trimmer-3296w-20k
SL Giá
1 3,800đ
50 3,600đ
100 3,400đ
500 3,200đ
1000+ 3,000đ
Qty
3,800đ
trimmer-3296w-100k
SL Giá
1 3,800đ
50 3,600đ
100 3,400đ
500 3,200đ
1000+ 3,000đ
Qty
3,800đ
poten-rm-065-100k
POTEN RM-065 100K
VR 100K (104) Side-adjust
View more
Mã Sản phẩm: RM-065-104
Nhà sản xuất: Panasonic
SL Giá
1 2,300đ
25 2,200đ
100 2,100đ
250 2,000đ
500+ 1,800đ
Qty
2,300đ
poten-rm-065-10k
POTEN RM-065 10K
VR 10K (103) Side-adjust
View more
Mã Sản phẩm: RM-065-103
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 2,300đ
25 2,200đ
100 2,100đ
250 2,000đ
500+ 1,800đ
Qty
2,300đ
trimmer-3296w-500k
SL Giá
1 3,800đ
50 3,600đ
100 3,400đ
500 3,200đ
1000+ 3,000đ
Qty
3,800đ
trimmer-3362p-20k
TRIMMER 3362P 20K
TRIMMER 20K OHM 0.5W PC PIN
View more
Mã Sản phẩm: 3362P-1-203LF
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1 6,600đ
25 6,300đ
50 5,900đ
100 5,600đ
500+ 5,300đ
Qty
6,600đ
trimmer-3296w-500r
SL Giá
1 3,800đ
50 3,600đ
100 3,400đ
500 3,200đ
1000+ 3,000đ
Qty
3,800đ
poten-rm-065-200k
POTEN RM-065 200K
VR 200K (204)side-adjust
View more
Mã Sản phẩm: RM-065-204
Nhà sản xuất: Panasonic
SL Giá
1 2,300đ
25 2,200đ
100 2,100đ
250 2,000đ
500+ 1,800đ
Qty
2,300đ
trimmer-3296w-50k
SL Giá
1 3,800đ
50 3,600đ
100 3,400đ
500 3,200đ
1000+ 3,000đ
Qty
3,800đ
trimmer-3362p-1k
TRIMMER 3362P 1K
TRIMMER 1K OHM 0.5W PC PIN
View more
Mã Sản phẩm: 3362P-1-102LF
Nhà sản xuất: Bourns Inc.
SL Giá
1 6,600đ
25 6,300đ
50 5,900đ
100 5,600đ
500+ 5,300đ
Qty
6,600đ
af0603fr-0760kl
AF0603FR-0760KL
RES SMD 60K OHM 1% 1/10W 0603
View more
Mã Sản phẩm: AF0603FR-0760KL
Nhà sản xuất: Yageo
SL Giá
1 37đ
1000 35đ
5000 33đ
25000 31đ
50000+ 29đ
Qty
37đ
af0603fr-07100kl
AF0603FR-07100KL
RES SMD 100K OHM 1% 1/10W 0603
View more
Mã Sản phẩm: AF0603FR-07100KL
Nhà sản xuất: Yageo
SL Giá
1 37đ
1000 35đ
5000 33đ
25000 31đ
50000+ 29đ
Qty
37đ
ac0603jr-075k1l
AC0603JR-075K1L
RES SMD 5.1K OHM 5% 1/10W 0603
View more
Mã Sản phẩm: AC0603JR-075K1L
Nhà sản xuất: Yageo
SL Giá
1 37đ
1000 35đ
5000 33đ
25000 31đ
50000+ 29đ
Qty
37đ
ac0603jr-0756rl
AC0603JR-0756RL
RES SMD 56R OHM 5% 1/10W 0603
View more
Mã Sản phẩm: AC0603JR-0756RL
Nhà sản xuất: Yageo
SL Giá
1 37đ
1000 35đ
5000 33đ
25000 31đ
50000+ 29đ
Qty
37đ
ac0603jr-074k7l
AC0603JR-074K7L
RES SMD 4.7K OHM 5% 1/10W 0603
View more
Mã Sản phẩm: AC0603JR-074K7L
Nhà sản xuất: Yageo
SL Giá
1 37đ
1000 35đ
5000 33đ
25000 31đ
50000+ 29đ
Qty
37đ
ac0603jr-0747kl
AC0603JR-0747KL
RES SMD 47K OHM 5% 1/10W 0603
View more
Mã Sản phẩm: AC0603JR-0747KL
Nhà sản xuất: Yageo
SL Giá
1 37đ
1000 35đ
5000 33đ
25000 31đ
50000+ 29đ
Qty
37đ
ac0603jr-07470rl
AC0603JR-07470RL
RES SMD 470 OHM 5% 1/10W 0603
View more
Mã Sản phẩm: AC0603JR-07470RL
Nhà sản xuất: Yageo
SL Giá
1 37đ
1000 35đ
5000 33đ
25000 31đ
50000+ 29đ
Qty
37đ
ac0603jr-0733kl
AC0603JR-0733KL
RES SMD 33K OHM 5% 1/10W 0603
View more
Mã Sản phẩm: AC0603JR-0733KL
Nhà sản xuất: Yageo
SL Giá
1 37đ
1000 35đ
5000 33đ
25000 31đ
50000+ 29đ
Qty
37đ
ac0603jr-07330kl
AC0603JR-07330KL
RES SMD 330K OHM 5% 1/10W 0603
View more
Mã Sản phẩm: AC0603JR-07330KL
Nhà sản xuất: Yageo
SL Giá
1 37đ
1000 35đ
5000 33đ
25000 31đ
50000+ 29đ
Qty
37đ
ac0603jr-072k2l
AC0603JR-072K2L
RES SMD 2.2K OHM 5% 1/10W 0603
View more
Mã Sản phẩm: AC0603JR-072K2L
Nhà sản xuất: Yageo
SL Giá
1 37đ
1000 35đ
5000 33đ
25000 31đ
50000+ 29đ
Qty
37đ
resistor-array-22-ohm-4-res-0603
Resistor Array 22 Ohm 4 RES 0603
RES ARRAY 4 RES 22 OHM 1206
View more
Mã Sản phẩm: 4D03WAJ0220T5E
Nhà sản xuất: Uniohm
SL Giá
1 140đ
50 130đ
100 120đ
500 110đ
1000+ 100đ
Qty
140đ
resistor-array-220-ohm-4-res-0603
Resistor Array 220 Ohm 4 RES 0603
RES ARRAY 4 RES 220 OHM 1206
View more
Mã Sản phẩm: 4D03WAJ0221T5E
Nhà sản xuất: Uniohm
SL Giá
1 140đ
50 130đ
100 120đ
500 110đ
1000+ 100đ
Qty
140đ
resistor-array-33k-ohm-4-res-0603
Resistor Array 3.3K Ohm 4 RES 0603
RES ARRAY 4 RES 3.3K OHM 1206
View more
Mã Sản phẩm: 4D03WAJ0332T5E
Nhà sản xuất: Uniohm
SL Giá
1 140đ
50 130đ
100 120đ
500 110đ
1000+ 100đ
Qty
140đ
resistor-array-47k-ohm-8-res-9sip
SL Giá
1 1,400đ
50 1,300đ
100 1,200đ
250 1,100đ
500+ 1,000đ
Qty
1,400đ
resistor-array-10k-ohm-8-res-9sip
SL Giá
1 1,400đ
50 1,300đ
100 1,200đ
250 1,100đ
500+ 1,000đ
Qty
1,400đ
resistor-array-10k-ohm-4-res-5sip
SL Giá
1 1,400đ
50 1,300đ
100 1,200đ
250 1,100đ
500+ 1,000đ
Qty
1,400đ
resistor-array-1k-ohm-4-res-0603
Resistor Array 1k Ohm 4 RES 0603
RES ARRAY 4 RES 1K OHM 1206
View more
Mã Sản phẩm: 4D03WAJ0102T5E
Nhà sản xuất: Uniohm
SL Giá
1 140đ
50 130đ
100 120đ
500 110đ
1000+ 100đ
Qty
140đ
resistor-array-10k-ohm-4-res-0603
Resistor Array 10k Ohm 4 RES 0603
RES ARRAY 4 RES 10K OHM 1206
View more
Mã Sản phẩm: 4D03WAJ0103T5E
Nhà sản xuất: Uniohm
SL Giá
1 140đ
50 130đ
100 120đ
500 110đ
1000+ 100đ
Qty
140đ
resistor-array-51-ohm-4-res-0603
Resistor Array 51 Ohm 4 RES 0603
RES ARRAY 4 RES 51 OHM 1206
View more
Mã Sản phẩm: 4D03WAJ0510T5E
Nhà sản xuất: Uniohm
SL Giá
1 140đ
50 130đ
100 120đ
500 110đ
1000+ 100đ
Qty
140đ
resistor-array-470-ohm-4-res-0603
Resistor Array 470 Ohm 4 RES 0603
RES ARRAY 4 RES 470 OHM 1206
View more
Mã Sản phẩm: 4D03WAJ0471T5E
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 140đ
50 130đ
100 120đ
500 110đ
1000+ 100đ
Qty
140đ
r18w-10k
R1/8W-10K
RES 10K OHM 1/8W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1/8W-103J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r18w-1k
R1/8W-1K
RES 1K OHM 1/8W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1/8W-102J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r18w-100r
R1/8W-100R
RES 100 OHM 1/8W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1/8W-101J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r18w-100k
R1/8W-100K
RES 100K OHM 1/8W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1/8W-104J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r18w-1m
R1/8W-1M
RES 1M OHM 1/8W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1/8W-105J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r18w-12k
R1/8W-1.2K
RES 1.2K OHM 1/8W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1/8W-122J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r18w-150r
R1/8W-150R
RES 150 OHM 1/8W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1/8W-151J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r18w-15k
R1/8W-15K
RES 15K OHM 1/8W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1/8W-153J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r18w-180r
R1/8W-180R
RES 180 OHM 1/8W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1/8W-181J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r18w-20k
R1/8W-20K
RES 20K OHM 1/8W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1/8W-203J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r14w-220k
R1/4W 220K
RES 220K OHM 1/4W 5% AXIAL
View more
Mã Sản phẩm: R1/4W-224J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r14w-47k
R1/4W 47K
RES 47K OHM 1/4W 5% AXIAL
View more
Mã Sản phẩm: R1/4W-473J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r14w-680r
R1/4W 680R
RES 680 OHM 1/4W 5% AXIAL
View more
Mã Sản phẩm: R1/4W-681J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r14w-390r
R1/4W 390R
RES 390 OHM 1/4W 5% AXIAL
View more
Mã Sản phẩm: R1/4W-391J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r14w-33k
R1/4W 3.3K
RES 3.3K OHM 1/4W 5% AXIAL
View more
Mã Sản phẩm: R1/4W-332J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r14w-470r
R1/4W 470R
RES 470 OHM 1/4W 5% AXIAL
View more
Mã Sản phẩm: R1/4W-471J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r14w-470k
R1/4W 470K
RES 470K OHM 1/4W 5% AXIAL
View more
Mã Sản phẩm: R1/4W-474J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r14w-39r
R1/4W 39R
RES 39 OHM 1/4W 5% AXIAL
View more
Mã Sản phẩm: R1/4W-390J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r14w-100j
R1/4W-100J
RES 10 OHM 1/4W 5% AXIAL
View more
Mã Sản phẩm: R1/4W-100J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r14w-331j
R1/4W-331J
RES 330 OHM 1/4W 5% AXIAL
View more
Mã Sản phẩm: R1/4W-331J
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 40đ
500 38đ
1000 36đ
2500 34đ
5000+ 32đ
Qty
40đ
r1w-33k
R1W 33K
RES 33K OHM 1W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1W-333J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
25 480đ
100 450đ
300 430đ
500+ 400đ
Qty
500đ
r1w-68r
R1W 6.8R
RES 6.8 OHM 1W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1W-6R8J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
25 480đ
100 450đ
300 430đ
500+ 400đ
Qty
500đ
r1w-82r
R1W 8.2R
RES 8.2 OHM 1W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1W-8R2J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
25 480đ
100 450đ
300 430đ
500+ 400đ
Qty
500đ
r1w-2m
R1W 2M
RES 2M OHM 1W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1W-205J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
25 480đ
100 450đ
300 430đ
500+ 400đ
Qty
500đ
r1w-68k
R1W 68K
RES 68K OHM 1W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1W-683J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
25 480đ
100 450đ
300 430đ
500+ 400đ
Qty
500đ
r1w-56k
R1W 5.6K
RES 5.6K OHM 1W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1W-562J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
25 480đ
100 450đ
300 430đ
500+ 400đ
Qty
500đ
r1w-56k
R1W 56K
RES 56K OHM 1W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1W-563J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
25 480đ
100 450đ
300 430đ
500+ 400đ
Qty
500đ
r1w-560k
R1W 560K
RES 560K OHM 1W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1W-564J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
25 480đ
100 450đ
300 430đ
500+ 400đ
Qty
500đ
r1w-39k
R1W 39K
RES 39K OHM 1W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1W-393J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
25 480đ
100 450đ
300 430đ
500+ 400đ
Qty
500đ
r1w-39k
R1W 3.9K
RES 3.9K OHM 1W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R1W-392J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
25 480đ
100 450đ
300 430đ
500+ 400đ
Qty
500đ
r5w-10r
R5W 10R
RES 10 OHM 5W 5% CERAMIC WW
View more
Mã Sản phẩm: R5W-100J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,800đ
50 1,700đ
100 1,600đ
250 1,500đ
500+ 1,400đ
Qty
1,800đ
r5w-220r
R5W 220R
RES 220 OHM 5W 5% CERAMIC WW
View more
Mã Sản phẩm: R5W-221J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,800đ
50 1,700đ
100 1,600đ
250 1,500đ
500+ 1,400đ
Qty
1,800đ
r2w-56k
R2W 5.6K
RES 5.6K OHM 2W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R2W -562RJ
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 700đ
50 650đ
100 600đ
250 550đ
500+ 500đ
Qty
700đ
r2w-33r
R2W 33R
RES 33 OHM 2W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R2W-330J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 700đ
50 650đ
100 600đ
250 550đ
500+ 500đ
Qty
700đ
r2w-510r
R2W 510R
RES 510 OHM 2W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R2W-511J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 700đ
50 650đ
100 600đ
250 550đ
500+ 500đ
Qty
700đ
r2w-390r
R2W 390R
RES 390 OHM 2W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R2W - 391J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 700đ
50 650đ
100 600đ
250 550đ
500+ 500đ
Qty
700đ
r2w-560k
R2W 560K
RES 560K OHM 2W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R2W -564J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 700đ
50 650đ
100 600đ
250 550đ
500+ 500đ
Qty
700đ
r2w-51k
R2W - 51K
RES 51K OHM 2W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R2W-513J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 700đ
50 650đ
100 600đ
250 550đ
500+ 500đ
Qty
700đ
r2w-560r
R2W 560R
RES 560 OHM 2W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R2W-561J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 700đ
50 650đ
100 600đ
250 550đ
500+ 500đ
Qty
700đ
r2w-82r
R2W 8.2R
RES 8.2 OHM 2W 5% CARBON FILM
View more
Mã Sản phẩm: R2W -8R2J
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 700đ
50 650đ
100 600đ
250 550đ
500+ 500đ
Qty
700đ
r-0805-220r-5
R 0805 220R 5%
RES SMD 220 OHM 5% 1/8W 0805
View more
Mã Sản phẩm: RR2012(0805)L221JT
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 45đ
1000 43đ
3000 41đ
5000 38đ
25000+ 36đ
Qty
45đ
r-0805-100r-1
R 0805 100R 1%
RES SMD 100 OHM 1% 1/8W 0805
View more
Mã Sản phẩm: RR2012(0805)L101FT
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 55đ
500 52đ
1000 49đ
2500 46đ
5000+ 44đ
Qty
55đ
r-0805-330r-5
R 0805 330R 5%
RES SMD 330 OHM 5% 1/8W 0805
View more
Mã Sản phẩm: RR2012(0805)L331JT
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 45đ
1000 43đ
3000 41đ
5000 38đ
25000+ 36đ
Qty
45đ
r-0805-470r-5
R 0805 470R 5%
RES SMD 470 OHM 5% 1/8W 0805
View more
Mã Sản phẩm: RR2012(0805)L471JT
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 45đ
1000 43đ
3000 41đ
5000 38đ
25000+ 36đ
Qty
45đ
r-0805-270k-5
R 0805 270K 5%
RES SMD 270K OHM 5% 1/8W 0805
View more
Mã Sản phẩm: RR2012(0805)L274JT
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 55đ
500 52đ
1000 49đ
2500 46đ
5000+ 44đ
Qty
55đ
r-0805-47k-5
R 0805 47K 5%
RES SMD 47K OHM 5% 1/8W 0805
View more
Mã Sản phẩm: RR2012(0805)L473JT
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 45đ
1000 43đ
3000 41đ
5000 38đ
25000+ 36đ
Qty
45đ
r-0805-47k-1
R 0805 4.7K 1%
RES SMD 4.7K OHM 1% 1/8W 0805
View more
Mã Sản phẩm: RR2012(0805)L472FT
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 55đ
500 52đ
1000 49đ
2500 46đ
5000+ 44đ
Qty
55đ
r-0805-100k-1
R 0805 100K 1%
RES SMD 100K OHM 1% 1/8W 0805
View more
Mã Sản phẩm: RR2012(0805)L104FT
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 55đ
500 52đ
1000 49đ
2500 46đ
5000+ 44đ
Qty
55đ
r-0805-22k-5
R 0805 2.2K 5%
RES SMD 2.2K OHM 5% 1/8W 0805
View more
Mã Sản phẩm: RR2012(0805)L222JT
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 45đ
1000 43đ
3000 41đ
5000 38đ
25000+ 36đ
Qty
45đ
r-0805-10k-1
R 0805 10K 1%
RES SMD 10K OHM 1% 1/8W 0805
View more
Mã Sản phẩm: RR2012(0805)L103FT
Nhà sản xuất: Superohm
SL Giá
1 55đ
500 52đ
1000 49đ
2500 46đ
5000+ 44đ
Qty
55đ