gsmgprs-sim800h
GSM/GPRS - SIM800H
Quad-band 850/900/1800/1900MHz
View more
Mã Sản phẩm: SIM800H
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprs-sim800c
GSM/GPRS - SIM800C
Quad-band 850/900/1800/1900MHz
View more
Mã Sản phẩm: SIM800C
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1 105,000đ
50 101,850đ
100 98,700đ
500 89,250đ
1000 80,850đ
Qty
105,000đ
gsmgprs-sim900a
GSM/GPRS - SIM900A
GSM/GPRS Dual-Band 900/1800MHz
View more
Mã Sản phẩm: SIM900A
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1 185,000đ
25 175,750đ
100 166,500đ
250 157,250đ
500+ 148,000đ
Qty
185,000đ
gsmgprs-sim900
GSM/GPRS - SIM900
Quad-Band 850/900/1800/1900MHz
View more
Mã Sản phẩm: SIM900
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1 250,000đ
25 237,500đ
100 225,000đ
500 212,500đ
Qty
250,000đ
gsmgprs-sim900d
GSM/GPRS - SIM900D
Quad-band 850/900/1800/1900MHz
View more
Mã Sản phẩm: SIM900D
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1 420,000đ
10 415,000đ
25 410,000đ
50 405,000đ
100+ 400,000đ
Qty
420,000đ
gsmgprs-sim900s
GSM/GPRS - SIM900S
Dual-band 900/1800MHz
View more
Mã Sản phẩm: SIM900S
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+ 370,000đ
Qty
370,000đ
gsmgprs-sim900-ds
GSM/GPRS - SIM900-DS
Dual-SIM Dual-Standby
View more
Mã Sản phẩm: S2-10580-Z0H0J
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprs-sim900b
GSM/GPRS - SIM900B
Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
View more
Mã Sản phẩm: S2-1042C-Z0908
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprs-sim900e
GSM/GPRS - SIM900E
Quad-Band 850/900/1800/1900MHz
View more
Mã Sản phẩm: S2-105G0-0X00
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprsedge-sim700
GSM/GPRS/EDGE - SIM700
GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz
View more
Mã Sản phẩm: S2-1016E-T0005
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprsgps-sim808
SL Giá
1
25
100
250
500+
Qty
Call
sim548c-gsmgprsgps
SIM548C GSM/GPRS+GPS
View more
Mã Sản phẩm: SIM548C
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+ 640,000đ
Qty
640,000đ
gsmgprsgps-sim908
SL Giá
1 390,000đ
25 370,500đ
100 351,000đ
250 331,500đ
500+ 312,000đ
Qty
390,000đ
gsmgprsgps-sim928a
SL Giá
1 405,000đ
50 384,750đ
100 364,500đ
500 344,250đ
Qty
405,000đ
gsmgprsgps-sim968
SL Giá
1+
Qty
Call
td-scdma-sim4200
TD-SCDMA - SIM4200
TD-SCDMA M2M module
View more
Mã Sản phẩm: S2-10295
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
wcdmahspa-sim5310
WCDMA/HSPA - SIM5310
WCDMA/GSM/GPRS/EDGE module
View more
Mã Sản phẩm: S2-1045K-Z0K0A
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
wcdmahspa-sim5320
SL Giá
1+
Qty
Call
wcdmahspa-sim5216
WCDMA/HSPA - SIM5216
Multi-Band HSDPA/WCDMA and GSM/GPRS/EDGE
View more
Mã Sản phẩm: S2-10436-Z0A0E
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
wcdmahspa-sim5215
WCDMA/HSPA - SIM5215
Multi-Band HSDPA/WCDMA and GSM/GPRS/EDGE
View more
Mã Sản phẩm: S2-10417-Z0709
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
sim6216c
SIM6216C
Single-Band CDMA-EVDO module
View more
Mã Sản phẩm: S2-10483-Z0R03
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
sim6320c
SIM6320C
CDMA-EVDO module
View more
Mã Sản phẩm: S2-10545
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call
gpsglonass-sim28ml
SL Giá
500+
Qty
Call
gpsglonass-sim28
SL Giá
500+ 176,000đ
Qty
176,000đ
gpsglonass-sim39ea
SL Giá
1000+ 156,000đ
Qty
156,000đ
gpsglonass-sim08
SL Giá
1+
Qty
Call
gpsglonass-sim68v
SL Giá
1+
Qty
Call
gpsglonass-sim68r
SL Giá
1+
Qty
Call
gpsglonass-sim68
SL Giá
1+
Qty
Call
module-rf-sim20
Module RF - SIM20
RF module
View more
Mã Sản phẩm: S2-1029T-Z080H
Nhà sản xuất: SIMCOM
SL Giá
1+
Qty
Call