2sc1815-hf
2SC1815-HF
NPN SMD Transistor
View more
Mã Sản phẩm: 2SC1815-HF
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 550đ
25 500đ
50 450đ
100 400đ
500+ 350đ
Qty
550đ
2sa1015lt1-ba
2SA1015LT1-BA
PNP SMD Transistor 50V 150mA
View more
Mã Sản phẩm: 2SA1015LT1-BA
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 550đ
25 500đ
50 450đ
100 400đ
500+ 350đ
Qty
550đ
mmbt3904lt1g
MMBT3904LT1G
TRANS NPN 40V 0.2A SOT23
View more
Mã Sản phẩm: MMBT3904LT1G
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
s8050-j3y
S8050 (J3Y)
NPN Epitaxial Silicon Transistor
View more
Mã Sản phẩm: S8050LT1
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 500đ
50 475đ
100 450đ
500 425đ
1000 400đ
Qty
500đ
2sd882-smd
2SD882 SMD
NPN Power Transistor 3A/30V 10W
View more
Mã Sản phẩm: 2SD882-SMD
Nhà sản xuất: Taiwan
SL Giá
1 2,800đ
25 2,600đ
100 2,400đ
250 2,200đ
500+ 2,000đ
Qty
2,800đ
mmbt3906lt1g
MMBT3906LT1G
TRANS PNP 40V 0.2A SOT23
View more
Mã Sản phẩm: MMBT3906LT1G
Nhà sản xuất: ON Semiconductor
SL Giá
1
25
50
100
500+
Qty
Call
mmbt3906-2a
SL Giá
1 550đ
25 500đ
50 450đ
100 400đ
500+ 350đ
Qty
550đ
mmbt2222a-1p
SL Giá
1 700đ
25 650đ
50 600đ
100 550đ
500+ 500đ
Qty
700đ
mmbt3904-1am
SL Giá
1 550đ
25 500đ
50 450đ
100 400đ
500+ 350đ
Qty
550đ
2sc3356
2SC3356
NPN Transistor Microware low noise amplifier
View more
Mã Sản phẩm: 2SC3356
Nhà sản xuất: Renesas
SL Giá
1 1,300đ
50 1,200đ
100 1,000đ
500 900đ
1000+ 700đ
Qty
1,300đ
2sa1015
2SA1015
Transistors Bipolar - BJT
View more
Mã Sản phẩm: 2SA1015
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 500đ
25 450đ
50 400đ
100 350đ
500+ 300đ
Qty
500đ
2sc1815
2SC1815
Transistors Bipolar - BJT NPN Epitaxial Sil
View more
Mã Sản phẩm: 2SC1815
Nhà sản xuất: Toshiba
SL Giá
1 500đ
25 450đ
50 400đ
100 350đ
500+ 300đ
Qty
500đ
s8550
SL Giá
1 500đ
50 475đ
100 450đ
500 425đ
1000 400đ
Qty
500đ
2sc2383
2SC2383
Color TV Class-B Sound Output Applications
View more
Mã Sản phẩm: 2SC2383
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,000đ
50 950đ
100 900đ
500 850đ
1000 800đ
Qty
1,000đ
2sb562
2SB562
PNP General Purpose Transistor
View more
Mã Sản phẩm: 2SB562
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,200đ
50 1,140đ
100 1,080đ
500 1,020đ
1000 960đ
Qty
1,200đ
2sd468
2SD468
Silicon NPN Epitaxial
View more
Mã Sản phẩm: 2SD468
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 1,000đ
50 950đ
100 900đ
500 850đ
1000 800đ
Qty
1,000đ
2sd882-azjm
2SD882-AZ/JM
NPN Silicon Power Transistor
View more
Mã Sản phẩm: 2SD882-AZ/JM
Nhà sản xuất: Renesas
SL Giá
1 2,800đ
25 2,600đ
100 2,400đ
250 2,200đ
500+ 2,000đ
Qty
2,800đ
tip122
TIP122
TRANS NPN DARL 100V 5A TO-220
View more
Mã Sản phẩm: TIP122
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 3,000đ
50 2,850đ
100 2,700đ
500 2,550đ
1000 2,400đ
Qty
3,000đ
ksa1013
SL Giá
1 2,800đ
25 2,700đ
50 2,600đ
100 2,500đ
200+ 2,400đ
Qty
2,800đ
tip127
TIP127
TRANS PNP DARL 100V 5A TO-220
View more
Mã Sản phẩm: TIP127
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 4,500đ
50 4,275đ
100 4,050đ
500 3,825đ
1000 3,600đ
Qty
4,500đ