Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
socket-ic8p-300
IC8DIP300 8-pin IC Socket DIP300
130
In-stock
Socket IC8P-300
8-pin IC Socket DIP300
Mã Sản phẩm: IC8DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 480đ
100 450đ
250 430đ
500 400đ
1000+ 380đ
Qty
480đ
Qty Price
1 480đ
100 450đ
250 430đ
500 400đ
1000+ 380đ
Qty
Min: 1
socket-ic28p-300
IC28DIP300 28-PIN IC Socket DIP300
68
In-stock
Socket IC28P-300
28-PIN IC Socket DIP300
Mã Sản phẩm: IC28DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 860đ
100 820đ
250 780đ
500 740đ
1000+ 700đ
Qty
860đ
Qty Price
1 860đ
100 820đ
250 780đ
500 740đ
1000+ 700đ
Qty
Min: 1
socket-ic16p-300
IC16DIP300 14-PIN IC Socket DIP300
51
In-stock
Socket IC16P-300
14-PIN IC Socket DIP300
Mã Sản phẩm: IC16DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 570đ
100 540đ
250 510đ
500 480đ
1000+ 450đ
Qty
570đ
Qty Price
1 570đ
100 540đ
250 510đ
500 480đ
1000+ 450đ
Qty
Min: 1
socket-ic6p-300
IC6DIP300 6-pin IC Socket DIP300
China
40
In-stock
Socket IC6P-300
6-pin IC Socket DIP300
Mã Sản phẩm: IC6DIP300
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 480đ
100 450đ
250 430đ
500 400đ
1000+ 380đ
Qty
480đ
Qty Price
1 480đ
100 450đ
250 430đ
500 400đ
1000+ 380đ
Qty
Min: 1
socket-ic18p-300
IC18DIP300 18-PIN IC Socket DIP300
32
In-stock
Socket IC18P-300
18-PIN IC Socket DIP300
Mã Sản phẩm: IC18DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 760đ
100 730đ
250 700đ
500 670đ
1000+ 640đ
Qty
760đ
Qty Price
1 760đ
100 730đ
250 700đ
500 670đ
1000+ 640đ
Qty
Min: 1
socket-ic14p-300
IC14DIP300 14-PIN IC Socket DIP300
30
In-stock
Socket IC14P-300
14-PIN IC Socket DIP300
Mã Sản phẩm: IC14DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 665đ
100 635đ
250 605đ
500 575đ
1000+ 545đ
Qty
665đ
Qty Price
1 665đ
100 635đ
250 605đ
500 575đ
1000+ 545đ
Qty
Min: 1
socket-ic24p-600
IC24DIP600 24-PIN IC Socket DIP600
20
In-stock
Socket IC24P-600
24-PIN IC Socket DIP600
Mã Sản phẩm: IC24DIP600
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 860đ
100 820đ
250 780đ
500 740đ
1000+ 700đ
Qty
860đ
Qty Price
1 860đ
100 820đ
250 780đ
500 740đ
1000+ 700đ
Qty
Min: 1
socket-ic20p-300
IC20DIP300 20-PIN IC Socket DIP300
15
In-stock
Socket IC20P-300
20-PIN IC Socket DIP300
Mã Sản phẩm: IC20DIP300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 760đ
100 720đ
1000+ 680đ
Qty
760đ
Qty Price
1 760đ
100 720đ
1000+ 680đ
Qty
Min: 1
socket-ic28p-600
IC28DIP600 28-PIN IC Socket DIP600
Out-stock
Socket IC28P-600
28-PIN IC Socket DIP600
Mã Sản phẩm: IC28DIP600
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 950đ
100 900đ
250 850đ
500 800đ
1000+ 750đ
Qty
950đ
Qty Price
1 950đ
100 900đ
250 850đ
500 800đ
1000+ 750đ
Qty
Min: 1
socket-ic32p-600
IC32DIP600 32-PIN IC Socket DIP600
Out-stock
Socket IC32P-600
32-PIN IC Socket DIP600
Mã Sản phẩm: IC32DIP600
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 860đ
100 820đ
250 780đ
500 740đ
1000+ 700đ
Qty
860đ
Qty Price
1 860đ
100 820đ
250 780đ
500 740đ
1000+ 700đ
Qty
Min: 1
socket-ic40p-600
IC40DIP600 40-PIN IC Socket DIP600
Out-stock
Socket IC40P-600
40-PIN IC Socket DIP600
Mã Sản phẩm: IC40DIP600
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 950đ
100 900đ
250 850đ
500 800đ
1000+ 750đ
Qty
950đ
Qty Price
1 950đ
100 900đ
250 850đ
500 800đ
1000+ 750đ
Qty
Min: 1
socket-ic42p-600
IC42DIP600 42-PIN IC Socket DIP600
Out-stock
Socket IC42P-600
42-PIN IC Socket DIP600
Mã Sản phẩm: IC42DIP600
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,140đ
100 1,090đ
250 1,040đ
500 990đ
1000+ 940đ
Qty
1,140đ
Qty Price
1 1,140đ
100 1,090đ
250 1,040đ
500 990đ
1000+ 940đ
Qty
Min: 1
socket-dip20-300
ZIF20-300 ZIF20 Socket TEXTDOL
Out-stock
Socket DIP20-300
ZIF20 Socket TEXTDOL
Mã Sản phẩm: ZIF20-300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 11,400đ
10 10,800đ
50 10,300đ
100 9,700đ
500+ 9,100đ
Qty
11,400đ
Qty Price
1 11,400đ
10 10,800đ
50 10,300đ
100 9,700đ
500+ 9,100đ
Qty
Min: 1
socket-dip24-300
ZIF24-300 ZIF24 Socket TEXTDOL
Out-stock
Socket DIP24-300
ZIF24 Socket TEXTDOL
Mã Sản phẩm: ZIF24-300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 14,300đ
10 13,600đ
50 12,900đ
100 12,200đ
500+ 11,400đ
Qty
14,300đ
Qty Price
1 14,300đ
10 13,600đ
50 12,900đ
100 12,200đ
500+ 11,400đ
Qty
Min: 1
socket-dip28-300
ZIF28-300 ZIF28 Socket TEXTDOL
Out-stock
Socket DIP28-300
ZIF28 Socket TEXTDOL
Mã Sản phẩm: ZIF28-300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 17,100đ
10 16,200đ
50 15,400đ
100 14,500đ
500+ 13,700đ
Qty
17,100đ
Qty Price
1 17,100đ
10 16,200đ
50 15,400đ
100 14,500đ
500+ 13,700đ
Qty
Min: 1
socket-dip24-600s
ZIF24-600-Silver ZIF24 Socket 3M (Silver)
Out-stock
Socket DIP24-600S
ZIF24 Socket 3M (Silver)
Mã Sản phẩm: ZIF24-600-Silver
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 21,000đ
10 20,000đ
25 18,900đ
50 17,900đ
100+ 16,800đ
Qty
21,000đ
Qty Price
1 21,000đ
10 20,000đ
25 18,900đ
50 17,900đ
100+ 16,800đ
Qty
Min: 1
socket-dip24-600g
ZIF24-600-Gold ZIF24 Socket 3M (Gold)
Out-stock
Socket DIP24-600G
ZIF24 Socket 3M (Gold)
Mã Sản phẩm: ZIF24-600-Gold
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 26,500đ
10 25,200đ
25 23,900đ
500 22,500đ
100+ 21,200đ
Qty
21,000đ
Qty Price
1 26,500đ
10 25,200đ
25 23,900đ
500 22,500đ
100+ 21,200đ
Qty
Min: 1
socket-dip32-300g
ZIF32-300G ZIF32 Socket 3M (Gold)
Out-stock
Socket DIP32-300G
ZIF32 Socket 3M (Gold)
Mã Sản phẩm: ZIF32-300G
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 18,000đ
10 16,000đ
50+ 14,000đ
Qty
18,000đ
Qty Price
1 18,000đ
10 16,000đ
50+ 14,000đ
Qty
Min: 1
socket-dip40-300g
ZIF40-300G ZIF40 Socket 3M (Gold)
Out-stock
Socket DIP40-300G
ZIF40 Socket 3M (Gold)
Mã Sản phẩm: ZIF40-300G
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 22,000đ
10 20,000đ
50+ 18,000đ
Qty
22,000đ
Qty Price
1 22,000đ
10 20,000đ
50+ 18,000đ
Qty
Min: 1
socket-dip40-300
ZIF40-300 ZIF40 Socket 3M (Silver)
Out-stock
Socket DIP40-300
ZIF40 Socket 3M (Silver)
Mã Sản phẩm: ZIF40-300
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 19,000đ
25 18,000đ
100 17,000đ
300 16,000đ
500+ 15,000đ
Qty
19,000đ
Qty Price
1 19,000đ
25 18,000đ
100 17,000đ
300 16,000đ
500+ 15,000đ
Qty
Min: 1
socket-dip40-600
ZIF40-600 ZIF40 Socket TEXTDOL
Out-stock
Socket DIP40-600
ZIF40 Socket TEXTDOL
Mã Sản phẩm: ZIF40-600
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 17,100đ
25 16,200đ
100 15,300đ
300 14,400đ
500+ 13,500đ
Qty
17,100đ
Qty Price
1 17,100đ
25 16,200đ
100 15,300đ
300 14,400đ
500+ 13,500đ
Qty
Min: 1
soic8sk
SOIC8SK SOIC8 IC Socket
Taiwan
Out-stock
SOIC8SK
SOIC8 IC Socket
Mã Sản phẩm: SOIC8SK
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
socket-sop20
SOP20SK SOP20 IC Socket
Out-stock
Socket SOP20
SOP20 IC Socket
Mã Sản phẩm: SOP20SK
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 250,000đ
10 240,000đ
50+ 230,000đ
Qty
250,000đ
Qty Price
1 250,000đ
10 240,000đ
50+ 230,000đ
Qty
Min: 1
socket-tsop48
TSOP48SK TSOP48 IC Socket
Out-stock
Socket TSOP48
TSOP48 IC Socket
Mã Sản phẩm: TSOP48SK
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 610,000đ
10 595,000đ
20+ 580,000đ
Qty
610,000đ
Qty Price
1 610,000đ
10 595,000đ
20+ 580,000đ
Qty
Min: 1
socket-plcc32
PLCC32SK PLCC32 IC Socket
Out-stock
Socket PLCC32
PLCC32 IC Socket
Mã Sản phẩm: PLCC32SK
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 7,000đ
10 6,000đ
50+ 5,000đ
Qty
7,000đ
Qty Price
1 7,000đ
10 6,000đ
50+ 5,000đ
Qty
Min: 1
socket-plcc44
PLCC44SK PLCC44 IC Socket
Out-stock
Socket PLCC44
PLCC44 IC Socket
Mã Sản phẩm: PLCC44SK
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 8,000đ
10 7,000đ
50+ 6,000đ
Qty
8,000đ
Qty Price
1 8,000đ
10 7,000đ
50+ 6,000đ
Qty
Min: 1