gsmgprs-m95
GSM/GPRS - M95
M95 QUAD-BAND GSM/GPRS MODULE
View more
Mã Sản phẩm: M95FA-03-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1 195,000đ
50 185,250đ
100 179,400đ
500 171,600đ
Qty
195,000đ
gsmgprs-m35
GSM/GPRS - M35
Quad-Band 850/900/1800/1900MHz
View more
Mã Sản phẩm: M35A-02-NCH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1 210,000đ
25 199,500đ
100 189,000đ
250 178,500đ
500+ 168,000đ
Qty
210,000đ
gsmgprs-m66
GSM/GPRS - M66
M66 QUAD-BAND GSM/GPRS MODULE
View more
Mã Sản phẩm: M66FA-04-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1 210,000đ
25 199,500đ
100 189,000đ
500 178,500đ
Qty
210,000đ
gsmgprs-m10
GSM/GPRS - M10
M10 QUAD-BAND GSM/GPRS MODULE
View more
Mã Sản phẩm: M10E-04-NCH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprs-m12
GSM/GPRS - M12
Dual-band GSM/GPRS wireless module
View more
Mã Sản phẩm: M12E-04-NCH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprs-m72
GSM/GPRS - M72
M72 DUAL-BAND GSM/GPRS MODULE
View more
Mã Sản phẩm: M72E-02-NTH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprs-m80
GSM/GPRS - M80
Quad-band GSM/GPRS module
View more
Mã Sản phẩm: M80A-02-CHG-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprs-m85
GSM/GPRS - M85
Quad-band GSM/GPRS module
View more
Mã Sản phẩm: M85EA-08-NCH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
m66-te-a
M66 TE-A
Quectel M66 Breakout Board (M66 TE-A)
View more
Mã Sản phẩm: M66FA-TEA-03-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1
10
50
100
Qty
Call
gsmgprsgnss-mc60
GSM/GPRS/GNSS - MC60
MC60 QUAD-BAND GSM/GPRS/GNSS MODULE
View more
Mã Sản phẩm: MC60CA-04-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmedge3g-uc20
GSM/EDGE/3G - UC20
UC20E UMTS/HSPA+ MODULE LCC
View more
Mã Sản phẩm: UC20EB-128-NCH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmedge3g-uc15
GSM/EDGE/3G - UC15
UC15E UMTS/HSPA MODULE LCC
View more
Mã Sản phẩm: UC15EA-128-NCH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
umtshspa-ug95
UMTS/HSPA UG95
UG95E UMTS/HSPA MODULE LGA
View more
Mã Sản phẩm: UG95EA-128-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
umtshspa-ug96
UMTS/HSPA UG96
UG96 UMTS/HSPA MODULE LGA
View more
Mã Sản phẩm: UG96LA-128-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
ug95aa-128-std
UG95AA-128-STD
UG95A UMTS/HSPA MODULE LGA
View more
Mã Sản phẩm: UG95AA-128-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
uc15aa-128-nch-std
UC15AA-128-NCH-STD
UC15A UMTS/HSPA MODULE LCC
View more
Mã Sản phẩm: UC15AA-128-NCH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
uc15ta-128-nch-std
UC15TA-128-NCH-STD
UC15T UMTS/HSPA MODULE LCC
View more
Mã Sản phẩm: UC15TA-128-NCH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
uc15ea-minipcie
UC15EA-MINIPCIE
UC15E UMTS/HSPA MINIPCIE
View more
Mã Sản phẩm: UC15EA-MINIPCIE
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
uc20ab-128-nch-std
UC20AB-128-NCH-STD
UC20A UMTS/HSPA+ MODULE LCC
View more
Mã Sản phẩm: UC20AB-128-NCH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
uc20gb-128-nch-std
UC20GB-128-NCH-STD
UC20G UMTS/HSPA+ MODULE LCC
View more
Mã Sản phẩm: UC20GB-128-NCH-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
lte-ec20
LTE - EC20
EC20A MULTI-MODE LTE MODULE
View more
Mã Sản phẩm: EC20AA-256-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
ec20ea-256-std
EC20EA-256-STD
EC20E MULTI-MODE LTE MODULE
View more
Mã Sản phẩm: EC20EA-256-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
ec20ea-minipcie
EC20EA-MINIPCIE
EC20E MULTI-MODE LTE MINIPCIE
View more
Mã Sản phẩm: EC20EA-MINIPCIE
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
ec20aa-minipcie
EC20AA-MINIPCIE
EC20A MULTI-MODE LTE MINIPCIE
View more
Mã Sản phẩm: EC20AA-MINIPCIE
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
gps-l70-r
SL Giá
1 180,000đ
25 171,000đ
100 162,000đ
500 153,000đ
Qty
180,000đ
gps-l80
SL Giá
1 210,000đ
25 199,500đ
100 189,000đ
500 178,500đ
Qty
210,000đ
gps-l70
SL Giá
1 185,000đ
25 175,750đ
100 166,500đ
500 157,250đ
Qty
185,000đ
l80re-m37
SL Giá
1+
Qty
Call
gnss-l76
GNSS L76
33 tracking/99 acquisition channel GNSS
View more
Mã Sản phẩm: L76-M33
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1 210,000đ
25 199,500đ
100 189,000đ
500 178,500đ
Qty
210,000đ
gps-l20
GPS L20
48 acquisition-channel GPS receiver
View more
Mã Sản phẩm: L20B-S44
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
gps-l10
SL Giá
1+
Qty
Call
gnss-l26
GNSS L26
L26 33 tracking/99 acquisition-channel GNSS
View more
Mã Sản phẩm: L26-M33
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
gps-l50
GPS L50
48 acquisition-channel GPS receiver
View more
Mã Sản phẩm: L50B-S44
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
Qty
Call