vs1011e
VS1011E
VS1011E - MP3 AUDIO DECODER
View more
Mã Sản phẩm: VS1011E
Nhà sản xuất: VLSI
SL Giá
1 90,300đ
10 86,300đ
25 82,300đ
50 78,300đ
100+ 74,300đ
Qty
90,300đ
vs1003
VS1003
VS1003-MP3/WMA/MIDI Audio Codec
View more
Mã Sản phẩm: VS1003
Nhà sản xuất: VLSI
SL Giá
1 104,500đ
10 100,000đ
25 95,500đ
50 91,000đ
100+ 86,500đ
Qty
104,500đ
vs1053bl
VS1053BL
VS1053 Audio Codec Chip
View more
Mã Sản phẩm: VS1053BL
Nhà sản xuất: VLSI
SL Giá
1 175,800đ
10 168,800đ
25 161,800đ
50 154,800đ
100+ 147,800đ
Qty
175,800đ
si3000ks
SI3000KS
SI3000 Voice codec
View more
Mã Sản phẩm: SI3000KS
Nhà sản xuất: Silabs
SL Giá
1 52,300đ
10 49,800đ
25 47,300đ
50 44,800đ
100+ 42,300đ
Qty
52,300đ
tp3057wm
SL Giá
1 76,000đ
10 72,000đ
25 68,000đ
50 64,000đ
100+ 60,000đ
Qty
76,000đ
pt2322-s
PT2322-S
PT2322-S 6-Channel Audio Processor IC
View more
Mã Sản phẩm: PT2322-S
Nhà sản xuất: PTC
SL Giá
1 33,300đ
10 31,800đ
25 30,300đ
50 28,800đ
100+ 27,300đ
Qty
33,300đ
pt2323-s
PT2323-S
PT2323-S 6-Ch Audio Selector
View more
Mã Sản phẩm: PT2323-S
Nhà sản xuất: PTC
SL Giá
1 19,000đ
10 18,000đ
25 17,000đ
50 16,000đ
100+ 15,000đ
Qty
19,000đ
isd4004-08mp
ISD4004-08MP
IC VOICE REC/PLAY 8MIN 28-DIP
View more
Mã Sản phẩm: ISD4004-08MP
Nhà sản xuất: Winbond
SL Giá
1 242,500đ
10 232,500đ
25 222,500đ
50 212,500đ
100+ 202,500đ
Qty
242,500đ
apr9301v2
APR9301V2
APR301 - Single-Chip Voice Recording & Playback
View more
Mã Sản phẩm: APR9301V2
Nhà sản xuất: APLUS
SL Giá
1 68,400đ
10 64,800đ
25 61,200đ
50 57,600đ
100+ 54,000đ
Qty
68,400đ
apr9600
APR9600
APR9600
View more
Mã Sản phẩm: APR9600
Nhà sản xuất: APLUS
SL Giá
1 76,000đ
10 72,000đ
25 68,000đ
50 64,000đ
100+ 60,000đ
Qty
76,000đ
apr6008
APR6008
APR6008
View more
Mã Sản phẩm: APR6008
Nhà sản xuất: APLUS
SL Giá
1 133,000đ
10 127,500đ
25 122,000đ
50 116,500đ
100+ 111,000đ
Qty
133,000đ
apr6016
APR6016
APR6016
View more
Mã Sản phẩm: APR6016
Nhà sản xuất: APLUS
SL Giá
1 171,000đ
10 164,000đ
25 157,000đ
50 150,000đ
100+ 143,000đ
Qty
171,000đ
isd4002-120py
ISD4002-120PY
IC VOICE REC/PLAY 120SEC 28-DIP
View more
Mã Sản phẩm: ISD4002-120PY
Nhà sản xuất: Winbond
SL Giá
1 90,300đ
10 86,300đ
25 82,300đ
50 78,300đ
100+ 74,300đ
Qty
90,300đ
isd4003-04mp
ISD4003-04MP
IC VOICE REC/PLAY 4MIN 28-DIP
View more
Mã Sản phẩm: ISD4003-04MP
Nhà sản xuất: Winbond
SL Giá
1 152,000đ
10 145,500đ
25 139,000đ
50 132,500đ
100+ 126,000đ
Qty
152,000đ
isd4004-16mpy
ISD4004-16MPY
IC VOICE REC/PLAY 16MIN 28-DIP
View more
Mã Sản phẩm: ISD4004-16MPY
Nhà sản xuất: Winbond
SL Giá
1 332,500đ
10 319,000đ
25 305,500đ
50 292,000đ
100+ 278,500đ
Qty
332,500đ
tda2030
SL Giá
1 8,000đ
50 7,600đ
100 7,200đ
500 6,800đ
1000 6,400đ
Qty
8,000đ
lm4871m
SL Giá
1 17,100đ
10 16,300đ
25 15,500đ
50 14,700đ
100+ 13,900đ
Qty
17,100đ
lm3886tf
SL Giá
1 104,500đ
10 100,000đ
25 95,500đ
50 91,000đ
100+ 86,500đ
Qty
104,500đ
tda2003
SL Giá
1 5,700đ
10 5,400đ
25 5,100đ
50 4,800đ
100+ 4,500đ
Qty
5,700đ
tda7294v
TDA7294V
IC AMP AUDIO 100W AB MULTIWATT15
View more
Mã Sản phẩm: TDA7294V
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 45,600đ
10 43,700đ
25 41,800đ
50 39,900đ
100+ 38,000đ
Qty
45,600đ
um66t19l
UM66T19L
IC nhạc, bài
View more
Mã Sản phẩm: UM66T19L
Nhà sản xuất: UTC
SL Giá
1 6,500đ
25 6,000đ
100 5,500đ
300 5,000đ
500+ 4,500đ
Qty
6,500đ
um66t05l
UM66T05L
IC nhạc, bài "Home Sweet Home", 1.5V ~ 4.5V
View more
Mã Sản phẩm: UM66T05L
Nhà sản xuất: UTC
SL Giá
1+
Qty
Call