Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
gsm-whip-antenna-atcg821
ATCG821 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz
Jinchang
72
In-stock
GSM Whip Antenna ATCG821
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz
Mã Sản phẩm: ATCG821
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1 50,000đ
25 47,500đ
50 45,000đ
100 42,500đ
500+ 40,000đ
Qty
50,000đ
Qty Price
1 50,000đ
25 47,500đ
50 45,000đ
100 42,500đ
500+ 40,000đ
Qty
Min: 1
gsm-antenna-jcg015
JCG015 Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Jinchang
36
In-stock
GSM Antenna JCG015
Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Mã Sản phẩm: JCG015
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1 38,000đ
25 36,000đ
50 34,000đ
100 32,000đ
500+ 30,000đ
Qty
38,000đ
Qty Price
1 38,000đ
25 36,000đ
50 34,000đ
100 32,000đ
500+ 30,000đ
Qty
Min: 1
by-gsm-01
BY-GSM-01 GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Beyondoor
2
In-stock
BY-GSM-01
GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Mã Sản phẩm: BY-GSM-01
Nhà sản xuất: Beyondoor
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
Min: 1
by-gsm-04
BY-GSM-04 GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Beyondoor
2
In-stock
BY-GSM-04
GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Mã Sản phẩm: BY-GSM-04
Nhà sản xuất: Beyondoor
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
Min: 1
by-gsm-05
BY-GSM-05 GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Beyondoor
2
In-stock
BY-GSM-05
GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Mã Sản phẩm: BY-GSM-05
Nhà sản xuất: Beyondoor
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
Min: 1
by-gsm-06
BY-GSM-06 GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Beyondoor
2
In-stock
BY-GSM-06
GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Mã Sản phẩm: BY-GSM-06
Nhà sản xuất: Beyondoor
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
Min: 1
by-gsm-12
BY-GSM-12 GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Beyondoor
2
In-stock
BY-GSM-12
GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Mã Sản phẩm: BY-GSM-12
Nhà sản xuất: Beyondoor
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
Min: 1
by-gsm-02
BY-GSM-02 GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Beyondoor
1
In-stock
BY-GSM-02
GSM Anten Frequency Range 824~894/1710~2170MHz
Mã Sản phẩm: BY-GSM-02
Nhà sản xuất: Beyondoor
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-jcg402
JCG402 Frequency Range 824~894/1710~1990MHz or 880~960/1710~1990MHz-Gain 2dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM Antenna JCG402
Frequency Range 824~894/1710~1990MHz or 880~960/1710~1990MHz-Gain 2dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG402
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-flexible-antenna-jcg108
JCG108 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2.5dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM Flexible Antenna JCG108
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2.5dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG108
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-jcg008
JCG008 Frequency Range 824~960MHz/1710~2170MHz-Gain 2dBi
Jinchang
Out-stock
GSM Antenna JCG008
Frequency Range 824~960MHz/1710~2170MHz-Gain 2dBi
Mã Sản phẩm: JCG008
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gprs-gsmcdma-antenna-jcg011
JCG011 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz-Gain 2.0dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GPRS GSM/CDMA Antenna JCG011
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz-Gain 2.0dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG011
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-jcg105
JCG105 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2.5dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM Antenna JCG105
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2.5dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG105
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-wide-band-antenna-jcg023
JCG023 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM Wide band Antenna JCG023
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG023
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-4glte-antenna-jcg024
JCG024 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 5.0dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM 4G/LTE Antenna JCG024
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 5.0dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG024
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
2dbi-gsm-antenna-jcg025
JCG025 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 3.0dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
2dbi GSM Antenna JCG025
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 3.0dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG025
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-with-rg58-jcg027
JCG027 Frequency Range 824~960/1710~2170/2400~2500MHz- Gain 2dBi
Jinchang
Out-stock
GSM Antenna with RG58 JCG027
Frequency Range 824~960/1710~2170/2400~2500MHz- Gain 2dBi
Mã Sản phẩm: JCG027
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-jcg057
JCG057 Frequency Range 824~960MHz/1710~2170MHz- Gain 2dBi
Jinchang
Out-stock
GSM Antenna JCG057
Frequency Range 824~960MHz/1710~2170MHz- Gain 2dBi
Mã Sản phẩm: JCG057
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
800-2500mhz-gsm-antenna-jcg058
JCG058 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz/2200MHz- Gain 2dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
800-2500MHz GSM Antenna JCG058
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz/2200MHz- Gain 2dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG058
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-adhesive-antenna-jcg107
JCG107 Frequency Range 824~894/1710~2170/2400~2500MHz- Gain 2dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM Adhesive Antenna JCG107
Frequency Range 824~894/1710~2170/2400~2500MHz- Gain 2dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG107
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-jcg016
JCG016 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2.0dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM Antenna JCG016
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2.0dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG016
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-jcg117
JCG117 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM Antenna JCG117
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG117
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-jcg601
JCG601 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM Antenna JCG601
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG601
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenne-jcg822
JCG822 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 1.0dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM Antenne JCG822
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 1.0dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG822
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenne-jcg823
JCG823 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2.0dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
GSM Antenne JCG823
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 2.0dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG823
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-hore-antenne-jcg824
JCG824 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 3dBi
Jinchang
Out-stock
GSM Hore Antenne JCG824
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 3dBi
Mã Sản phẩm: JCG824
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
7dbi-whip-antenna-jcg825
JCG825 Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 7dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
7dbi whip antenna JCG825
Frequency Range 824~960/1710~2170MHz- Gain 7dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG825
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-jcg403
JCG403 Frequency(MHz) 824~894 MHz/1710~1990 MHz 880~960 MHz/1710~1990 MHz- Gain(Zenith)2 dBi
Jinchang
Out-stock
GSM Antenna JCG403
Frequency(MHz) 824~894 MHz/1710~1990 MHz 880~960 MHz/1710~1990 MHz- Gain(Zenith)2 dBi
Mã Sản phẩm: JCG403
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
3g-glass-patch-antenna-jcg020
JCG020 Frequency Range 824~894/1710~2170MHz - Gain 2dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
3G Glass patch antenna JCG020
Frequency Range 824~894/1710~2170MHz - Gain 2dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCG020
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
t-type-gsm-antenna-gsm814
GSM814 Frequency(MHz) 824~894 MHz/1710~1990 MHz 880~960 MHz/1710~1990 MHz- Gain(Zenith) 2 dBi
Jinchang
Out-stock
T type gsm antenna GSM814
Frequency(MHz) 824~894 MHz/1710~1990 MHz 880~960 MHz/1710~1990 MHz- Gain(Zenith) 2 dBi
Mã Sản phẩm: GSM814
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-glass-patch-antenna-jcg020
GSM JCG020 Frequency(MHz) 824~894 MHz/1710~1990 MHz- Gain(Zenith) 2 dBi
Jinchang
Out-stock
GSM Glass patch antenna JCG020
Frequency(MHz) 824~894 MHz/1710~1990 MHz- Gain(Zenith) 2 dBi
Mã Sản phẩm: GSM JCG020
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-atcg401
ATCG401 Frequency Range 824~894/1710~2170MHz - Gain 2dBi(Zenith)
Jinchang
-502
In-stock
GSM Antenna ATCG401
Frequency Range 824~894/1710~2170MHz - Gain 2dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: ATCG401
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
gsm-antenna-atcg017
ATCG017 Frequency Range 824~960/1710~2170
Jinchang
-900
In-stock
GSM Antenna ATCG017
Frequency Range 824~960/1710~2170
Mã Sản phẩm: ATCG017
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1 50,000đ
25 47,500đ
50 45,000đ
100 42,500đ
500+ 40,000đ
Qty
50,000đ
Qty Price
1 50,000đ
25 47,500đ
50 45,000đ
100 42,500đ
500+ 40,000đ
Qty
Min: 1