL Giá
1+ $0.6300
Qty
$0.6300
alspt2433cl177
SL Giá
1+ $0.6400
Qty
$0.6400
apa3010p3bt
APA3010P3BT
PHOTOTRANSISTOR 3X1MM BLU RA SMD
View more
Mã Sản phẩm: APA3010P3BT
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $0.1287
Qty
$0.1287
apa3010p3btgx
APA3010P3BT-GX
PHOTOTRANSISTOR 3X1MM IR RA SMD
View more
Mã Sản phẩm: APA3010P3BT-GX
Nhà sản xuất: Kingbright
SL Giá
1+ $0.1155
Qty
$0.1155
apds9002021
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
144041
144-041
IR RANGE SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 144-041
Nhà sản xuất: Digilent, Inc.
SL Giá
1+ $15.9900
Qty
$15.9900
apds9101l21
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
apds9102l22
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
apds9103l22
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
apds9104l22
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cnb10010hl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cnb10010ll
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cnb10010rl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cnb10010sl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cnb10010wl
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27300
27300
SENSOR DIRRS DISTANCE INFRARED
View more
Mã Sản phẩm: 27300
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aedr80001k0
SL Giá
1+ $8.5386
Qty
$8.5386
aedr80001k1
SL Giá
1+ $9.3090
Qty
$9.3090
aedr80001k2
SL Giá
1+ $10.9140
Qty
$10.9140
aedr80101k2
SL Giá
1+ $10.9140
Qty
$10.9140
aedr81001p0
SL Giá
1+ $8.5386
Qty
$8.5386
aedr81001p1
SL Giá
1+ $9.3090
Qty
$9.3090
aedr81001p2
SL Giá
1+ $10.9140
Qty
$10.9140
aedr81001q0
SL Giá
1+ $8.5386
Qty
$8.5386
aedr81001q1
SL Giá
1+ $9.3090
Qty
$9.3090
02183000000
SL Giá
1+ $173.6800
Qty
$173.6800
20lhe1awa1p30
20LHE1AWA1P30
SENSOR LINEAR POS 0-10MM 1%
View more
Mã Sản phẩm: 20LHE1AWA1P30
Nhà sản xuất: Vishay Sfernice
SL Giá
1+ $112.7400
Qty
$112.7400
3046l1102
3046L-1-102
POT LINEAR POSITION
View more
Mã Sản phẩm: 3046L-1-102
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $11.0400
Qty
$11.0400
3046l1103
3046L-1-103
POT LINEAR POSITION
View more
Mã Sản phẩm: 3046L-1-103
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $11.0400
Qty
$11.0400
3046l1203
3046L-1-203
POT LINEAR POSITION
View more
Mã Sản phẩm: 3046L-1-203
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $11.0400
Qty
$11.0400
3046l1252
3046L-1-252
POT LINEAR POSITION
View more
Mã Sản phẩm: 3046L-1-252
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $11.0400
Qty
$11.0400
3046l1502
3046L-1-502
POT LINEAR POSITION
View more
Mã Sản phẩm: 3046L-1-502
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $11.0400
Qty
$11.0400
3046l1503
3046L-1-503
POT LINEAR POSITION
View more
Mã Sản phẩm: 3046L-1-503
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $11.0400
Qty
$11.0400
3046l2102
3046L-2-102
POT LINEAR POSITION
View more
Mã Sản phẩm: 3046L-2-102
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $11.0400
Qty
$11.0400
3046l2103
3046L-2-103
POT LINEAR POSITION
View more
Mã Sản phẩm: 3046L-2-103
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1+ $11.0400
Qty
$11.0400
025-inchd4v
0.25 INCH-D-4V
SENSOR PRESS DIFF 0.25" H2O 4SIP
View more
Mã Sản phẩm: 0.25 INCH-D-4V
Nhà sản xuất: All Sensors Corporation
SL Giá
1+ $198.0000
Qty
$198.0000
03-psid4v
0.3 PSI-D-4V
SENSOR 0.3PSID 4V DUAL
View more
Mã Sản phẩm: 0.3 PSI-D-4V
Nhà sản xuất: All Sensors Corporation
SL Giá
1+ $121.0000
Qty
$121.0000
03-psid4vmil
0.3 PSI-D-4V-MIL
SENSOR 0.3PSID 4V DUAL
View more
Mã Sản phẩm: 0.3 PSI-D-4V-MIL
Nhà sản xuất: All Sensors Corporation
SL Giá
1+ $432.0000
Qty
$432.0000
03-psid4vprime
0.3 PSI-D-4V-PRIME
SENSOR 0.3PSID 4V DUAL
View more
Mã Sản phẩm: 0.3 PSI-D-4V-PRIME
Nhà sản xuất: All Sensors Corporation
SL Giá
1+ $207.0000
Qty
$207.0000
03-psid4vprimeref
0.3 PSI-D-4V-PRIME-REF
SENSOR 0.3PSID 4V-REF DUAL
View more
Mã Sản phẩm: 0.3 PSI-D-4V-PRIME-REF
Nhà sản xuất: All Sensors Corporation
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
03-psidcgrademini
0.3 PSI-D-CGRADE-MINI
SENSOR 0.3PSID MV DUAL
View more
Mã Sản phẩm: 0.3 PSI-D-CGRADE-MINI
Nhà sản xuất: All Sensors Corporation
SL Giá
1+ $66.0000
Qty
$66.0000
03-psidcgrademv
0.3 PSI-D-CGRADE-MV
SENSOR 0.3PSID MV DUAL
View more
Mã Sản phẩm: 0.3 PSI-D-CGRADE-MV
Nhà sản xuất: All Sensors Corporation
SL Giá
1+ $55.0000
Qty
$55.0000
03-psidhgrademini
0.3 PSI-D-HGRADE-MINI
SENSOR 0.3PSID MV DUAL
View more
Mã Sản phẩm: 0.3 PSI-D-HGRADE-MINI
Nhà sản xuất: All Sensors Corporation
SL Giá
1+ $70.0000
Qty
$70.0000
03-psidhgrademv
0.3 PSI-D-HGRADE-MV
SENSOR 0.3PSID MV DUAL
View more
Mã Sản phẩm: 0.3 PSI-D-HGRADE-MV
Nhà sản xuất: All Sensors Corporation
SL Giá
1+ $61.6000
Qty
$61.6000
03-psidprimemini
0.3 PSI-D-PRIME-MINI
SENSOR 0.3PSID MV DUAL
View more
Mã Sản phẩm: 0.3 PSI-D-PRIME-MINI
Nhà sản xuất: All Sensors Corporation
SL Giá
1+ $115.0000
Qty
$115.0000
1246
SL Giá
1+ $7.9500
Qty
$7.9500
1981
SL Giá
1+ $8.9500
Qty
$8.9500
alspdic1521btr8
ALS-PDIC15-21B/TR8
IC IR AMBIENT LIGHT SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: ALS-PDIC15-21B/TR8
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.4150
Qty
$0.4150
alspdic1521cl230tr8
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8
IC IR AMBIENT LIGHT SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: ALS-PDIC15-21C/L230/TR8
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.3591
Qty
$0.3591
alspdic1755ctr8
ALS-PDIC17-55C/TR8
IC IR AMBIENT LIGHT SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: ALS-PDIC17-55C/TR8
Nhà sản xuất: Everlight Electronics Co Ltd
SL Giá
1+ $0.3551
Qty
$0.3551
alspdic2433b
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ams104w
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ams104y
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ams302
SL Giá
1+ $3.0900
Qty
$3.0900
ams302t
SL Giá
1+ $1.1880
Qty
$1.1880
103sr11a1
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
103sr11a2
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
103sr11a5
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
103sr12a1
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
103sr12a2
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
103sr12a3
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
103sr12a4
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
103sr12a7
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
103sr12s2
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
103sr13a1
SL Giá
1+ $46.2500
Qty
$46.2500
10-x-12-x-18thick
1.0 X 1/2 X 1/8THICK
MAGNET N35 1 X 1/2 X 1/8"
View more
Mã Sản phẩm: 1.0 X 1/2 X 1/8THICK
Nhà sản xuất: Radial Magnet Inc
SL Giá
1+ $2.9300
Qty
$2.9300
10-x-38-x-116thick
1.0 X 3/8 X 1/16THICK
MAGNET N35 1 X 3/8 X 1/16"
View more
Mã Sản phẩm: 1.0 X 3/8 X 1/16THICK
Nhà sản xuất: Radial Magnet Inc
SL Giá
1+ $1.2800
Qty
$1.2800
10-x-516-x-14thick
1.0 X 5/16 X 1/4THICK
MAGNET N35 1 X 5/16 X 1/4"
View more
Mã Sản phẩm: 1.0 X 5/16 X 1/4THICK
Nhà sản xuất: Radial Magnet Inc
SL Giá
1+ $3.1200
Qty
$3.1200
10-x-20-x-14thick
1.0" X 2.0" X 1/4"THICK
MAGNET 1.0" X 2.0" X 1/4"THICK
View more
Mã Sản phẩm: 1.0" X 2.0" X 1/4"THICK
Nhà sản xuất: Radial Magnet Inc
SL Giá
1+ $21.8900
Qty
$21.8900
10-x-20-x-18thick
1.0" X 2.0" X 1/8"THICK
MAGNET 1.0" X 2.0" X 1/8"THICK
View more
Mã Sản phẩm: 1.0" X 2.0" X 1/8"THICK
Nhà sản xuất: Radial Magnet Inc
SL Giá
1+ $11.9000
Qty
$11.9000
10dia-x-18thick
1.0"DIA X 1/8"THICK
MAGNET 1.0"DIA X 1/8"THICK
View more
Mã Sản phẩm: 1.0"DIA X 1/8"THICK
Nhà sản xuất: Radial Magnet Inc
SL Giá
1+ $4.5500
Qty
$4.5500
12dia-x-18thick
1/2"DIA X 1/8"THICK
MAGNET 1/2"DIA X 1/8"THICK
View more
Mã Sản phẩm: 1/2"DIA X 1/8"THICK
Nhà sản xuất: Radial Magnet Inc
SL Giá
1+ $1.2800
Qty
$1.2800
14-x-14-x-14thick
1/4 X 1/4 X 1/4THICK
MAGNET N35 1/4 X 1/4 X 1/4"
View more
Mã Sản phẩm: 1/4 X 1/4 X 1/4THICK
Nhà sản xuất: Radial Magnet Inc
SL Giá
1+ $0.9400
Qty
$0.9400
14dia-x-116thick
1/4"DIA X 1/16"THICK
MAGNET 1/4"DIA X 1/16"THICK
View more
Mã Sản phẩm: 1/4"DIA X 1/16"THICK
Nhà sản xuất: Radial Magnet Inc
SL Giá
1+ $0.2100
Qty
$0.2100
14dia-x-14thick
1/4"DIA X 1/4"THICK
MAGNET 1/4"DIA X 1/4"THICK
View more
Mã Sản phẩm: 1/4"DIA X 1/4"THICK
Nhà sản xuất: Radial Magnet Inc
SL Giá
1+ $0.6800
Qty
$0.6800
2322-691-90001
2322 691 90001
SENSOR CAPACITIVE HUMIDITY
View more
Mã Sản phẩm: 2322 691 90001
Nhà sản xuất: Vishay BC Components
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27920
27920
HS1101 HUMIDITY SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 27920
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $8.9900
Qty
$8.9900
28018
28018
MODULE SENSOR TEMP+HUMIDITY
View more
Mã Sản phẩm: 28018
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $42.9900
Qty
$42.9900
70002335
70002335
SENSOR HUMID/TEMP WATCHPORT/H
View more
Mã Sản phẩm: 70002335
Nhà sản xuất: Digi International
SL Giá
1+ $90.0000
Qty
$90.0000
cc2a23
CC2A23
CHIPCAP2 ANALOG 2% 3.3V
View more
Mã Sản phẩm: CC2A23
Nhà sản xuất: Amphenol Advanced Sensors
SL Giá
1+ $13.2500
Qty
$13.2500
cc2a25
CC2A25
CHIPCAP2 ANALOG 2% 5V
View more
Mã Sản phẩm: CC2A25
Nhà sản xuất: Amphenol Advanced Sensors
SL Giá
1+ $13.2500
Qty
$13.2500
cc2a33
CC2A33
CHIPCAP2 ANALOG 3% 3.3V
View more
Mã Sản phẩm: CC2A33
Nhà sản xuất: Amphenol Advanced Sensors
SL Giá
1+ $11.5700
Qty
$11.5700
cc2a35
CC2A35
CHIPCAP2 ANALOG 3% 5V
View more
Mã Sản phẩm: CC2A35
Nhà sản xuất: Amphenol Advanced Sensors
SL Giá
1+ $11.5700
Qty
$11.5700
cc2d23
CC2D23
CHIPCAP2 DGTL 2% 3.3V
View more
Mã Sản phẩm: CC2D23
Nhà sản xuất: Amphenol Advanced Sensors
SL Giá
1+ $12.3500
Qty
$12.3500
cc2d23sip
CC2D23-SIP
CHIPCAP2 SIP DGTL 2% 3.3V
View more
Mã Sản phẩm: CC2D23-SIP
Nhà sản xuất: Amphenol Advanced Sensors
SL Giá
1+ $16.9100
Qty
$16.9100
28032
28032
PIR SENSOR IR WIDE ANGLE
View more
Mã Sản phẩm: 28032
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $11.9900
Qty
$11.9900
55528027
555-28027
SENSOR MOTION PASSIVE INFRARED
View more
Mã Sản phẩm: 555-28027
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $10.9900
Qty
$10.9900
91028027
910-28027
SENSOR MOTION PASSIVE INFARED
View more
Mã Sản phẩm: 910-28027
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adbma350200
ADBM-A350-200
OPTICAL FINGER MOTION SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: ADBM-A350-200
Nhà sản xuất: Avago Technologies US Inc.
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
ama115905
AMA115905
MA MOTION SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: AMA115905
SL Giá
1+ $17.6465
Qty
$17.6465
ama1459
SL Giá
1+ $18.4295
Qty
$18.4295
ama145905
AMA145905
MA MOTION SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: AMA145905
SL Giá
1+ $17.6465
Qty
$17.6465
ama145915
SL Giá
1+ $19.0700
Qty
$19.0700
ama1469
AMA1469
MA MOTION SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: AMA1469
SL Giá
1+ $17.6465
Qty
$17.6465
ama146915
AMA146915
MA MOTION SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: AMA146915
SL Giá
1+ $18.4295
Qty
$18.4295
6df1n2c2hwl
6DF-1N2-C2-HWL
6D MOTION IMU 2G VARIANT
View more
Mã Sản phẩm: 6DF-1N2-C2-HWL
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
6df1n6c2hwl
6DF-1N6-C2-HWL
6D MOTION IMU 6G VARIANT
View more
Mã Sản phẩm: 6DF-1N6-C2-HWL
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
adis16209cccz
ADIS16209CCCZ
IC INCLINOMETER/ACCELERMTR 16LGA
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16209CCCZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $62.5300
Qty
$62.5300
adis16210cmlz
ADIS16210CMLZ
IC INCLINOMETER/ACCELERMTR MSM
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16210CMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $158.1900
Qty
$158.1900
adis16220cccz
ADIS16220CCCZ
VIBRATION SENSOR PROGR EMBEDDED
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16220CCCZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adis16300amlz
ADIS16300AMLZ
MODULE INERTIAL GYRO/ACCEL 24ML
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16300AMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $121.4700
Qty
$121.4700
adis16334bmlz
ADIS16334BMLZ
MODULE INERTIAL GYRO/ACCEL 20ML
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16334BMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $511.2200
Qty
$511.2200
adis16360bmlz
ADIS16360BMLZ
MODULE GYRO/ACCELEROMETER 24ML
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16360BMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adis16362bmlz
ADIS16362BMLZ
MODULE GYRO/ACCELEROMETER 24LEAD
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16362BMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $511.2200
Qty
$511.2200
adis16364bmlz
ADIS16364BMLZ
MODULE GYRO/ACCELEROMETER 24ML
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16364BMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $478.3300
Qty
$478.3300
29123
29123
MODULE COMPASS HITACHI HM55B
View more
Mã Sản phẩm: 29123
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
drm4000n00232
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
drm4000ln00232
SL Giá
1+ $703.8000
Qty
$703.8000
hmc2003
SL Giá
1+ $328.2300
Qty
$328.2300
hmc6343
SL Giá
1+ $88.6600
Qty
$88.6600
hmr2300d00232
SL Giá
1+ $871.0800
Qty
$871.0800
hmr2300d00485
SL Giá
1+ $871.0800
Qty
$871.0800
hmr2300d20232
SL Giá
1+ $907.6800
Qty
$907.6800
hmr2300d20485
SL Giá
1+ $907.6800
Qty
$907.6800
hmr2300d21232
SL Giá
1+ $907.6800
Qty
$907.6800
1av11f
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
1av12f
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
2ss52m
SL Giá
1+ $3.6600
Qty
$3.6600
2ss52ms
2SS52M-S
SENSOR MAGNETORESISTIVE
View more
Mã Sản phẩm: 2SS52M-S
SL Giá
1+ $4.5000
Qty
$4.5000
2ss52mt2
2SS52M-T2
SENSOR MAGNETORESISTIVE
View more
Mã Sản phẩm: 2SS52M-T2
SL Giá
1+ $1.6163
Qty
$1.6163
2ss52mt3
2SS52M-T3
SENSOR MAGNETORESISTIVE
View more
Mã Sản phẩm: 2SS52M-T3
SL Giá
1+ $1.6163
Qty
$1.6163
413sr10
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
445070520
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
445070540
SL Giá
1+ $659.0300
Qty
$659.0300
517ss16
SL Giá
1+ $22.4400
Qty
$22.4400
02350510000
SL Giá
1+ $621.9200
Qty
$621.9200
02351006000
SL Giá
1+ $650.0000
Qty
$650.0000
02351007000
SL Giá
1+ $714.4800
Qty
$714.4800
02351008000
SL Giá
1+ $792.4800
Qty
$792.4800
02351009000
SL Giá
1+ $859.0400
Qty
$859.0400
02560407000
SL Giá
1+ $148.5900
Qty
$148.5900
02560410000
SL Giá
1+ $213.2000
Qty
$213.2000
02560411000
SL Giá
1+ $288.0800
Qty
$288.0800
02560412000
SL Giá
1+ $343.2000
Qty
$343.2000
hmr4001
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27904
27904
ALCOHOL BENZINE GAS SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 27904
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27929
27929
CARBON DIOXIDE GAS SENSOR MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 27929
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27930
27930
METHANE GAS SENSOR MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 27930
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27931
27931
MOD GAS SENSOR CARBON MONOXIDE
View more
Mã Sản phẩm: 27931
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
27932
27932
PROPANE GAS SENSOR MODULE
View more
Mã Sản phẩm: 27932
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
60500007
605-00007
CARBON MONOXIDE GAS SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 605-00007
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $5.9900
Qty
$5.9900
60500008
605-00008
METHANE GAS SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 605-00008
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $7.9900
Qty
$7.9900
60500009
605-00009
PROPANE GAS SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 605-00009
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $6.9900
Qty
$6.9900
60500010
605-00010
CARBON DIOXIDE GAS SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 605-00010
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
60500011
605-00011
ALCOHOL BENZINE GAS SENSOR
View more
Mã Sản phẩm: 605-00011
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $4.9900
Qty
$4.9900
a3g4250d
A3G4250D
IC MEMS MOTION SENSOR 16-LGA
View more
Mã Sản phẩm: A3G4250D
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $9.6768
Qty
$9.6768
a3g4250dtr
A3G4250DTR
IC MEMS MOTION SENSOR 16-LGA
View more
Mã Sản phẩm: A3G4250DTR
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1+ $7.8750
Qty
$7.8750
adis16060bccz
ADIS16060BCCZ
IC GYROSCOPE YAW RATE SPI 16LGA
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16060BCCZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $61.0500
Qty
$61.0500
adis16080accz
ADIS16080ACCZ
IC ACCEL GYRO RATE I2C 16-LGA
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16080ACCZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $61.0500
Qty
$61.0500
adis16130amlz
ADIS16130AMLZ
MODULE GYRO RATE SENSOR 24LD
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16130AMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adis16133bmlz
ADIS16133BMLZ
GYRO SENSOR 1200DEG/S 5V 335HZ
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16133BMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $822.4400
Qty
$822.4400
adis16135bmlz
ADIS16135BMLZ
MODULE GYRO W/CONN
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16135BMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $749.1000
Qty
$749.1000
adis16136amlz
ADIS16136AMLZ
GYROSCOPE DIGITAL 24MSM
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16136AMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $974.5300
Qty
$974.5300
adis16137bmlz
ADIS16137BMLZ
IC GYROSCOPE SENSING 24MSM
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16137BMLZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
adis16260bccz
ADIS16260BCCZ
IC SENSOR GYRO PROGR 10MV 20LGA
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16260BCCZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $71.3700
Qty
$71.3700
15020012
150-2001-2
CAMERA 3D TIME OF FLIGHT
View more
Mã Sản phẩm: 150-2001-2
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
15030011
150-3001-1
SENSOR 3D TIME OF FLIGHT
View more
Mã Sản phẩm: 150-3001-1
Nhà sản xuất: Bluetechnix GmbH
SL Giá
1+ $941.0000
Qty
$941.0000
4h2094
4H2094
SENSOR IMAGE WVGA MONO 48-PQFP
View more
Mã Sản phẩm: 4H2094
Nhà sản xuất: Eastman Kodak Company
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
4h2099
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
500064300
500-0643-00
CAMERA IR 80X60 50 DEGREE 9HZ
View more
Mã Sản phẩm: 500-0643-00
Nhà sản xuất: FLIR
SL Giá
1+ $175.0000
Qty
$175.0000
500065901
500-0659-01
CAMERA IR 80X60 50 DEG W/SHUTTER
View more
Mã Sản phẩm: 500-0659-01
Nhà sản xuất: FLIR
SL Giá
1+ $183.0000
Qty
$183.0000
500069000
500-0690-00
CAMERA IR 80X60 25 DEGREE 9HZ
View more
Mã Sản phẩm: 500-0690-00
Nhà sản xuất: FLIR
SL Giá
1+ $183.0000
Qty
$183.0000
anma118v2
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
anma210v2
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
anma218v2
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
adis16203cccz
ADIS16203CCCZ
IC ACCEL 360 INCLINOMETER 16-LGA
View more
Mã Sản phẩm: ADIS16203CCCZ
Nhà sản xuất: Analog Devices Inc
SL Giá
1+ $47.0500
Qty
$47.0500
gnsdmg015
G-NSDMG-015
INCLINOMETER
View more
Mã Sản phẩm: G-NSDMG-015
SL Giá
1+ $555.2000
Qty
$555.2000
gnsdmg017
G-NSDMG-017
INCLINOMETER
View more
Mã Sản phẩm: G-NSDMG-017
SL Giá
1+ $582.4000
Qty
$582.4000
gnsdmg019
G-NSDMG-019
INCLINOMETER
View more
Mã Sản phẩm: G-NSDMG-019
SL Giá
1+ $555.2000
Qty
$555.2000
gnsdmg021
G-NSDMG-021
INCLINOMETER
View more
Mã Sản phẩm: G-NSDMG-021
SL Giá
1+ $582.4000
Qty
$582.4000
gnsdmg023
G-NSDMG-023
INCLINOMETER
View more
Mã Sản phẩm: G-NSDMG-023
SL Giá
1+ $555.2000
Qty
$555.2000
gnsdmg025
G-NSDMG-025
INCLINOMETER
View more
Mã Sản phẩm: G-NSDMG-025
SL Giá
1+ $582.4000
Qty
$582.4000
gnsdog1006
G-NSDOG1-006
INCLINOMETER
View more
Mã Sản phẩm: G-NSDOG1-006
SL Giá
1+ $104.5000
Qty
$104.5000
gnsdog2002
G-NSDOG2-002
INCLINOMETER
View more
Mã Sản phẩm: G-NSDOG2-002
SL Giá
1+ $95.0000
Qty
$95.0000
gnsdog2003
G-NSDOG2-003
INCLINOMETER
View more
Mã Sản phẩm: G-NSDOG2-003
SL Giá
1+ $95.0000
Qty
$95.0000
asdl3212021
ASDL-3212-021
FIBER OPTIC TRANSCEIVER
View more
Mã Sản phẩm: ASDL-3212-021
Nhà sản xuất: Lite-On Inc
SL Giá
1+ $0.9840
Qty
$0.9840
cnd0204a
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cnd0208a
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cnd0209a
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cnd0214a
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cnd0215a
SL Giá
1+ $0.8654
Qty
$0.8654
cnd0216a
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
cnd0313a
SL Giá
1+ $1.2015
Qty
$1.2015
cnd0333a
SL Giá
1+ $1.0935
Qty
$1.0935
gp2w0004xp
GP2W0004XP
MODULE IRDA 115.2KBPS 6SMD
View more
Mã Sản phẩm: GP2W0004XP
Nhà sản xuất: Sharp Microelectronics
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
060023805
SL Giá
1+ $575.0200
Qty
$575.0200
060023807
SL Giá
1+ $575.0200
Qty
$575.0200
060023810
SL Giá
1+ $575.0200
Qty
$575.0200
060023904
SL Giá
1+ $653.3800
Qty
$653.3800
060023908
SL Giá
1+ $653.3800
Qty
$653.3800
060024002
SL Giá
1+ $786.1800
Qty
$786.1800
060024104
SL Giá
1+ $920.3000
Qty
$920.3000
060057106
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
060057107
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
060057205
SL Giá
1+ $1.0000
Qty
$1.0000
595001a000
59500-1-A-00-0
SENSOR TURBINE LOW FLOW TYPE
View more
Mã Sản phẩm: 59500-1-A-00-0
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
595001b000
59500-1-B-00-0
SENSOR TURBINE LOW FLOW TYPE
View more
Mã Sản phẩm: 59500-1-B-00-0
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aewa1025
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aewa1032
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aewa1040
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aewa1050
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aewa1065
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aewa1080
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aewa1100
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
aewa1150
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
12434000
1243.4000
SWITCH CLS16 WHT L2000MM CBL 2M
View more
Mã Sản phẩm: 1243.4000
Nhà sản xuất: Schurter Inc
SL Giá
1+ $0.0000
Qty
Call
29131
29131
SENSOR LIQUID/POWDER LEVEL
View more
Mã Sản phẩm: 29131
Nhà sản xuất: Parallax Inc
SL Giá
1+ $37.4900
Qty
$37.4900
32205074
SL Giá
1+ $37.1600
Qty
$37.1600
32205108
SL Giá
1+ $35.4900
Qty
$35.4900
32205113
SL Giá
1+ $31.0900
Qty
$31.0900
34015120
SL Giá
1+ $36.0600
Qty
$36.0600
34015121
SL Giá
1+ $37.7500
Qty
$37.7500
596301t01a
59630-1-T-01-A
REED SENSORS
View more
Mã Sản phẩm: 59630-1-T-01-A
Nhà sản xuất: Littelfuse Inc
SL Giá
1+ $3.5625
Qty <