pic10f200t-i-ot
PIC10F200T-I/OT
IC MCU 8BIT 384B FLASH SOT23-6
View more
Mã Sản phẩm: PIC10F200T-I/OT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 10,000đ
10 9,500đ
25 9,000đ
50 8,500đ
100+ 8,000đ
Qty
10,000đ
pic10f202t-i-ot
PIC10F202T-I/OT
IC MCU 8BIT 768B FLASH SOT23-6
View more
Mã Sản phẩm: PIC10F202T-I/OT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 11,000đ
10 10,500đ
25 10,000đ
50 9,400đ
100+ 8,800đ
Qty
11,000đ
pic10f222t-i-ot
PIC10F222T-I/OT
IC MCU 8BIT 768B FLASH SOT23-6
View more
Mã Sản phẩm: PIC10F222T-I/OT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 15,000đ
10 14,300đ
25 13,500đ
50 12,800đ
100+ 12,000đ
Qty
15,000đ
pic10f204-i-p
PIC10F204-I/P
IC MCU 8BIT 384B FLASH 8DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC10F204-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 14,000đ
10 13,300đ
25 12,600đ
50 12,000đ
100+ 11,200đ
Qty
14,000đ
pic10f204t-i-ot
PIC10F204T-I/OT
IC MCU 8BIT 384B FLASH SOT23-6
View more
Mã Sản phẩm: PIC10F204T-I/OT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 11,000đ
10 10,500đ
25 10,000đ
50 9,400đ
100+ 8,800đ
Qty
11,000đ
pic10f202-i-p
PIC10F202-I/P
IC MCU 8BIT 768B FLASH 8DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC10F202-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 10,000đ
10 9,500đ
25 9,000đ
50 8,500đ
100+ 8,000đ
Qty
10,000đ
pic10f206t-i-ot
PIC10F206T-I/OT
IC MCU 8BIT 768B FLASH SOT23-6
View more
Mã Sản phẩm: PIC10F206T-I/OT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 11,000đ
10 10,500đ
15 10,000đ
50 9,400đ
100+ 8,800đ
Qty
11,000đ
pic10f206-i-p
PIC10F206-I/P
IC MCU 8BIT 768B FLASH 8DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC10F206-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 14,000đ
10 13,300đ
25 12,600đ
50 11,500đ
100+ 11,200đ
Qty
14,000đ
pic12f629-i-sn
PIC12F629-I/SN
IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: PIC12F629-I/SN
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 15,000đ
10 14,300đ
25 13,500đ
50 12,800đ
100+ 12,000đ
Qty
15,000đ
pic12f508-i-sn
PIC12F508-I/SN
IC MCU 8BIT 768B FLASH 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: PIC12F508-I/SN
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 14,000đ
10 13,000đ
25 12,500đ
50 12,000đ
100+ 11,200đ
Qty
14,000đ
pic12f615-i-sn
PIC12F615-I/SN
IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: PIC12F615-I/SN
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 15,000đ
10 14,300đ
25 13,500đ
50 12,800đ
100+ 12,000đ
Qty
15,000đ
pic12f615-i-ms
PIC12F615-I/MS
IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8MSOP
View more
Mã Sản phẩm: PIC12F615-I/MS
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 16,000đ
10 15,200đ
25 14,400đ
50 13,600đ
100+ 12,800đ
Qty
16,000đ
pic12f609-i-p
PIC12F609-I/P
IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC12F609-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 18,000đ
10 17,000đ
25 16,200đ
50 15,300đ
100+ 14,400đ
Qty
18,000đ
pic12f609-i-sn
PIC12F609-I/SN
IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: PIC12F609-I/SN
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 16,000đ
10 15,200đ
25 14,400đ
50 13,600đ
100+ 12,800đ
Qty
16,000đ
pic12f508-i-p
PIC12F508-I/P
IC MCU 8BIT 768B FLASH 8DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC12F508-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 10,000đ
10 9,500đ
25 9,000đ
50 8,500đ
100+ 8,000đ
Qty
10,000đ
pic12f509-i-p
PIC12F509-I/P
IC MCU 8BIT 1.5KB FLASH 8DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC12F509-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 16,000đ
10 15,200đ
25 14,400đ
50 13,600đ
100+ 12,800đ
Qty
16,000đ
pic12f509-i-sn
PIC12F509-I/SN
IC MCU 8BIT 1.5KB FLASH 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: PIC12F509-I/SN
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 15,000đ
10 14,300đ
25 13,500đ
50 12,800đ
100+ 12,000đ
Qty
15,000đ
pic12f510-i-sn
PIC12F510-I/SN
IC MCU 8BIT 1.5KB FLASH 8SOIC
View more
Mã Sản phẩm: PIC12F510-I/SN
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 16,000đ
10 15,200đ
25 14,400đ
50 13,600đ
100+ 12,800đ
Qty
16,000đ
pic16f723-i-sp
PIC16F723-I/SP
IC MCU 8BIT 7KB FLASH 28SDIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC16F723-I/SP
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 25,000đ
10 23,800đ
25 22,500đ
50 21,300đ
100+ 20,000đ
Qty
25,000đ
pic16f54-ip
PIC16F54-I/P
IC MCU 8BIT 768B FLASH 18DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC16F54-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 13,000đ
10 12,300đ
25 11,600đ
50 10,900đ
100+ 10,200đ
Qty
13,000đ
pic16f877a-i-p
PIC16F877A-I/P
IC MCU 8BIT 14KB FLASH 40DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC16F877A-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+ 65,000đ
Qty
65,000đ
pic16f676-i-p
PIC16F676-I/P
IC MCU 8BIT 1.75KB FLASH 14DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC16F676-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 28,000đ
10 26,600đ
25 25,200đ
50 23,800đ
100+ 22,400đ
Qty
28,000đ
pic16f57-i-p
PIC16F57-I/P
IC MCU 8BIT 3KB FLASH 28DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC16F57-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 18,000đ
10 17,200đ
25 16,200đ
50 15,300đ
100+ 14,400đ
Qty
18,000đ
pic16f59-i-p
PIC16F59-I/P
IC MCU 8BIT 3KB FLASH 40DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC16F59-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 28,000đ
10 26,600đ
25 25,200đ
50 23,800đ
100+ 22,400đ
Qty
28,000đ
pic16f59-i-pt
PIC16F59-I/PT
IC MCU 8BIT 3KB FLASH 44TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC16F59-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 28,000đ
10 26,600đ
25 25,200đ
50 23,800đ
100+ 22,400đ
Qty
28,000đ
pic16f72-i-so
PIC16F72-I/SO
IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 28SOIC
View more
Mã Sản phẩm: PIC16F72-I/SO
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 20,000đ
10 19,000đ
25 18,000đ
50 17,000đ
100+ 16,000đ
Qty
20,000đ
pic16f72-i-sp
PIC16F72-I/SP
IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 28SDIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC16F72-I/SP
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 28,000đ
10 26,600đ
25 25,200đ
50 23,800đ
100+ 22,400đ
Qty
28,000đ
pic16f628a-ip
PIC16F628A-I/P
IC MCU 8BIT 3.5KB FLASH 18DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC16F628A-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 32,000đ
10 30,400đ
25 28,800đ
50 27,200đ
100+ 25,600đ
Qty
32,000đ
pic18f87j50-ipt
PIC18F87J50-I/PT
IC MCU 8BIT 128KB FLASH 80TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC18F87J50-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 101,000đ
10 95,950đ
25 90,900đ
50 85,850đ
100+ 80,800đ
Qty
101,000đ
pic18f4550-ip
PIC18F4550-I/P
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 40DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC18F4550-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 98,000đ
10 96,000đ
25 94,000đ
50 92,000đ
100+ 90,000đ
Qty
98,000đ
pic18f4550-ipt
PIC18F4550-I/PT
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 44TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC18F4550-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 95,000đ
10 93,000đ
25 91,000đ
50 89,000đ
100+ 87,000đ
Qty
95,000đ
pic18f2550-i-sp
PIC18F2550-I/SP
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SDIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC18F2550-I/SP
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 95,000đ
10 93,000đ
25 91,000đ
50 89,000đ
100+ 87,000đ
Qty
95,000đ
pic18f2550-i-so
PIC18F2550-I/SO
IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28SOIC
View more
Mã Sản phẩm: PIC18F2550-I/SO
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 80,000đ
10 78,000đ
25 76,000đ
50 74,000đ
100+ 72,000đ
Qty
80,000đ
pic18f67j60-i-pt
PIC18F67J60-I/PT
IC MCU 8BIT 128KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC18F67J60-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 92,000đ
10 87,400đ
25 82,800đ
50 78,200đ
100+ 73,600đ
Qty
92,000đ
pic18f97j60-i-pf
PIC18F97J60-I/PF
IC MCU 8BIT 128KB FLASH 100TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC18F97J60-I/PF
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 145,000đ
10 137,800đ
25 130,500đ
50 123,300đ
100+ 116,000đ
Qty
145,000đ
pic18f4620-i-p
PIC18F4620-I/P
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 40DIP
View more
Mã Sản phẩm: PIC18F4620-I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 110,000đ
10 104,500đ
25 99,000đ
50 93,500đ
100+ 88,000đ
Qty
110,000đ
pic18f4620-i-pt
PIC18F4620-I/PT
IC MCU 8BIT 64KB FLASH 44TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC18F4620-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 100,000đ
10 95,000đ
25 90,000đ
50 85,000đ
100+ 80,000đ
Qty
100,000đ
pic18f2525-i-so
PIC18F2525-I/SO
IC MCU 8BIT 48KB FLASH 28SOIC
View more
Mã Sản phẩm: PIC18F2525-I/SO
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 72,000đ
10 70,000đ
25 68,000đ
50 66,000đ
100+ 64,000đ
Qty
72,000đ
pic24fj128gb106-ipt
PIC24FJ128GB106-I/PT
IC MCU 16BIT 128KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC24FJ128GB106-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 124,000đ
25 117,800đ
50 111,600đ
100 105,400đ
500+ 99,200đ
Qty
124,000đ
pic24fj64ga004-i-pt
PIC24FJ64GA004-I/PT
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 44TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC24FJ64GA004-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 83,000đ
10 79,000đ
25 75,000đ
50 71,000đ
100+ 66,500đ
Qty
83,000đ
pic24hj32gp202-i-so
PIC24HJ32GP202-I/SO
IC MCU 16BIT 32KB FLASH 28SOIC
View more
Mã Sản phẩm: PIC24HJ32GP202-I/SO
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic24hj128gp204-i-pt
PIC24HJ128GP204-I/PT
IC MCU 16BIT 128KB FLASH 44TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC24HJ128GP204-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic24hj128gp506-i-pt
PIC24HJ128GP506-I/PT
IC MCU 16BIT 128KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC24HJ128GP506-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic24fj256ga110-i-pt
PIC24FJ256GA110-I/PT
IC MCU 16BIT 256KB FLASH 100TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC24FJ256GA110-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic24fj128ga106-i-pt
PIC24FJ128GA106-I/PT
IC MCU 16BIT 128KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC24FJ128GA106-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic24hj128gp306-i-pt
PIC24HJ128GP306-I/PT
IC MCU 16BIT 128KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC24HJ128GP306-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic24hj64gp506-i-pt
PIC24HJ64GP506-I/PT
IC MCU 16BIT 64KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC24HJ64GP506-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic24fj256gb106-i-pt
PIC24FJ256GB106-I/PT
IC MCU 16BIT 256KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC24FJ256GB106-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic32mx795f512h-80i-pt
PIC32MX795F512H-80I/PT
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC32MX795F512H-80I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic32mx795f512h-80i-mr
PIC32MX795F512H-80I/MR
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64QFN
View more
Mã Sản phẩm: PIC32MX795F512H-80I/MR
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic32mx795f512l-80i-pt
PIC32MX795F512L-80I/PT
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC32MX795F512L-80I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic32mx795f512l-80i-pf
PIC32MX795F512L-80I/PF
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC32MX795F512L-80I/PF
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic32mx460f512l-80i-pt
PIC32MX460F512L-80I/PT
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC32MX460F512L-80I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic32mx460f256l-80i-pt
PIC32MX460F256L-80I/PT
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC32MX460F256L-80I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic32mx360f256l-80i-pt
PIC32MX360F256L-80I/PT
IC MCU 32BIT 256KB FLASH 100TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC32MX360F256L-80I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic32mx360f512l-80i-pt
PIC32MX360F512L-80I/PT
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 100TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC32MX360F512L-80I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic32mx320f032h-40i-pt
PIC32MX320F032H-40I/PT
IC MCU 32BIT 32KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC32MX320F032H-40I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
pic32mx320f128h-80i-pt
PIC32MX320F128H-80I/PT
IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: PIC32MX320F128H-80I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
dspic30f4013-30i-p
dsPIC30F4013-30I/P
IC DSC 16BIT 48KB FLASH 40DIP
View more
Mã Sản phẩm: dsPIC30F4013-30I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 125,000đ
10 119,000đ
25 113,000đ
50 107,000đ
100+ 100,000đ
Qty
125,000đ
dspic33fj64gp802-isp
dsPIC33FJ64GP802-ISP
View more
Mã Sản phẩm: dsPIC33FJ64GP802-ISP
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
dspic30f4011-30i-p
dsPIC30F4011-30I/P
IC DSC 16BIT 48KB FLASH 40DIP
View more
Mã Sản phẩm: dsPIC30F4011-30I/P
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 125,000đ
10 119,000đ
25 113,000đ
50 107,000đ
100+ 100,000đ
Qty
125,000đ
dspic30f4011-i-pt
dsPIC30F4011-I/PT
View more
Mã Sản phẩm: dsPIC30F4011-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 124,000đ
10 118,000đ
25 112,000đ
50 106,000đ
100+ 100,000đ
Qty
124,000đ
dspic30f6014a-30i-pf
dsPIC30F6014A-30I/PF
IC DSC 16BIT 144KB FLASH 80TQFP
View more
Mã Sản phẩm: dsPIC30F6014A-30I/PF
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1 241,000đ
10 234,000đ
25 217,000đ
50 205,000đ
100+ 197,500đ
Qty
241,000đ
dspic33fj64gp306-i-pt
DSPIC33FJ64GP306-I/PT
IC DSC 16BIT 64KB FLASH 64TQFP
View more
Mã Sản phẩm: DSPIC33FJ64GP306-I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
dspic30f4012-30i-sp
DSPIC30F4012-30I/SP
IC DSC 16BIT 48KB FLASH 28SDIP
View more
Mã Sản phẩm: DSPIC30F4012-30I/SP
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
dspic30f4012-30i-so
DSPIC30F4012-30I/SO
IC DSC 16BIT 48KB FLASH 28SOIC
View more
Mã Sản phẩm: DSPIC30F4012-30I/SO
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
dspic30f4013-30i-pt
DSPIC30F4013-30I/PT
IC DSC 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
View more
Mã Sản phẩm: DSPIC30F4013-30I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call
dspic30f4011-30i-pt
DSPIC30F4011-30I/PT
IC DSC 16BIT 48KB FLASH 44TQFP
View more
Mã Sản phẩm: DSPIC30F4011-30I/PT
Nhà sản xuất: Microchip Technology
SL Giá
1+
Qty
Call