Mobile Wi-Fi là thiết bị có tính năng phát sóng wifi di động từ các các SIM 3G/4G cung cấp bởi nhà mạng. Nó được thiết kế nhỏ gọn và di động mang lại cho người dùng sự linh hoạt, khả năng kết nối và chia sẻ mạng Internet ở bất cứ nơi nào có hỗ trợ mạng 3G/4G.

Thu gọn tất cả MPU/MCU
3G/4G Module
WiFi Module
3G/4G Antenna
WiFi Antenna
BAW Filter
VBAT LDO
3.3V LDO
Battery Management