Antenova M2M Antenova M2M

Được thành lập vào năm 2001, Antenova M2M là nhà cung cấp hàng đầu các ăng-ten tiêu chuẩn có hiệu năng cao và mô-đun ăng-ten RF cho thiết bị điện tử M2M, IoT và điện tử tiêu dùng không dây. Các giải pháp ăng-ten và ăng ten RF đã được kiểm chứng trên thị trường của chúng tôi lý tưởng cho một loạt các yêu cầu ...

0

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm

Referencer and design

Ngày : 0000-00-00 00:00:00

Liên quan Referencer and design