Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
rda5807sp
RDA5807SP 76-108 MHz FM Radio Tuner, I2C Interface, SOIC16
RDA
Out-stock
RDA5807SP
76-108 MHz FM Radio Tuner, I2C Interface, SOIC16
Mã Sản phẩm: RDA5807SP
Nhà sản xuất: RDA
SL Giá
1 14,000đ
25 13,000đ
100 12,000đ
300 11,000đ
500+ 10,000đ
Qty
14,000đ
Qty Price
1 14,000đ
25 13,000đ
100 12,000đ
300 11,000đ
500+ 10,000đ
Qty
Min: 1
rda5807p
RDA5807P 76-108 MHz FM Radio Tuner, I2C and SPI Interface, QFN24
RDA
Out-stock
RDA5807P
76-108 MHz FM Radio Tuner, I2C and SPI Interface, QFN24
Mã Sản phẩm: RDA5807P
Nhà sản xuất: RDA
SL Giá
1 14,000đ
10 13,000đ
50 12,000đ
300 11,000đ
500+ 10,000đ
Qty
14,000đ
Qty Price
1 14,000đ
10 13,000đ
50 12,000đ
300 11,000đ
500+ 10,000đ
Qty
Min: 1