AT-COM AT-COM

AT-COM

AT-COM, được thành lập vào năm 2010, là một trong những công ty dẫn đầu quốc gia chuyên thiết kế nhà cửa và phân phối linh kiên điện tử hiện nay. AT-COM được dành riêng cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm M2M, Easy board,… cho các ứng dụng IoT như viễn thông & vận tải, năng lượng, thanh toán, bảo mật,…

0

Sản phẩm

Danh mục sản phẩm