1N5819

1N5819

1N5822 3A/40V Schottky Diode
Chi tiết
ZHCS1000TA

ZHCS1000TA

DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOT23-3
Chi tiết
BAT54-KL1

BAT54-KL1

BAT54 200mA/30V Schottky Barrier Diode
Chi tiết
BAT85SMD

BAT85SMD

BAT85 200mA/30V SMD Schottky Barrier Diode
Chi tiết
MBR0520T1G

MBR0520T1G

0.5A 20V SMD Schottky Rectifier Diode
Chi tiết
MBRS340T3

MBRS340T3

DIODE SCHOTTKY 40V 4A SMC
Chi tiết
SS34

SS34

DIODE SCHOTTKY 40V 3A SMC
Chi tiết
SS24

SS24

DIODE SCHOTTKY 40V 2A DO214AA
Chi tiết
SS14

SS14

DIODE SCHOTTKY 40V 1A SMA
Chi tiết
1N5822

1N5822

1N5822 3A/40V Schottky Diode
Chi tiết
BAT85

BAT85

BAT85 200mA/30V Schottky Barrier Diode
Chi tiết