TSX-3225 16.0000MF

TSX-3225 16.0000MF

16 MHz Crystal 3.2x2.5mm
Chi tiết
7B-27.120MAAET

7B-27.120MAAET

27.12 MHz Crystal 5x3.2mm
Chi tiết
12MHZ-C5032

12MHZ-C5032

12 MHz Crystal 5x3.2mm
Chi tiết
20MHz-HC49/US SMD

20MHz-HC49/US SMD

20 MHz Crystal SMD
Chi tiết
18.432M-HC49S-SMD

18.432M-HC49S-SMD

18.432 MHz Crystal SMD
Chi tiết
13.56M-HC49S-SMD

13.56M-HC49S-SMD

13.56 MHz Crystal SMD
Chi tiết
12MHz-HC49/US SMD

12MHz-HC49/US SMD

12 MHz Crystal SMD
Chi tiết
8MHz-HC49/US SMD

8MHz-HC49/US SMD

8 MHz Crystal SMD
Chi tiết
7.3728M-HC49S-SMD

7.3728M-HC49S-SMD

7.3728 MHz Crystal SMD
Chi tiết
4.9152M-HC49U/S

4.9152M-HC49U/S

4.9152 MHz Crystal SMD
Chi tiết
25ME845-SMD

25ME845-SMD

25MHz Glass crystal SMD
Chi tiết
16MHZ-SMD2520

16MHZ-SMD2520

16MHz Crystal SMD
Chi tiết
CSTCE16M0V53-R0

CSTCE16M0V53-R0

CER RESONATOR 16.0MHZ SMD
Chi tiết
TZ0233A

TZ0233A

16 MHZ Crystal Unit SMD
Chi tiết
TZ0760A

TZ0760A

12 MHZ Crystal Unit SMD
Chi tiết