Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
um66t19l
UM66T19L IC nhạc, bài
UTC
6
In-stock
UM66T19L
IC nhạc, bài
Mã Sản phẩm: UM66T19L
Nhà sản xuất: UTC
SL Giá
1 6,500đ
25 6,000đ
100 5,500đ
300 5,000đ
500+ 4,500đ
Qty
6,500đ
Qty Price
1 6,500đ
25 6,000đ
100 5,500đ
300 5,000đ
500+ 4,500đ
Qty
Min: 1
um66t05l
UM66T05L IC nhạc, bài "Home Sweet Home", 1.5V ~ 4.5V
UTC
Out-stock
UM66T05L
IC nhạc, bài "Home Sweet Home", 1.5V ~ 4.5V
Mã Sản phẩm: UM66T05L
Nhà sản xuất: UTC
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1