Bài viết hướng dẫn người sử dụng thực hiện ứng dụng điều khiển và giám sát thiết bị qua tin nhắn SMS sử dụng giải pháp OpenCPU trên module M66 được demo trên board GSM-EVB-KIT kết hợp board M66­-TE-­A của Quectel.

     1. Giới thiệu GSM-EVB-KIT

 

      GSM-EVB-KIT là một dạng board được hãng Quectel phát triển với mục đích giúp người dùng kiểm tra và đánh giá tính năng của các module GSM qua đó đẩy nhanh được quá xây dựng và phát triển ứng dụng cho người dùng. Board GSM-EVB-KIT hỗ trợ cho tất cả các module GSM của hãng Quectel như: M10/M12/M72/M75/M95/M66,…

   Để biết thêm thông tin cũng như hướng dẫn sử dụng board GSM-EVB-KIT người dùng tham khảo tài liệu: 

Quectel_GSM_EVB_User_Guide_V3.3.pdf  tại địa chỉ: http://www.quectel.com/UploadImage/Downlad/Quectel_GSM_EVB_User_Guide_V3.3.pdf

      2. Giới thiệu M66-TE-A

           Module M66 là một module GSM/GPRS cực kì nhỏ gọn của hãng Quectel, hỗ trợ các tính năng GSM, GPRS, SMS, các giao thức như: TCP, FTP, HTTP, HTTPS,...

          Một tính năng nổi bật của module M66 là Open CPU. Với tính năng này, người dùng có thể nạp chương trình điều khiển vào chip vi điều khiển bên trong module M66 để thực hiện ứng dụng mà không cần kết nối thêm vi điều khiển bên ngoài, giúp tiết kiệm diện tích khi thiết kế và chi phí sản xuất của sản phẩm. 

          Dưới đây là tài nguyên bộ nhớ mà M66 hỗ trợ để người dùng có thể sử dụng đối với tính năng Open CPU:

          Để tiện cho người dùng dễ dàng nghiên cứu các tính năng của module M66, nhà sản xuất Quectel đã cung cấp sản phẩm M66-TE-A hỗ trợ đầy đủ tính năng của module M66.

 

 

      3. Ứng dụng điều khiển và giám sát thiết bị qua tin nhắn SMS

           Để thực hiện ứng dụng ta thực hiện các bước sau:

             Bước 1: Chuẩn bị

                                        •   Phần cứng:  + Board GSM-EVB-KIT.

                                                               + Board M66­-TE-­A.

                                        •   Phần mềm:  + GCC Compiler (Sorcery CodeBench Lite for ARM EABI).

                                                               + IDE: Eclipse (optional).

                                                               + Qflash.

            Bước 2: Cài đặt phần mềm

              Người dùng tiến hành cài đặt các gói phần mềm sau:

                  Cài đặt GCC Compiler, về hướng dẫn cài đặt người dùng tham khảo tài liệu:

                                                Quectel_OpenCPU_GCC_Installation_Guide_V1.1.pdf

                  Hướng dẫn về IDE: Eclipse (optional) người dùng tham khảo tài liệu:

                                               OpenCPU_GCC_Eclipse_User_Guide_V1 0_Preliminary.pdf

                  Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Qflash người dùng tham khảo:

                                               Quectel_QFlash_OpenCPU_User_Guide_V1.0.pdf

            Toàn bộ các gói phần mềm, tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo về giải pháp M66 OpenCPU người dùng có thể download tại địa chỉ:

                     http://www.quectel.com/qdownload/M66_OpenCPU_SDK.html

 

            Bước 3: Kết nối phần cứng

                  Ta sử dụng các Led đơn để mô phỏng các thiết bị điều khiền, sơ đồ kết nối giữa Module M66 và các thiết bị như hình bên dưới:

         Kết nối các chân điều khiển thiết bị tương ứng trên board GSM-EVB-KIT

 

        Gắn anten GSM và thẻ sim vào board GSM-EVB-KIT sau đó kết nối board GSM-EVB-KIT và board M66-­TE-­A. Tiến hành cấp nguồn hoạt động cho board GSM-EVB-KIT.

          Gạt switch POWER trên board GSM-EVB-KIT ở vị trí ON để cấp nguồn

 

         Bước 4: Nạp Code ứng dụng cho Module M66

             Người dùng Có thể download source code trong sản phẩm Module M66.

             Code sau khi download về máy tính cần được chỉnh sửa và biên dịch lại bằng phần mềm Eclipse.

             Ta tiến hành giải nén file Demo_M66_OpenCPU.rar vào thư mục làm việc của phần mềm Eclipse theo đường dẫn sau: D:\OpenCPU\eclipse_workspace

 

 

           Sau đó ta mở phần mềm Eclipse lên và tiến hành Import file chương trình theo các bước sau: Vào File --Import

 

         Chọn “ Existing Projects into Workspace ” --> nhấn Next.

         Sau đó click vào mục “ Select root directory ” rồi nhấn Browse dẫn đến thư mục Demo_M66_OpenCPU đã giải nén.

 

           Chọn Finish để kết thúc quá trình Import.

           Ta tiến hành sửa lại số điện thoại trong code để board gửi tin nhắn phản hồi trạng thái của thiết bị.

 

           Sau đó ta sửa lại password của board, password của board là 1 dãy gồm 6 chữ số.

 

         Bước tiếp theo ta tiến hành biên dịch lại chương trình. Trước tiên ta thiết lập lại hoạt động biên dịch của Eclipse như sau:  Vào Project --> Build Configurations --> Set active --> Release.

 

 

      Thực hiện biên dịch chương trình: Vào Project --> Build Project

          Tiếp theo ta thực hiện “ Make Target Build ” để cập nhật lại file app bin. Project --> Make Target --> Build

          Click vào GenBinHeader --> chọn Build

 

   

        Sau đó, người dùng nạp chương trình vào Module M66 qua phần mềm Qflash.

        Kết nối MAIN UART trên board GSM-EVB-KIT với máy tính qua cáp chuyển đổi USB sang UART sau đó mở phần mềm Qflash lên, tiếp theo người dùng tiến hành chọn cổng COM đang kết nối với MAIN UART trên Board GSM-EVB-KIT và chọn Baudrate cho tiến trình nạp code ( Baudrate theo đề nghị của nhà sản xuất là 460800 ).

 

         Bước tiếp theo ta tiến hành tải file chương trình: chọn Load FW Files và đưa đường dẫn đến file .cfg của chương trình, file nằm trong thư mục Release :      

              D:\OpenCPU\eclipse_workspace\Demo_M66_OpenCPU\Release

 

         Chọn Open để thực hiện.

         Trong mục Module Type người dùng chọn M66.

       Tiếp theo nhấn Start trên phần mềm Qflash đồng thời gạt switch D/L trên board GSM-EVB-KIT ở vị trí ON để bắt đầu nạp chương trình cho Module M66 ( thời gian chuyển từ vị trí OFF sang ON của switch D/L không được lâu hơn 30s từ lúc nhấn Start trên phần mềm Qflash ) 

 

         Tiến trình nạp code vào module M66.

 

          Kết thúc tiến trình, nạp code thành công.

 

         Sau khi nạp code xong ta tiến hành khởi động lại hệ thống, gạt switch D/L trên board GSM-EVB-KIT về vị trí OFF, Gạt switch POWER trên board về vị trí OFF rồi đưa về vị trí ON lại, nhấn nút nhấn PWRKEY trên board để kích hoạt tiến trình khởi động Module M66.

 

        Ta có thể giám sát và kiểm tra quá trình hoạt động của Module M66 qua phần mềm Terminal ( kết nối máy tính với board GSM-EVB-KIT qua MAIN UART ).

          

   Sau khi hệ thống khởi động xong thì sẽ tự động gởi tin nhắn thông báo “ GSM Function is ready ” đến số điện thoại người dùng ( số điện thoại được thay đổi ở bước 4 ).

   Để điều khiển thiết bị ta nhắn tin với cú pháp điều khiển như sau:

 

 Trong đó key word gồm các trường hợp sau:

  • on 1
  • on 2
  • on 3
  • on 4
  • off 1
  • off 2
  • off 3
  • off 4

       Lưu ý: tất cả các tin nhắn điều khiển bắt đầu bằng dấu thăng (#) và kết thúc bằng dấu chấm (.)

       Sau khi điều khiển thiết bị, board sẽ báo trạng thái của thiết bị về số điện thoại đã được cài đặt.

   4. Video demo