Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
dab-antenna-jcd710
JCD710 Frequency Range 174~237MHz/1452~1492MHz- Gain BⅢ:10±2dB L-Band:2dBi
Jinchang
Out-stock
DAB Antenna JCD710
Frequency Range 174~237MHz/1452~1492MHz- Gain BⅢ:10±2dB L-Band:2dBi
Mã Sản phẩm: JCD710
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
dab-active-antenna-jcd703
JCD703 Frequency Range 174~237MHz/1452~1492MHz- Frequency Range 174~237MHz/1452~1492MHz
Jinchang
Out-stock
DAB Active Antenna JCD703
Frequency Range 174~237MHz/1452~1492MHz- Frequency Range 174~237MHz/1452~1492MHz
Mã Sản phẩm: JCD703
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
car-radio-antenna-dabdvb-splitter
Car Radio Antenna DAB&DVB; Splitter Frequency Range 525~1605KHz/88~108MHz/174~237MHz- Gain AM/FM:10±2dB DAB:20±2dB
Jinchang
Out-stock
Car Radio Antenna DAB&DVB; Splitter
Frequency Range 525~1605KHz/88~108MHz/174~237MHz- Gain AM/FM:10±2dB DAB:20±2dB
Mã Sản phẩm: Car Radio Antenna DAB&DVB; Splitter
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
dabdmbdvb-antenna-jcd717
JCD717 Frequency Range 174~237MHz/470-958MHz- Gain 20±2dB
Jinchang
Out-stock
DAB/DMB/DVB Antenna JCD717
Frequency Range 174~237MHz/470-958MHz- Gain 20±2dB
Mã Sản phẩm: JCD717
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
fm-antenna-jcf702
JCF702 Frequency AM 150-1750khz - gain 4db_ FM 88-108MHz - gain 6 dB
Jinchang
Out-stock
FM Antenna JCF702
Frequency AM 150-1750khz - gain 4db_ FM 88-108MHz - gain 6 dB
Mã Sản phẩm: JCF702
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
fm-antenna-jcf016
JCF016 Frequency AM 150-1750khz - gain 4db_ FM 88-108MHz - gain 6 dB
Jinchang
Out-stock
FM Antenna JCF016
Frequency AM 150-1750khz - gain 4db_ FM 88-108MHz - gain 6 dB
Mã Sản phẩm: JCF016
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
shink-fin-car-fm-antenna-jcf070
JCF070 Center Frequency 88 to 108MHz- Gain(Zenith) 2dB
Jinchang
Out-stock
Shink Fin Car Fm Antenna JCF070
Center Frequency 88 to 108MHz- Gain(Zenith) 2dB
Mã Sản phẩm: JCF070
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
magnet-433mhz-antenna-jcd823
JCD823 Center Frequency 433MHz- Gain 3dBi
Jinchang
Out-stock
Magnet 433MHz antenna JCD823
Center Frequency 433MHz- Gain 3dBi
Mã Sản phẩm: JCD823
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
2dbi-rubber-169-mhz-antenna-jcv720
JCV720 Center Frequency 169±3MHz- Gain 2.0dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
2DBI rubber 169 MHz antenna JCV720
Center Frequency 169±3MHz- Gain 2.0dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCV720
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
315mhz-antenna-jcv704
JCV704 Frequency Range 315MHz- Gain 2.0dBi(Zenith)
Jinchang
Out-stock
315MHz antenna JCV704
Frequency Range 315MHz- Gain 2.0dBi(Zenith)
Mã Sản phẩm: JCV704
Nhà sản xuất: Jinchang
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1