gsm-pifa-antenna-jpa892
SL Giá
1 140,000đ
25 133,000đ
50 126,000đ
100 119,000đ
500+ 112,000đ
Qty
140,000đ
gsm-internal-antenna-atcg059
SL Giá
1+
Qty
Call
atcg130
ATCG130
ATCG130 PENTA BAND CELLULAR ANTENNA
View more
Mã Sản phẩm: ATCG130
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
gsm-internal-antenna-atcg086
SL Giá
1 25,000đ
25 22,500đ
100 21,250đ
500 20,000đ
Qty
25,000đ
gsm-internal-antenna-atcg104
SL Giá
1+
Qty
Call
gsm-car-internal-antenna-atcg109
SL Giá
1+
Qty
Call
gsm-whip-antenna-atcg821
SL Giá
1 50,000đ
25 47,500đ
50 45,000đ
100 42,500đ
500+ 40,000đ
Qty
50,000đ
gsm-antenna-jcg015
SL Giá
1 38,000đ
25 36,000đ
50 34,000đ
100 32,000đ
500+ 30,000đ
Qty
38,000đ
by-gsm-01
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
by-gsm-04
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
by-gsm-05
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
by-gsm-06
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
by-gsm-12
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
by-gsm-02
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
log-periodic-antenna
SL Giá
1+
Qty
Call
omni-directional-fiberglass-antenna
SL Giá
1+
Qty
Call
directional-panel-antenna
SL Giá
1+
Qty
Call
directional-panel-antenna-jcw-2300-2700-10
SL Giá
1+
Qty
Call
directional-panel-antenna-jcw-1710-2170-14
SL Giá
1+
Qty
Call
directional-panel-antenna-jcw-3g-14b
SL Giá
1+
Qty
Call
directional-yagi-antenna
SL Giá
1+
Qty
Call
16db-3g-yagi-antenna-jcy-2170-16-1
SL Giá
1+
Qty
Call
2400mhz-wi-fi-yagi-antenna
2400MHz Wi-Fi Yagi antenna
Frequency range: 2400 to 2483MHz-Gain: 18dBi
View more
Mã Sản phẩm: 2400MHz Wi-Fi Yagi antenna
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
433mhz-yagi-antenna-jcy-433-12
433mhz yagi antenna JCY-433-12
Frequency range: 433 ±10MHz-Gain: 12dBi
View more
Mã Sản phẩm: 433mhz yagi antenna JCY-433-12
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call