gpsglonass-max-7q
GPS/GLONASS - MAX-7Q
Compact u-blox 7 GPS/GNSS modules
View more
Mã Sản phẩm: MAX-7Q-0
Nhà sản xuất: UBLOX
SL Giá
1+
Qty
Call
gpsglonass-neo-6m
SL Giá
1 195,000đ
50 185,250đ
100 175,500đ
500 165,750đ
Qty
195,000đ
gpsglonass-max-m8q
GPS/GLONASS - MAX-M8Q
Compact u-blox 8 GPS/GNSS modules
View more
Mã Sản phẩm: MAX-M8Q-0
Nhà sản xuất: UBLOX
SL Giá
1+
Qty
Call
gpsglonass-neo-m8n
GPS/GLONASS - NEO-M8N
Compact u-blox 8 GPS/GNSS modules
View more
Mã Sản phẩm: NEO-M8N-0
Nhà sản xuất: UBLOX
SL Giá
1+
Qty
Call
gpsglonass-max-7c
GPS/GLONASS - MAX-7C
Compact u-blox 7 GPS/GNSS modules
View more
Mã Sản phẩm: MAX-7C-0
Nhà sản xuất: UBLOX
SL Giá
1 210,000đ
50 199,500đ
100 189,000đ
500 178,500đ
Qty
210,000đ
gpsglonass-eva-7m
GPS/GLONASS - EVA-7M
Compact u-blox 7 GPS/GNSS modules
View more
Mã Sản phẩm: EVA-7M-0-000
Nhà sản xuất: UBLOX
SL Giá
Qty
Call
gpsglonass-eva-m8m
GPS/GLONASS - EVA-M8M
Compact u-blox 8 GPS/GNSS modules
View more
Mã Sản phẩm: EVA-M8M-1-00
Nhà sản xuất: UBLOX
SL Giá
Qty
Call
gpsglonass-max-m8c
GPS/GLONASS - MAX-M8C
Compact u-blox 8 GPS/GNSS modules
View more
Mã Sản phẩm: MAX-M8C-0-01
Nhà sản xuất: UBLOX
SL Giá
Qty
Call
gpsglonass-neo-7m-0
GPS/GLONASS - NEO-7M-0
Compact u-blox 7 GPS/GNSS modules
View more
Mã Sản phẩm: NEO-7M-0
Nhà sản xuất: UBLOX
SL Giá
1+
Qty
Call
gpsglonass-neo-7n-0
GPS/GLONASS - NEO-7N-0
Compact u-blox 7 GPS/GNSS modules
View more
Mã Sản phẩm: NEO-7N-0-002
Nhà sản xuất: UBLOX
SL Giá
Qty
Call