Data sheet Image Manufacturer Part Number Manufacturer Quantity Available Unit Price Minimum Quantity
relay-12v-5p-songle
SRD-12VDC-SL-C Relay SRD-12VDC-SL-C
SONGLE
132
In-stock
RELAY 12V - 5P SONGLE
Relay SRD-12VDC-SL-C
Mã Sản phẩm: SRD-12VDC-SL-C
Nhà sản xuất: SONGLE
SL Giá
1 9,000đ
25 8,500đ
100 8,000đ
250 7,600đ
500+ 7,200đ
Qty
9,000đ
Qty Price
1 9,000đ
25 8,500đ
100 8,000đ
250 7,600đ
500+ 7,200đ
Qty
Min: 1
relay-5v-5p-songle
SRD-5VDC-SL-C Relay SRD-5VDC-SL-C
SONGLE
Out-stock
RELAY 5V - 5P SONGLE
Relay SRD-5VDC-SL-C
Mã Sản phẩm: SRD-5VDC-SL-C
Nhà sản xuất: SONGLE
SL Giá
1 7,000đ
25 6,600đ
100 6,300đ
250 6,000đ
500+ 5,600đ
Qty
7,000đ
Qty Price
1 7,000đ
25 6,600đ
100 6,300đ
250 6,000đ
500+ 5,600đ
Qty
Min: 1
relay-24v-5p-songle
SRD-24VDC-SL-C Relay SRD-24VDC-SL-C
SONGLE
Out-stock
RELAY 24V - 5P SONGLE
Relay SRD-24VDC-SL-C
Mã Sản phẩm: SRD-24VDC-SL-C
Nhà sản xuất: SONGLE
SL Giá
1+
Qty
Call
Min: 1
relay-sla-12v-6p-songle
SLA-12VDC-SL-C RELAY SLA 12V/30A switching in SPST
SONGLE
Out-stock
RELAY SLA 12V - 6P SONGLE
RELAY SLA 12V/30A switching in SPST
Mã Sản phẩm: SLA-12VDC-SL-C
Nhà sản xuất: SONGLE
SL Giá
1 32,000đ
25 30,400đ
100 28,800đ
250 27,200đ
500+ 25,600đ
Qty
32,000đ
Qty Price
1 32,000đ
25 30,400đ
100 28,800đ
250 27,200đ
500+ 25,600đ
Qty
Min: 1