Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
sensor-gas-mq6
MQ-6 MQ-6 LPG Gas Sensor
Hanwei Sensor
Out-stock
Sensor Gas MQ6
MQ-6 LPG Gas Sensor
Mã Sản phẩm: MQ-6
Nhà sản xuất: Hanwei Sensor
SL Giá
1 75,000đ
10 70,000đ
25 65,000đ
50 60,000đ
100+ 55,000đ
Qty
75,000đ
Qty Price
1 75,000đ
10 70,000đ
25 65,000đ
50 60,000đ
100+ 55,000đ
Qty
Min: 1
sensor-mq-9
MQ-9 MQ9 CO and CNG LPG gas sensor
Hanwei Sensor
Out-stock
Sensor MQ-9
MQ9 CO and CNG LPG gas sensor
Mã Sản phẩm: MQ-9
Nhà sản xuất: Hanwei Sensor
SL Giá
1 81,000đ
10 78,000đ
50 75,000đ
100 72,000đ
500+ 67,000đ
Qty
81,000đ
Qty Price
1 81,000đ
10 78,000đ
50 75,000đ
100 72,000đ
500+ 67,000đ
Qty
Min: 1